facebook adres e-mail telefon
 • Kompleksowa obsługa informatyczna dla biznesu

  Kompleksowa obsługa informatyczna dla biznesu

  Bezpieczeństwo danych, zapewnienie ciągłości pracy, pomoc dla użytkowników, serwis
 • Lokalny dostawca światowych rozwiązań IT

  Lokalny dostawca światowych rozwiązań IT

  Sprzęt, oprogramowanie, sieci, usługi chmury, zasilanie awaryjne, pakiety serwisowe
 • Zaawansowane usługi informatyczne

  Zaawansowane usługi informatyczne

  Wdrożenia, migracje, audyty, wirtualizacja, klastry, ochrona danych i sieci, optymalizacja pracy
 • Projektowanie rozwiązań IT

  Projektowanie rozwiązań IT

  Koncepcja, projekt, kalkulacje, realizacja, wdrożenie i wsparcie eksploatacyjne

Bezpieczeństwo i stabilna infrastruktura informatyczna dla Twojej firmy.
Rozpocznij współpracę z wyspecjalizowaną i doświadczoną firmą IT.

Poprawimy, zmodernizujemy lub zaprojektujemy i zbudujemy od podstaw infrastrukturę IT Twojej firmy. Zorganizujemy sprawną pomoc dla użytkowników. Wesprzemy kompetencyjnie i dyspozycyjnie Twojego informatyka. Nasza oferta obejmuje zaawansowane i sprawdzone rozwiązania IT dla biznesu wraz z usługami wdrożeniowymi oraz usługami stałej i kompleksowej obsługi informatycznej. Czytaj więcej

Jesteśmy gwarantem stabilnego działania i bezpiecznego rozwoju Twojego biznesu

Nasza oferta jest odpowiedzią na najbardziej palące i aktualne problemy, z jakimi borykają się zgłaszające się do nas firmy. Z tego samego powodu oferta jest stale aktualizowana aby właściwie odpowiadać na nowe oczekiwania naszych obecnych i przyszłych klientów oraz nadążać za zmianami w technologiach. Nie bez znaczenia jest też doświadczenie i kompetencje, które rozwijamy z każdym rokiem naszej działalności, a które sprawiają, że nie tylko wiemy jak pomóc, ale taż w jaki sposób można to zrobić optymalnie. Aktualnie oferta obejmuje:

 • usługi stałej, kompleksowej obsługi informatycznej (Outsourcing IT) – zaopiekujemy się Twoją infrastrukturą IT lub będziemy wspierać i uzupełniać Twojego informatyka, zapewnimy szybki czas reakcji i pełną dyspozycyjność, wykonamy wewnętrzny audyt bezpieczeństwa i doradzimy najbardziej korzystne rozwiązania. Nasza modułowa oferta kompleksowej obsługi informatycznej obejmuje kilkadziesiąt usług, z których budowana jest propozycja dokładnie odpowiadająca Twoim potrzebom. 
 • Rozwiązania informatyczne – dostarczymy Ci uznane w branży i sprawdzone przez nas rozwiązania do budowy Twojej infrastruktury IT w warstwie sprzętowej, systemowej, sieciowej, bezpieczeństwa i wirtualizacji. W szczególności możemy Ci zaoferować:
  • sprzęt - serwery, macierze, systemy backupu, urządzenia brzegowe ochrony sieci (UTM), zarządzalne urządzenia sieciowe, komputery, notebooki, drukarki i urządzenia towarzyszące,
  • oprogramowanie systemowe oraz aplikacyjne ogólnego przeznaczenia (systemy serwerowe z rodziny Windows Server, platformy wirtualizacyjne Hyper-V oraz vSphere, serwery bazodanowe, komunikacyjne, zdalnej pracy, oprogramowanie do backupu, oprogramowanie do pracy zdalnej, szyfrowania, oprogramowanie antywirusowe oraz biurowe ogólnego przeznaczenia,
  • usługi chmury takie jak SaaS, PaaS, IaaS, HaaS, BaaS oraz gotowe systemy bazujące na infrastrukturze w chmurze,
 • specjalistyczne usługi informatyczne – pomożemy Twojemu informatykowi w realizacji złożonych i specyficznych zadań, takich które są wykonywane dość rzadko, a ich realizacja wymaga dostępu do specjalistycznych narzędzi, doświadczenia oraz wiedzy z zakresu optymalizacji, przewidywania i usuwania trudności. Do najczęściej wykonywanych usług specjalistycznych należą: projektowanie i dobór rozwiązań, audyty wewnętrzne bezpieczeństwa i poprawności zastosowanych konfiguracji, usługi wdrożeniowe, migracje, wirtualizacja serwerów oraz pamięci masowych, konfiguracja klastrów serwerowych, klastrów pamięci masowych, wdrożenia bezpiecznych i wielopoziomowych rozwiązań kopii zapasowych, helpdesk dla informatyków, wsparcie powdrożeniowe, bezpieczeństwo IT, wirtualizacja sieci, projektowanie, usługi informatyczne związane z RODO.

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje wybierz grupę produktową i zapoznaj się ze szczegółami naszej oferty lub skontaktuj się z nami za pomocą formularza kontaktowego.

Kontakt

Sprawdzony przez innych, kompleksowy Outsourcing IT dla Twojej firmy.

Kompleksowa obsługa informatyczna jest gotowym remedium na obecne problemy i potrzeby przedsiębiorstw. Efektywna i szybka pomoc użytkownikom, zapewnienie wielopłaszczyznowego bezpieczeństwa, 24 godzinny monitoring krytycznych elementów infrastruktury IT, łatwy i szybki dostęp do specjalistów, wsparcie kompetencyjne i dyspozycyjne, wszechstronność dostępnych usług, zmniejszenie ryzyka i kosztów awarii, maksymalne uproszczenie komunikacji i rozliczeń to tylko wybrane korzyści ze współpracy z nami.

Outsourcing IT = Kompleksowa Obsługa Informatyczna

Jeśli jest coś, czego nie potrafimy zrobić wydajniej, taniej i lepiej niż konkurenci, nie ma sensu, żebyśmy to robili i powinniśmy zatrudnić do wykonania tej pracy kogoś, kto zrobi to lepiej niż my.” – Henry Ford

Jakie znaczenie ma bezpieczna i wydajna infrastruktura informatyczna dla funkcjonowania firm? Z każdym rokiem obserwujemy coraz większe uzależnienia funkcjonowania firm od sprawnej infrastruktury informatycznej. Sprawna infrastruktura oznacza to nie tylko ciągłość pracy i wydajność ale również pewność bezpieczeństwa danych oraz świadome wykorzystywanie nowych rozwiązań, zmierzające do stałej poprawy efektywności działania firmy, zmniejszania kosztów i wzrostu konkurencyjności.

Nawet w przypadku małych organizacji, kompleksowe ujęcie wszystkich elementów infrastruktury IT mających wpływ na działalność firmy już obecnie przekracza możliwości pojedynczego człowieka. Jedynym racjonalnym rozwiązaniem jest połączenie kompetencji i wieloletniego doświadczenia całego zespołu specjalistów. Budowa i utrzymanie własnych, wieloosobowych działów IT to domena dużych organizacji, natomiast dla sektora średnich i małych przedsiębiorstw optymalnym wyjściem jest wynajmowanie zespołu IT na określony czas i do określonych działań. W zależności od wielkości infrastruktury, stopnia jej złożoności i zakresu wykonywanych prac outsourcing dotyczy  wsparcia własnego informatyka lub samodzielnego przejęcia wszystkich procesów związanych z obsługą IT. Mając dodatkowo na uwadze to, że każda organizacja powinna i chce skoncentrować się na rozwoju i obsłudze podstawowej działalności, to w oczywisty sposób jedynym naturalnym rozwiązaniem staje się Outsourcing IT, czyli współpraca z zewnętrznym dostawcą usług i zasobów w celu realizacji zadań związanych z obsługą własnej infrastruktury informatycznej.

Centrum Systemów Komputerowych w oparciu o doświadczenia wieloletniej współpracy z firmami sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw, w odpowiedzi na zgłaszane potrzeby klientów jak również analizując przyszłe trendy rozwoju technologii, opracowała unikalną i zaawansowaną usługę Outsourcingu IT, która w naszej ofercie nosi nazwę Kompleksowej Obsługi Informatycznej (KOI)

Rozpocznij współpracę z wyspecjalizowaną i doświadczoną firmą informatyczną

Nasza współpraca rozpoczyna się od spotkania w ramach którego omawiane są możliwości i obszary, w których będzie realizowana współpraca. Sprawdzamy potrzeby i oczekiwania klienta, dokonujemy wizji lokalnej, przygotowujemy, prezentujemy i omawiamy ofertę. Następnie uzgadniamy szczegóły współpracy, ustalamy sprawy organizacyjne i formalne. Dla naszych klientów staramy się być bardziej partnerami w biznesie niż tylko stroną umowy. Po rozpoczęciu współpracy przeprowadzamy szczegółowy audyt stanu infrastruktury, stosowanych rozwiązań oraz potrzeb i planów przyszłego klienta. Dzięki temu jesteśmy w stanie przygotować odpowiednie plany działania, dobrać zakres i rodzaj świadczonych usług oraz przedstawić kosztorys niezbędnych do wykonania prac. Następnie wdrażamy procedury i rozwiązania ułatwiające klientowi kontakt z nami i współpracę. W kolejnym kroku przygotowujemy dokumentację techniczną i wykonujemy niezbędne prace konserwacyjno porządkowe. W tym czasie udaje się nam również poznać specyfikę obecnie eksploatowanych rozwiązań, zidentyfikować dostawców usług i oprogramowania firm trzecich oraz wypracować procedury współpracy z nimi. W efekcie tych działań uzyskujemy gotowość do świadczenia usług w założonych w umowie czasach reakcji.

Wycena usługi lub dodatkowe pytania – chętnie na nie odpowiemy! Skontaktuj się z nami.

Na co możesz liczyć w ramach outsourcingu IT

Kompleksowa Obsługa Informatyczna to stale rozbudowywany pakiet kilkudziesięciu wzajemnie uzupełniających się usług, które mogą być swobodnie zestawiane w zależności od bieżących potrzeb i wymogów klienta. Największym zainteresowaniem naszych klientów cieszą się usługi obejmujące następujące procesy:

 • Bieżące zarządzanie infrastrukturą informatyczną i administracja systemami serwerowymi.
 • Zapewnienie ciągłości pracy systemów, bieżące naprawy i serwis oprogramowania.
 • Pomoc dla użytkowników w zakresie bieżących problemów (helpdesk) realizowana zarówno zdalnie jak i w miejscu eksploatacji, dzięki czemu mogą pracować sprawniej i efektywniej.
 • Przygotowanie rozwiązań organizacyjnych i technicznych związanych z wymogiem ochrony danych osobowych – realizacja funkcji ASI i implementacja wymogów RODO (w tym UODO).
 • Proaktywny monitoring infrastruktury, przeciwdziałanie skutkom awarii dzięki symptomom wyprzedzającym. Szeroko pojęta ochrona danych obejmująca backup, archiwizację, retencjonowanie danych, transmisję oraz ochronę disaster recovery.
 • Doradztwo, konsultacje oraz aktywny udział w opracowaniu strategii rozwoju wygrywającej infrastruktury informatycznej.
 • Usługi chmury (cloud) w zakresie realizacji backupu (BaaS), wirtualnej infrastruktury (IaaS) oraz infrastruktury zapasowej (site recovery) bazujących na Microsoft Azure.
 • Usługi chmury w zakresie dostarczania rozwiązań programowych (SaaS) oraz oprogramowania – np. pakietu Office 365.
 • Analityka biznesowa (Business Intelligence) – usługi dla biznesu obejmujące wdrażanie na bazie już posiadanej infrastruktury nowych funkcjonalności i rozwiązań takich jak praca zdalna, praca zespołowa, usługi Exchange, Sharepoint, Yammer oraz Skype for business.
 • Migracja, wirtualizacja, serwery, systemy pamięci masowej, rozwiązania sieciowe.
 • Szeroko pojęte bezpieczeństwo systemów informatycznych.
 • Zarządzanie urządzeniami mobilnymi oraz systemy filtrowania treści.
 • Przejęcie roli pierwszej linii wsparcia i związana z tym współpraca z firmami trzecimi przy realizacji obsługi informatycznej.
 • Tworzenie i prowadzenie dokumentacji technicznej oraz przygotowywanie okresowych raportów na temat stanu infrastruktury i polityki rozwoju.
 • zabezpieczanie danych na okoliczność utraty i niekontrolowanego dostępu
 • kontrola systemów awaryjnego zasilania
 • konserwacje fizyczne i logiczne
 • aktualizacja oprogramowania
 • dostawy sprzętu i oprogramowania
 • współpraca z dostawcami pozostałych wykorzystywanych rozwiązań informatycznych
 • wdrożenia systemów pracy zdalnej oraz pracy grupowej
 • rozwiązania do tworzenia kopii zapasowych i retencjonowania danych
 • obsługa certyfikatów
 • sieci VPN
 • szkolenia pracowników
 • tworzenie dokumentacji
 • sieci przewodowe i bezprzewodowe
 • systemy ochrony sieci i filtrowania treści
 • programy antywirusowe
 • wsparcie techniczne online inżynierów w zakresie: Microsoft Hyper-V, VMware vSphere, Networking & SAN Storage
 • obsługę awarii elementów krytycznych w trybie 24/7
 • możliwość dokupienia godzin dla usług dodatkowych, np. na potrzeby opieki nad aplikacjami i serwerami
 • filtrowanie treści i zarządzanie usługami sieciowymi
 • zarządzanie urządzeniami mobilnymi
 • dostawa materiałów eksploatacyjnych

