facebook adres e-mail telefon

Kompleksowa obsługa informatyczna

Kompleksowa Obsługa Informatyczna

Znaczenie IT dla funkcjonowania firm

Z każdym rokiem obserwujemy coraz większe uzależnienia funkcjonowania firm od sprawnej infrastruktury informatycznej. Sprawna infrastruktura oznacza to nie tylko ciągłość pracy i wydajność ale również pewność bezpieczeństwa danych oraz świadome wykorzystywanie nowych rozwiązań, zmierzające do stałej poprawy efektywności działania firmy, zmniejszania kosztów i wzrostu konkurencyjności.

outsourcing it katowice

Kompleksowa Obsługa Informatyczna

Nawet w przypadku małych organizacji, kompleksowe ujęcie wszystkich elementów mających wpływ na działanie oraz jakość infrastruktury informatycznej i ich wpływu na działalność firmy już obecnie przekracza możliwości pojedynczego człowieka. Jedynym racjonalnym rozwiązaniem jest połączenie kompetencji i wieloletniego doświadczenia całego zespołu specjalistów. Budowa i utrzymanie własnych, wieloosobowych działów IT to domena dużych organizacji, natomiast dla sektora średnich i małych przedsiębiorstw optymalnym wyjściem jest wynajmowanie zespołu IT na określony czas i do określonych działań, do wsparcia własnego informatyka lub do samodzielnego przejęcia wszystkich procesów związanych z obsługą IT. Mając dodatkowo na uwadze to, że każda organizacja powinna i chce skoncentrować się na rozwoju i obsłudze podstawowej działalności, to w oczywisty sposób jedynym naturalnym rozwiązaniem staje się Outsourcing IT, czyli współpraca z zewnętrznym dostawcą usług i zasobów w celu realizacji zadań związanych z obsługą własnej infrastruktury informatycznej.

Centrum Systemów Komputerowych w oparciu o doświadczenia wieloletniej współpracy z firmami sektora Małych i Średnich przedsiębiorstw, w odpowiedzi na zgłaszane potrzeby klientów jak również analizując przyszłe trendy rozwoju technologii, opracowała unikalną i zaawansowaną usługę Outsourcingu IT, która w naszej ofercie nosi nazwę Kompleksowej Obsługi Informatycznej (KOI)

kompleksowa obsługa it

Kompleksowa Obsługa Informatyczna to stale rozbudowywany pakiet kilkudziesięciu wzajemnie uzupełniających się usług, które mogą być swobodnie zestawiane w zależności od bieżących potrzeb i wymogów klienta. Największym zainteresowaniem naszych klientów cieszą się usługi obejmujące następujące procesy:

 • Bieżące zarządzanie infrastrukturą informatyczną i administracja systemami serwerowymi.
 • Zapewnienie ciągłości pracy systemów, bieżące naprawy i serwis oprogramowania.
 • Pomoc dla użytkowników w zakresie bieżących problemów (helpdesk) realizowana zarówno zdalnie jak i w miejscu eksploatacji, dzięki czemu mogą pracować sprawniej i efektywniej.
 • Przygotowanie rozwiązań organizacyjnych i technicznych związanych z wymogiem ochrony danych osobowych – realizacja funkcji ASI i implementacja wymogów GIODO (rozporządzenie MSWiA).
 • Proaktywny monitoring infrastruktury, przeciwdziałanie skutkom awarii dzięki symptomom wyprzedzającym. Szeroko pojęta ochrona danych obejmująca backup, archiwizację, retencjonowanie danych, transmisję oraz ochronę disaster recovery.
 • Doradztwo, konsultacje oraz aktywny udział w opracowaniu strategii rozwoju wygrywającej infrastruktury informatycznej.
 • Usługi chmury (cloud) w zakresie realizacji backupu (BaaS), wirtualnej infrastruktury (IaaS) oraz infrastruktury zapasowej (site recovery) bazujących na Microsoft Azure.
 • Usługi chmury w zakresie dostarczania rozwiązań programowych (SaaS) oraz oprogramowania – np. pakietu Office 365.
 • Analityka biznesowa (Business Intelligence) – usługi dla biznesu obejmujące wdrażanie na bazie już posiadanej infrastruktury nowych funkcjonalności i rozwiązań takich jak praca zdalna, praca zespołowa, usługi Exchange, Sharepoint, Yammer oraz Skype for business.
 • Migracja, wirtualizacja, serwery, systemy pamięci masowej, rozwiązania sieciowe.
 • Szeroko pojęte bezpieczeństwo systemów informatycznych.
 • Zarządzanie urządzeniami mobilnymi oraz systemy filtrowania treści.
 • Przejęcie roli pierwszej linii wsparcia i związana z tym współpraca z firmami trzecimi przy realizacji obsługi informatycznej.
 • Tworzenie i prowadzenie dokumentacji technicznej oraz przygotowywanie okresowych raportów na temat stanu infrastruktury i polityki rozwoju.

