facebook adres e-mail telefon

1 bln dol. korzyści ze sztucznej inteligencji

Wdrożenia rozwiązań sztucznej inteligencji nabierają przyspieszenia. Klientów mogą przekonać korzyści, szacowane w skali globalnej na astronomiczne kwoty.

Sztuczna inteligencja big data obsługa IT KatowiceSztuczna inteligencja przyniesie firmom duże oszczędności i usprawni działanie w obszarach wspomagających sprzedaż, marketing i obsługę klienta - według prognozy.
Światowe wydatki na rozwiązania wykorzystujące sztuczną inteligencję (AI) rosną, zarówno w obszarze sprzętu, jak i oprogramowania i usług – według badania IDC dla Salesforce’a. W 2015 r. wynosiły 5 mld dol., w 2017 r. sięgną 20 mld dol., a w 2020 r. - 46 mld dol. Zdaniem analityków większość przedsiębiorstw będzie wykorzystywać AI do zarządzania relacjami z klientami, głównie w marketingu korporacyjnym, produktowym, wsparciu klienta, e-commerce, analizie zachowań klientów oraz w tworzeniu polityki cenowej.

Lata 2017 - 2018 według raportu są przełomowe dla rozpowszechniania się sztucznej inteligencji. W 60 proc. ankietowanych organizacji w br. zostaną uruchomione projekty i pilotażowe programy.

Ponad 40 proc. firm twierdzi, że do końca 2018 r. zaadaptują rozwiązania wykorzystujące AI. W efekcie za rok już 75 proc. przedsiębiorstw będzie posiadać funkcje AI w co najmniej jednej aplikacji.

W ciągu 5 lat (od 2016 do 2021 r.) wartość rynku rozwiązań CRM z AI wzrośnie według prognozy z 7,9 mld dol. do 46,3 mld dol.

Według badania przedsiębiorstwa potrzebują przede wszystkim zaawansowanej analizy numerycznej (31 proc.), rozpoznawania mowy i głosu (30 proc.), analizy tekstowej (27 proc.) oraz samouczących się maszyn (25 proc.).

Wśród korzyści dla przedsiębiorstw wdrażających AI wymieniono m.in. przyspieszenie cyklu sprzedaży, pozyskiwanie lepszych lidów, szybsze rozwiązania problemów klienta, optymalizacja dystrybucji i logistyki, dostosowanie cen do rynku, łatwiejsze wykrywanie nadużyć, niższe koszty wsparcia.

Jak twierdzą autorzy raportu, w skali globalnej do 2021 r. rozwiązania wyposażone w AI pozwolą przedsiębiorstwom zwiększyć przychody o 1,1 bln dol., głównie dzięki zwiększonej produktywności (121 mld dol.) i obniżeniu kosztów poprzez automatyzację działań (265 mld dol.).

Ponad 46 proc. respondentów używających AI twierdzi, że już ponad połowa ich aktywności w obszarze CRM jest prowadzonych za pomocą chmury. Specjaliści oczekują, że dostawcy usług chmurowych będą dostarczać klientom technologie AI poprzez umieszczenie ich w swoich aplikacjach.

Do 2018 r. mają pojawić się nowe modele płatności za korzystanie z analitycznych środowisk pracy w chmurze, co spowoduje pięciokrotnie wyższy wzrost wydatków na rozwiązania z chmury w stosunku do tradycyjnych systemów on-premise - uważają analitycy.

Liderami w zakresie generowania nowych przychodów dzięki wdrożeniom AI będą Stany Zjednoczone (596 mld dol.), a w Europie Niemcy (62 mld dol.).

W badaniu wzięło udział 1028 przedsiębiorstw z różnych branż o średnim zatrudnieniu 1966 pracowników z Australii, Kanady, Francji, Niemiec, Japonii, Wielkiej Brytanii i USA. W tym 87 proc. ankietowanych to menedżerowie wyższego szczebla, a 77 proc. z nich decydowało w swojej organizacji o wdrożeniach AI lub należało do zespołów decyzyjnych.

Klienci CSK już od dawna dostarcza swoim klientom rozwiązania w postaci usług chmury, które wykorzystują możliwości związane z AI, a w szczególności Big Data. Dokonywanie niezwykle skomplikowanych obliczeń już nie jest tak czasochłonne i nie wymaga ogromnych nakładów sprzętowych. W naszej ofercie w ramach usług chmury, klienci mogą skorzystać z możliwości wynajęcia zasobów do skomplikowanych obliczeń dzięki czemu otrzymują w pełni skalowalną usługę, którą mogą wykorzystywać w ramach aktualnych potrzeb, przejrzysty system rozliczeń oraz przede wszystkim oszczędzają czas, dzięki czemu budują swoją przewagę i konkurencyjność na rynku usług.

Wykorzystywanie tych czynników do budowy renomy niezawodności i szybkości działania bez konieczności dużych inwestycji, pozwala na szersze spoglądanie na swój rynek oraz dostarczanie swoim klientom szerszego wachlarza usług, w zależności od ich aktualnych potrzeb.

Już dzisiaj możesz się dowiedzieć jak prawidłowa współpraca w zakresie informatycznym, może podnieść konkurencyjność Twojej firmy, skontaktuj się z nami i umów na spotkanie, to nic Cię nie kosztuje, a przynosi korzyści.


Źródło: crn.pl
Wróć