facebook adres e-mail telefon

Uwaga na błędy w JPK_VAT

Uwaga na błędy w JPK_VAT

Ministerstwo Finansów wyjaśnia, jak ich uniknąć

jpk-vat-outsourcing-it-obsluga-informatyczna-firm-helpdesk-kary

Przedsiębiorcami popełniającymi pomyłki interesują się urzędy skarbowe.

Powtarzają się błędy w wysyłanych przez firmy Jednolitych Plikach Kontrolnych (JPK_VAT) - twierdzi Ministerstwo Finansów. Przedsiębiorcy mają problem zwłaszcza z transakcjami objętymi tzw. „odwrotnym obciążeniem" (czyli m.in. dotyczącymi laptopów, tabletów, smartfonów) oraz wprowadzaniem do JPK_VAT danych z faktur. Skutek jest taki, że potem muszą tłumaczyć się w urzędzie skarbowym i korygować dane. Fiskus instruuje, jak prawidłowo wypełnić odpowiednie rubryki.

Otóż dla transakcji objętych „odwrotnym obciążeniem" kupujący, wykazując w JPK_VAT dostawę towarów lub świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca, w części sprzedażowej wypełnia odpowiednio pola: K_34 – kwota netto i K_35 – VAT po obydwu stronach, tj. zarówno w części sprzedażowej, jak i zakupowej. Wpisuje dane swojego kontrahenta jako rzeczywistej strony transakcji i wystawcy konkretnej faktury.

W polach obowiązkowych wskazuje: NIP, nazwę i adres kontrahenta oraz numer dowodu sprzedaży wystawionego przez tego kontrahenta.

Jeśli chodzi o wprowadzanie do JPK_VAT danych z faktur, to należy zwrócić szczególną uwagę na wpisywanie poprawnych danych w polach, które odnoszą się do numeru i daty wystawienia faktury oraz numeru identyfikacji podatkowej (NIP) kontrahenta:
- w polach „DowodSprzedazy", „DowodZakupu" należy wprowadzić cały numer dowodu sprzedaży. Dla konkretnej faktury u dostawcy jak i u nabywcy powinien być to ten sam numer faktury,
- w polu „DataWystawienia" – dostawca wpisuje datę wystawienia dowodu sprzedaży, natomiast w polu „DataZakupu" nabywca podaje datę wystawienia dowodu zakupu. Dla konkretnej faktury „DataZakupu" wykazana w JPK_VAT nabywcy musi być zgodna z datą, która jest wykazana w polu „DataWystawienia" w JPK_VAT dostawcy,
- w polach „NrKontrahenta" jak i „NrDostawcy" należy wpisać dokładny numer, za pomocą którego kontrahent jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej. W przypadkach, w których zgodnie z ustawą podanie numeru nie jest wymagane, należy wpisać „brak".

Więcej o zasadach wypełniania JPK_VAT można znaleźć na stronie informacyjnej JPK na Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów

Centrum Systemów Komputerowych swoim klientom zapewnia wsparcie w zakresie helpdesku dla użytkowników. Dbamy o to, aby nasi klienci zawsze mieli pomoc w każdym zakresie. W przypadku jakichkolwiek problemów zapraszamy do kontaktu.

Źródło: www.crn.pl

Wróć