facebook adres e-mail telefon

Polskie firmy przed sądem za piractwo

Piraci w firmach zapłacili 1,2 mln zł.

Polscy przedsiębiorcy trafili przed sądem za piractwoPolscy przedsiębiorcy trafili pod sąd za korzystanie z nielegalnego oprogramowania bądź jego rozpowszechnianie.W I poł. 2017 r. na mocy orzeczeń sądowych oraz ugód przedsiębiorcy, którzy używali pirackiego oprogramowania, muszą zapłacić w sumie 1,2 mln zł – podaje BSA. To niewiele mniej niż w całym 2016 r. (1,5 mln zł). W tym sądy orzekły blisko 900 tys. zł na rzecz producentów zrzeszonych w BSA - tytułem naprawienia szkód za uzyskanie oprogramowania w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub za jego bezprawne rozpowszechnianie.

W przypadku postępowań związanych z korzystaniem z nielicencjonowanego software’u zawarto ugody na rożne kwoty. Są takie o wartości 20 tys. zł, zaś najwyższą sumę rekompensaty orzekł na początku tego roku opolski sąd – w sumie ponad 500 tys. zł - za nielegalną sprzedaż przez firmę kluczy aktywacyjnych do oprogramowania jednego z członków BSA. Ponadto, sąd skazał trzech właścicieli firmy na kary ograniczenia wolności od 8 miesięcy do 1 roku, w ramach której muszą wykonać prace społeczne pod nadzorem.

W sumie od 2012 do 2015 r. łączna wysokość odszkodowań, które firmy i osoby prywatne zobowiązały się zapłacić na mocy ugód i wyroków sądowych, wyniosła według BSA 8,7 mln zł.

„Skala korzystania z nielegalnego oprogramowania w Polsce powoli, ale systematycznie spada. Coraz surowsze wyroki są jasnym sygnałem dla przedsiębiorców, że w biznesie nie ma drogi na skróty, a nieuczciwość nie popłaca” – komentuje Bartłomiej Witucki, przedstawiciel BSA w Polsce.

Na początku 2017 r. BSA zapowiadało, że będzie walczyć ze sprzedażą nielicencjonowanego oprogramowania na portalach aukcyjnych oraz w przetargach.

BSA twierdzi, że otrzymuje coraz więcej zgłoszeń dotyczących korzystania z nielegalnego oprogramowania w firmach. W 2016 r. w Polsce takich informacji odnotowano 909, co stanowi – w porównaniu do 2015 r. (454) – niemal 100 procentowy wzrost. Część ze zgłoszeń przesłanych do BSA finalnie prowadzi przedsiębiorców przed sąd.

Od początku 2017 roku, na podstawie zgłoszonych do BSA przypadków, złożono ponad 30 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa uzyskania programu komputerowego bez zgody osoby uprawnionej w celu osiągnięcia korzyści majątkowej (art. 278 §2 k.k.) lub rozpowszechniania programu komputerowego bez uprawnienia lub wbrew jego warunkom (art. 116 §1 i inne ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych).

CSK swoim klientom, aby nie musieli stawać przed sądem za piractwo, oferuje tylko legalne oprogramowanie, które pochodzi z legalnego źródła, autoryzowanego dystrybutora. Nie zarejestrowano przypadku w którym klient współpracujący z CSK złamał prawo dotyczące użytkowania programów komputerowych czy też licencji. Nasi klienci mają wdrożone bardzo restrykcyjne procedury bezpieczeństwa, w związku z czym użytkownicy nie mają możliwości instalowania oprogramowania niewiadomego pochodzenia. W celu uzyskania szerszej informacji zapraszamy do kontaktu.


źródło: crn.pl
Wróć