facebook adres e-mail telefon

Google Chrome kończy ze wsparciem dla Windows XP

 

Wsparcie dla wymienionych systemów zakończy się już w kwietniu 2016 roku.

Wróć