facebook adres e-mail telefon

Ważny komunikat dotyczący bezpieczeństwa systemów bankowości elektronicznej

    Powyższe zagrożenie dotyczy przede wszystkich naszych potencjalnych klientów, ponieważ w ramach Kompleksowej Opieki Informatycznej nasi klienci mają zagwarantowaną pełną ochronę przed tego typu zdarzeniami. W ramach Kompleksowej Opieki Informatycznej wykonujemy szereg czynności zabezpieczających środowisko naszych klientów, z których najbardziej elementarne to:
  • regularne skanowanie programem antywirusowym komputera, z którego następuje logowanie do serwisu bankowego, pod kątem złośliwego oprogramowania zainstalowanego w systemie operacyjnym
  • odpowiednie zabezpieczenie komputera, m.in. poprzez regularne pobieranie i instalowanie aktualizacji, czyli tzw. poprawek systemowych
Niemniej jednak, należy również we własnym zakresie zawsze zwracać szczególną uwagę wykonując przelewy, na czynności takie jak:
  • uważne czytanie okna dyspozycji przed potwierdzeniem wykonania przelewu, w celu upewnienia się, że podany numer rachunku dotyczy właściwej operacji i czy zgadza się z numerem rachunku, na który użytkownik chciał wykonać przelew
  • uważne czytanie wiadomości SMS wysłanej od banku, z kodem potwierdzającym dokonanie operacji, w celu upewnienia się, że podany numer rachunku dotyczy właściwej operacji i zgadza się z numerem rachunku, na który użytkownik chciał chciał wykonać przelew
Wszystkich klientów, którzy mają wątpliwości co do stanu zabezpieczeń w swoich firmach na wypadek ataków lub awarii, zapraszamy do kontaktu z naszym działem technicznym. Na Państwa życzenie wykonamy pełną diagnostykę i weryfikację zabezpieczeń w firmie, przedstawimy pełen raport ze stanu infrastruktury i zabezpieczeń, a także zaproponujemy kilka wariantów rozwiązań dostosowanych do potrzeb i możliwości technicznych oraz finansowych.
Wróć