facebook adres e-mail telefon

Wdrożenie RODO w Polsce może się opóźnić

Dostosowanie polskiego prawa do unijnego rozporządzenia dot. ochrony danych osobowych (RODO) może się opóźnić. Teoretycznie RODO ma obowiązywać od 25 maja we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Dostosowaniu polskich przepisów do RODO ma służyć przyjęty 27 marca przez rząd projekt ustawy o ochronie danych osobowych. Wszystko na to wskazuje, że te ustawy nie będą na czas. GIODO otrzymał kilka próśb o przesunięcie terminu wejścia w życie RODO. Nie ma takiej możliwości. Chociaż byśmy chcieli, jest to niemożliwe, to jest ogólne rozporządzenie, prawo wtórne UE.

RODO ma wejść w życie od maja 2018 roku

RODO zakłada m.in. prawo do bycia zapomnianym, czyli możliwości usunięcia, również z internetu, informacji na swój temat, jeśli nie są prawdziwe lub są obraźliwe, prawo do przenoszenia danych – będzie można zażądać, aby każdy urząd albo bank, które mają nasze dane, przekazał je innemu urzędowi lub bankowi. Unijne przepisy nakładają także obowiązek powiadomienia o wycieku danych osobowych.

Stanowią również, że aby dane użytkownika mogły być przetworzone, musi on wyrazić na to wyraźną zgodę, np. poprzez zaznaczenie na stronie internetowej pola z potwierdzeniem wyrażenia zgody na przetwarzanie danych. Niewybranie żadnego pola albo pola zaznaczone automatycznie nie mogą być uznane za wyrażenie zgody. Nowe przepisy mają też ułatwić użytkownikowi wycofanie zgody na przetwarzanie danych; ma to być równie proste, jak wyrażenie tej zgody.

RODO przewiduje kary za naruszenie prawa do ochrony danych - do 20 mln euro lub 4 proc. całego obrotu firmy.

Centrum Systemów Komputerowych już od dawna w ramach Kompleksowej Obsługi Informatycznej wspiera swoich klientów w kwestiach ochrony danych osobowych, świadcząc usługę Administratora Systemów Informatycznych. We współpracy z ABI’m tworzymy pełną dokumentację zgodnie z wytycznymi GIODO oraz wdrażamy polityki bezpieczeństwa systemów informatycznych. Stosujemy najlepsze rozwiązania aby zabezpieczyć dane przed utratą i wypływem i jednocześnie podnieść bezpieczeństwo informatyczne naszych klientów.

Zapraszamy do kontaktu aby poznać pełną ofertę świadczonych przez nas usług.

Źródło: businessinsider.com.pl

Wróć