facebook adres e-mail telefon

Uwaga na oszustwa “na RODO”

UODO ostrzega, że przestępcy mogą podszywać się pod urzędników prowadzących kontrole albo oferować fałszywe usługi doradcze w zakresie RODO

rodo

Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO) ostrzega przed oszustwami "na RODO". Mogą one przybierać formę podszywania się przestępców pod urzędników. Prowadzących kontrole bądź oferowania fałszywych usług doradczych w zakresie stosowania RODO.

Uwaga na oszustwa "na RODO". W komunikacie wydanym przez UODO czytamy, że podmiot, w którym ma odbyć się kontrola ze strony urzędu, każdorazowo zostanie zawiadomiony o tym fakcie pisemnie:

Przy stawieniu się do kontroli pracownik UODO zobowiązany jest do okazania upoważnienia do jej przeprowadzenia. Które musi zawierać podstawę prawną, oznaczenie UODO, informacje o kontrolerze (imię i nazwisko oraz numer legitymacji służbowej). Także określać przedmiot kontroli i jej zakres, jak i terminy rozpoczęcia oraz planowanego zakończenia działań kontrolnych.

UODO informuje, że upoważnienie powinno zawierać też oznaczenie kontrolowanego podmiotu i podpis prezesa UODO wraz z pouczeniem. Osoby, które będą miały wątpliwości względem wiarygodności kontrolerów, UODO prosi o kontakt pod specjalnie przygotowanym do tego numerem telefonu.

UODO ostrzega przed oszustwami "na RODO"

Urząd Ochrony Danych Osobowych radzi, by przedsiębiorcy uważnie i ostrożnie analizowali przychodzącą do nich korespondencję i każdorazowo upewniali się, czy zawiera ona wymagane elementy. Właściwą nazwę urzędu, poprawne adresy oraz oryginalne podpisy i pieczęcie urzędowe. Według organu w Polsce pojawia się dużo przypadków oszustw, w których przestępcy wykorzystują jako narzędzie korespondencję papierową i podszywają się pod UODO.

Organ zaleca w swoim komunikacie także zachowanie czujności względem podmiotów oferujących doradztwo lub wsparcie w zakresie stosowania prawa ochrony danych osobowych. Jednocześnie straszących sankcjami za jego niewłaściwe wdrożenie. Urząd radzi, by z usług konsultingowych korzystać rozważnie i przed podjęciem współpracy weryfikować podmioty je oferujące m.in. w KRS.

W komunikacie UODO zastrzeżono, że wytyczne innych niż ten organ podmiotów dotyczące stosowania prawa ochrony danych osobowych mogą być wykorzystywane przez przedsiębiorców wyłącznie na własną odpowiedzialność, a ostateczna interpretacja w sprawach związanych z tą dziedziną należy wyłącznie do urzędu.

W CSK stale stosujemy i wdrażamy rozwiązania IT spełniające wszelkie wymogi ustawy o rozporządzeniu danych osobowych. Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się więcej na temat ochrony danych osobowych prosimy o kontakt mailowy lub przez formularz na naszej stronie www.csk.com.pl/kontakt 

Źródło: businessinsider.com.pl

Wróć