facebook adres e-mail telefon

Innowacyjne rozwiązania w zakresie podniesienia jakości obsługi – Zdalne zarządzanie urządzeniami mobilnymi (MDM)

  Jakie korzyści daje naszym klientom Zdalne Zarządzanie Urządzeniami Mobilnymi (MDM). W prostych słowach jest to system pozwalający naszym klientom zdalnie zarządzać oraz monitorować urządzenia mobilne swoich pracowników. W rozległych funkcjach tego rozwiązania znajdziemy min: - Możliwość lokalizowania urządzenia na mapie - Możliwość zdalnego wywołania sygnału dźwiękowego - Możliwość zdalnego zablokowania telefonu lub wyczyszczenia z danych z telefonu w przypadku zgubienia lub kradzieży - Możliwość zablokowania dostępu do funkcji telefonu - Możliwość tworzenia predefiniowanych polis oraz kont dostępu do sieci VPN, do kont pocztowych, do sieci Wifi. Jakie są korzyści z wdrożenia tego rozwiązania. Główną i niezaprzeczalną zaletą naszego rozwiązania jest znaczące zwiększenie bezpieczeństwa pracy na urządzeniach mobilnych w ramach organizacji klienta. Predefiniowane polityki haseł, szyfrowanie danych na urządzeniu, zdalne lokalizowanie urządzenia sprawią, że każdy pracodawca będzie miał świadomość, że urządzenia mobilne posiadają zwiększony stopień poufności obrabianych i udostępnianych informacji, będzie wiedział, jak jego pracownicy używają telefonów oraz otrzyma gotowe narzędzia kontroli, pozwalające w znaczny sposób zwiększyć produktywność tych urządzeń. Elementem niezbędnym do poprawnej pracy urządzenia, o którym należy bezwzględnie pamiętać, jest konieczność posiadania włączonej transmisji danych na urządzeniu. Obecnie trudno jest już znaleźć miejsca gdzie nie dociera sygnał sieci telefonii komórkowej i to nie tylko na terenach zurbanizowanych, ale ważne jest, aby pamiętać, że jest to element konieczny do poprawnej pracy. Zapraszamy do zapoznania się z korzyściami płynącymi z wdrożenia tego rozwiązania dla naszych klientów, w ramach Kompleksowej Obsługi Informatycznej.
Wróć