facebook adres e-mail telefon

Rozbudowa serwerowni oraz zwiększenie poziomu zabezpieczeń na potrzeby systemu informacyjnego GIS

    Sprzęt został dostarczony na potrzeby systemu informacyjnego GIS (Geographic Information System), czyli systemu służącego do wprowadzania, gromadzenia, przetwarzania oraz wizualizacji danych geograficznych. Dzięki zastosowanemu przez CSK rozwiązaniu, polegającego na traktowaniu przez system części graficznej mapy i jej atrybutów opisowych, jako jednolitej i spójnej bazy danych, możliwe stało się udostępnianie jej w technice klient - serwer. Umożliwiło to klientowi na zautomatyzowanie w dużym stopniu zadań związanych z przetwarzaniem danych geograficzno-informacyjno-statystycznych, dzięki czemu klient uzyskał szybszy dostęp do informacji, a co za tym idzie proces podejmowania decyzji może przebiegać znacznie szybciej.

Wróć