Pakiet korzyści

Outsourcing IT podobnie jak inne usługi zewnętrzne niezbędne do funkcjonowania każdej firmy należy rozpatrywać i postrzegać przez pryzmat korzyści jakie mogą przynieść oraz wpływu na całokształt organizacji i funkcjonowania firmy. Po szczegółowej i gruntownej analizie okazuje się, że Kompleksowa Obsługa Informatyczna to nie przykry koszt ale dobrze przemyślana inwestycja stanowiąca jednocześnie swojego rodzaju polisę ubezpieczeniową od negatywnego wpływu problemów z informatyką na działalność firmy. Wśród najczęściej wymienianych przez naszych klientów korzyści są:

 • Możliwość skoncentrowania się na podstawowej działalności dzięki przekazaniu obsługi do naszej firmy wszystkich spraw związanych z funkcjonowaniem infrastruktury informatycznej.
 • Zwiększenie konkurencyjności przez dostęp do zaawansowanych technologii i nowych rozwiązań usprawniających organizację pracy i przepływ informacji.
 • Zmniejszenie kosztów poprzez wyeliminowanie przestojów zarówno całej infrastruktury jak również pojedynczych urządzeń lub użytkowników.
 • Prosty dostęp do kompetentnego i doświadczonego zespołu inżynierów bez konieczności prowadzenia rekrutacji, szkoleń, konieczności czasochłonnego wyszukiwania dostawców usług lub korzystania z usług wielu firm.
 • Większe zadowolenie i produktywność pracowników dzięki łatwemu dostępowi do sprawnej i efektywniej pomocy technicznej oraz dzięki szybkiemu usuwaniu awarii.
 • Spełnianie wymogów formalnych związanych z procedurami ochrony danych osobowych.
 • Możliwość elastycznej zmiany zakresu i ilości świadczonych usług.
 • Istotne zmniejszenie lub całkowita likwidacja wydatków inwestycyjnych w związku z możliwością korzystania z dostarczanych przez CSK usług chmury oraz oprogramowania i rozwiązań rozliczany według bieżącego zużycia.
 • Zmniejszenie ryzyka bezpieczeństwa prowadzonej działalności poprzez wprowadzenie systemów autoryzacji dostępu do zasobów dla użytkowników, systemów kopii zapasowych dla danych i oprogramowania.
 • Zmniejszenie nakładów na infrastrukturę informatyczną dzięki lepszemu i pełniejszemu wykorzystaniu posiadanych zasobów.
 • Dokładna wiedza na temat eksploatowanych systemów informatycznych, ich stopnia zużycia i wykorzystania określonych zasobów dzięki okresowym raportom na temat stanu infrastruktury.
 • Ujednolicona, zestandaryzowana dokumentacja techniczna.
 • Możliwość dokładnego monitorowania realizowanych zgłoszeń, ich autoryzacji dzięki systemowi OTRS wdrożonemu przez CSK na potrzeby i dla wygody naszych klientów.
 • Pewność uzyskania dyspozycyjnej i ciągłej usługi przez cały rok.
 • Przewidywalne i łatwe do określenia koszty utrzymania infrastruktury

Elastyczne modele współpracy

Wybierz optymalny dla siebie model współpracy. W zależności od wielkości infrastruktury oraz od tego czy firma posiada własnego informatyka oferujemy różne warianty współpracy.

Pełna obsługa informatyczna

Model współpracy adresowany dla klientów posiadających infrastruktury do 70-100 urządzeń. Model zakłada pełną obsługę informatyczną realizowaną przez Centrum Systemów Komputerowych. W ramach tej opcji CSK odpowiada za całą infrastrukturę i samodzielnie wykonuje wszystkie prace począwszy od administrowania serwerami, poprzez aktualizację oprogramowania, pomoc użytkownikom, zabezpieczenie danych i sieci, serwis i bieżąca eksploatację aż po prowadzenie dokumentacji technicznej. Korzyści bezpośrednie z tego modelu współpracy to:

 • Jedne kontakt (jedna linia wsparcia) do wszystkich problemów z IT,
 • Oszczędność kosztów związanych z zatrudnianiem własnego informatyka,
 • Dostęp do wiedzy i doświadczenia całego zespołu,
 • Pełny monitoring infrastruktury 365/7/24,
 • Stała i pewna obsługa z proaktywnym reagowaniem na nieprawidłowości,
 • Szeroka paleta usług.

Wariant hybrydowy

Wariant współpracy adresowany dla klientów posiadających własnego informatyka. W tym wariancie CSK pełni rolę drugiego informatyka. Jego zadania to odciążenie pierwszego informatyka od nadmiaru obowiązków, zapewnienie ciągłości i dyspozycyjności w przypadku jego urlopów lub innej nieobecności w pracy, uzupełnienie kompetencji. W ramach tego wariantu CSK współpracuje z informatykiem w zakresie prowadzenia infrastruktury IT lub przejmuje obsługę wybranych obszarów. Wszystkie działania są autoryzowane przez pierwszego informatyka, który posiada pełną decyzyjność. Korzyści bezpośrednie z tego modelu współpracy to:

 • Wsparcie dla własnego informatyka bez konieczności zatrudniania kolejnego
 • Pełny monitoring infrastruktury 365/7/24
 • Dyspozycyjność i kompleksowość
 • Wsparcie kompetencyjne
 • Elastyczny model współpracy

Obsługa selektywna

Model współpracy w ramach którego CSK realizuje wyłącznie ściśle określone zadania, których powtarzalny i ciągły charakter sprawia, że jest to skuteczne rozwiązanie. Najczęściej jest to administrowanie serwerami, wsparcie i helpdesk dla informatyków (wsparcie powdrożeniowe), serwis i konserwacje, wsparcie dla użytkowników, itp. Model nie jest zależny od ilości posiadanego sprzętu ani od tego czy klient zatrudnia własnego informatyka. Korzyści bezpośrednie z tego modelu współpracy to:

 • Łatwe delegowanie na zewnątrz określonych obszarów i procesów
 • Wsparcie dla informatyków (np. wsparcie powdrożeniowe)
 • Poprawienie działań w określonych obszarach

Zespół profesjonalistów

Aby w odpowiedzialny sposób obsługiwać Twoją firmę starannie dobraliśmy zespół doświadczonych inżynierów informatyków. Nasz zespół tworzą pasjonaci informatyki, którzy posiadają wymaganą wiedzę i stale rozwijają swoje kompetencje jak też mogą się pochwalić wypracowanym doświadczeniem.

180 lat doświadczeń z IT

Co dwie głowy to nie jedna, a co dopiero kilkanaście głów… Korzystaj z ogromnego doświadczenia naszego zespołu. Podliczając i sumując staż pracy wszystkich naszych pracowników działu technicznego otrzymujemy imponujące, zbiorowe ponad 180 lat doświadczenia w technologiach informatycznych. Pod tym względem trudno znaleźć specjalistę, który mógłby się wykazać podobnym stażem.

27 lat w branży informatycznej

Powierzając nam swoją infrastrukturę IT możesz być pewien, że będzie ona w dobrych rękach. CSK działa już od 1992 roku, a co za tym idzie z całym przekonaniem możemy powiedzieć, że w biznesie jesteśmy sprawdzonym partnerem z długoletnim stażem.

37 certyfikatów i specjalizacji

Technika nie stoi w miejscu i cały czas się rozwija, a co dopiero można powiedzieć o rozwoju technologii informatycznych. Nasza firma oraz pracownicy działu technicznego posiadają szereg stale przedłużanych certyfikatów i specjalizacji, które są niezbędne do prawidłowego i odpowiedzialnego wykonywania prac u naszych klientów. Główne kierunki rozwoju naszych specjalizacji to bezpieczeństwo, zachowanie ciągłości pracy oraz stabilność. W zakresie produktów, nasze specjalizacje dotyczą rozwiązań firm Microsoft, Dell, Fujitsu, Vmware, Veeam.

Komfortowe warunki współpracy

Nie trać czasu na szukanie pomocy. Zewnętrzna obsługa informatyczna powinna być nie tylko kompetentna i szybka, ale też wygodna dla klientów i ich pracowników. Opracowaliśmy szereg rozwiązań organizacyjnych aby zapewnić jak najwyższy komfort współpracy.

Dedykowany opiekun

Każdy z naszych klientów otrzymuje dedykowanego opiekuna, który jest odpowiedzialny za komunikację i wszystkie sprawy formalno- organizacyjne związane ze współpracą. Opiekun dba o zapewnienie odpowiedniej jakości jak też koordynuje działania poszczególnych działów firmy w odniesieniu do naszych klientów.

Wydzielony zespół

Posiadamy duży zespół inżynierów informatyków, ale doskonale wiemy, że nikt nie lubi takich sytuacji w ramach których dzwoniąc do wybranej firmy za każdym razem rozmawiamy z inną, przypadkową osobą. Dlatego z naszego zespołu wydzielamy małe, kilkuosobowe zespoły, które realizują obsługę naszych klientów. Dzięki takiemu rozwiązaniu klient jest w praktyce obsługiwany przez kameralny zespół składający się z kilku osób, co pozwala na lepsze poznanie się, lepszą komunikację oraz ciągłość wykonywanych zleceń.

Jedna linia wsparcia

Współczesne systemy informatyczne są dość złożone i dostarczane przez wielu niezależnych dostawców. W przypadku problemów nieraz nie wiadomo czy awaria leży po stronie dostawcy Internetu, sieci, oprogramowania a może po stronie sprzętu. W tym celu dla naszych klientów realizujemy pełną pierwszą i jedyną linię wsparcia. Po otrzymaniu zgłoszenia identyfikujemy przyczynę problemu i podejmujemy działania razem z dostawca wybranego elementu. Dzięki temu klient może wysłać tylko jedno zgłoszenie i może być pewien, że my odpowiednio tym pokierujemy.

Zapewnienie wsparcia

Zostałeś w pracy aby wykonać pilne zadania i przydarzyła Ci się awaria? Z nami nie będzie to problemem. Zapewniamy wsparcie również poza godzinami pracy, a dla elementów infrastruktury o krytycznym znaczeniu zapewniamy całodobowy monitoring.

Całodobowe zgłoszenia

Aby uzyskać pomoc informatyka nie musisz czekać do następnego dnia – zgłoszenie możesz wysłać w każdej chwili. Nasz system zgłoszeń działa 24 godziny na dobę. Zgłoszenia dotyczące wsparcia użytkownika, nieprawidłowej pracy lub prac dodatkowych można wysyłać na kilka sposobów w zależności od osobistych preferencji. W niektórych przypadkach system umożliwia podyktowanie zgłoszenia bez potrzeby wpisywania jego treści.

Wsparcie po godzinach

Zostałeś dłużej w pracy i nagle o godzinie 20 wyskoczył problem z drukowaniem? Wziąłeś pracę do domu na weekend i nie możesz połączyć się z serwerem? Z nami takie problemy nie istnieją. Nasi klienci mogą liczyć na dodatkowe usługi wsparcia poza godzinami pracy jak również w dni wolne od pracy.

Zdalna pomoc informatyczna

Awaria na dalekim wyjeździe  służbowym? Jak sobie poradzić gdy dzieli nas kilka tysięcy kilometrów? Stosujemy bezpieczne technologie zdalnego wsparcia. Dzięki temu zyskasz nie tylko szybszą pomoc ale przede wszystkim otrzymasz ją gdziekolwiek będziesz  - w biurze, w domu lub w dowolnym miejscu świata.

Wycena usługi lub dodatkowe pytania – chętnie na nie odpowiemy!

Kontakt

Przejrzystość działania

Proste zasady - minimum biurokracji, maksimum oszczędności czasu. Sprawna komunikacja i przepływ informacji, przejrzysty i prosty system rozliczeń, zryczałtowane koszty – to wszystko sprawia, że współpraca staje się prostsza i efektywniejsza.

Panel klienta

Interesuje Cię postęp realizacji naprawy drukarki, a może chcesz sprawdzić który z pracowników zgłaszał awarię komputera. Teraz nie musisz nikogo o nic pytać. Dzięki dostępowi do prostego i intuicyjnego panelu klienta, na bieżąco i w każdej chwili masz wgląd w informacje o:

 • postępach w realizacji zgłoszeń i prac,
 • tym kiedy, kto i jakie wysyłał zgłoszenia,
 • tym kto odpowiadał za ich realizację,
 • ilości zrealizowanych zgłoszeń,
 • reklamacjach i zaleceniach.

Rozliczanie per case

Czy lubisz tracić czas na rozliczenia i weryfikację kosztów? My też nie lubimy. Dlatego nasz system rozliczeniowy nie opiera się na rozliczaniu usług per godzina (za każdą godzinę) ale na systemie rozliczania per case (za każdy przypadek/zgłoszenie). Dzięki temu masz pewność że niezależnie od tego ile czasu zajmie nam realizacja przesłanego przez Ciebie zgłoszenia, zawsze zapłacisz taką samą, jedną stawkę. Dodatkowym plusem takiego systemu rozliczeń jest jego wychowawczy charakter. Skoro nie mamy płacone za czas ale za efekt, to efekty muszą być jak najszybciej, a to idzie w parze z oczekiwaniami klienta.

