facebook adres e-mail telefon

Wymagania stron w zakresie standardu WCAG 2.0

Istotą jest zniesienie barier w korzystaniu z informacji. Warto jednak pamiętać, że serwis dostępny jest po prostu serwisem lepszym – wygodniejszym w użyciu, lepiej wyszukiwanym, przyjaźniejszym także dla cudzoziemców oraz osób starszych czy słabiej wykształconych. Choć zasady dostępności opisane w standardzie WCAG 2.0 wydają się bardzo techniczne, istota dostępności jest prosta: twórcy treści muszą za każdym razem zastanowić się, co z tego trafi do odbiorcy. Czy komunikat da się odczytać? Czy będzie zrozumiały? Mniej technicznie, czym jest WCAG 2.0? To standard określający w jakim stopniu strona internetowa powinna być przystosowana i dostępna dla osób niepełnosprawnych. Niewiele osób zdaje sobie sprawę na jakie trudności może napotkać np. osoba niewidoma próbująca "załatwić swoje sprawy" na stronach urzędów czy znaleźć informacje na stronach instytucji publicznych. Spełnienie standardu WCAG 2.0 w kategorii wymaganej prawnie daje stu procentową pewność, że nasza strona internetowa jest w pełni dostosowana dla osób niepełnosprawnych, przejrzysta dla każdego obywatela, w tym dla osób wykluczonych cyfrowo, mających trudności w odnalezieniu się w Internecie. Co to znaczy, że serwis jest dostępny? Jak to sprawdzić, jeśli nie jest się informatykiem? W sieci dostępne są narzędzia wspomagające ocenę dostępności, chociaż pełny audyt jest zadaniem dla specjalistów. Możliwe jest także sprawdzenie dostępności na poziomie nie technicznym, ale treściowy i funkcjonalnym.
 •  Z serwisu nie daje się korzystać tylko za pomocą klawiatury (czyli bez użycia myszki) – jest to poważne utrudnienie dla osób z niepełnosprawnością ruchową – stałą ale także czasową (kontuzja ręki).
 •  Dokumenty publikowane są w formie obrazków (fotografii) – w treści takiego skanu nie da się zaznaczyć liter i wyrazów, zatem nie odczyta go czytnik, z którego korzystają osoby niewidome. Ten problem najczęściej dotyczy plików PDF.
 • Zdjęcia i grafiki nie są uzupełniane o tzw. opisy alternatywne <alt> - oznacza to, że osoba, która nie widzi albo widzi słabo, nie dowie się, co jest na ilustracji.
 • Filmy w serwisie nie mają napisów - nie skorzysta z nich osoba niesłysząca (albo taka, która nie może włączyć głośnika).
 • Treści na stronie nie mają jasnej struktury (śródtytuły zaznaczane są np. tylko wielkością czcionki albo kolorem a nie odpowiednim stylem, który poza wyglądem niesie też treść logiczną) – w ten sposób ktoś, kto nie widzi będzie musiał czytać wszystko, jak leci – bo nie będzie mógł ustalić, w jaki sposób tekst został podzielony.
 • Kolorystyka strony powstała bez uwzględnienia potrzeb osób niedowidzących i mających kłopot z kolorami (wad wzroku jest wiele, ale przy dobrze dobranych kolorach każdy może tak sobie zmienić ustawienia swojego komputera, by móc korzystać z serwisu). Nie ma możliwości powiększania tekstu.
 • Serwis używa sformułowań typu „kliknij wyżej/niżej", ważne treści wyróżniane są kolorem, a na jednej stronie jest więcej niż jeden napis „więcej" (bez wyjaśnienia, o jakie „więcej" chodzi). Coś takiego jest całkowicie niezrozumiałe dla osoby, która nie widzi – a przecież łatwo to naprawić.
 • W końcu – serwis może być niedostępny, jeśli autorzy treści nie zwracają uwagi na język – na to, czy jest zrozumiały dla niespecjalistów.
Język urzędowy jest oczywiście dopuszczalny w dokumentach. W przypadku komunikatów trzeba jednak pamiętać, że wiele osób - słabiej wykształconych a także starszych - nie rozumie trudnych słów i złożonych zwrotów. Zwracanie uwagi na to, by język był w miarę możliwości prosty, pomaga też administracji przyswajać inne aspekty dostępności – i usprawnia wdrażanie zasad Krajowych Ram Interoperacyjności. Co zrobić, gdy strona nie spełnia standardu WCAG 2.0? Przede wszystkim zlecić audyt posiadanej strony internetowej. Audyt taki składa się z badania specjalistycznego przeprowadzonego przez ekspertów z zakresu programowania i dostępności, polegające na:
 • sprawdzenie zgodności z W3C
 • sprawdzenie zgodności z W3C CSS
 • sprawdzenie zgodności z WAI (WCAG 2.0)
 • analiza kontrastu
 • sprawdzenie poprawności działania w:
 • Windows i Linux
 • przeglądarkach współczesnych i starszych wersjach
 • przeglądarce tekstowej
 • przeglądarce mobilnej
 • sprawdzenie szybkości działania serwisu na łączach o różnej prędkości
Z przyjemnością przedstawimy państwu naszą ofertę dotyczącą korekty lub projektu strony www Zapraszamy do kontaktu z państwa opiekunem Centrum Systemów Komputerowych.
Wróć