facebook adres e-mail telefon

Wdrożenie pełnego środowiska domenowego Active Directory w oparciu o oprogramowanie Windows Server 2012

    Usługa obejmowała zaprojektowanie modelu wdrożeniowego, instalację oraz konfigurację serwera RACK wraz z urządzeniami sieciowymi Cisco, wirtualizację hosta fizycznego w oparciu o VMware ESXi 5.5, migrację zasobów, instalację i konfigurację serwera poczty Exchange, centralizację danych oraz wdrożenie polityki bezpieczeństwa. Na specjalne potrzeby klienta wdrożyliśmy klaster DAG (Database Availibility Group) dla serwerów poczty opartej na Exchange 2013 oraz skonfigurowaliśmy serwery plików w trybie klastra DFS (Distributed File System). Ponadto udzielona została klientowi bezpłatna, kilkudniowa, opieka powdrożeniowa, podczas której wydzieleni informatycy czuwali nad poprawnym funkcjonowaniem systemu, udzielali konsultacji oraz pomocy użytkownikom, jak również przeszkolili użytkowników w zakresie obsługi nowego systemu. Wdrożenie zostało wykonane w trybie weekendowym, dzięki czemu klient w krótkim czasie znacząco zwiększył swoją funkcjonalność, przy jednoczesnym spełnianiu najwyższych standardów dotyczących bezpieczeństwa informatycznego i ochrony danych osobowych. Zachęcamy wszystkich naszych klientów do wdrożenia środowiska Active Directory. Środowisko to jest dostępne dla każdego niezależnie od wielkości infrastruktury - nawet dla małych firm do 15 komputerów rozwiązanie to można wprowadzić w oparciu o oprogramowanie serwerowe Windows Server 2012 Foundation lub Essentials. Wszelkich niezbędnych informacji udzieli Państwu pracownik działu marketingu.
Wróć