Zryczałtowane opłaty

Klienci lubią zryczałtowane oferty aby nie tracić czasu na weryfikację zawartości miesięcznych faktur. Dlatego nasz system preferuje zryczałtowane opłaty miesięczne, zawierające określone pakiety usług. Pakiety są indywidualnie ustalane i dobierane do potrzeb każdego klienta. Pakiety i zakontraktowane usługi można łatwo zmieniać.

Elastyczne dopasowanie do potrzeb

Twoja infrastruktura IT staje się coraz bardziej złożona? Rozwijasz biznes i zmieniają się ich potrzeby? Przewidzieliśmy to i mamy na to rozwiązanie. Stosowany przez nas model kontraktacji usług umożliwia łatwą modyfikację zakresu świadczonych usług.

Modułowe usługi

Nasza oferta jest modułowa – składa się z kilkudziesięciu różnych usług, które można łączyć budując z nich ofertę ściśle dopasowaną do aktualnych potrzeb klienta. Każda usługa jest dokładnie opisana co do zakresu, sposobu realizacji i związanej z tym specyfiki. Dzięki temu nasi klienci nie muszą zadawać sobie pytania za co dokładnie i ile płacą? Dzięki tej wiedzy są w stanie lepiej planować wydatki i świadomie zmieniać parametry umowy w zależności od własnych potrzeb.

Możliwość zmiany usług

Twoja firma się rozwija, rozpoczynasz nowy projekt, planujesz większe wdrożenia? Nie musisz obawiać się niespodziewanych dodatkowych kosztów. Zakres umowy, zakontraktowane usługi, ich ilość i sposób realizacji można modyfikować w cyklach miesięcznych. Doradzimy co najlepiej zmienić aby optymalizować koszty i uzyskać oczekiwany efekt.

Dodatkowej usługi opcjonalne

Nazwa naszego produktu – Kompleksowa Obsługa Informatyczna, nie bez podstaw ma w nazwie słowo Kompleksowa. Oprócz usług stricte związanych z obsługą informatyczną dostarczamy szeroką paletę usług dodatkowych takich jak oprogramowanie jako usługa (SaaS = Sofware as a Service), sprzęt jako usługa (HaaS = Hardware as a Service), backup do chmury jako usługa (BaaS = Backup as a Service), usługi związane z opracowaniem dokumentacji RODO dla systemów IT i wiele, usługi przeprowadzania okresowych stress testów i wiele innych.

Zmniejszenie ryzyka awarii i przestojów

Powierz zarządzanie infrastrukturą profesjonalnej firmie i czerp satysfakcję ze świętego spokoju. Dzięki specjalistycznym narzędziom, które bezpłatnie udostępniamy klientom w ramach współpracy, udaje nam się znacząco zmniejszyć ryzyko i ilość awarii, a jeżeli już się taka zdarzy to zminimalizować jej skutki i czas usunięcia.

Jesteśmy blisko Ciebie

97% trafiających do nas zgłoszeń jest usuwanych zdalnie. Niemniej raz na jakiś czas trafia się awaria wymagająca naszej fizycznej obecności. Dzięki stosowanej przez nas polityce pracy rozproszonego zespołu, udaje nam się tak rozmieścić pracowników serwisu, aby reakcja zespołu interwencyjnego była realizowana w najkrótszym możliwym czasie. Nasi serwisanci nie są za każdym razem wysyłani z siedziby firmy ale z lotnych terenowych lokalizacji. Jednym słowem – jesteśmy blisko Ciebie.

Ciągły monitoring 365/7/24

Co zrobić w przypadku gdy awaria serwera nastąpi w nocy z piątku na sobotę? Pracownicy zwykle dostrzegą to dopiero w poniedziałek rano. Ewentualna naprawa i odtwarzanie danych może trochę zająć, a czas leci, a wraz z nim straty.

Aby minimalizować ryzyko takich sytuacji nasza firma dysponuje zaawansowanym systemem monitoringu krytycznych elementów infrastruktury IT. Rozmieszczone w odpowiednich miejscach czujniki w trybie ciągłym monitorują jej zachowanie i pracę. W przypadku wykrycia jakiejś anomalii wysyłany jest do naszej centrali komunikat o błędzie i podnoszony jest alert. Nasi pracownicy niezwłocznie reagują sprawdzając jakie były powody alarmu i w przypadku stwierdzenia awarii niezwłocznie przystępują do jej usunięcia.

Średni czas reakcji to tylko 18 minut

Nie wszyscy zwracają uwagę na czas reakcji, a jest on szczególnie istotny w przypadku gdy coś zaczyna nieprawidłowo pracować lub co gorsza, następuje przestój. CSK może pochwalić się 18 minutowym średnim czasem reakcji na zgłoszenie. Czas reakcji zależy od pory dnia i ilości równolegle napływających zgłoszeń. Stosowany przez nas system reguł pozwala szybko przypisywać zgłoszenia do odpowiednich inżynierów co pozwala dodatkowo skrócić czas odpowiedzi z naszej strony.

Skala działania

Korzystaj ze sprawdzonych rozwiązań. Obsługa dużej ilości klientów oraz pewna i płynna równoległa realizacja usług stała się możliwa dzięki sprawdzonym i starannie dobranym rozwiązaniom oraz wypracowanym na przestrzeni lat procedurom.

420 zarządzanych serwerów

Stale monitorujemy ponad 420 serwerów. Utrzymujemy je w najlepszej możliwej formie, aktualizujemy oprogramowanie, optymalizujemy działanie, aby nasi klienci mogli polegać na bezpiecznej, stabilnej i wydajnej platformie. Nadzorujemy też wykonanie redundantnych kopii bezpieczeństwa – tak na wszelki wypadek.

5000 obsługiwanych komputerów

Udzielamy wsparcia dla grupy 5000 komputerów, które wykorzystują nasi klienci. Co najmniej raz w tygodniu realizujemy dla każdego komputera złożony cykl obsługi serwisowej (konserwacji logicznej). Świadczymy dla nich również pogwarancyjny serwis sprzętowy.

24 000 usług helpdesk

Rocznie trafia do nas około 24 tysięcy zgłoszeń serwisowych. 97% z nich jest realizowane zdalnie, dzięki czemu klienci dostają wsparcie i rozwiązanie problemu bez konieczności czekania na przyjazd serwisanta. Dbamy o to, aby każde zgłoszenie zostało rozwiązane jeszcze w tym samym dniu chyba że klient zaznaczy inaczej.

Ugruntowane zaufanie

Zdajemy sobie sprawę, że podwaliną współpracy jest zaufanie wobec firmy, której powierzasz zarządzanie infrastrukturą. Dołącz do ponad 200 firm, które nam zaufały i czerpią korzyści ze współpracy z nami.

Proaktywne systemy

W ramach współpracy u naszych klientów wdrażamy proaktywnie działające systemy monitoringu infrastruktury IT. Jest to element dojrzałego i poważnego podejścia do organizacji pracy infrastruktury, często wcześniej marginalizowany, pomijany lub całkowicie nie stosowany. Procedury i mechanizmy śledzenia stanu środowiska informatycznego pozwalają przygotować się na problemy, zanim wpłyną na procesy biznesowe w firmie, pozwalają zredukować czas przestojów, wykrywać zagrożenia bezpieczeństwa oraz planować wdrożenia i nowe rozwiązania w oparciu o stale prowadzoną analizę obciążenia.

200 obsługiwanych firm

Zadowoleni klienci to podstawa naszej egzystencji i cel naszych działań. Do tej pory zaufało nam już ponad 200 klientów z aglomeracji śląskiej i całego regionu.

Audyt wewnętrzny

W ramach realizacji Kompleksowej Obsługi Informatycznej, u każdego klienta wykonujemy wewnętrzny audyt infrastruktury IT, mający na celu określenie jej aktualnego stanu, identyfikację słabych punktów mogących mieć znaczenie dla bezpieczeństwa danych, ciągłości wydajności pracy lub komfortu wykonywania czynności przez użytkowników. Audyt jest prowadzony również w celu stwierdzenia stopnia zgodności ocenianego systemu z określonymi standardami, normami lub najlepszymi praktykami w danym zakresie. Audyt kończy się przygotowaniem opracowania, w ramach którego opisujemy stan infrastruktury, dostrzeżone problemy i nieprawidłowości oraz zawiera zalecenia i rekomendacje w zakresie ich usunięcia.

Wycena usługi lub dodatkowe pytania – chętnie na nie odpowiemy!

Kontakt

Bezpieczeństwo i poufność

Powierz nam bezpieczeństwo i śpij spokojnie. Bezpieczeństwo infrastruktury IT jest pojęciem bardzo szerokim, które należy rozpatrywać na wielu płaszczyznach. Oprócz kwestii stricte technicznych bezpieczeństwo obejmuje również kwestie związane z poufnością, zakresem odpowiedzialności oraz zgodności wykonywanych działań i stosowanych rozwiązań z przepisami prawnymi.

Pełna poufność

Jesteśmy w stanie zagwarantować naszym klientom pełną poufność w zakresie realizowanej współpracy. Nasze umowy posiadają odpowiednie klauzule regulujące te kwestie jak też odnoszące się do przepisów związanych z tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu aktualizacji z 2018r. do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Polisa OC

Nasze usługi są objęte bardzo wysoką polisą od odpowiedzialności cywilnej, co gwarantuje naszym klientom maksymalną ochronę, nieporównywalną z innymi rozwiązaniami w zakresie obsługi informatycznej. Nie bez znaczenia jest tez to, że nigdy nie musieliśmy korzystać z polisy ubezpieczeniowej w tym zakresie.

Zgodność z RODO

Nasze działania są zgodne w RODO zarówno w zakresie administrowania danymi jak też w zakresie realizacji powierzenia przetwarzania danych osobowych. Zgodnie z ustawą i rozporządzeniem nasze działania związane z ochroną danych są uwzględniane już na etapie projektowania rozwiązań dotyczących infrastruktury informatycznej. Dysponujemy gotowymi rozwiązaniami umożliwiającymi zapewnienie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w tym zakresie. Przygotowujemy jak również aktualizujemy odpowiednią dokumentację.

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 • Zgodnie z art. 99 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, rozporządzenie jest stosowane od dnia 25 maja 2018 r.
 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)

Kompleksowość współpracy

Dzięki kompleksowości naszych usług nie musisz tracić czasu na szukanie innych dostawców i źródeł dla tego co jest niezbędne do prawidłowej i ciągłej pracy. Realizując usługę obsługi informatycznej dla firm, dostarczamy naszym klientom niezbędny sprzęt informatyczny, oprogramowanie, pakiety serwisowe, usługi chmury oraz akcesoria i materiały eksploatacyjne.

Sprzęt

Potrzebujesz serwera, miejsca na dane, a może zaawansowanych urządzeń sieciowych? Wszystko to znajdziesz w naszej ofercie. Dostarczamy rozwiązania największych światowych producentów, takich jak Dell, HP, Fujitsu, Lenovo, Cisco, APC. Znajdziesz u nas wszystko co jest niezbędne do budowy profesjonalnego Data Center, bezpieczniej sieci i zaufanego systemu kopii bezpieczeństwa. Znajdziesz u nas również komputery dla swoich pracowników, materiały eksploatacyjne i akcesoria. Dzięki współpracy z największymi dystrybutorami nasza oferta obejmuje kilkadziesiąt tysięcy produktów.

Usługi chmury

Zmodernizuj swoje Data Center przez migrację i wykorzystanie usług chmury. Korzystaj z systemu opłat abonamentowych zamiast kupować własną infrastrukturę. Jeżeli nie masz u siebie wystarczająco dużo miejsca na serwerownię lub potrzebujesz mniejszego ale skalowalnego rozwiązania to usługi chmury są dla Twojej firmy idealnym rozwiązaniem.

A może szukasz gotowych rozwiązań (aplikacji) działających na zewnętrznych serwerach lub po prostu oprogramowania rozliczanego w wariancie abonamentowym. To wszystko znajdziesz w naszej ofercie.

Oprogramowanie

Nasze usługi nie byłyby możliwe do wykonania bez oprogramowania. Oferujemy oprogramowanie systemowe (systemy operacyjne dla serwerów i komputerów), oprogramowanie do wirtualizacji (Microsoft, Vmware), oprogramowanie aplikacyjne ogólnego przeznaczenia (Office, Office 365, Adobe), oprogramowanie do ochrony przed złośliwym oprogramowaniem (programy antywirusowe) oraz systemy do backupu (Veeam).

Wszystkie informacje w jednym miejscu

Dla Twojej wygody, wszystkie informacje związane z realizowaną współpracą zgromadziliśmy w jednym miejscu. Dzięki temu rozwiązaniu zyskujesz szybszą komunikację, w każdej chwili masz dostęp do informacji o postępach prac oraz do statystyk wykonywanych zgłoszeń.

Wygodny system zgłoszeń

System zgłoszeń serwisowych jest zbudowany tak, aby maksymalnie ułatwić Ci współpracę z nami. Zgłoszenia serwisowe możesz wysyłać na kilka sposobów (panel/formularz/mail/sms) z dowolnego urządzenia. Jeżeli nie lubisz pisać, zgłoszenie możesz nam podyktować. W trakcie realizacji prac będziesz stale informowany o postępach zgłoszenia. A jeżeli okaże się, że trzeba wykonać reklamację (co zdarza się bardzo rzadko), to zrobisz to jednym kliknięciem.

