Jakie dane znajdowały się na zaginionych rekordach? Jak wyjaśnia sąd, w wyrokach co do zasady podawane są imiona i nazwiska. W przypadku postanowień, zakres danych zależy od szczegółów sprawy. We wniosku o zwrot kosztów dojazdu do sądu czy utraconego zarobku mogą np. pojawić się dane pracodawcy, rodzaj środka lokomocji, numer rachunku bankowego, adres. W dokumentach zapisanych na zgubionym pendrive mogły znaleźć się również dane dotyczące sytuacji rodzinnej, majątkowej, finansowej, chorób, schorzeń konkretnych osób. UODO

W ocenie sądu jest natomiast mało prawdopodobne, by w plikach były numery PESEL, numery i seria dowodu osobistego, ale nie można tego wykluczyć. Sąd nie podaje natomiast, dane ilu osób są zagrożone.

UODO

O problemie został już poinformowany Urząd Ochrony Danych Osobowych. Zdaniem rzecznika sądu sędzia miał prawo wynieść z sądu pendrive z dokumentami z danymi. Sąd zapewnia, że zdarzenie nie ma wpływu na toczące się postępowania.

Za naruszenie zasad RODO jednostki publiczne są dużo łagodniej traktowane niż przedsiębiorcy. Maksymalna kara finansowa wynosi dla nich 100 tys. zł (np. w przypadku sądów, urzędów, szpitali itd.), a dla jednostek kultury (biblioteki, domy kultury, galerie itp.) - najwyżej 10 tys. zł.

Przedsiębiorcy grozi sankcja do 4 proc. rocznego obrotu (w skali światowej) lub do 20 mln euro. UODO

Źródło: crn.pl

Firma CSK zawsze zapewnia i rekomenduje swoim klientom rozwiązania, które do minimum zmniejszają ryzyko utraty danych. Szyfrowanie dysków oraz pendrive to jedna z podstawowych zasad bezpieczeństwa danych i zgodna z regułami RODO. W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu.