facebook adres e-mail telefon

Drukowanie i skanowanie w kontekście RODO

Drukowanie i skanowanie w kontekście RODO

Co piąta firma uważa, że stosowane przez nią funkcje zabezpieczania drukowania i skanowania zapewniają pełną poufność danych.

Badanie, przeprowadzone w bieżącym roku, ujawniło, że bezpieczeństwo drukowania jest istotne dla 96 proc. średnich i dużych przedsiębiorstw w Europie. Ale tylko 22 proc. uważa, że ich infrastruktura jest w pełni odporna na zagrożenia poufności i integralności danych. Ankieta ujawniła też, że duże przedsiębiorstwa mają przewagę w kwestii wdrażania postanowień RODO i zapewniania bezpieczeństwa drukowania.

Podobne badania przeprowadziła dwa lata wcześniej firma Brother. Już wówczas małe, jak i duże przedsiębiorstwa z całej Europy miały na uwadze bezpieczeństwo informacji. 75 proc. respondentów przyznało, że jest bezpieczeństwo danych to istotny element w ich organizacji, zaś 59 proc. — że bierze tę kwestię pod uwagę przy podejmowaniu decyzji dotyczących drukowania dokumentów i zarządzania nimi.

Warto zaznaczyć, że nowoczesne urządzenia do drukowania i skanowania dokumentów posiadają rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa, takie jak uwierzytelnianie operacji czterocyfrowym kodem lub kartami zbliżeniowymi czy przydzielanie zróżnicowanego dostępu do funkcji urządzeń poszczególnym użytkownikom.

Centrum Systemów Komputerowych oferuję pełnienie funkcji ASI i ochronę danych osobowych w systemach informatycznych. Usługa dotyczy przygotowania organizacji klienta w zakresie niezbędnych procedur oraz realizacji wymogów technicznych odnośnie infrastruktury informatycznej niezbędnych do spełnienia zapisów ustawy o ochronie danych osobowych. Więcej informacji na temat pełnienia funkcji Administratora danych osobowych można uzyskać kontaktując się z nami.

Źródło: crn.pl

Wróć