Autoryzacja zgłoszeń

Dzięki autoryzacji zgłoszeń zachowasz pełną kontrolę nad tym, co dzieje się w Twojej firmie. Nasz system przewiduje, że każdy z użytkowników może zgłosić się do nas ze swoim problemem. Jednak w niektórych przypadkach realizacja zgłoszenie wymaga określonej decyzyjności i w konsekwencji autoryzacji przez osobę upoważnioną w Twojej firmie. System, który stosujemy wymaga minimum ingerencji z Twojej strony ale jednocześnie żadne zmiany nie będą wykonywane bez Twojej wiedzy i zgody.

Informacja o postępach

Dzięki dostępowi do panelu klienta, w każdej chwili i z każdego miejsca możesz mieć dostęp do informacji o przesłanych do nas zgłoszeniach, postępie ich wykonania czy efekcie ich realizacji. Dzięki wbudowanym statystykom dwa kliknięcia myszy wystarczą, abyś wiedział kto i jakie wysyłał zgłoszenia oraz który z naszych pracowników je procesował. Masz również dostęp do zgłoszeń, które czekają na Twoją decyzję w zakresie aprobaty i wyboru sposobu realizacji.

Wycena usługi lub dodatkowe pytania – chętnie na nie odpowiemy!

Kontakt

Rozwiązania IT, które zmieniają oblicze biznesu

Rozwiązania informatyczne – dostarczymy Ci uznane w branży i sprawdzone przez nas rozwiązania do budowy Twojej infrastruktury IT w warstwie sprzętowej, systemowej, sieciowej, bezpieczeństwa i wirtualizacji. Nasza oferta jest odpowiedzią na najbardziej palące i aktualne problemy, z jakimi borykają się zgłaszające się do nas firmy. Z tego samego powodu oferta jest stale aktualizowana aby właściwie odpowiadać na nowe oczekiwania naszych obecnych i przyszłych klientów oraz nadążać za zmianami w technologiach. Nie bez znaczenia jest też doświadczenie i kompetencje, które rozwijamy z każdym rokiem naszej działalności, a które sprawiają, że nie tylko wiemy jak pomóc, ale taż w jaki sposób można to zrobić optymalnie.

Sprzęt informatyczny

Dostarczmy do Twojej firmy praktycznie każde urządzenie do budowy Twojej infrastruktury informatycznej. Niezależnie czy będą to złożone serwery pracujące w klastrze, wydajne pamięci masowe, zaawansowane urządzenia do budowy i zabezpieczania sieci, czy może zwyczajne stacje robocze, komputery, notebooki i inne urządzenia towarzyszące – wszystko to znajdziesz w jednym miejscu. Nasza wartość dodana i to co wyróżnia nad od konkurencji  jest to, że razem ze sprzętem dostarczamy zaawansowane usługi, począwszy od: usług projektowych obejmujących analizę potrzeb wydajnościowych środowiska, dobór odpowiednich parametrów konfiguracyjnych urządzeń, optymalizację projektu, dobór odpowiednich licencji sprzętowych, pakietów serwisowych, poprzez wsparcie we wdrożeniu, instalacji, konfiguracji i uruchomieniu rozwiązania, aż po opiekę powdrożeniową, wsparcie dla informatyków, optymalizację środowiska i wsparcie w usuwaniu potencjalnych problemów powdrożeniowych.

W naszej ofercie znajdziesz następujące rodzaje i modele sprzętu:

 • serwery tower i rack (Dell EMC, Fujitsu)
 • serwery HPC: kasetowe, blade (Dell EMC, Fujitsu)
 • systemy pamięci masowych (Dell EMC, Fujitsu, Sylology, QNAP)
 • systemy do backupu (Dell EMC, Fujitsu, Barracuda Backup, Synology)
 • zasilanie awaryjne (APC, Fujitsu, Eaton)
 • urządzenia sieciowe (Dell, Brocade, Ubiquiti, Cisco)
 • szafy stelażowe serwerowe i sieciowe (Fujitsu)
 • systemy ochrony sieci (Fortinet, Stormshiled)
 • stacje robocze (Dell, Fujitsu)
 • komputery stacjonarne i przenośne (Dell, Fujitsu, Lenovo, HP)
 • sprzęt klasy rugged (komputery do pracy w trudnych warunkach środowiskowych i do zadań specjalnych
 • drukarki, skanery i urządzenia wielofunkcyjne (HP, Epson, Oki, Fujitsu)
 • urządzenia mobilne (tablety)
 • podzespoły i komponenty do rozbudowy serwerów i komputerów
 • akcesoria
 • okablowanie sieciowe
 • materiały eksploatacyjne

 

Dodatkowo do całej naszej oferty uzupełnieniem są:

 • licencje sprzętowe rozszerzające funkcje urządzeń
 • licencje na wsparcie techniczne (suport)
 • pakiety serwisowe rozszerzające gwarancję
 • prolongaty licencji na aktualizacje dla urządzenia ochrony sieci (UTM)

Oprogramowanie

Rozwiązanie informatyczne to zwykle suma sprzętu, oprogramowania i ewentualnie usług chmury. W tej strukturze istnieją jeszcze elementy pośrednie takie jak warstwa wirtualizacyjna, systemowa, odpowiednio skonfigurowane środowisko odpowiedzialne za uwierzytelnianie użytkowników i dostęp do zasobów a także systemy zarządzania usługami sieciowymi i komunikacyjnymi. W praktyce to właśnie od właściwego doboru i prawidłowej konfiguracji tych elementów zależy w bezpieczeństwo, stabilność pracy oraz wydajność całego rozwiązania. Oferujemy rozwiązania programowe bazujące na szerokim portfolio producentów oprogramowania takich firm jak Microsoft, VMware. W zakresie warstwy wirtualizacji projektujemy i budujemy rozwiązania oparte na pojedynczych hostach fizycznych jak również bardziej rozbudowane środowiska wysokiej dostępności (HA) oraz ciągłości pracy (FT), składające się co najmniej z kilku hostów fizycznych. Rozwiązania są budowane w oparciu o wirtualizator firmy Microsoft (Hyper-v) jak również w oparciu o wirtualizator firmy VMware (vSphere). W zakresie platform systemowych bazujemy głównie na rozwiązaniach Microsoft Server w całej palecie ról, które może realizować ten system operacyjny ze szczególnym wskazaniem na profesjonalne wdrożenia usług Active Directory. W zakresie warstwy aplikacyjnej wdrażamy rozwiązania oparte na serwerach SQL, Exchange, Sharepoint, Skype for Business, Yammer oraz rozwiązania oparte o pakiet Office.

W ramach rozwiązań informatycznych dla biznesowych dostarczamy oprogramowanie w zakresie:

 • Systemów operacyjnych dla serwerów i stacji roboczych (Microsoft Windows Server, Microsoft Windows)
 • Licencji dostępowych do serwerów
 • Wirtualizacji systemów serwerowych (Microsoft Hyper-V, Vmware)
 • Systemów baz danych (Microsoft SQL)
 • Ochrony Antywirusowej
 • Pakietów biurowych
 • Specjalistyczno-Branżowych
 • Zabezpieczenia i replikacji danych
 • Zdalnego dostępu
 • Zarządzania i przeprowadzania audytu zasobów I

Rozwiązania chmury

Kluczowe rozwiązania chmury

Chmura obliczeniowa to dostarczanie usług obliczeniowych — serwerów, magazynu, baz danych, sieci, oprogramowania, analiz itd. — za pośrednictwem sieci Internet. Jest to duża zmiana w tradycyjnym sposobie myślenia o zasobach IT w przedsiębiorstwach i instytucjach. Większość usług chmury obliczeniowej należy do jednej z trzech ogólnych kategorii: infrastruktura jako usługa (IaaS), platforma jako usługa (PaaS) lub oprogramowanie jako usługa (SaaS). Te kategorie są nazywane stosem chmury obliczeniowej, ponieważ wzajemnie rozszerzają swoje możliwości. Wiedza o tym, czym są te kategorie i co je różni, ułatwia osiąganie celów biznesowych.

Dlaczego chmura?

Chmura i usługi chmurowe to przyszłość IT, korzystanie z niej daje przedsiębiorstwom wiele korzyści. Oto kilka bezsprzecznych zalet chmury:

 • Koszt – chmura eliminuje inwestycje związane z zakupami. Chmura obliczeniowa eliminuje wydatki inwestycyjne związane z zakupem sprzętu i oprogramowania oraz konfigurowaniem i działaniem lokalnych centrów danych — stojaki pełne serwerów, prąd niezbędny do zasilania i chłodzenia, specjaliści IT zarządzający infrastrukturą.
 • Szybkość – dowolne zasoby dostępne w ciągu minut. Większość usług chmury obliczeniowej jest obsługiwana samodzielnie i udostępniana na żądanie, więc nawet ogromne ilości zasobów można zapewnić w kilka minut (zwykle wystarczy kilka kliknięć myszą). Dzięki temu przedsiębiorstwa są bardzo elastyczne i nie muszą planować pojemności.
 • Elastyczność – możliwości dowolnego zwiększania i zmniejszania usług.
 • Skala globalna – jedną z korzyści płynących ze stosowania usług chmury obliczeniowej jest możliwość elastycznego skalowania. W języku chmurowym oznacza to zapewnianie odpowiednich ilości zasobów IT, np. więcej lub mniej mocy obliczeniowej, magazynu lub przepustowości, dokładnie wtedy, gdy są potrzebne, oraz z odpowiedniej lokalizacji geograficznej.
 • Bezpieczeństwo – dane są replikowane w kilku lokalizacjach oraz między data center.
 • Ochrona danych – data center na terytorium UE działają zgodnie z prawem UE.
 • Produktywność – eliminacja żmudnych czynności związanych z obsługą hardware. Lokalne centra danych zazwyczaj wymagają wiele pracy — konfigurowania sprzętu, instalowania poprawek oprogramowania i wykonywania innych czasochłonnych codziennych czynności niezbędnych przy zarządzaniu infrastrukturą IT. Dzięki wykorzystaniu chmury obliczeniowej nie trzeba wykonywać wielu z tych czynności, co pozwala zespołom IT na zajęcie się ważniejszymi celami biznesowymi.
 • Wydajność – mniejsze opóźnienia sieciowe i większa ekonomia skali dzięki sprzętowi najnowszej generacji. Największe usługi chmury obliczeniowej działają w światowej sieci bezpiecznych centrów danych, w których jest regularnie instalowany szybki i wydajny sprzęt najnowszej generacji. Zapewnia to kilka korzyści w stosunku do pojedynczego korporacyjnego centrum danych, w tym mniejsze opóźnienia sieciowe i większą ekonomię skali.
 • Niezawodność – ułatwione tworzenie kopii zapasowych, odzyskiwanie po awarii i zapewnianie ciągłości działania. Chmura obliczeniowa ułatwia tworzenie kopii zapasowych, odzyskiwanie po awarii i zapewnianie ciągłości działania oraz obniża ich koszt, ponieważ dane mogą być dublowane w wielu nadmiarowych lokacjach w sieci dostawcy chmury.
 • Rozliczalność – kontrola kosztów i płatności jedynie za faktycznie użyte zasoby.

Infrastruktura jako usługa (IaaS)

Najbardziej podstawowa kategoria usług chmury obliczeniowej. W przypadku rozwiązań IaaS wynajmuje się infrastrukturę IT — serwery, maszyny wirtualne, magazyn, sieci i systemy operacyjne — od dostawcy chmury w modelu płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem.

Platforma jako usługa  (PaaS)

(PaaS) to usługi chmury obliczeniowej dostarczające środowisko na żądanie służące do opracowywania, testowania i dostarczania aplikacji oraz zarządzania nimi. Rozwiązanie PaaS zaprojektowano, aby ułatwić deweloperom szybkie tworzenie aplikacji sieci Web lub aplikacji mobilnych bez przejmowania się konfigurowaniem niezbędnej podstawowej infrastruktury serwerów, magazynu, sieci i baz danych ani zarządzaniem nią.

Oprogramowanie jako usługa (SaaS)

(SaaS) to metoda dostarczania aplikacji za pośrednictwem Internetu na żądanie i zazwyczaj na podstawie subskrypcji. W przypadku rozwiązania SaaS dostawcy chmury hostują aplikację wraz z podstawową infrastrukturą i zarządzają nimi, a także zajmują się konserwacją, np. uaktualnieniami oprogramowania i stosowaniem poprawek zabezpieczeń. Użytkownicy łączą się z aplikacją za pośrednictwem Internetu, zwykle przy użyciu przeglądarki sieci Web na swoim telefonie, tablecie lub komputerze.

Nie wszystkie chmury są takie same. Istnieją trzy różne sposoby wdrażania zasobów chmury obliczeniowej: chmura publiczna, chmura prywatna i chmura hybrydowa.

