facebook adres e-mail telefon

Instrukcje

Poniżej znajduje się regulamin oraz przygotowana w formie algorytmu  instrukcja tworzenia zgłoszenia w systemie SZS. 

Zapraszamy do zapoznania się ponizszymi dokumentami, które mają na celu ułatwić współpracę z CSK:

Umowa KOI – Zał 2 – Regulamin tworzenia zgłoszeń w systemie SZS 20200728 v10

Umowa KOI – Zał 3 – Instrukcja tworzenia zgłoszenia w SZS 20200728 v22


Powrót