facebook adres e-mail telefon

[ALERT] 6 podstawowych przykazań bezpieczeństwa cybernetycznego

Cyberbezpieczeństwo stanowi zespół zagadnień związanych z zapewnianiem ochrony w obszarze cyberprzestrzeni. Cyberbezpieczeństwo wiąże się między innymi z ochroną przestrzeni przetwarzania informacji oraz zachodzącymi interakcjami w sieciach teleinformatycznych. Jest to jeden z ważniejszych i kluczowych tematów, które dotyczą wszystkich użytkowników korzystających z sieci internetowej.  Szczególnie narożne są firmy, których sieci nie są dostatecznie zabezpieczone i przystosowane do coraz to nowych metod stosowanych przez cyberprzestępców.  Jest to dobry czas, aby zadbać o zabezpieczenia swojej infrastruktury sieciowej.

Cyberbezpieczeństwo

Zachęcamy do rozważenia zastosowania następujących zaleceń:

  1. Wyłącz niepotrzebne porty i protokoły. Sprawdź dzienniki urządzeń zabezpieczających sieć i ustal, które porty i protokoły są udostępnione, ale nie powinny. Monitoruj je pod kątem podejrzanych działań.
  2. Ogranicz użycie PowerShell. Jeśli użytkownik lub konto nie potrzebuje programu PowerShell, wyłącz je za pomocą edytora zasad grupy. 
  3. Ustaw zasady ostrzegające o nowych hostach dołączających do sieci. Aby zmniejszyć prawdopodobieństwo pojawienia się nieautoryzowanych urządzeń w sieci, zwiększ czujność oraz powiadom inzynierów CSK, gdy nowy host spróbują połączyć się do sieci.
  4. Utwórz kopię zapasową i przetestuj proces odzyskiwania pod kątem ciągłości działania. 
  5. Zadbaj, aby ruch w Twojej sieci był stale monitorowany a poczta e-mail zabezpieczona. Najczęstsze zagrożenia to niezabezpieczone urządzenia podpinane do sieci(pendrive) oraz wiadomości e-mail typu phishing, do których dołączony jest plik szyfrujący dane. Postępuj zgodnie z najlepszymi praktykami dotyczącymi bezpieczeństwa i nigdy nie otwieraj załączników z poczty e-mail, co do których istnieje podejrzenie zagrożenia infekcji wirusowej. Zawsze też sprawdzaj podpisy sieciowe.
  6. Zweryfikuj urządzenia, które są dostępne z sieci zewnętrznej. Atakujący aktywnie weryfikują sieć w poszukiwaniu luk i wykorzystują je, szczególnie te, które pozwalają na zdalne wykonanie kodu.

Cyberbezpieczeństwo

Cyberbezpieczeństwo odgrywa kluczową rolę w organizacji i społeczeństwie, dlatego firma CSK stale prowadzi działania, które mają chronić klientów przed tego typu zagrożeniem.  W przypadku pojawienie się jakichkolwiek niepokojących sytuacji zalecamy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie inżyniera CSK. W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu.

Wróć