facebook adres e-mail telefon

Bank ING zaprzestaje wsparcia przeglądarki Firefox

 

W związku z zaistniałymi zmianami informujemy, że dostęp do bankowości elektronicznej przez w/w przeglądarki nie będzie możliwy.

Wróć