Pozostałe popularne usługi z pakietu Kompleksowej Obsługi Informatycznej:

 • zabezpieczanie danych na okoliczność utraty i niekontrolowanego dostępu
 • kontrola systemów awaryjnego zasilania
 • konserwacje fizyczne i logiczne
 • aktualizacja oprogramowania
 • dostawy sprzętu i oprogramowania
 • współpraca z dostawcami pozostałych wykorzystywanych rozwiązań informatycznych
 • wdrożenia systemów pracy zdalnej oraz pracy grupowej
 • rozwiązania do tworzenia kopii zapasowych i retencjonowania danych
 • obsługa certyfikatów
 • sieci VPN
 • szkolenia pracowników
 • tworzenie dokumentacji
 • sieci przewodowe i bezprzewodowe
 • systemy ochrony sieci i filtrowania treści
 • programy antywirusowe
 • wsparcie techniczne online inżynierów w zakresie: Microsoft Hyper-V, VMware vSphere, Networking & SAN Storage
 • obsługę awarii elementów krytycznych w trybie 24/7
 • możliwość dokupienia godzin dla usług dodatkowych, np. na potrzeby opieki nad aplikacjami i serwerami
 • filtrowanie treści i zarządzanie usługami sieciowymi
 • zarządzanie urządzeniami mobilnymi
 • dostawa materiałów eksploatacyjnych
Czy wiesz, że usługi CSK to…
Efektywność
20000

rozwiązanych zgłoszeń serwisowych rocznie poprzez helpdesk jak również przy wizytach lokalnych

18

minut to średni czas odpowiedzi ze strony naszego helpdesku na zgłoszenie serwisowe

Doświadczenie
25

lat doświadczeń w realizacji usług kompleksowej obsługi informatycznej

1200

zrealizowanych projektów informatycznych (wdrożeń, migracji, dostaw, instalacji)

Skala
220

administrowanych systematycznie serwerów objętych monitoringiem

5000

Użytkowników i ich komputerów objętych wsparciem informatycznym

Pakiet korzyści

Outsourcing IT podobnie jak inne usługi zewnętrzne niezbędne do funkcjonowania każdej firmy należy rozpatrywać i postrzegać przez pryzmat korzyści jakie mogą przynieść oraz wpływu na całokształt organizacji i funkcjonowania firmy. Po szczegółowej i gruntownej analizie okazuje się, że Kompleksowa Obsługa Informatyczna to nie przykry koszt ale dobrze przemyślana inwestycja stanowiąca jednocześnie swojego rodzaju polisę ubezpieczeniową od negatywnego wpływu problemów z informatyką na działalność firmy. Wśród najczęściej wymienianych przez naszych klientów korzyści są:

 • Możliwość skoncentrowania się na podstawowej działalności dzięki przekazaniu obsługi do naszej firmy wszystkich spraw związanych z funkcjonowaniem infrastruktury informatycznej.
 • Zwiększenie konkurencyjności przez dostęp do zaawansowanych technologii i nowych rozwiązań usprawniających organizację pracy i przepływ informacji.
 • Zmniejszenie kosztów poprzez wyeliminowanie przestojów zarówno całej infrastruktury jak również pojedynczych urządzeń lub użytkowników.
 • Prosty dostęp do kompetentnego i doświadczonego zespołu inżynierów bez konieczności prowadzenia rekrutacji, szkoleń, konieczności czasochłonnego wyszukiwania dostawców usług lub korzystania z usług wielu firm.
 • Większe zadowolenie i produktywność pracowników dzięki łatwemu dostępowi do sprawnej i efektywniej pomocy technicznej oraz dzięki szybkiemu usuwaniu awarii.
 • Spełnianie wymogów formalnych związanych z procedurami ochrony danych osobowych.
 • Możliwość elastycznej zmiany zakresu i ilości świadczonych usług.
 • Istotne zmniejszenie lub całkowita likwidacja wydatków inwestycyjnych w związku z możliwością korzystania z dostarczanych przez CSK usług chmury oraz oprogramowania i rozwiązań rozliczany według bieżącego zużycia.
 • Zmniejszenie ryzyka bezpieczeństwa prowadzonej działalności poprzez wprowadzenie systemów autoryzacji dostępu do zasobów dla użytkowników, systemów kopii zapasowych dla danych i oprogramowania.
 • Zmniejszenie nakładów na infrastrukturę informatyczną dzięki lepszemu i pełniejszemu wykorzystaniu posiadanych zasobów.
 • Dokładna wiedza na temat eksploatowanych systemów informatycznych, ich stopnia zużycia i wykorzystania określonych zasobów dzięki okresowym raportom na temat stanu infrastruktury.
 • Ujednolicona, zestandaryzowana dokumentacja techniczna.
 • Możliwość dokładnego monitorowania realizowanych zgłoszeń, ich autoryzacji dzięki systemowi OTRS wdrożonemu przez CSK na potrzeby i dla wygody naszych klientów.
 • Pewność uzyskania dyspozycyjnej i ciągłej usługi przez cały rok.
 • Przewidywalne i łatwe do określenia koszty utrzymania infrastruktury

