facebook adres e-mail telefon

Polskie firmy mają straty z powodu ataków

Polskie firmy mają straty z powodu ataków

ataki-wirusy-2018-bezpieczeństwo-zagrożenia-wirus-centrum-systemów-komputerowych-usługi-informatyczne-outsorcing-it-śląsk-katowice

W 2017 r. 44 proc. polskich przedsiębiorstw poniosło straty finansowe w wyniku cyberataków. Ataki cyberprzestępców powodują duże problemy w polskich przedsiębiorstwach. Niemal połowa – 44 proc. - odniosła w 2017 r. straty finansowe, a 62 proc. odnotowało zakłócenia i przestoje w funkcjonowaniu – wynika z raportu PwC „Cyber-ruletka po polsku. Dlaczego firmy w walce z cyberprzestępcami liczą na szczęście”. Taka skala zjawiska nie dziwi, skoro – jak ustaliła firma doradcza - tylko 8 proc. polskich firm jest odporna na zagrożenia. Z badania wynika także, że 20 proc. dużych i średnich firm w Polsce nie posiada żadnego specjalisty od cyberbezpieczeństwa, a 46 proc. nie stworzyła procedur reakcji na incydenty. Czyli polski biznes ma sporo do nadrobienia w kwestii cyberochrony. 

97 proc. polskich przedsiębiorstw niegotowych na RODO

Bardzo słabo jest z gotowością do RODO w polskim biznesie - według PwC. Tylko 3 proc. firm ocenia swoją gotowość do wdrożenia zapisów rozporządzenia jako pełną. Połowa swój poziom przygotowań określiła na poniżej 30 proc., a 20 proc. w ogóle nie zaczęło szykować się do RODO. Unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) wchodzi w życie 25 maja br. Niewywiązanie się z wynikających z tego dokumentu obowiązków może skutkować karami finansowymi do 20 mln euro lub 4 proc. wartości rocznego światowego obrotu przedsiębiorstwa.

Centrum Systemów Komputerowych oferuję pełnienie funkcji ASI i ochronę danych osobowych w systemach informatycznych. Usługa dotyczy przygotowania organizacji klienta w zakresie niezbędnych procedur oraz realizacji wymogów technicznych odnośnie infrastruktury informatycznej niezbędnych do spełnienia zapisów ustawy o ochronie danych osobowych. Więcej informacji na temat pełnienia funkcji Administratora danych osobowych można uzyskać kontaktując się z nami.

Źródło: crn.pl

 

Wróć