facebook adres e-mail telefon

Poniżej znajduje się regulamin oraz przygotowana w formie algorytmu  instrukcja tworzenia zgłoszenia w systemie SZS. 

Zapraszamy do zapoznania się ponizszymi dokumentami, które mają na celu ułatwić współpracę z CSK

Regulamin tworzenia zgłoszeń w systemie SZS 20201102 v11

Instrukcja tworzenia zgłoszenia od dnia 01.11.2020 w SZS 20201102 v23

Instrukcja tworzenia zgłoszenia do dnia 31.10.2020 w SZS 20200728 v22


Powrót