„Jeśli jest coś, czego nie potrafimy zrobić wydajniej, taniej i lepiej niż konkurenci, nie ma sensu, żebyśmy to robili i powinniśmy zatrudnić do wykonania tej pracy kogoś, kto zrobi to lepiej niż my.”Henry Ford

Dwa modele obsługi

W zależności od tego, czy nasz przyszły klient zatrudnia własnego informatyka czy nie, usługa KOI może być realizowana w dwóch modelach:

Model kompleksowy
zajmujemy się pełną obsługą wszystkich procesów klienta
Model Hybrydowy
realizujemy wybrane procesy współpracując z informatykiem klienta
Przykłady usług dla modelu kompleksowego:

 • Zarządzanie infrastrukturą informatyczną i serwerami.
 • Zapewnienie ciągłości pracy systemów
 • Pomoc dla użytkowników (helpdesk)
 • Realizacja funkcji ASI wymogów GIODO
 • Proaktywny monitoring infrastruktury
 • Kompleksowa ochrona danych (backup, archiwizację, retencjonowanie, transmisja, disaster recovery)
 • Przejęcie roli pierwszej linii wsparcia Tworzenie i prowadzenie dokumentacji technicznej
 • Utrzymanie i rozbudowa infrastruktury
 • Doradztwo, konsultacje oraz aktywny udział w opracowaniu strategii rozwoju wygrywającej infrastruktury informatycznej.
 • Usługi chmury (cloud)
 • Analityka biznesowa (Business Intelligence)
 • Migracja, wirtualizacja, serwery, systemy pamięci masowej, rozwiązania sieciowe.
 • Szeroko pojęte bezpieczeństwo systemów informatycznych.
 • Doradztwo i konsultacje w zakresie nowych rozwiązań
 • Zarządzanie urządzeniami mobilnymi oraz systemy filtrowania treści.
 • Konserwacja fizyczna i logiczna
Przykłady usług dla modelu hybrydowego:

 • Obsługa lokalnych filii firm mających swoje siedziby w Polsce lub za granicą. Wykonujemy lokalnie prace zlecone przez zdalny dział informatyki
 • Helpdesk dla użytkowników
 • Helpdesk dla informatyków
 • Dostarczanie i obsługa usług chmury
 • Praca wspomagająca z możliwością realizacji zastępstw na okoliczność urlopu lub innej nieobecności
 • Audyty IT
 • Wsparcie powdrożeniowe dla informatyków
 • Serwis pogwarancyjny
 • Prowadzenie dokumentacji technicznej Konserwacja fizyczna i logiczna

kompleksowa obsługa informatyczna

Partnerska współpraca

kompleksowa pomoc informatycznaDla naszych klientów staramy się być bardziej partnerami w biznesie niż tylko stroną umowy. Przed rozpoczęciem współpracy przeprowadzamy szczegółowy audyt stanu infrastruktury, stosowanych rozwiązań oraz potrzeb i planów przyszłego klienta. Dzięki temu jesteśmy w stanie przygotować odpowiednie plany działania, dobrać zakres i rodzaj świadczonych usług oraz przedstawić kosztorys niezbędnych do wykonania prac. Następnie wdrażamy procedury i rozwiązania ułatwiające klientowi kontakt z nami i współpracę. W kolejnym kroku przygotowujemy dokumentację techniczną i wykonujemy niezbędne prace konserwacyjno porządkowe. W tym czasie udaje się nam również poznać specyfikę obecnie eksploatowanych rozwiązań, zidentyfikować dostawców usług i oprogramowania firm trzecich oraz wypracować procedury współpracy z nimi. W efekcie tych działań uzyskujemy gotowość do świadczenia usług w założonych w umowie czasach reakcji.

Wycena usługi lub dodatkowe pytania – chętnie na nie odpowiemy! Skontaktuj się z nami


Masz pytania? Napisz do nas!

Wyślij wiadomość