facebook adres e-mail telefon

Windows 7 podzielił losy Windows XP – system już bez wsparcia i aktualizacji

 Kończy się wsparcie dla systemu Windows 7, który ma obecnie około 30 proc. udziału w polskim rynku komputerów.

Windows 7 podzielił losy Windows XP – system bez wsparcia i aktualizacji

W dniu 14 stycznia 2020 r. zgodnie z zapowiedzią Microsoft wygasza wsparcie dla systemu Win 7. To zła wiadomość dla blisko 30 proc. użytkowników komputerów w Polsce, bo tylu wciąż używa maszyn z "Siódemką" - według danych Gemiusa za grudzień 2019 r.

W końcu ub.r. Win 7 miał 29,2 proc. udziału w polskim rynku PC, a Windows 10 - 53,9 proc. Nie widać też ostatnio przyspieszonego odwrotu użytkowników od "Siódemki". Systematycznie spada liczba komputerów z Win 7 będących w użyciu, ale nie dzieje się to w gwałtownym tempie. W ciągu roku, od stycznia 2019 r., udział Windows 7 w krajowym segmencie PC zmniejszył się o ponad 6 pkt proc. - w styczniu 2019 r. wynosił 35,45 proc., a Windows 10 - 45,76 proc. Czyli nieco więcej użytkowników przesiadło się na Windows 10, niż rozstało się z "Siódemką".

Oprogramowanie Win 7 miało wsparcie tylko do 14 stycznia 2020 roku, a producent zastąpił je kolejnymi wersjami (8, 8.1, 10). Oprogramowanie nie będzie wspierane przez producenta w zakresie aktualizacji zabezpieczeń, wsparcia technicznego, poprawek przez firmę. Użytkowanie tego oprogramowania będzie stwarzało ogromne niebezpieczeństwo poprzez luki w systemie zabezpieczeń systemu operacyjnego, których nie będzie dało się usunąć. Dodatkowo prawie żaden z producentów oprogramowania nie będzie wypuszczał nowych wersji oprogramowania pracujących pod kontrolą tego systemu. Sytuacja ta jest podyktowana między innymi właśnie potencjalnymi lukami w systemie zabezpieczeń Win 7. Systemy antywirusowe to oprogramowanie, dla którego nie będą dostępne aktualizacje w ramach tej platformy. Są to również przeglądarki internetowe, systemy ERP, certyfikaty bezpieczeństwa, oprogramowanie serwisowe oraz oprogramowanie narzędziowe. Również coraz większa ilość sterowników do urządzeń oraz inne oprogramowanie istotne z punktu widzenia ciągłości i bezpieczeństwa pracy.

Dalsze użytkowanie

Dalsze użytkowanie tego oprogramowania, po dacie zakończenia wsparcia, grozi szeregiem zagrożeń. Niezałatane luki w systemie mogą być łatwo wykorzystywane przez cyberprzestępców. Mogą służyć do wykradzenia danych, przejmowania kontroli nad systemem i dalej na całą infrastrukturą. Mogą tez posłużyć złośliwego usunięcia danych i unieruchomienia komputera. Osoby wykorzystujące przeglądarki internetowe w systemie Win 7 mogą zetknąć się z coraz większą liczbą stron internetowych, które "wstrzykną" do ich systemu złośliwy kod. Może on wykorzystywać na przykład nowo opublikowane podatności przeglądarki czy malware osadzony w plikach przesyłanych mailem.

Pojawiły się mechanizmy wykorzystujące fakt braku uaktualnień dla krytycznych elementów systemu do uzyskania dostępu do danych. Istnieje bardzo duże ryzyko wykorzystania komputera z niewspieranym systemem przez osoby trzecie do działań niezgodnych z prawem. W przypadku firm i gromadzonych w nich danych biznesowych, straty związane z nieodpowiednim zabezpieczeniem systemu Windows, będą znacznie większe. Bezwzględnie należy również podkreślić, że realizacja wymogów ustawy RODO w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych nie jest wykonalna w przypadku obecności w sieci komputerów z oprogramowaniem, które nie posiada wsparcia ze strony producenta. W przypadku tego systemu zalecamy jego aktualizację do systemu Windows 10 Pro. Z uwagi na uwarunkowania sprzętowe nie wszystkie komputery mogą wspierać ten proces.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu.

Źródło: cern.pl

Wróć