facebook adres e-mail telefon

Poniżej znajduje się regulamin oraz przygotowana w formie algorytmu  instrukcja tworzenia zgłoszenia w systemie SZS.

Zapraszamy do zapoznania się ponizszymi dokumentami, które mają na celu ułatwić współpracę z CSK

Regulamin tworzenia zgłoszeń w systemie SZS 20201102 v11

Instrukcja tworzenia zgłoszenia w SZS 20210309 v24


Powrót