facebook adres e-mail telefon

Innowacyjne rozwiązania w zakresie podniesienia jakości obsługi – System Zgłoszeń Serwisowych

Dzięki temu systemowi klienci w bardzo szybki sposób mogą przekazywać informacje o awariach i błędach do naszego działu wsparcia technicznego. Tym samym pozwala nam to w szybki sposób rozwiązywać problemy i podnosi wydajność, skuteczność i efektywność pracy. Dlaczego wdrożyliśmy ten, a nie inny program?

Dopasowanie do profilu działalności

System Zgłoszeń Serwisowych w pierwszej kolejności dedykowany jest wszelkim firmom i organizacjom, których działalność opiera się na obsłudze klienta. Dzięki niemu można ujednolicić i zestandaryzować proces komunikacyjny pomiędzy klientem a usługodawcą i jego pionami w organizacji.

Automatyzacja procesów System Zgłoszeń Serwisowych znacznie upraszcza pracę, jak również zwiększa jej efektywność i wydajność, ponieważ szereg zadań takich jak np. potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, rejestracja zgłoszenia, wysłanie informacji na temat statusu danego zgłoszenia czy wysłanie informacji o rozwiązaniu problemu odbywa się tutaj w sposób automatyczny. Lepsza organizacja System Zgłoszeń Serwisowych znacznie ułatwia, usprawnia i porządkuje pracę. W wielu przypadkach możemy skorzystać z gotowych szablonów odpowiedzi. Kolejną zaletą tego systemu jest jego przejrzystość. Zarówno klient jak i osoba przyjmująca zgłoszenia ma do swojej dyspozycji przejrzysty interfejs (odpowiednio Panel Klienta i Panel Agenta). Zgłoszenia są przyjmowane według kolejności. Każdemu z nich przypisywany jest konkretny numer. Dzięki temu nie ma ryzyka, że jakieś zgłoszenie zostanie pominięte i nierozwiązane. Ponadto w razie ewentualnych problemów w łatwy sposób można powrócić do tego zgłoszenia. Większa wydajność System Zgłoszeń Serwisowych wpływa znacząco na poprawę wydajności i efektywności pracy. Jest to możliwe dzięki temu, że większość problemów usuwanych jest na bieżąco. Oczywiste jest to, że w przypadku bardziej rozwiniętej firmy konieczna jest większa ilość osób przyjmujących zgłoszenia. Jednak większe obciążenie bynajmniej nie odbija się tu na wydajności, ponieważ problemy mogą być rozwiązywane równocześnie. System Zgłoszeń Serwisowych CSK Z Systemu Zgłoszeń Serwisowych korzystają największe firmy na świecie takie jak IBM, Lufthansa, KFC, Asus, Bayer, Comarch, DHL, i wiele innych. Centrum Systemów Komputerowych aspirując do miana lidera rozwiązań IT dla klientów z sektora MSP wdrożyło oraz nieustannie rozwija System Zgłoszeń Serwisowych, tym samym wychodząc naprzeciw rosnącym wymaganiom swoich klientów.
Wróć