facebook adres e-mail telefon

Dostawa oraz wykonanie wdrożenia całości infrastruktury na potrzeby nowej siedziby klienta

Inżynierowie działu technicznego, wykonali wdrożenie całości infrastruktury, zgodnie ze standardem ITIL v 3 (Information Technology Infrastructure Library). Standard ITIL, jest opracowaniem regulującym zasady wykonywania usług informatycznych, w zakresie strategii, projektowania, przekazania, eksploatacji oraz ciągłej poprawy usług. Dzięki zastosowaniu tego standardu klient spełnia normy ISO/IEC20000 (międzynarodowy standard dla usług informatycznych), przez co ma pewność stabilności pracy zastosowanych rozwiązań,  jak również ich jakości oraz niezawodności.

Wróć