 • Chmury publiczne należą do zewnętrznych dostawców usług w chmurze, którzy je obsługują i dostarczają zasoby obliczeniowe, takie jak serwery i magazyn, za pośrednictwem Internetu. Przykładem chmury publicznej jest platforma Microsoft Azure. W przypadku chmury publicznej cały sprzęt, oprogramowanie i pozostała infrastruktura pomocnicza należą do dostawcy chmury i to on nimi zarządza. Dostęp do usług i zarządzanie kontem odbywa się przy użyciu przeglądarki sieci Web.
 • Chmura prywatna to zasoby chmury obliczeniowej używane wyłącznie przez jedno przedsiębiorstwo lub jedną organizację. Chmura prywatna może się fizycznie znajdować w lokalnym centrum danych przedsiębiorstwa. Niektóre firmy płacą zewnętrznym dostawcom usług za hostowanie ich chmury prywatnej. W przypadku chmury prywatnej usługi i infrastruktura znajdują się w sieci prywatnej.
 • Chmury hybrydowe łączą chmury publiczne i prywatne z wykorzystaniem technologii pozwalającej na udostępnianie danych i aplikacji między nimi. Pozwalając na przenoszenie danych i aplikacji między chmurami prywatnymi i publicznymi, chmura hybrydowa zapewnia przedsiębiorstwom większą elastyczność i więcej opcji wdrażania.

Rozwiązania na platformie Microsoft Azure

Platforma Microsoft Azure to stale powiększający się zestaw zintegrowanych usług w chmurze, przy użyciu których deweloperzy i specjaliści IT mogą kompilować i wdrażać aplikacje oraz zarządzać nimi w globalnej sieci centrów danych. Dzięki platformie Azure można zyskać swobodę kompilowania i wdrażania z dowolnego miejsca przy użyciu preferowanych narzędzi, aplikacji i platform.

 • Maszyny wirtualne – Usługa Azure Virtual Machines umożliwia wdrażanie obrazów systemów Windows Server i Linux w chmurze. Można wybrać gotowe predefiniowane obrazy lub użyć własnych, dostosowanych obrazów.
 • Sieci wirtualne – Usługa Azure Virtual Network udostępnia odizolowane i dobrze zabezpieczone środowisko, w którym można uruchamiać maszyny wirtualne i aplikacje.
 • Magazyn danych – niezawodny, o wysokim stopniu dostępności i skalowalności. Oferuje prosty, rozproszony magazyn plików dla wielu platform (Azure File Storage), wysoce skalowalny magazyn obiektów dla danych bez określonej struktury (Azure Blob Storage), w pełni zarządzalną przestrzeń dyskowa z różnymi typami magazynu HDD lub SSD (Azure Disk Storage).
 • Bezpieczny backup – Usługa Azure Backup to proste i niezawodne rozwiązanie do obsługi kopii zapasowych zintegrowanych z chmurą oferowane jako usługa.
 • Odzyskiwanie danych – Usługa Azure Site Recovery to zautomatyzowana ochrona i replikacja maszyn wirtualnych, zdalne monitorowanie kondycji, dostosowywalne plany odzyskiwania, testowanie planów odzyskiwania bez zakłócania normalnej pracy, zorganizowane odzyskiwanie w razie potrzeby, replikacja do platformy Azure i odzyskiwanie na niej.
 • Aplikacje sieci Web – Usługa Azure App Service zapewnia szybsze tworzenie aplikacji dzięki jedynej w swoim rodzaju usłudze w chmurze, która umożliwia szybkie i proste tworzenie gotowych do użycia w przedsiębiorstwie aplikacji sieci Web i mobilnych dla dowolnej platformy i urządzenia oraz wdrażanie ich w skalowalnej i niezawodnej infrastrukturze chmury.
 • Zabezpieczenia i ochrona tożsamości – Usługa Azure Security Center daje pełny widok stanu bezpieczeństwa wszystkich zasobów platformy Azure. Dzięki temu można sprawdzić, czy punkty kontrolne są poprawnie wdrożone i skonfigurowane, i szybko rozpoznać zasoby wymagające uwagi. Usługa Azure Key Vault to bezpieczne zarządzanie kluczami – pozwala szyfrować klucze i niewielkie wpisy tajne, takie jak hasła, które używają kluczy przechowywanych w sprzętowych modułach zabezpieczeń. Usługa Azure Multi-Factor Authentication pomaga w zabezpieczaniu dostępu do danych i aplikacji oraz spełnianiu wymagań użytkowników dotyczących prostoty procesu logowania. Usługa Azure Active Directory (Azure AD) to kompleksowe rozwiązanie do zarządzania tożsamościami i dostępem w chmurze, które zapewnia niezawodne funkcje zarządzania użytkownikami i grupami. Ułatwia zabezpieczenie dostępu do aplikacji lokalnych i aplikacji w chmurze, w tym usług sieci Web firmy Microsoft, takich jak Office 365, oraz wielu aplikacji typu oprogramowanie jako usługa (SaaS, Software as a Service) firm innych niż Microsoft.
 • Monitorowanie i zarządzanie zasobami – Azure Monitor to bardzo szczegółowe dane monitorowania w czasie rzeczywistym dla dowolnych zasobów platformy Azure. Usługa Azure Traffic Manager umożliwia kierowanie ruchu przychodzącego do wielu hostowanych usług platformy Azure niezależnie od tego, czy są one uruchamiane w jednym centrum danych, czy też w różnych centrach danych na całym świecie. Usługa Azure Log Analytics pozwala gromadzić, korelować i wizualizować dane wszystkich maszyn, takie jak dzienniki zdarzeń, dzienniki sieci, dane wydajności i wiele innych, zarówno dla zasobów lokalnych, jak i w chmurze. Azure Resource Manager to uproszczone zarządzanie zasobami aplikacji. Usługa Application Insights (w wersji zapoznawczej) to kompleksowe rozwiązanie telemetryczne, które pomaga w wykrywaniu, badaniu wpływu i rozwiązywaniu problemów w usługach i aplikacjach sieci Web. Usługa Azure Automation umożliwia automatyczne tworzenie, wdrażanie, monitorowanie i obsługę zasobów w środowisku platformy Azure przy użyciu wysoko skalowalnego i niezawodnego aparatu wykonywania przepływów pracy.

Maszyny wirtualne Microsoft Azure Virtual Machines

Dzięki obsłudze produktów Linux, Windows Server, SQL Server, Oracle, IBM i SAP usługa Azure Virtual Machines umożliwia elastyczną wirtualizację dla różnych rozwiązań obliczeniowych na potrzeby opracowywania i testowania, uruchamiania aplikacji oraz rozszerzania centrum danych. Pozwala to korzystać ze swobody, jaką oferuje oprogramowanie typu „open source”, oraz skonfigurować oprogramowanie zgodnie z określonymi wymaganiami. Pozwala to wdrożyć aplikację w ciągu kilku sekund, a nie tygodni, korzystać z wydajności superkomputera klasy światowej razem z możliwością skalowania w chmurze od jednego do tysięcy wystąpień maszyn wirtualnych, a dzięki coraz większej liczbie regionalnych centrów danych platformy Azure łatwo skalować zawartość globalnie, aby być bliżej swoich klientów.

Sieci wirtualne Microsoft Azure Virtual Network

Ruch między zasobami platformy Azure, czy to w jednym regionie, czy w wielu, nie opuszcza sieci platformy Azure — ruch w obrębie platformy Azure nie przechodzi przez Internet. Na platformie Azure ruch na potrzeby komunikacji SQL, magazynu oraz między maszynami wirtualnymi płynie wyłącznie przez sieć platformy Azure niezależnie od źródłowego i docelowego regionu platformy. Ruch między sieciami wirtualnymi w różnych regionach również odbywa się wyłącznie za pośrednictwem sieci platformy Azure. Używaj prywatnych adresów IP oraz definiuj podsieci, zasady kontroli dostępu i nie tylko. Używaj usługi Virtual Network, aby traktować platformę Azure jak własne centrum danych. W sieci wirtualnej uruchamiaj różne wirtualne urządzenia sieciowe (optymalizatory sieci WAN, moduły równoważenia obciążenia, zapory aplikacji) oraz określaj przepływy ruchu, co pozwala Ci projektować sieć z zachowaniem większej kontroli.

Magazyn danych Microsoft Azure

Bez względu na to, czy potrzeba najwyższej dostępności do obsługi obciążeń niezbędnych dla działalności, czy też niedrogich opcji do obsługi scenariuszy testowych, usługa Azure Disk Storage oferuje trwałość, dostępność i bezpieczeństwo maszyn wirtualnych. W przypadku aplikacji wymagających wielu operacji wejścia/wyjścia, dla których małe opóźnienia i wysoka przepustowość mają kluczowe znaczenie, wybierz opcję Premium Disk Storage (SSD). W przypadku testowania rozważ użycie opcji Standard Disk Storage (HDD), aby zyskać możliwość szybkiego skalowania w górę i w dół przy zachowaniu niskich kosztów. Utwórz dysk zarządzany, określając typ magazynu (dysk SSD lub dysk twardy) oraz potrzebny rozmiar dysku, a platforma Azure utworzy dysk i będzie nim zarządzać. Odpoczywaj spokojnie, wiedząc, że masz jednocześnie do dyspozycji trzy repliki danych, dzięki czemu dane są trwalsze i bardziej dostępne. Jeśli w jednej z replik wystąpią błędy, dwie pozostałe mogą pomóc w zapewnieniu trwałości danych i dużej tolerancji w przypadku awarii. A dodatkowo dane są automatycznie zabezpieczane dzięki funkcji szyfrowania nieużywanych danych. Każdy magazyn dysków w chmurze jest inny. Platforma Azure oferuje:

Certyfikowane migrowanie metodą „lift-and-shift” — farmy usług Azure SQL Database, Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics CRM, Microsoft Exchange Server i Microsoft SharePoint mają certyfikaty usługi Premium Disk Storage, dlatego możesz liczyć na w pełni zintegrowane rozwiązanie programistyczne.

Wydajność związana z rozszerzoną pamięcią podręczną — w przypadku korzystania z usługi Premium Disk Storage i maszyn wirtualnych z serii DS unikatowa architektura buforowania zapewnia jeszcze mniejsze opóźnienia i szybsze działanie.

Wiele platform — dzięki obsłudze systemu Linux i kompleksowej integracji z zaufanymi rozwiązaniami firmy Microsoft masz dostęp do sprawdzonych opcji.

Migruj lokalną aplikację klasy korporacyjnej do chmury i nie zajmuj się dłużej zarządzaniem sprzętem i infrastrukturą. W dowolnym momencie skaluj magazyn w górę i w dół na maszynie wirtualnej i obsługuj nieoczekiwane zwiększenia ruchu i wzrost rozmiaru magazynu danych. Zmigruj cały model infrastruktury metodą „lift-and-shift” — w systemie Windows lub Linux — i korzystaj z wysoko skalowanego, globalnie dostępnego magazynu w chmurze. Jeśli wydajność ma kluczowe znaczenie, potrzebujesz małych opóźnień i wysokiej przepustowości oferowanych przez opcję Premium Disk Storage (SSD). Kompiluj bazę danych o wysokiej wydajności, korzystając z dużych maszyn wirtualnych platformy Azure (seria GS). Użytkownicy będą mogli doświadczyć maksymalnej przepustowości dysku na maszynę wirtualną wynoszącej do 80 000 operacji we/wy na sekundę i 2000 MB na sekundę — a nawet szybsze działanie w przypadku buforowania. To szybkość, której potrzebujesz do obsługi obciążeń klasy korporacyjnej o dużych wymaganiach.

Obsługa kopii zapasowych Microsoft Azure Backup

Azure Backup to proste i tanie rozwiązanie typu kopia zapasowa jako usługa (BaaS), zapewniające zestaw zaufanych narzędzi lokalnych oraz działające w chmurze, zaawansowane narzędzia oferujące bogaty wybór funkcji. Usługa ta umożliwia ochronę danych klienta bez względu na ich lokalizację — w centrum danych przedsiębiorstwa, w biurach zdalnych i oddziałach firmy, czy też w chmurze publicznej — przy równoczesnym uwzględnieniu unikatowych wymagań każdego z tych scenariuszy. Azure Backup — bezproblemowo połączona z usługą Azure Site Recovery w postaci portalu — wymaga minimalnej obsługi i nakładów kosztów oraz oferuje spójne narzędzia umożliwiające tworzenie kopii zapasowej w trybie offline i odzyskiwanie operacyjne, a także ujednoliconą dostępność aplikacji i ochronę danych. Twoje dane i aplikacje są wszędzie — na serwerach, na klientach i w chmurze. Usługa Backup może pomóc chronić najważniejsze aplikacje, w tym programy SharePoint, Exchange i SQL Server, pliki i foldery, serwery i klientów z systemem Windows oraz maszyny wirtualne IaaS (Infrastructure as a Service) platformy Azure. Ze względu na wymagania biznesowe lub prawne organizacje muszą chronić swoje dane przez wiele lat, a wraz z upływem czasu ilość tych danych rośnie wykładniczo. Tradycyjnie do długoterminowego przechowywania danych używano taśm. Usługa Backup to świetna alternatywa dla taśm zapewniająca znaczne obniżenie kosztów, krótszy czas odzyskiwania i możliwość przechowywania danych do 99 lat. Dane kopii zapasowych są bezpieczne podczas przesyłania i przechowywania w stałej lokalizacji. Są one przechowywane w georeplikowanym magazynie, który zawiera sześć kopii danych rozmieszczonych w dwóch centrach danych platformy Azure. Usługa Backup zapewnia dostępność na poziomie 99,9%, dzięki czemu nie musisz martwić się o sprawność operacyjną. Usługa Backup działa skutecznie przez sieć oraz na dysku. Po zakończeniu pierwszego rozmieszczania wysyłane są tylko zmiany przyrostowe co określony czas. Wbudowane funkcje, takie jak kompresja, szyfrowanie, dłuższe przechowywanie i ograniczanie przepustowości, mogą zwiększyć wydajność systemu informatycznego.

