facebook adres e-mail telefon

Koniec podstawowego wsparcia technicznego dla wybranych produktów Microsoft

  • Windows 7 z Service Pack 1
  • Windows Server 2008
  • Windows Server 2008 R2
  • Exchange 2010
  • Windows Embedded Handheld 6.5.

Zakończenie udzielania podstawowego wsparcia technicznego oznacza, że od tej chwili użytkownicy nie będą otrzymywali aktualizacji wnoszących dla danego oprogramowania nowe funkcje, jak również nie będzie dostępna darmowa pomoc technicznna.
Przez kolejnych 5 lat produkty te będą objęte jedynie wydłużonym wsparciem technicznym, co oznacza, że w tym czasie publikowane będą poprawki dotyczące bezpieczeństwa oraz krytyczne aktualizacje systemu, dzięki czemu korzystanie z tego oprogramowania nie będzie stanowić zagrożenia.

Wróć