facebook adres e-mail telefon

[ALERT] Awaria serwerów pocztowych Gmail

Informujemy, że nasi inżynierowie podczas obsługi zgłoszeń odnotowali oraz potwierdzili że serwery poczty obsługiwane przez Google nie działają prawidłowo. Sygnały są odnotowywane przez serwis Downdetector i dotyczą szerokiego zakresu użytkowników. Awaria polega na braku obsługi żądań logowania do serwerów smtp, imap oraz pop3 przez programy pocztowe takie jak Outlook czy Thunderbird. Obsługa poczty przez stronę www w dalszym ciągu działa poprawnie. W przypadku gdy wykorzystują Państwo pocztę Gmail, usługa ta może nie działać całkowicie lub częściowo wykazywać dysfunkcje. Czekamy na usunięcie awarii. W chwili obecnej nie ma informacji o czasie usunięcia awarii przez firmę Google.

Wróć