facebook adres e-mail telefon

Etapowe wdrożenie klastra High Availibility

    Zamówienie dotyczyło dostawy i wdrożenia 2 serwerów bezdyskowych, macierzy oraz dwóch redundantnych switchy Fibre Channel. Nasi inżynierowie wykonali profesjonalne wdrożenie środowiska produkcyjnego High Availibility opartego o wirtualne serwery działające na najnowszym rozwiązaniu VMWare. Zrealizowaliśmy również certyfikowane szkolenie pracowników IT z zakresu instalacji, konfiguracji i zarządzania środowiskiem wirtualnym opartym na VMWare.

Wróć