facebook adres e-mail telefon

Outsourcing IT z perspektywy sektora MSP

  49 proc. spółek uważa, że outsourcing IT wzmacnia efektywność biznesu, a 47 proc. – że jego rola w ciągu ostatnich lat wzrosła. Ponad połowa firm z branży usług (54 proc.), twierdzi, że outsourcing informatyczny poprawia efektywność biznesu. Podobnie twierdzi 48 proc. przedstawicieli sektora handlu. Jedynie w sektorze produkcji odsetek wskazań jest niższy i wynosi 39 proc. Podobnie rozkładają się proporcje w przypadku twierdzenia o rosnącej roli outsourcingu IT. Zgadza się z nim 57 proc. firm z branży handlowej, 46 proc. usługowej oraz 36 proc. produkcyjnej. Sektor MŚP preferuje usługi wyspecjalizowanych firm zewnętrznych (55 proc.). 41 proc. badanych woli współpracować z niezależnymi konsultantami, bądź informatykami. Tylko co dziesiąty respondent korzysta z outsourcingu wewnętrznego. Najczęściej w modelu outsourcingowym kupowane są usługi telekomunikacyjne (98 proc.). Outsourcowane są też usługi informatyczne (39 proc.) oraz czasowe zatrudnianie pracowników (14 proc.). Zdecydowana większość firm (79 proc.) poza IT, w ogóle nie korzysta z outsourcingu. Tylko 7 proc. firm korzysta z outsourcingu w finansach, a także w obszarze jakości obsługi klienta. Jakie usługi IT? 49 proc. małych i średnich firm korzysta z outsourcingu usług informatycznych, przede wszystkim do wdrażania i utrzymywania systemów informatycznych, a 36 proc. wykorzystuje go do serwisu sprzętu oraz rozwoju systemów informatycznych. W sektorze usług, przedsiębiorcy najchętniej za pomocą działań outsourcingowych rozwijają systemy informatyczne (45 proc.), w produkcji i handlu rozwiązania te służą do wdrażania oraz utrzymywania systemów informatycznych (odpowiednio 75 proc. i 49 proc.). Wszystkie firmy są najmniej skłonne do korzystania z outsourcingu informatycznego w przypadku takich usług jak back-up danych, chmura obliczeniowa oraz helpdesk (po 1 proc. wskazań). Jak pokazują wyniki badania, te trzy obszary mają jednak największy potencjał wzrostu zainteresowania outsourcingiem w najbliższych latach. W przyszłości respondenci planują korzystać z usług rozwoju systemów informatycznych oraz serwisu sprzętu (po 15 proc.), przy czym serwis jest priorytetem dla co piątej firmy usługowej. 9 proc. firm wskazało na doradztwo w zakresie wykorzystania IT w biznesie oraz na usługi online. Przedsiębiorstwa z sektora handlu planują w pierwszej kolejności korzystać z usług online (18 proc.), a z sektora produkcji głównie z rozwoju systemów informatycznych (18 proc.). Zalety i wady outsourcingu IT Małe i średnie przedsiębiorstwa w większości korzystają z outsourcingu IT ze względu na wysoką jakość usług, łatwy dostęp do wysokiej klasy specjalistów oraz możliwość optymalizacji kosztów. Do największych zalet outsourcingu IT respondenci zaliczają: dostęp do wysokiej klasy specjalistów (54 proc.), wysoką jakość usług IT (52 proc.), szybkie wdrażanie rozwiązań IT (47 proc.) optymalizację kosztów (27 proc.). Do wad należą niekontrolowane koszty (13 proc.), wysokie koszty rozwiązania (7 proc.) i ograniczenia w elastyczności zarządzania IT oraz zagrożenie dla bezpieczeństwa informacji (po 6 proc.). Z kolei przedstawiciele poszczególnych sektorów, w różnym stopniu zwracają uwagę na wskazywane zalety rozwiązania outsourcingowego. Dla większości firm z sektora handlu największą wartością jest dostęp do wysokiej klasy specjalistów (63 proc.), podobnie dla połowy firm z sektora usług. Z kolei firmy produkcyjne cenią sobie wysoką jakość usług IT (56 proc.). Największą wadą dla przedsiębiorstw handlowych i usługowych jest pojawianie się niekontrolowanych kosztów. Zauważa je odpowiednio 21 i 20 proc. badanych. Firmy produkcyjne wskazują także na wysokie koszty samego rozwiązania (19 proc.). – Wymieniane w badanu wady outsourcingu IT, w mojej opinii wynikają przede wszystkim z obaw i ze złych doświadczeń z nie zawsze kompetentnymi partnerami. Duzi dostawcy usług IT dają gwarancję wysokiej jakości i sprawnego rozwiązywania problemów. Dostępność wysokiej klasy specjalistów, zapewniających wsparcie praktycznie 24 godziny na dobę, merytoryczna, ekspercka wiedza, wykorzystanie najnowocześniejszych narzędzi i technologii to stałe elementy solidnej oferty. Wyniki badania jednoznacznie wskazują, że większość firm właśnie za to ceni sobie usługi outsourcingu IT – zauważa Artur Stankiewicz, dyrektor segmentu klientów SME i SOHO Orange Polska. Praktycznie wszystkie badane firmy (99 proc.), finansują informatyzacje z własnych środków. Niemal co czwarte przedsiębiorstwo wskazuje, że na outsourcing informatyczny przeznacza więcej niż 10 proc. wydatków przeznaczonych na IT. Prawie co piąta (18 proc.) przeznacza na ten cel 20 proc. budżetu IT. Z kolei 30 proc. budżetu IT jest przeznaczone na outsourcing informatyczny u 15 proc. małych i średnich firm. Outsourcing IT coraz mocniej zyskuje na znaczeniu dla małych i średnich firm. – Ich przedstawiciele doskonale zdają sobie sprawę, że dzięki niemu mogą skutecznie i efektywnie budować przewagę konkurencyjną. Dostrzegają też, że znacznie bardziej opłacalne jest nawiązanie współpracy z jednym wyspecjalizowanym i doświadczonym dostawcą zewnętrznym, niż rozwijanie własnego działu IT, czy wykorzystanie pracowników najemnych. Dotyczy to zwłaszcza firm z sektora usług i handlu, które muszą stale uatrakcyjniać swoją ofertę, by skutecznie trafiać z nią bezpośrednio do klientów. Potrzebują one najnowszych rozwiązań oraz narzędzi, czyli elastycznych, stale rozwijanych systemów informatycznych oraz sprawnego serwisowania sprzętu. Te obszary będą jeszcze przez długi czas znajdować się na czele przyszłych inwestycji małych i średnich firm – komentuje Artur Stankiewicz. Menedżer podkreśla też, że wyzwaniem jest przekonanie firm do stosowania outsourcingu bardziej innowacyjnych usług IT, takich jak back-up danych, usługi w chmurze, czy helpdesk. – Już teraz mamy w tych dziedzinach świetne rozwiązania i pomimo, iż nie leżą one jeszcze w centrum zainteresowania małych i średnich przedsiębiorstw, to spodziewamy się dynamicznego wzrostu ich roli w najbliższych latach – podsumowuje. Źródło: http://it.wnp.pl/
Wróć