facebook adres e-mail telefon

Podstawowy backup dla małych i Średnich infrastruktur

Backup z migawkami chroni dane nawet przed ransomware’em. Dzięki funkcji migawki w prostych i tanich serwerach NAS, umożliwiającej błyskawiczne tworzenie i przywracanie kopii zapasowych, chronione dane są bezpieczne i stale dostępne.

qnap-backup-dla-małych-i-średnich-firm-usługi-IT-podstawowy-backup
Dla użytkowników biznesowych szczególnie przydatna funkcja serwera NAS jest związana z tzw. migawkami (snapshots). Może funkcjonować non stop, a jej działanie jest praktycznie niezauważalne dla użytkowników. Producenci NAS zapewniają, że nie ma mowy o żadnych spadkach wydajności zabezpieczanych stanowisk pracy czy innych zasobów.

Funkcja migawki polega na tym, że na bieżąco kopiowane są tylko te bloki danych, w których faktycznie zapisano jakieś zmiany (nowe bądź nadpisane pliki). To gwarantuje skuteczne zabezpieczenie wszystkich kluczowych danych, a przy tym optymalne wykorzystanie przestrzeni dyskowej serwera NAS. Migawki mają również inne zalety, chociażby wersjonowanie plików, dzięki czemu bez problemu można przywrócić dowolną wersję pliku, np. sprzed godziny, dwóch albo trzech.

Uwagę zwraca też optymalna wydajność zapisu oraz sprawnie działający system przywracania danych po awarii. Dla użytkowników biznesowych są to kluczowe kwestie, ponieważ możliwość błyskawicznego odtworzenia danych i szybkiego powrotu do pracy po awarii jest dla nich nie mniej istotna niż funkcje ochrony związane z tworzeniem kopii zapasowych.

Migawki także dla maszyn wirtualnych

Kolejnym plusem małych serwerów NAS są ich funkcje wirtualizacyjne, czyli możliwość tworzenia na nich wielu maszyn wirtualnych (VM) i zarządzania nimi. Dzięki dostępnej w AppCenter aplikacji Virtualization Station można tworzyć maszyny wirtualne dla różnych systemów operacyjnych, takich jak Windows, Linux, UNIX czy Android. W rezultacie urządzenie nie tylko zapewnia archiwizowanie i wykonywanie kopii zapasowych danych, ale także oferuje zaawansowane funkcje serwera sieciowego. Tym samym użycie Virtualization Station prowadzi do konsolidacji istniejącej infrastruktury IT, ograniczając koszty związane z zakupem dodatkowego sprzętu.

Aplikacja Virtualization Station oferuje funkcję migawki do rejestrowania stanu systemu maszyny wirtualnej w ustalonym punkcie czasu. W przypadku awarii VM można szybko powrócić do momentu wykonania migawki, zapewniając ciągłość działania systemu operacyjnego.

Korzystający z Virtualization Station mają pełen wgląd we wszystkie procesy i zaplanowane zadania dla kopii zapasowej i przywracania VM. Można ręcznie inicjować wykonanie lub wstrzymanie zadania, zaplanować kopię zapasową i określić maksymalną liczbę jej wersji, aby zoptymalizować wykorzystanie przestrzeni dyskowej. Aplikacja umożliwia tworzenie kopii zapasowych aktywnych maszyn wirtualnych bez ich wyłączania, zaś migawki oryginalnych VM mogą być zachowane i przywrócone do każdego punktu w czasie nawet po przywróceniu maszyny wirtualnej. Szyfrowanie podczas transmisji zabezpiecza kopię zapasową i odzyskiwanie VM.

Funkcji migawki i rejestrowania stanu systemu maszyny wirtualnej warto używać przed pobraniem aplikacji z nieznanych źródeł lub zainstalowaniem potencjalnie ryzykownych aplikacji. W przypadku zainfekowania maszyny wirtualnej wirusami lub wystąpienia losowych awarii systemu maszynę wirtualną można łatwo przywrócić do stanu z ostatniej migawki.

Migawką w ransomware

Prostą a jednocześnie bardzo skuteczną obroną przed ransomware’em jest częste kopiowanie plików, które mają być chronione, na urządzenia pamięci masowej. W ten sposób firmy mogą zabezpieczać swoje dane, żeby w razie ataku móc łatwo je odzyskiwać i unikać przestojów. Serwer NAS sprawdzi się w roli centrum backupu, oferując zaawansowane funkcje sporządzania kopii zapasowych. Dodatkowo bazujący na Linuksie system operacyjny QTS jest w porównaniu z maszynami wykorzystującymi Windows mniej narażony na ataki. Co więcej, dzięki natywnej i niezależnej od systemu plików obsłudze funkcji robienia migawek w ustalonych punktach czasu NAS jest niezawodnym rozwiązaniem do backupu, umożliwiającym szybkie wykonywanie kopii zapasowych oraz odzyskiwanie ważnych plików i danych systemowych.


Żródło: crn.pl
Wróć