facebook adres e-mail telefon

Kolejny sukces inżynierów Centrum Systemów Komputerowych.

Prace były dużym wyzwaniem dla naszych inżynierów, z uwagi na znaczne rozbieżności konfiguracji środowisk oraz różnice w eksploatowanych dotychczas systemach ERP. Dodatkowo istotne rozbieżności w strukturach oraz poziomach środowisk Active Directory wymusiły potrzebę dwuetapowego procesu migracyjnego. 

W ramach procesu migracji zostały wykonane między innymi następujące prace:

- redukcja ilości fizycznych hostów w oparciu o rozwiązania lidera wirtualizacji - firmę VMware oraz rozwiązania sprzętowe firmy Fujitsu – serwer Blade BX900S2, co pozwoliło na znaczną redukcję kosztów ich utrzymania,

- migracja usług Active Directory z dwóch niezależnych lasów Active Directory do jednego lasu Active Directory  w oparciu o Microsoft Windows 2012R2 Datacenter,

- migracja serwerów poczty opartych na rozwiązaniu VMware Zimbra CE do serwerów Microsofft Microsoft Exchange Serwer 2013,

- konfiguracja Database Availability Groups w oparciu o oprogramowanie Microsoft Exchange Server 2013,

- konfiguracja serwerów plików w systemie DFS między dwoma niezależnymi serwerowniami połączonymi łączami Fibre Channel,

- szkolenie lokalnego personelu działu IT w zakresie obsługi, rozwiązywania problemów oraz bieżącego utrzymania nowych technologii serwerowych.

Dodatkowo, firma Centrum Systemów Komputerowych zobowiązała się zapewnić dla swojego klienta usługi konsultingowe oraz administracyjne, w ramach Kompleksowej Obsługi Informatycznej.

Serdecznie zapraszamy wszystkich naszych obecnych oraz potencjalnych klientów do zapoznania się z portfolio naszych innowacyjnych rozwiązań.

 
Wróć