facebook adres e-mail telefon

Wzrost popularności urządzeń Internetu (IoT) rzeczy otwiera przestępcom furtkę do cennych danych

Wzrost popularności urządzeń Internetu (IoT) rzeczy otwiera przestępcom furtkę do cennych danych. Urządzenia internetu rzeczy (IoT) coraz śmielej wkraczają w nasze codzienne życie. Wg raportu firmy analityczno-konsultingowej- Ovum, w 2021 roku średnia liczba urządzeń IoT, przypadająca na gospodarstwo domowe,osiągnie wartość 8,7.

Wzrost popularności urządzeń Internetu (IoT) rzeczy otwiera przestępcom furtkę do cennych danych

 

Wzrost popularności urządzeń Internetu (IoT) rzeczy otwiera przestępcom furtkę do cennych danych. Analitycy ds. bezpieczeństwa sieciowego ostrzegają przed atakami sieciowymi typu przechwycenie sesji (hijacking attacks), z wykorzystaniem urządzeń IoT, znajdujących się w obrębie tej samej sieci domowej. Ten rodzaj ataku polega na nielegalnym dostępie do sesji użytkownika i przejęciu nad nią kontroli. Po wpisaniu poświadczeń i zainicjowaniu sesji, przez logującą się do serwera ofiar. Atakujący ma możliwość podania się za którąkolwiek ze stron i wysyłania dowolnych informacji. Dzięki temu haker zyskuje możliwość wykonania na serwerze poleceń z uprawnieniami zalogowanego klienta.

Aby przechwycić sesję, atakujący musi znajdować się na linii pomiędzy klientem i serwerem. Do tego celu wykorzystywane są, znajdujące się w obrębie tej samej sieci LAN (w jednej domenie kolizyjnej), słabo zabezpieczone urządzenia IoT. Po przejęciu kontroli nad IoT, atakujący widzi wszystkie pakiety wysyłane przez serwer i użytkownika.

Przechwycone pakiety, zawierające poświadczenia (najczęściej w formie zaszyfrowanej), są następnie łamane lub sprzedawane posiadającym narzędzia deszyfrujące podmiotom trzecim. W ten sposób loginy i hasła dostają się w ręce przestępców.

Zdobyte tą drogą poświadczenia zestawia się w listy, zawierające często miliony rekordów. Następnie, specjalnie spreparowane w tym celu skrypty, automatycznie skanują tysiące usług online, sprawdzając, czy można się do nich zalogować na podstawie wykradzionych haseł. Według statystyk, skuteczność pozyskania nieautoryzowanego dostępu do usług, z wykorzystaniem przedstawionej techniki, wynosi 5%.

Proces automatycznego testowania milionów haseł, w setkach tysięcy usług, wymaga gigantycznych zasobów. W tym celu ponownie wykorzystywane są słabo zabezpieczone urządzenia IoT (w przeciwieństwie do tradycyjnych komputerów dostępne 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu), z których tworzone są botnety, czyli sieci, będących pod kontrolą przestępców urządzeń zombie, realizujących zlecone przez nich zadania.

Specjaliści z Bitdefender zalecają, by stosować unikalne hasła dostępu do każdej usługi. Hasła powinny zawierać możliwie dużą liczbę znaków i być zróżnicowane. Im krótsze hasło, tym łatwiej je złamać. Wykorzystując technikę Hijacking pakietów. Zaleca się również uwierzytelnianie dwuetapowe, które skutecznie chroni przez większością ataków.

W CSK nasi klienci mają najlepsze dostępne narzędzia zabezpieczeń, oferowany przez nas opcjonalnie w ramach Kompleksowej Obsługi Informatycznej antywirus, używa silnika Bitdefendera który cechuję się wysokim poziomem bezpieczeństwa. Jeśli chcą Państwo dowiedziec się więcej informacji prosimy o kontakt mailowy lub przez formularz na naszej stronie internetowej www.csk.com.pl/kontakt/

Źródło: marken.com.pl

Wróć