Odzyskiwanie danych Microsoft Azure Site Recovery

Środowisko można chronić przez zautomatyzowanie replikacji maszyn wirtualnych na podstawie samodzielnie ustawianych i kontrolowanych zasad. Usługa Azure Site Recovery chroni funkcję Microsoft Hyper-V, oprogramowanie VMware i serwery fizyczne oraz umożliwia używanie platformy Azure lub dodatkowego centrum danych jako lokacji odzyskiwania. Usługa Site Recovery koordynuje replikację danych i zarządza nią dzięki integracji z istniejącymi technologiami, takimi jak programy System Center i Microsoft SQL Server AlwaysOn. Usługa Site Recovery pozwala zautomatyzować odzyskiwanie usług w przypadku przestoju w lokacji w podstawowym centrum danych. Wznawianie działania aplikacji w zorganizowany sposób w celu szybkiego przywrócenia działania usług nawet w przypadku złożonych obciążeń związanych z wieloma warstwami. Łatwe tworzenie planów odzyskiwania po awarii za pośrednictwem klasycznego portalu Microsoft Azure, w którym są przechowywane. Plany odzyskiwania po awarii mogą być proste lub zaawansowane w stopniu odpowiadającym potrzebom firmy, z uwzględnieniem wykonywania niestandardowych skryptów programu Windows PowerShell, elementów Runbook usługi Azure Automation i przerw na ręczne interwencje. Dostosowywanie sieci przez mapowanie sieci wirtualnych między witryną podstawową i witrynami odzyskiwania oraz testowanie planów odzyskiwania po awarii w dowolnym momencie bez zakłócania działania usług w lokalizacji podstawowej. Replikowanie obciążeń do platformy Azure oferuje nowe możliwości. Aplikacje można migrować do platformy Azure za pomocą kilku kliknięć lub tymczasowo przenieść do platformy Azure w przypadku zwiększenia zapotrzebowania. Możesz wykonywać raporty i analizy na kopiach obciążeń produkcyjnych na platformie Azure bez wpływu na klientów. Programowanie i testowanie nowych wersji aplikacji może odbywać się przy użyciu kopii rzeczywistych danych, a nową wersję można następnie bezproblemowo wdrożyć do produkcji w Twoim centrum danych. Usługa Site Recovery stale i zdalnie względem platformy Azure monitoruje stan chronionych wystąpień. Podczas przeprowadzania replikacji między dwiema kontrolowanymi przez Ciebie lokacjami dane oraz replikacja Twoich maszyn wirtualnych pozostają w Twoich sieciach. Cała komunikacja z systemem Azure jest szyfrowana. Podczas replikacji do platformy Azure jako lokacji dodatkowej dane są szyfrowane. Można również wybrać szyfrowanie danych magazynowanych.

Tworzenie i wdrażanie aplikacji sieci Web z Azure App Service

Zintegruj usługę App Service z istniejącymi strukturami, językami i narzędziami, aby przyspieszyć opracowywanie rozwiązań. Szybko twórz i wdrażaj zaawansowane aplikacje sieci Web, aplikacje mobilne i aplikacje interfejsu API dla pracowników i klientów oraz zarządzaj nimi przy użyciu pojedynczej wewnętrznej bazy danych. Tworzenie opartych na standardach aplikacji sieci Web oraz interfejsów API w językach .NET, Java Node.js, PHP i Python. Zespoły DevOps mogą konfigurować usługę App Service z poziomu witryny Azure Portal lub w interfejsie wiersza polecenia, aby spełniać wymagania operacyjne aplikacji. Zunifikowane środowiska do opracowywania i zarządzania eliminują zamieszanie wynikające z używania różnych usług i dostawców, co przekłada się na redukcję nawigacji i nakładu pracy. Doświadcz niezrównanej wydajności pracy deweloperskiej, korzystając z najnowszych rozwiązań, np. ciągłej integracji, debugowania już działającej witryny oraz wiodącego w branży rozwiązania Visual Studio IDE. Dostępne są platformy oparte na systemie Windows i Linux.

Zabezpieczanie dostępu do danych, ochrona tożsamości w Azure

Dzięki usłudze Azure Security Center w łatwy sposób można przejąć kontrolę nad zabezpieczeniami chmury. Definiuj zasady dla subskrypcji platformy Azure zgodnie z wymogami Twojej firmy w zakresie zabezpieczeń, typem aplikacji lub poziomem poufności danych w każdej subskrypcji. Używaj rekomendacji opartych na zasadach w celu prowadzenia właścicieli zasobów przez proces implementowania wymaganych punktów kontrolnych — usuwając wątpliwości podczas pracy z zabezpieczeniami chmury. Wyprzedzanie bieżących i pojawiających się zagrożeń w chmurze dzięki zintegrowanemu podejściu, którego podstawą są analizy. usługa Security Center ułatwia wczesne wykrywanie rzeczywistych zagrożeń i zmniejszenie liczby fałszywych alarmów. Alerty zabezpieczeń w chmurze dają wgląd w kampanię ataków, w tym powiązane zdarzenia i zasoby nimi objęte, a także sugerują sposoby szybkiego rozwiązania problemów i przeprowadzenia odzyskiwania. Korzystanie z usługi Key Vault eliminuje konieczność aprowizowania, konfigurowania, poprawiania i obsługi sprzętowych modułów zabezpieczeń oraz oprogramowania do zarządzania kluczami. Umożliwia ona aprowizowanie nowych magazynów i kluczy (lub importowanie kluczy z własnych sprzętowych modułów zabezpieczeń) w ciągu kilku minut oraz centralne zarządzanie kluczami, wpisami tajnymi i zasadami. To Ty masz kontrolę nad kluczami — wystarczy udzielić uprawnień Twoim aplikacjom i aplikacjom partnerów, aby umożliwić ich używanie zgodnie z określonymi wymaganiami. Aplikacje nigdy nie mają bezpośredniego dostępu do kluczy. Deweloperzy zarządzają kluczami używanymi na potrzeby programowania i testowania oraz bezproblemowo przeprowadzają migrację do kluczy produkcyjnych zarządzanych przez operacje zabezpieczeń. Uprość i zautomatyzuj zadania związane z certyfikatami SSL/TLS — usługa Key Vault umożliwia rejestrowanie i automatyczne odnawianie certyfikatów wystawionych przez obsługiwane publiczne urzędy certyfikacji. Przechowywanie kluczy kryptograficznych w chmurze (a nie lokalnie) pozwala zwiększyć wydajność i zmniejszyć opóźnienie aplikacji w chmurze. Usługa Key Vault umożliwia szybkie skalowanie w celu spełnienia wymagań kryptograficznych aplikacji w chmurze i sprostania szczytowemu wzrostowi zapotrzebowania bez ponoszenia kosztów wdrażania dedykowanych sprzętowych modułów zabezpieczeń. Uzyskaj globalną nadmiarowość przez aprowizowanie magazynów w globalnych centrach danych platformy Azure, zachowując kopię we własnych sprzętowych modułach zabezpieczeń w celu zapewnienia dodatkowej niezawodności. Usługa Multi-Factor Authentication pomaga w ochronie firmy przez monitorowanie bezpieczeństwa i raporty oparte na uczeniu maszynowym, co pozwala na wykrycie niespójnych wzorców logowania. Korzystaj z silnego uwierzytelniania z szerokim zakresem prostych opcji weryfikacji obejmujących połączenia telefoniczne, wiadomości SMS i powiadomienia przez aplikacje mobilne, pozwalając użytkownikom na wybór odpowiadającej im metody. Aby ograniczyć potencjalne zagrożenia, alerty w czasie rzeczywistym powiadamiają dział IT o podejrzanych poświadczeniach kont. Usługa Multi-Factor Authentication to także dodatkowa warstwa zabezpieczeń dla konta administratora platformy Azure bez dodatkowych kosztów. Po jej włączeniu konieczne będzie potwierdzenie swojej tożsamości w celu uruchomienia maszyny wirtualnej, zarządzania magazynem i użytkowania innych usług platformy Azure.

Monitorowanie i zarządzanie zasobami na platformie Microsoft Azure

Wszystkie dane monitorowania potrzebne do używania i obsługi zasobów platformy Azure są dostępne w jednym miejscu dzięki usłudze Azure Monitor. Za pomocą usługi Azure Monitor można konfigurować alerty i aktywnie odpowiadać na zdarzenia przez skonfigurowanie zautomatyzowanych akcji, takich jak automatyczne skalowanie zasobów, uruchamianie elementu runbook usługi Azure Automation lub wywoływanie elementu webhook. W przypadku wystąpienia problemu konieczne jest szybkie znalezienie jego źródła. Usługa Azure Monitor zapewnia podstawowe narzędzia potrzebne do analizy i diagnozowania wszelkich problemów operacyjnych, aby umożliwić ich skuteczne rozwiązywanie. Połączenie usługi Azure Monitor ze znanymi narzędziami analizy pozwala uzyskać zaawansowane możliwości monitorowania i analizy. Usługa Azure Monitor integruje się z usługą Application Insights, usługą Insight & Analytics pakietu Operations Management Suite i różnymi narzędziami partnerów. Dodatkowo oferuje interfejsy API REST i elementy webhook, które mogą być używane na potrzeby tworzenia niestandardowych integracji. Azure Log Analytics to usługa pakietu Operations Management Suite, która ułatwia zbieranie oraz analizowanie danych generowanych przez zasoby w środowisku chmurowym i lokalnym. Uzyskuj wgląd w czasie rzeczywistym dzięki zintegrowanej funkcji wyszukiwania i niestandardowym pulpitom nawigacyjnym umożliwiającym analizowanie milionów rekordów z wszystkich obciążeń i serwerów, niezależnie od ich fizycznej lokalizacji. Oddzielaj sygnał od szumu dzięki łatwym w obsłudze, zaawansowanym narzędziom do zarządzania dziennikami. Gromadź źródła danych z wielu systemów i przeszukuj je w centralnym, pojedynczym magazynie danych, aby szybko identyfikować przyczyny problemów operacyjnych. Pulpity nawigacyjne z funkcją wyszukiwania używają zapytań wyszukiwania tworzonych metodą przeciągania i upuszczania do tworzenia niestandardowych wizualizacji. Twórz własne, osobiste obiektywy, aby skupiać się na tym, co najistotniejsze. Uzyskaj pełny wgląd w zasoby na platformie Azure w ramach wielu subskrypcji, których może używać Twoja firma. Przekształcaj dane działań na platformie Azure oraz dane zarządzanych zasobów w szczegółowe informacje dzięki elastycznym zapytaniom wyszukiwania. Identyfikuj brakujące aktualizacje systemu i wyświetlaj stan złośliwego oprogramowania na wszystkich wystąpieniach serwerów z systemem Windows Server działających w centrum danych lub chmurze publicznej. Sprawdzaj, które serwery mają najnowsze aktualizacje, a które ich potrzebują. Gdy zajmujesz się incydentem operacyjnym, pierwszą rzeczą, którą chcesz wiedzieć, jest co zmieniło się na Twoich serwerach. Możesz szybko identyfikować problemy operacyjne spowodowane zmianami w usługach systemu Windows i oprogramowaniu, które miały miejsce w Twoim środowisku. Wykrywaj potencjalne problemy z konfiguracją lub odchylenia od najlepszych rozwiązań dotyczących obciążeń, takich jak programy SQL Server, SharePoint i Exchange oraz funkcja Hyper-V. Proaktywnie zapobiegaj problemom, oceniając na bieżąco swoją konfigurację. Menedżer zasobów Azure umożliwia wielokrotne wdrażanie aplikacji, zapewniając spójny stan wdrożenia zasobów. Infrastruktura i zależności aplikacji są definiowane w pojedynczym deklaratywnym szablonie. Ten szablon jest na tyle elastyczny, że można go stosować we wszystkich środowiskach — testowych, przejściowych lub produkcyjnych. Rozwiązania utworzone przy użyciu portalu Azure Marketplace automatycznie zawierają szablon, którego można używać dla aplikacji. Menedżer zasobów Azure ułatwia wizualizowanie zasobów w aplikacji i zarządzanie nimi. Nie trzeba już oddzielnie wdrażać fragmentów aplikacji, a później ręcznie ich łączyć. Wystarczy umieścić zasoby o wspólnym cyklu życia w grupie zasobów, którą można wdrażać i usuwać za pomocą pojedynczej akcji. Widoczne są także zależności między zasobami. Zasoby można oznaczać tagami w celu ich kategoryzacji na potrzeby zadań zarządzania, np. rozliczeń. Menedżer zasobów Azure umożliwia określanie, które osoby w organizacji mogą wykonywać akcje na zasobach. Zarządzanie uprawnieniami odbywa się przez definiowanie ról i dodawanie użytkowników lub grup do tych ról. Na zasoby o znaczeniu krytycznym możesz nakładać jawne blokady uniemożliwiające użytkownikom usuwanie i modyfikowanie tych zasobów. Menedżer zasobów Azure rejestruje wszystkie akcje użytkowników, dzięki czemu można przeprowadzać ich inspekcje. Dla każdej akcji dziennik inspekcji zawiera informacje o użytkowniku, czasie, zdarzeniach i stanie. Rozbudowany monitoring wydajności, zaawansowane funkcje alertów i łatwe do zrozumienia pulpity nawigacyjne pozwalają zadbać o dostępność i oczekiwaną wydajność aplikacji. Szybka informacja o wystąpieniu problemu, określenie liczby użytkowników, których on dotyczy, i możliwość przeprowadzenia analizy podstawowej przyczyny problemu w celu jej znalezienia i usunięcia. Uzyskiwanie odpowiedzi na trudne pytania i udoskonalanie własnych aplikacji. Wykrywanie trendów w zakresie wydajności i zachowań aplikacji, identyfikacja wzorców użycia i uzyskiwanie szybkich odpowiedzi na pytania dotyczące wydajności witryny sieci Web. Interaktywne zapytania i wyszukiwanie pełnotekstowe ułatwiają i przyspieszają znajdowanie potrzebnych informacji. Wykorzystywanie pełni możliwości rozwiązania do zarządzania wydajnością aplikacji dzięki użyciu mocy uczenia maszynowego do ciągłej analizy telemetrii aplikacji. Wykrywanie anomalii, błędów liczników, zmian wydajności i zachowań usług Azure Cloud Services. Otrzymywanie powiadomień i alertów zawierających rozbudowane informacje diagnostyczne, pozwalające reagować na problemy w tempie oczekiwanym przez klientów. Aktywne wykrywanie i diagnozowanie problemów z cyklem życia roli — recykling, zawieszenie, brak uruchomienia — które mogą wpływać na aplikacje i usługi w chmurze. Sprawne śledzenie wydajności maszyn wirtualnych oraz wydajności aplikacji w jednym widoku. Diagnozowanie problemów z poziomu środowiska deweloperskiego i uruchamianie monitorowania w ramach procesów DevOps. Wyszukiwanie zdarzeń z poziomu środowiska IDE programu Visual Studio, wykrywanie problemów produkcyjnych, ustawianie alertów i przechodzenie bezpośrednio do problematycznych wierszy kodu. Wyświetlanie adnotacji, aby sprawdzić, czy wdrożenie lub zmiana infrastruktury mają związek z problemami. Integrowanie wykrytych błędów i elementów roboczych z narzędziami Visual Studio Team Services lub GitHub. Większa kontrola nad aplikacjami dzięki narzędziu Application Insights Connector for Log Analytics oraz zebranie danych operacyjnych i danych aplikacji w jednym miejscu. Usługa Azure Application Insights jest dołączana do programu Visual Studio. Zawiera gotową do użycia, automatyczną instrumentację dla deweloperów platformy ASP.NET oraz dane telemetrii aplikacji, w tym dane dotyczące użycia, wyjątków, żądań i wydajności oraz dzienniki. Monitorowanie aplikacji sieci Web — w języku Java, Ruby, Python, PHP, Node.js, Microsoft .NET lub innym — przy użyciu zestawów SDK typu open source. Instalacja monitora stanu usługi Application Insights w istniejących usługach Azure App Service i na maszynach wirtualnych za pośrednictwem witryny Azure Portal umożliwia monitorowanie wydajności bez konieczności aktualizacji i ponownego wdrożenia aplikacji. Zautomatyzuj wszystkie często wykonywane, czasochłonne i podatne na błędy czynności przy zarządzaniu chmurą. Usługa Azure Automation pozwala skoncentrować się na pracy, która przynosi wymierne efekty ekonomiczne. Poprzez zmniejszenie liczby błędów i zwiększenie wydajności pozwala ona również zmniejszyć koszty operacyjne. W usłudze Automation przepływy pracy i skrypty tworzone w programie Windows PowerShell, nazywane elementami Runbook, pozwalają na sprawną pracę przy tworzeniu, wdrażaniu, monitorowaniu i konserwacji zasobów platformy Azure oraz aplikacji partnera. Dzięki galerii elementów Runbook usługi Azure Automation, która zapewnia łatwy dostęp do przykładów, narzędzi i elementów Runbook scenariuszy, można szybko zacząć wykonywać zadania związane z automatyzacją. Korzystanie z galerii elementów Runbook na potrzeby przeglądania elementów Runbook i importowania ich na konto usługi Automation bez opuszczania witryny Azure Portal. Elementy Runbook usługi Automation działają z funkcją Web Apps w usłudze Azure App Service, usługami Azure Virtual Machines, Azure Storage, Azure SQL Database i innymi popularnymi usługami platformy Azure. Użyj je w połączeniu z dowolną usługą oferującą publiczne interfejsy API sieci Web. Łatwe do odczytania wykresy i dzienniki na pulpicie nawigacyjnym ułatwiają monitorowanie elementów runbook. Dzięki efektywnej obsłudze procesów obejmujących wiele narzędzi, systemów i silosy działów, usługa Automation umożliwia szybsze i skuteczniejsze świadczenie usług. To zapewnia wysoką niezawodność i umożliwia utworzenie punktów kontrolnych oraz wznawianie przepływu pracy w przypadku wystąpienia nieoczekiwanych błędów, awarii i problemów z siecią. Twórz konfiguracje żądanego stanu (DSC) programu PowerShell i zarządzaj nimi, importuj zasoby DSC oraz generuj konfiguracje węzłów DSC, a wszystko to w chmurze. Skorzystaj z usługi Azure Automation DSC, aby monitorować i automatycznie aktualizować konfigurację maszyn fizycznych i wirtualnych z systemami Windows oraz Linux w środowiskach lokalnych oraz w chmurze.

