facebook adres e-mail telefon

Modernizacja infrastruktury IT w oparciu o rozwiązania Microsoft oraz Fujitsu

    Modernizacja dotyczyła wirtualizacji starych serwerów za pomocą najnowszego rozwiązania VmWare ESXi 5.5 na nowej warstwie sprzętowej firmy Fujitsu, instalację oraz konfigurację kontrolera domeny, instalację oraz konfigurację serwerów bazodanowych dla oprogramowania opartego na Microsoft SQL Server do środowiska Active Directory. Aby zwiększyć funkcjonalność infrastruktury firmy, klient zdecydował się na wdrożenie oprogramowania Windows Small Business Server Standard 2011 oraz Windows Server Standard 2012 R2 z obsługą Remote Desktop Services wraz ze wszystkimi składnikami. Zaimplementowanie umożliwiło klientowi m.in.:

  • pracę zdalną dla każdego użytkownika, z każdego miejsca z dostępem do internetu
  • pracę ze swoimi dokumentami, pocztą oraz aplikacjami zainstalowanymi na serwerze terminali na każdym stanowisku w firmie lub poza nią
  • drukowanie dokumentów spoza siedziby firmy
  • odciążenie łącza internetowego funkcjonującego w firmie poprzez możliwość pracy zdalnej za pomocą serwera terminali
Po ukończonym wdrożeniu specjaliści Centrum Systemów Komputerowych sprawowali stały nadzór nad poprawnym funkcjonowaniem nowego rozwiązania oraz udzielali konsultacji oraz pomocy użytkownikom.
Wróć