facebook adres e-mail telefon

Mikro i małe firmy w Internecie 2015

Z raportu „Mikro i małe firmy w internecie 2015” przygotowanego przez nazwa.pl wynika, że podstawowe bariery dla przedsiębiorców przy wdrażaniu strony WWW to czas i pieniądze. Ponad 20 proc. spośród wszystkich ankietowanych nie posiada strony WWW, tłumacząc to brakiem czasu (50 proc.) oraz zbyt wysokim kosztem przygotowania strony WWW (37 proc.). Blisko co trzeci przedsiębiorca przyznaje również, że istotnym problemem jest brak wiedzy, która byłaby niezbędna do uruchomienia własnej witryny. Pobierz raport: Mikro i małe firmy w internecie 2015 Źródło: nazwa.pl
Wróć