Rozwiązania Dell

Firma Dell EMC jest naszym priorytetowym dostawcą, głównie z uwagi na kompleksową i zaawansowaną ofertę rozwiązań klasy enterprise, obejmującą serwery, macierze, sieci, ochronę danych oraz backup. Dzięki technologiom Dell EMC pomagamy klientom osiągać cele szybciej i skuteczniej niż do tej pory. Marka Dell oraz marka EMC są rozpoznawalnymi znakami handlowymi, które przez lata zdobyły uznanie i zaufanie klientów.

Priorytetowe partnerstwo

Firma Dell EMC jest naszym priorytetowym dostawcą, głównie z uwagi na kompleksową i zaawansowaną ofertę rozwiązań klasy enterprise, obejmującą serwery, macierze, sieci, ochronę danych oraz backup. Dzięki technologiom Dell EMC pomagamy klientom osiągać cele szybciej i skuteczniej niż do tej pory. Marka Dell oraz marka EMC są rozpoznawalnymi znakami handlowymi, które przez lata zdobyły uznanie i zaufanie klientów. Obecnie dzięki fuzji Dell + EMC powstała nowa marka Dell EMC, której produkty wzajemnie się uzupełniają i której oferta jest synergetycznym połączeniem najlepszych cech i funkcjonalności dotychczasowych produktów. Jesteśmy przekonani, że dzięki połączonej ofercie Dell EMC będziemy mogli zaoferować klientom kompleksowe rozwiązania informatyczne, dzięki którym będą mogli jeszcze efektywniej budować bezpieczne i wydajne zasoby dla swoich organizacji.

Dlaczego Dell EMC?

Główne cechy wyróżniające rozwiązania Dell EMC od analogicznych rozwiązań innych producentów to:

Bezpieczeństwo Dell EMC zapewnia całościowe szyfrowanie, zaawansowane uwierzytelnianie i skuteczną ochronę przed złośliwym oprogramowaniem z jednego źródła. W ten sposób uzyskasz solidne, scentralizowane zabezpieczenie danych. Najwyższy poziom certyfikacji FIPS (Federal Information Processing Standard) i szyfrowanie zapewniające ochronę własności intelektualnych oraz danych.

Kompleksowa oferta obejmująca serwery, macierze, przełączniki, zasilanie awaryjne, szafy oraz cały szereg akcesoriów niezbędnych w każdej serwerowni. Dzięki takiej ofercie klient może przygotować systemy IT na przyszłe potrzeby dzięki bezpiecznym, kompleksowym rozwiązaniom, które pozwalają szybko reagować na zmiany i wykorzystywać nowe możliwości, dzięki elastycznym, zintegrowanym rozwiązaniom firmy Dell EMC.

Zunifikowane oprogramowanie Dell EMC OpenManage do zarządzania systemami ma na celu dostarczenie właściwie zarządzalnych platform, opartych na standardach, wraz z kompleksowym zestawem narzędzi służących do aktywnego zarządzania w ramach cyklu użytkowania technologii informatycznych. Rozwiązania firmy Dell EMC w zakresie serwerów (OpenManage Server Manager), pamięci masowej (OpenManage Storage Manager), sieci (OpenManage Network Manager), drukarek (OpenManage Printer Manager) pomagają w uproszczeniu i zautomatyzowaniu administracji zasobami technologicznymi, a także pomagają w kontrolowaniu inwestycji informatycznych.

Technologia powinna po prostu działać, zwłaszcza w tych krytycznych chwilach, gdy jest ona najbardziej potrzebna. Firma Dell EMC zapewnia niezawodne urządzania uzupełniając je o wielokrotnie nagradzane usługi ProSupport oraz ProSupport Plus, dzięki czemu klient otrzyma technologię, która sprosta bieżącym i przyszłym wyzwaniom. Dzięki pakietom serwisowym możliwe jest rozszerzenie gwarancji do 5 lub 7 lat.

Na czym polega fenomen usług Dell EMC ProSupport ?
– Prognostyczna analiza i ochrona: wykrywanie takich błędów, jak awarie dysków i baterii zanim jeszcze stanę się problemami aby zapewnić sprawne działanie firmy.
– Pomoc w czasie rzeczywistym: identyfikowanie awarii w czasie rzeczywistym oraz proponowanie rozwiązań przed wystąpieniem potencjalnych awarii, co pozwala uniknąć przestojów w działaniu.
– Krótszy czas rozmów telefonicznych: automatyczne tworzenie zgłoszeń serwisowych bezpiecznie gromadzi i wysyła informacje na temat problemu przed rozmową, dzięki czemu trwa ona o 84% krócej niż u konkurencji.

Krótki czas realizacji zamówień. Fabryka Firmy Dell EMC zlokalizowana jest w Łodzi, jest drugą po irlandzkiej fabryka tej firmy w Europie. W łódzkim zakładzie produkowane były laptopy do 2010 roku. Obecnie produkuje się tam serwery i komputery stacjonarne.

Rozwiązania Dell EMC

Do najpopularniejszych rozwiązań klasy Enterprise oferowanych przez Dell EMC należą:

 • Serwery: Dell EMC oferuje szeroką paletę serwerów dla małych i średnich przedsiębiorstw a także dla centrów przetwarzania danych. Wysoka wydajność, wbudowane funkcje zarządzania i energooszczędność oto najważniejsze cechy rozwiązania serwerowego Dell EMC PowerEdge. Niezależnie od tego, czy dodajesz jeden serwer, czy kilka szaf serwerowych, albo przeprowadzasz migrację do środowiska chmury, produkty firmy Dell EMC oferują dodatkową wydajność i oszczędność kosztów. Serwery PowerEdge wydajnie obsługują obciążenia robocze obejmujące duże ilości danych, poprawiają efektywność operacyjną oraz mogą być łatwo dostosowane do szybko zmieniających się potrzeb biznesowych.
 • Infrastruktura współużytkowa: rozwiązania w zakresie infrastruktury współużytkowanej umożliwiają wspólne korzystanie z zasobów takich jak zasilanie, sieć i pamięć masowa przez poszczególne podzespoły, co pozwala ograniczyć złożoność, zaoszczędzić miejsce i energię oraz zwiększyć odporność na awarie. Ograniczenie kosztów i automatyzacja obsługi za pomocą zintegrowanych systemów z modułami serwerów, pamięci masowej, sieci i zarządzania w jednej obudowie. Infrastruktura modułowa i wysoce zintegrowane rozwiązania Dell EMC umożliwiają dostosowanie środowiska do obsługiwanych zadań.
 • Pamięci masowe zorientowane programowo: dynamiczne środowiska centrum danych z wieloma zwirtualizowanymi zadaniami, które wdrażają pamięć masową zdefiniowaną programowo. Optymalizacja na potrzeby wirtualizacji i obsługi zadań związanych z plikami dzięki opłacalnym konfiguracjom sprzętu i oprogramowania. Zdefiniowane programowo rozwiązania firm Dell EMC łączą w sobie sprawdzony sprzęt firmy Dell EMC i kompleksowe oprogramowanie. Rozwiązania te pozwalają spełnić wymagania dotyczące pojemności i wydajności w centrum danych bez znacznych nakładów i umożliwiają modernizację bez zakłóceń w pracy. Kompletna platforma sprzętu i oprogramowania do obsługi serwerów, sieci i pamięci masowej.
 • Pamięci masowe: macierze dyskowe Dell EMC ogólnego przeznaczenia do przechowywania danych dla przedsiębiorstw pozwalające na dostęp do danych w dowolnym miejscu i czasie za przystępną cenę. Infrastruktury firmy Dell EMC są zoptymalizowane pod kątem obsługi określonych obciążeń roboczych, od wysokowydajnych strategicznych aplikacji bazodanowych po przechowywanie danych statycznych. Szeroki zakres rozwiązań oferujących tworzenie kopii zapasowych, ochronę i konsolidację.
 • Pamięci masowe typu JBOD: bezproblemowe rozszerzanie pojemności serwerów PowerEdge lub pamięci masowych Dell EMC Storage w celu zwiększenia wszechstronności i obniżenia kosztów operacyjnych. Klienci, którzy poszukują uniwersalnej pamięci masowej o dużej pojemności do obsługi typowych zastosowań przy optymalnej wydajności technologii sekwencyjnych (transmisji strumieniowych).
 • Sieciowe pamięci masowe (NAS): sieciowa pamięć masowa to niedrogie urządzenie NAS wykorzystujące nowatorskie zalety systemu Windows Storage Server 2016.
 • Napędy taśmowe (LTO): napędy taśmowe PowerVault LTO zapewniają szybkie, niezawodne tworzenie kopii zapasowych i archiwizowanie danych oraz niski całkowity koszt użytkowania.
 • Ochrona danych (backup): urządzenia i oprogramowanie Dell EMC spełniają wszystkie potrzeby ochrony danych. Zaufaj, że Twoje dane są chronione, aby spełniać dowolny poziom usług we wszystkich modelach zużycia dzięki rozwiązaniom firmy Dell EMC dotyczącym ochrony danych
 • Urządzenia sieciowe: Inteligentne przełączniki z serii Dell EMC Networking o stałej liczbie portów oraz opcje pracy w trybie niezarządzanym lub zarządzanym, administrowania przez sieć WWW i funkcje PoE (Power Over Ethernet).
 • Urządzenia klienckie: komputery Dell EMC Optiplex, notebooki Dell EMC Latitude, Stacje robocze Dell EMC Precision, Tablety Dell EMC Venue, terminale Dell EMC Wyse, monitory oraz akcesoria.

