facebook adres e-mail telefon

Specjalista IT potrzebny od zaraz!

outsourcing itDziałamy w branży IT, w której obserwujemy stały trend wzrostowy dotyczący outsourcingu. Dzieje się tak głównie dlatego że z jednej strony rośnie znaczenie i stopień złożoności wykorzystywanych rozwiązań IT, a z drugiej strony brakuje kompetentnych i doświadczonych fachowców aby budować od podstaw własny dział IT  lub po prostu działania takie (zatrudnienie na etacie kilku specjalistów) są zbyt kosztowne jak na skalę i potrzeby danej firmy. Zachodnie firmy otwierając w Polsce swoje lokalne oddziały i w naturalny sposób korzystają z rozwiązań outsourcingu IT jako sprawdzonej metody na rozwiązanie problemu zarządzania infrastruktura informatyczną. Lokalni przedsiębiorcy także mają coraz większe potrzeby w zakresie IT oraz coraz większe problemy z ich zaspokojeniem. W pierwszym odruchu naturalna metodą wydaje się zatrudnienie własnego etatowego informatyka, ale po dokładnej analizie i głębszym przemyśleniu okazuje się, że albo jest to rozwiązanie niewystarczające albo wręcz całkowicie nietrafione. Najczęściej okazuje się, że główne przyczyny niepowodzenia przy zatrudnieniu etatowym to wąski wachlarz możliwych do wykonania usług, niewymierny i często niewystarczający zakres kompetencji, niedostateczny stopień dyspozycyjności, zbyt małe posiadane doświadczenie oraz ograniczony zakres odpowiedzialności. Są to tylko najważniejsze i najczęściej spotykane przyczyny niepowodzeń tradycyjnego podejścia, nie uwzględniającego outsourcingu. Analizując wcześniejsze doświadczenia klientów pokusiliśmy się o sporządzenie listy najczęstszych problemów z którymi się borykali przed rozpoczęciem współpracy z nami:
 • Posiadanie jednego informatyka nie zapewnia firmie pełnej opieki w okresach urlopu, nagłej choroby lub wypadku oraz w przypadku ewentualnych dłuższych nieobecności,
 • Jedna, nawet najlepiej przygotowana osoba nie może się równać z zakresem kompetencji i doświadczenia całego, wieloosobowego zespołu,
 • Zakres prac możliwych do wykonania przez jedną osobę jest ograniczony, i nie może być porównywalny do zespołu zewnętrznego dostawcy usług IT, który może skalować swoją wydajność kierując do danej pracy wiele osób jednocześnie,
 • Firma gdzie informatyka jest dodatkiem a nie produkcją, zwykle nie może zapewnić swojemu informatykowi wystarczająco zróżnicowanego zakresu rozwiązań oraz ścieżek rozwoju, w związku z czym po pewnym czasie szuka on innych wyzwań i możliwości samorealizacji,
 • Utrudniona a wręcz niemożliwa do weryfikacji kwestia kompetencji i umiejętności informatyka oraz prowadzonej przez niego polityki inwestycyjnej, dobieranych rozwiązań i kierunków rozwoju dla infrastruktury informatycznej,
 • Zastój w rozwoju nowych funkcjonalności infrastruktury z powodu braku doświadczenia w ich wdrażaniu,
 • Brak zorganizowanego systemu realizacji i rozliczalności usług helpdesku dla użytkowników,
 • Brak zorganizowanej i na bieżąco aktualizowanej dokumentacji technicznej dla infrastruktury obejmującej zarówno sprzęt jak i oprogramowanie,
 • Konieczność realizacji przez firmy trzecie usług, których nie może wykonać informatyk z powodu braku odpowiednich narzędzi, uprawnień, dokumentacji oraz podzespołów (np. serwis sprzętowy dla drukarek i innego osprzętu, dostarczanie usług chmury oraz rozwiązań opartych na rozliczaniu jako usługa chmury),
 • Wysokie koszty utworzenia i utrzymania etatu informatyka,
 • Częsty brak mobilności w przypadku obsługi oddziałów zamiejscowych,
 • Brak możliwości szybkiego dostarczania  sprzętu zastępczego w przypadku awarii,
 • Niewystarczający zakres  zabezpieczenia na okoliczność popełnionych błędów – informatyk nie ma policy OC związanej z prowadzonymi działaniami,
 • Stałe koszty miesięczne z tendencją wzrostową bez możliwości obniżania kosztów lub wiązania ich z bieżącym nasileniem prac.
Sytuacja rynkowa, a za nią oferta firmy wymogi odnośnie infrastruktury i jej funkcjonalności dość szybko się zmieniają, przy czym zmiany muszą być wprowadzane tak szybko jak to tylko możliwe. Żeby dokonywać zmian i realizować projekty, trzeba dysponować zespołem, a zapotrzebowanie na zasoby z reguły nie jest stałe w czasie. Obsługa zmiennego zapotrzebowania poprzez zatrudnianie, a następnie zwalnianie pracowników byłaby niewątpliwie kosztowna, a ponadto mogłaby rzucić cień na wizerunek pracodawcy. W tej sytuacji nieodzowna jest pomoc firm wynajmujących specjalistów IT, które są w stanie zapewnić klientowi dodatkowe osoby na czas realizacji projektu. W ciągu ostatnich lat rola nowoczesnego outsourcera w branży IT bardzo się zmieniła. Dla tego typu firmy najważniejsze jest bycie miejscem długoterminowej pracy specjalistów, które zapewnia szkolenia i rozwój, dostęp do ciekawych projektów u różnych klientów czy też komplet profitów. Z perspektywy szeroko rozumianego IT na rozwój outsourcingu wpłynie rosnąca popularność rozwiązań chmurowych, wynikająca z chęci uproszczenia infrastruktury IT i ograniczenia na nią nakładów. Do chmury przekonały się nie tylko mniejsze firmy, ale także duże korporacje, a nawet niektóre banki, co jeszcze kilka lat temu byłoby nie do pomyślenia. Niewątpliwie problemem w przyszłości może stać się wysycenie rynku specjalistów. Wysoki popyt stymulowany przez centra usług będzie prowadził do dalszego wzrostu wynagrodzeń w branży oraz skutkował dążeniem do optymalnego wykorzystania zasobów, a to daje rynkową szansę firmom outsourcingowym, które wynajmują takich fachowców.
Wróć