Podejmując decyzję o miejscu przechowywania firmowych danych, należy uwzględniać aspekty finansowe i techniczne.

Chmura hybrydowa: wiele korzyści dla MŚP. W przypadku dużych przedsiębiorstw, o pokaźnym budżecie, analiza kryteriów jest stosunkowo prosta. Jak jednak wygląda sytuacja w przypadku małych i średnich firm? Takie podmioty wybór uzależniają najczęściej od kwestii związanych z regulacjami prawnymi, ceny oraz oczekiwanego poziomu bezpieczeństwa IT. Zaletą rozwiązań chmurowych jest możliwość łączenia ich z własnym centrum danych i stosowania obu modeli równocześnie. Najbardziej wrażliwe informacje można przechowywać na własnych serwerach. Natomiast pozostałe powierzyć przedsiębiorstwom oferującym usługi chmurowe.

Praktycznie każda mała lub średnia firma ma cenne biznesowe dane, które musi przechowywać w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom z zewnątrz.

Najlepszym rozwiązaniem wydaje się zainwestowanie we własną infrastrukturę IT zapewniającą optymalny poziom bezpieczeństwa. Wtedy można zyskać przeświadczenie, że przechowywane informacje są odpowiednio chronione i mamy nad nimi pełną kontrolę. Jednak jest to rozwiązanie kosztowne, które wymaga ponoszenia wydatków na utrzymanie i unowocześnianie infrastruktury IT. Konieczne jest też szkolenie pracowników, aby byli przygotowani na awarię systemu i posiadali kwalifikacje pozwalające przeciwdziałać cyberzagrożeniom.

Są jednak branże, w których występuje skokowy wzrost zapotrzebowania na moc obliczeniową wynikający z czasowego zwiększenia się popytu na daną usługę. Wtedy warto rozważyć najbardziej elastyczną opcję, czyli chmurę hybrydową, która pozwala dowolnie dodawać lub ograniczać zasoby.  Dzięki nim nie trzeba finansować zakupu własnych serwerów. Co w przypadku zmiany koniunktury generuje niepotrzebne koszty, np. związane z opłatami leasingowymi. Chmura hybrydowa zapewnia też dużą skalowalność i moc obliczeniową chmury publicznej, dzięki którym firmy mogą sprawnie realizować nadprogramowe zadania, a płacić tylko za wykorzystane zasoby.

Rozszerzając firmową infrastrukturę o usługi chmury publicznej, klient może równocześnie łatwo sprostać zwiększonemu zapotrzebowaniu na zasoby. Newralgiczne dane pozostawić bezpieczne w chmurze prywatnej. Ten model staje się coraz bardziej popularny. Głównie ze względu na możliwość redukowania kosztów oraz przekazywania części zobowiązań (również z zakresu bezpieczeństwa) doświadczonemu personelowi.