facebook adres e-mail telefon

Rozbudowa klastra FT

W ramach kontraktu dostarczyliśmy i wykonaliśmy:
  • podpięcie nowego serwera Rx300S8 do istniejącego już klastra wraz z licencjami VMWare Enterprise oraz licencjami Microsoft Windows Server Datacenter;
  • wdrożenie serwera kopii zapasowych wraz z wykorzystaniem oprogramowania Veeam;
  • rozbudowa przełączników Brocade 300;
  • rekonfiguracja sieci SAN;
  • rozbudowa obecnego storage - macierzy DX90S2, dostarczenie nowej macierzy DX200S3, uruchomienie replikacji między macierzami;
  • dostawa przełączników sieciowych warstwy trzeciej CISCO 3750X.
Wróć