facebook adres e-mail telefon

Słabo z cyfryzacją polskich małych firm

Słabo z cyfryzacją polskich małych firm

Technologie cyfrowe w mikro i małych firmach to nadal niewykorzystana szansa na rozwój.

Nowe rozwiązania technologiczne, które nie tylko usprawniają komunikację i zarządzanie w przedsiębiorstwach, ale również np. pozwalają wykorzystywać analizę danych do budowania nowych lub ulepszonych produktów i usług, mają ogromny potencjał, by ułatwiać prowadzenie działalności gospodarczej mikro i małych firm.

Liczby pokazują, jak dużo jest jeszcze do zrobienia. Mianowicie według raportu 9 proc. polskich firm mikro i małych wytwarza produkty lub usługi cyfrowe. Większość przedsiębiorstw nie wykorzystuje zaawansowanych rozwiązań do usprawnienia procesów biznesowych. Jedynie 19 proc. deklaruje, że korzysta z chmury do przechowywania danych lub usług SaaS. Zaledwie 3 proc. polskich MŚP używa zaawansowanych usług chmury obliczeniowej, tzn. oprogramowania do księgowości, programów do zarządzania relacjami z klientami czy mocy obliczeniowej. Dla porównania w „starej” Unii Europejskiej ten odsetek wynosi 15 proc., a wśród nowych państw członkowskich – 8 proc.

Polskie firmy mikro i małe rzadko sięgają po analizy Big Data. Tylko 15 proc. z nich zbiera i analizuje informacje o klientach wykorzystując technologie cyfrowe w celu zwiększenia sprzedaży towarów lub usług. Stosunkowo niewielu drobnych przedsiębiorców korzysta z rozwiązań wspomagających zarządzanie firmą (37 proc.). Jedynie jedna czwarta (25 proc.) pytanych przedsiębiorstw prowadzi sprzedaż internetową. Ponad połowa wykorzystuje do tego zamówienia przez e-mail, a 14 proc. - przez aplikacje mobilne. Zaledwie 5 proc. prowadzi sprzedaż towarów i usług online za granicą. Mniejszość badanych (41 proc.) ma profil w mediach społecznościowych, a 36 proc. korzysta z pozycjonowania stron www. Prawie co trzecie przedsiębiorstwo (29 proc.) wciąż wysyła oferty e-mailem.

Centrum Systemów Komputerowych wspiera wszelkie nowe rozwiązania technologicznie, projektując infrastrukturę dobieramy rozwiązania indywidualnie, idealnie odzwierciedlając zapotrzebowania klienta. Zapraszamy do kontaktu.

Źródło: crn.pl

Wróć