facebook adres e-mail telefon

Widoczność sieci w 4 krokach | csk.com.pl

Widoczność sieci w 4 krokach. Pomimo znacznych postępów w technice, sieci firmowe nadal nie są odpowiednio zabezpieczone przed cyberatakami oraz przestojami. Pytanie, jak zapewnić im pełną widoczność i dzięki temu ułatwić identyfikację podejrzanych aktywności lub problemów z wydajnością? Tymczasem odpowiedź jest prosta: należy skupić się na szczegółach!

Widoczność sieci w 4 krokach

Widoczność sieci od podstaw

Widoczność sieci rozumiana jest jako proces, którego początkiem jest zbieranie danych z jak najszerszego spektrum infrastruktury sieciowej. Dane są agregowane i filtrowane na poziomie urządzenia Network Packet Broker, aby następnie trafić do właściwych narzędzi analizujących je w sposób zoptymalizowany.

Ruch sieciowy dostarcza wszystkich niezbędnych informacji o tym, co dzieje się w infrastrukturze sieciowej. Poleganie tylko na jego wycinku lub niepełnych danych może doprowadzić do różnego rodzaju naruszeń. Wysyłanie natomiast pełnego ruchu może skutkować spadkiem wydajności narzędzi analitycznych. Tym bardziej, że ilość i różnorodność danych przesyłanych przez standardową sieć korporacyjną cały czas się zwiększa. Jej złożoność staje się coraz bardziej problematyczna dla zespołów IT, które nie są w stanie zobaczyć i zrozumieć, co dzieje się w ich środowiskach, a tym samym skutecznie zarządzać ich bezpieczeństwem i wydajnością.

Bezpieczeństwo dzięki pełnej widoczności

Jedyną drogą do skutecznego zarządzania bezpieczeństwem i wydajnością w złożonym świecie aplikacji cyfrowych jest możliwość monitorowania wszystkich informacji w ruchu. Począwszy od nieprzetworzonych pakietów po metadane aplikacji, przepływające przez infrastrukturę hybrydową. Dlatego konieczne jest zadbanie o pełną widoczność sieci, która powinna być podstawowym elementem w projektowaniu sieci i budowaniu nowoczesnej infrastruktury IT.

Wybierając dostawcę, należy skoncentrować się na 4 najważniejszych elementach. Są nimi:

  • Przepustowość

Dostawca „widoczności” powinien zabezpieczać sieć, jednocześnie poprawiając jej wydajność. Jest to duże wyzwanie i oznacza, że widoczność musi zostać wdrożona niezależnie od używanych narzędzi bezpieczeństwa. W sytuacji, gdy jest pakowana i sprzedawana jako narzędzie, prawie zawsze kończy się to obniżeniem przepustowości sieci. Jest ona kluczową funkcją w sytuacji, gdy łącza sieciowe lub segmenty są modernizowane do 40G, 100G, a teraz 400G, aby obsłużyć stały wzrost ruchu sieciowego.

  • Funkcjonalność

Oprócz przepustowości należy upewnić się, że widoczność jest oferowana jako podstawowa funkcjonalność, która jest w stanie dostrzec i przetworzyć cały ruch od pakietów po aplikacje. Sposób podłączenia i zarazem jego elastyczność także nie jest bez znaczenia. Ważna jest możliwość wpięcia naszych rozwiązań na kopii ruchu lub in-linowo. Może pojawić się też potrzeba, aby zastosować oba warianty jednocześnie. 

  • Infrastruktura hybrydowa

Niewielu dostawców widoczności sieci obsługuje infrastrukturę hybrydową (fizyczną, wirtualną, chmurową), choć dziś jest to absolutna konieczność.  Wyzwanie polega na tym, że zapewnienie wspólnego zarządzania w całej infrastrukturze hybrydowej jest bardzo trudne technicznie. Wymaga zbudowania platformy widoczności na jednej architekturze, która może obejmować bardzo złożone i różnorodne środowisko IT. Bez możliwości spojrzenia na całość, zapewnienie pełnej widoczności we współczesnej infrastrukturze IT, która coraz częściej jest hybrydowa, nie jest możliwe.

  • Odciążenie sieci i budżetu

Oczywiście nie możemy zamknąć listy bez podania kosztów. Nawet jeśli Twój klient ma nieograniczony budżet, to po prostu źle zarządza się zbyt dużą ilością narzędzi. Dlatego tam, gdzie to możliwe warto wybierać jednego dostawcę. Jeśli zostanie to zrobione prawidłowo, platforma widoczności powinna faktycznie pozwolić na oszczędności, ponieważ odciąży zbędny ruch, a tym samym poprawi sprawność i skuteczność narzędzi bezpieczeństwa.

Źródło: www.crn.pl

W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu.

Wróć