facebook adres e-mail telefon

Oferta


Kompleksowa Obsługa Informatyczna

Nawet w przypadku małych organizacji, kompleksowe ujęcie wszystkich elementów mających wpływ na działanie oraz jakość́ infrastruktury informatycznej i ich wpływu na działalność́ firmy już̇ obecnie przekracza możliwości pojedynczego człowieka. Jedynym racjonalnym rozwiązaniem jest połączenie kompetencji i wieloletniego doświadczenia całego zespołu specjalistów.

więcej
Usługi chmury

Chmura, a w zasadzie usługi chmury popularnie nazywane Cloud Computing są jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się kierunków technologii informatycznych. Panuje powszechny konsensus, że usługi chmury będą miały decydujący wpływ na rozwój i kształt rynku IT, oraz że za kilka lat będą nierozłącznym elementem naszej codzienności zarówno w pracy jak i poza nią. Usługi chmury to nie tylko zasoby w postaci miejsca na dane, mocy obliczeniowej, wirtualnej infrastrukturu, ale również stale rosnąca ilość produktów i usług, które są oferowane i rozliczane na sadzie usług chmury, czyli według faktycznego zużycia, bez konieczności kupowania lub inwestowania. W przypadku firm i instytucji najbardziej prawdopodobnym kierunkiem rozwoju wydaje się być chmura hybrydowa, łącząca zasoby lokalnej infrastruktury z zasobami chmury.

więcej
Usługi IT

Obserwując rozwój technologii informatycznych można łatwo zauważyć, że z każdym rokiem zwiększa się ilość i złożoność wykorzystywanych systemów informatycznych. Jednocześnie nigdy dotąd działalność organizacji nie była w tak dużym stopniu uzależniona od sprawnie działającej, funkcjonalnej a co najważniejsze bezpiecznej infrastruktury informatycznej. Powodzenie inwestycji oraz rozwój organizacji, szybko zmieniające się oczekiwania rynkowe oraz wymogi formalne powodują, że nowe rozwiązania muszą być wdrażane coraz szybciej, ponieważ od tego zależy sukces całego przedsięwzięcia. Coraz częściej spotykamy się z sytuacją gdzie klient oczekuje od swojego informatyka lub działu IT wprowadzenia rozwiązania w jak najkrótszym możliwym czasie. Tymczasem rozeznanie rynku, konieczność zapoznania się z nowymi technologiami, testy i poznanie produktu oraz ewentualne późniejsze wdrożenia zwykle zabierają zbyt dużo czasu i środków. Dodatkowo coraz większa złożoność rozwiązań informatycznych, a przede wszystkim ich ilość już teraz przekracza możliwości percepcji pojedynczej osoby. Typowy projekt informatyczny obejmuje zwykle określenie problemu, określenie celów, analizę potrzeb, identyfikację już posiadanych zasobów sprzętowych i programowych, rozpoznanie aktualnej oferty rynkowej, dopasowanie parametrów wydajnościowych, analizę sposobów optymalnego licencjonowania oprogramowania, przeprowadzenie zakupu, wdrożenie rozwiązania, prawidłową konfigurację, naukę obsługi oraz obsługę eksploatacyjną. Aby uniknąć zbyt długo prowadzonych projektów, błędów oraz przeszacowanych inwestycji, organizacje coraz częściej opierają się na wiedzy i doświadczeniu wyspecjalizowanych podmiotów powierzając im przygotowanie, prowadzenie i realizację projektu.

więcej
Projektowanie infrastruktury

Dzięki zdobytemu w ciągu wielu lat doświadczeniu przy projektowaniu i wdrażaniu złożonych rozwiązań informatycznych wiemy, że fundamentalnymi elementami decydującymi o sukcesie danego projektu są: jak najlepsze rozeznanie obecnych potrzeb, planów rozwojowych, dokładna analiza założeń technicznych, dobór rozwiązań technicznych uwzględniających zarówno planowany przez klienta budżet, jak też już istniejącą infrastrukturę. Oferujemy klientom dostęp do wiedzy naszych Inżynierów, którzy zaproponują sprawdzone rozwiązania zapewniające realizację stawianych im oczekiwań przy zachowaniu gwarancji bezpieczeństwa i ciągłości pracy.

