facebook adres e-mail telefon

Realizacja dostawy specjalistycznego sprzętu komputerowego

    Na potrzeby nowopowstałej siedziby głównej klienta, dostarczyliśmy 380 specjalistycznych komputerów stacjonarnych wraz z monitorami o wysokiej rozdzielczości. Z uwagi na specyfikę branży, komputery zostały wyposażone w czytniki kart do logowania smartcard, podnoszących bezpieczeństwo oraz ochronę stacji roboczych. W tym samym celu zastosowana została również technologia PBA (Pre Boot Authentication), która z poziomu BIOS-u zabezpiecza komputer przed dostępem użytkowników nieuprawnionych. Inżynierowie naszego działu technicznego wdrożyli dostarczony sprzęt w siedzibie klienta oraz zapewnili niezbędne szkolenie z zakresu jego obsługi.

Wróć