facebook adres e-mail telefon

RODO i szantażyści

RODO i szantażyści

RODO i szantażyści

Wszelkie próby szantażowania przedsiębiorców, którzy nieprawidłowo wdrożyli przepisy o ochronie danych (RODO) będą traktowane jak przestępstwa. Ministerstwo Cyfryzacji planuje w tym celu nowelizację kodeksu karnego.

"Dziennik Gazeta Prawna" opisuje pierwsze przypadki prób wymuszenia okupu od przedsiębiorców, którzy działają niezgodnie z przepisami RODO. Szantażyści wysyłają e-maile do wybranych firm, grożąc im, że powiadomią generalnego inspektora danych osobowych o istniejących nieprawidłowością.  Niemniej przedsiębiorcy, którzy wykupią za 4 900 złotych tzw. dokumentację wzorcową, nie padną ofiarą donosu. Co ważne, kodeks karny nie uznaje za przestępstwo straszenie postępowaniem administracyjnym. 

„Chcielibyśmy wprowadzić regulację, która w sposób jednoznaczny będzie przewidywać karalność stosowania wobec przedsiębiorców szantażu za RODO. Również Ministerstwo Sprawiedliwości widzi potrzebę zastosowania odpowiedniej regulacji.”

Zalecamy w każdym przypadku pojawienia się czegoś niepokojącego o pilny kontakt z działem technicznym.
Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności przy otwieraniu załączników pochodzących z niesprawdzonego maila bądź mogących budzić obawy.

Jeśli nie jesteś klientem skontaktuj się z nami, a otrzymasz niezbędną pomoc.

Źródło: crn.pl

 

Wróć