więcej
Rozwiązania Dell

Firma Dell EMC jest naszym priorytetowym dostawcą, głównie z uwagi na kompleksową i zaawansowaną ofertę rozwiązań klasy enterprise, obejmującą serwery, macierze, sieci, ochronę danych oraz backup. Dzięki technologiom Dell EMC pomagamy klientom osiągać cele szybciej i skuteczniej niż do tej pory. Marka Dell oraz marka EMC są rozpoznawalnymi znakami handlowymi, które przez lata zdobyły uznanie i zaufanie klientów. Obecnie dzięki fuzji Dell + EMC powstała nowa marka Dell EMC, której produkty wzajemnie się uzupełniają i której oferta jest synergetycznym połączeniem najlepszych cech i funkcjonalności dotychczasowych produktów. Jesteśmy przekonani, że dzięki połączonej ofercie Dell EMC będziemy mogli zaoferować klientom kompleksowe rozwiązania informatyczne, dzięki którym będą mogli jeszcze efektywniej budować bezpieczne i wydajne zasoby dla swoich organizacji.

więcej
Rozwiązania Fujitsu

Firma Fujitsu jest naszym strategicznym partnerem i oferuje szeroki wybór zaawansowanych rozwiązań sprzętowych dla informatyki. W oparciu o rozwiązania klasy Enterprise firmy Fujitsu realizujemy usługi projektowania infrastruktury w zakresie serwerów, macierzy oraz urządzeń do backupu. Produkty firmy Fujitsu są dostarczane do naszych klientów bezpośrednio do ich własnego wykorzystania jak również stanowią podstawę do realizacji wielu zaawansowanych usług z naszego portfolio.

więcej
Rozwiązania softwareowe

Rozwiązanie informatyczne to zwykle suma sprzętu, oprogramowania i ewentualnie usług chmury. W tej strukturze istnieją jeszcze elementy pośrednie takie jak warstwa wirtualizacyjna, systemowa, odpowiednio skonfigurowane środowisko odpowiedzialne za uwierzytelnianie użytkowników i dostęp do zasobów a także systemy zarządzania usługami sieciowymi i komunikacyjnymi. W praktyce to właśnie od właściwego doboru i prawidłowej konfiguracji tych elementów zależy w bezpieczeństwo, stabilność pracy oraz wydajność całego rozwiązania. Oferujemy rozwiązania programowe bazujące na szerokim portfolio producentów oprogramowania takich firm jak Microsoft, VMware. W zakresie warstwy wirtualizacji projektujemy i budujemy rozwiązania oparte na pojedynczych hostach fizycznych jak również bardziej rozbudowane środowiska wysokiej dostępności (HA) oraz ciągłości pracy (FT), składające się co najmniej z kilku hostów fizycznych. Rozwiązania są budowane w oparciu o wirtualizator firmy Microsoft (Hyper-v) jak również w oparciu o wirtualizator firmy VMware (vSphere). W zakresie platform systemowych bazujemy głównie na rozwiązaniach Microsoft Server w całej palecie ról, które może realizować ten system operacyjny ze szczególnym wskazaniem na profesjonalne wdrożenia usług Active Directory. W zakresie warstwy aplikacyjnej wdrażamy rozwiązania oparte na serwerach SQL, Exchange, Sharepoint, Skype for Business, Yammer oraz rozwiązania oparte o pakiet Office.

więcej
Bezpieczeństwo IT

Z punktu widzenia każdej organizacji, kluczowymi zagadnieniami jest bezwzględna ochrona istotnych danych zarówno przez utratą jak i dostępem osób niepowołanych jak też zapewnienie ciągłości pracy infrastruktury informatycznej. Z punktu widzenia bezpieczeństwa infrastruktury najważniejsze jest przygotowanie jej do działania w sytuacjach krytycznych, zapewnienie możliwie najwyższego poziomu bezpieczeństwa, dostępności systemów, minimalizacja ryzyka jakichkolwiek awarii oraz przestojów, a w przypadku ich wystąpienia minimalizacji skutków tego typu incydentów poprzez możliwie jak najszybszy powrót do stanu sprzed awarii. Z punktu widzenia bezpieczeństwa danych najważniejsza jest ich ochrona na okoliczność utraty, przekłamania, możliwość odzyskiwania poprzednich wersji danych (retencjonowanie) oraz ochrona przed wyciekiem i dostępem osób nieuprawnionych. W ramach naszej oferty proponujemy cały zakres usług i działań zmierzających do minimalizacji obu wymienionych głównych zagrożeń.

więcej

Masz pytania? Napisz do nas!

Wyślij wiadomość