facebook adres e-mail telefon

Zmiana w formie licencjonowania produktów z rodziny Microsoft Office 2013

  • Office dla Użytkowników Domowych i Uczniów 2013 (H&S - Home&Student - produkt: 79G-03730 Microsoft Office Home and Student 2013 Polish)
  • Office dla Użytkowników Domowych i Małych Firm 2013 (H&B - Home&Business - produkt: T5D-01753 Microsoft Office Home and Business 2013 Polish)
  • Office Professional 2013 oraz pojedyncze aplikacje Office 2013 (produkt: 269-16280 Microsoft Office Pro 2013 Polish)

    Zmiana ta daje możliwość przenoszenia licencji Office 2013 na inny komputer. Ma ona szczególne zastosowanie w przypadku uszkodzenia lub zamiany komputera na nowy.
Firma Microsoft daje możliwość przenoszenia licencji Office 2013 na inny komputer należący do Użytkownika, jednak nie częściej niż w odstępie 90 dni (nie dotyczy przypadku uszkodzenia komputera). W tym momencie komputer, na który zostało przeniesione oprogramowanie staje się "komputerem zalicencjonowanym". Istnieje również możliwość przeniesienia oprogramowania na komputer nienależący do Użytkownika, jednak po spełnieniu dwóch warunków:

  • jeśli Użytkownik jest pierwszym licencjonowanym użytkownikiem oraz
  • nowy Użytkownik zgodzi się na warunki przeniesienia przed dokonaniem

W momencie przeniesienia oprogramowania na nowy komputer należy odinstalować oprogramowanie z poprzedniego komputera i nie zachowywać żadnej kopii oprogramowania.

 

 

Wróć