Serwery

Serwery Dell EMC PowerEdge zapewniają wiele przydatnych funkcji i technologii ułatwiających obsługę różnych zadań w firmie dowolnej wielkości. Serwery z serii R to konstrukcje zoptymalizowane pod kątem szaf serwerowych, które oferują większe zagęszczenie mocy w środowiskach średnich i dużych przedsiębiorstw. Serwery z serii T to platformy w obudowach typu tower, które doskonale sprawdzają się w zdalnych biurach oraz małych i średnich firmach. Serwery kasetowe PowerEdge M to rozwiązania w obudowach kasetowych zoptymalizowane z myślą o dużym zagęszczeniu pamięci, wyjątkowej wydajności i funkcjach klasy korporacyjnej. Serwery kasetowe zapewniają odpowiednie zagęszczenie, wydajność, oszczędność i skalowalność na potrzeby wymagających zastosowań, takich jak obsługa poczty e-mail, baz danych i środowisk wirtualnych. Serwery kasetowe PowerEdge C to rozwiązania w obudowach kasetowych zoptymalizowane pod kątem rozproszonych zadań, wielkoskalowych aplikacji, środowisk chmury (takich jak Hadoop) i innych zastosowań wymagających wysokiej wydajności. Systemy te oferują znakomite zagęszczenie węzłów i pamięci masowych podłączanych bezpośrednio (Direct Attached Storage). Ze względu na montaż w szafie serwerowej można je łatwo wymieniać, a koszty wstępne są niewielkie. PowerEdge M1000e to systemy kasetowe zaprojektowane z myślą o dużych centrach danych, w których potrzebne jest duże zagęszczenie, energooszczędność i łatwość zarządzania. Szeroka oferta węzłów i opcji znacznie ułatwia rozbudowę centrum danych. Urządzenia należące do tej linii to: R230, R330, R430, R530, R630, R730, R830, T30, T130, T330, T430, T630, M630, C6320.

 • Serwer Dell EMC PowerEdge R230:
  jednoprocesorowy serwer rack 1U dedykowany dla małych i średnich firm. Obsługa procesorów Intel Xeon E3-1200 v6 zapewniająca krótki czas reakcji, do 64GB pamięć RAM DDR4, kontroler RAID PERC, do 4 dysków twardych Hot-Plug, 2 złącza PCI Express 3.0, zintegrowany panel LCD systemu udostępnia informacje systemowe i komunikaty o stanie i błędach, aby określić, czy system działa prawidłowo czy też wymaga uwagi. Gotowy do wirtualizacji serwer obsługujący środowiska Citrix® XenServer®, Microsoft® Windows Server® Hyper-V®, VMware ®vSphere® ESXi® i Red Hat® Enterprise Virtualization, pozwala dostosować się do zmiennych warunków obciążenia roboczego wirtualizacji serwer.
 • Serwer Dell EMC PowerEdge R330:
  szybsza obsługa aplikacji w małych i średnich firmach oraz zdalnych biurach lub oddziałach dzięki wydajnemu serwerowi 1-procesorowemu klasy podstawowej, montowanemu w szafie serwerowej, z możliwością rozbudowy. Aplikacje działają szybciej, a jednocześnie dostępne jest miejsce na rozbudowę w przyszłości dzięki najnowszym procesorom Intel®, pamięci DDR4 i we/wy PCIe Gen3. Kontroler RAID PowerEdge PERC9 zapewnia dwukrotnie większą wydajność IOPS w porównaniu do poprzedniej generacji serwerów PowerEdge. Łatwo poradzisz sobie z rosnącą ilością danych dzięki nawet 4 wewnętrznym 3,5-calowym dyskom twardym podłączanym kablami lub 8 2,5-calowym dyskom twardym z możliwością wymiany bez wyłączania systemu.
 • Serwer Dell EMC PowerEdge R430:
  serwer klasy podstawowej PowerEdge R430 oferuje najwyższą wydajność dwóch procesorów w obudowie do montażu w szafie serwerowej. Jest to idealne rozwiązanie do różnych zastosowań. Najwyższa wydajność dwóch procesorów na potrzeby obsługi systemów HPC, technologii internetowych i skalowania infrastruktury. Ponadto model R430 doskonale sprawdza się jako oddzielny serwer kopii zapasowych lub programistyczny. Możesz uzyskać wysoką wydajność w wielu zastosowaniach dzięki najnowszemu procesorowi Intel® Xeon® E5-2600 v4 produkty z rodziny z maks. 22 rdzeni na procesor. Obsługa nawet 10 wydajnych dysków twardych 2,5 cala i dwóch gniazd PCIe Gen3, które zapewniają dwukrotnie większą przepustowość przesyłania danych niż gniazda PCIe Gen2.
 • Serwer Dell EMC PowerEdge R530:
  zaawansowany serwer dwuprocesorowy w obudowie 2U do montażu w szafie serwerowej oferuje zrównoważoną wydajność i odpowiednią skalowalność. Dwuprocesorowy serwer R530 do montażu w szafie serwerowej jest przeznaczony do centrów danych, w których potrzebne są opłacalne funkcje wirtualizacji. Jest to doskonała platforma do obsługi popularnych zastosowań biznesowych, takich jak: poczta e-mail i komunikatory, serwery plików i wydruku, współpraca w grupach roboczych, serwer WWW. Szybsze osiąganie wyników w wielu zastosowaniach dzięki najnowszemu procesorowi Intel® Xeon® E5-2600 v4 produkty z rodziny z maks. 22 rdzeni na procesor. 12 gniazd DIMM z obsługą pamięci DDR4. Pięć gniazd PCIe, w tym trzy gniazda PCIe Gen3 oferujące dwukrotnie większą przepustowość transmisji danych niż złącza PCIe Gen2. Łatwa w rozbudowie platforma z obsługą wirtualizacji i klastrów wysokiej dostępności dostosowuje się do wykonywanych zadań. Serwer R530 umożliwia łatwą obsługę rosnących ilości danych dzięki nawet ośmiu dyskom 3,5-calowym i konfiguracjom RAID zapewniającym ochronę danych i optymalną wydajność. Ponadto firma Dell EMC oferuje nowatorski monitor maszyn wirtualnych z przełączaniem awaryjnym, który oferuje nadmiarowość i dodatkową odporność serwera R530, eliminując pojedyncze punkty awarii.
 • Serwer Dell EMC PowerEdge R630:
  zmaksymalizuj wydajność w centrum danych dzięki zagęszczonej wirtualizacji lub mechanizmowi bazy danych, który obsługuje nawet 10 dyski flash SSD w obudowie 1U. PowerEdge R630 to dwuprocesorowy serwer o wysokości 1U do montażu w szafie serwerowej, który zapewnia bezkonkurencyjną gęstość i wydajność. Model R630 należy do trzynastej generacji serwerów PowerEdge. Doskonale nadaje się do wirtualizacji oraz obsługi dużych aplikacji biznesowych lub transakcyjnych baz danych. Ze względu na duże zagęszczenie procesorów i pamięci oraz elastyczną obsługę nawet 24 dysków flash SSD 1,8″ lub 10 dysków twardych 2,5″ (z opcją zastąpienia czterech dysków twardych kartami SSD PCIe) serwer doskonale nadaje się do uruchamiania wielkoskalowych aplikacji transakcyjnych i analitycznych, takich jak oprogramowanie Oracle i SQL. Wyższa wydajność maszyn wirtualnych, w tym krótszy czas reakcji i obsługa większej liczby jednoczesnych użytkowników, dzięki szybkiej pamięci DDR4 oraz lepszej mocy przetwarzania procesorów Intel® Xeon® z serii E5-2600 v4. Model R630 można skonfigurować jako niezawodny serwer do obsługi najważniejszych aplikacji biznesowych z funkcjami zautomatyzowanego zarządzania i wysokiej dostępności, takimi jak: zasilacze nadmiarowe (Power Supply Unit), dyski twarde i zasilacze nadmiarowe z możliwością wymiany bez wyłączania systemu, opcjonalna obsługa dwóch kart SD na potrzeby awaryjnego przełączania monitorów maszyn wirtualnych.
 • Serwer Dell EMC PowerEdge R730
  dostosuj się do praktycznie każdego obciążenia roboczego dzięki skalowalnemu serwerowi, który charakteryzuje się optymalnym połączeniem procesora, pamięci, pamięci masowej i procesora graficznego. Dzięki niesamowitej elastyczności serwer PowerEdge R730 zapewnia wyjątkową funkcjonalność, zajmując w szafie serwerowej przestrzeń zaledwie 2U. Dzięki połączeniu wydajnych procesorów, dużej ilości pamięci, szybkich pamięci masowych i obsługi akceleratora procesora GPU serwer R730 sprawdza się wyjątkowo dobrze w wielu wymagających środowiskach. Dzięki procesorom z serii Intel® Xeon® E5-2600 v4 oraz maksymalnie 24 modułom DIMM pamięci RAM DDR4 serwer R730 oferuje dużą moc obliczeniową, jednoczesną obsługę wielu wątków i dużą ilość pamięci, które są niezbędne do uruchamiania większej liczby większych i bardziej wydajnych maszyn wirtualnych w centrach danych oraz na platformach przetwarzania danych w chmurze. Wysoce skalowalna pamięć masowa z maksymalnie 16 dyskami i wydajnym kontrolerem RAID PERC może znacznie przyspieszyć dostęp do danych w środowisku zwirtualizowanym. Model R730 można skonfigurować jako niezawodny serwer do obsługi najważniejszych aplikacji biznesowych z funkcjami zautomatyzowanego zarządzania i wysokiej dostępności, takimi jak: zasilacze nadmiarowe (Power Supply Unit), dyski twarde i zasilacze nadmiarowe z możliwością wymiany bez wyłączania systemu, opcjonalna obsługa dwóch kart SD na potrzeby awaryjnego przełączania monitorów maszyn wirtualnych.
 • Serwer Dell EMC PowerEdge R830:
  doskonała wydajność i opłacalność standardowych baz danych, wirtualizacji i infrastruktury VDI. Zoptymalizuj wydajność aplikacji w środowiskach o dużej gęstości wirtualizacji lub obsłuż skalowalność obciążeń roboczych dzięki imponującym zasobom 4-procesorowego serwera R830. Architektura procesorów Intel® Xeon® E5-4600 v4. Dzięki popularnej obudowie o wysokości 2U R830 to idealny serwer podstawowy dla standardowych centrów danych. Obsługa do 16 dysków SSD lub tradycyjnych dysków twardych doskonałe rozwiązanie do obsługi dużych obciążeń roboczych. Dzięki obsłudze różnych obciążeń roboczych wymagających dużych możliwości obliczeniowych, dużej ilości pamięci lub szybkich operacji we/wy serwer R830 można łatwo dostosować do każdej aplikacji. Niezależnie od tego, czy używasz systemu Oracle RAC czy Microsoft® SQL Server®, możesz dostosować zasoby tak, aby maksymalizować wydajność aplikacji. Dodatkowe karty PCIe SSD pozwalają znacznie przyspieszyć operacje we/wy i zoptymalizować wykorzystanie procesora. Serwer R830 oferuje wszystkie zasoby umożliwiające: znaczącą konsolidację zasobów serwerowych przy jednoczesnym zwiększeniu ogólnej wydajności, budowę środowisk testowych i produkcyjnych przy użyciu niedrogiego serwera montowanego w szafie serwerowej o wysokości 2U, łatwe skalowanie wydajności w celu spełnienia przyszłych, nieznanych jeszcze wymogów.
 • Serwer Dell EMC PowerEdge T30:
  idealne rozwiązanie do współpracy, przechowywania i udostępniania plików oraz ochrony danych w małym biurze lub domowej firmie. Przechowywanie i udostępnianie informacji na serwerze PowerEdge T30 zapewnia lepszy dostęp do danych, pozwala uprościć procesy i przyspiesza pracę. Centralny serwer T30 pozwala w sposób zorganizowany poradzić sobie ze złożonością danych i aplikacji. Serwer T30 ułatwia zabezpieczenie danych i plików za pomocą opcjonalnej programowej macierzy RAID oraz opcjonalnych rozwiązań do tworzenia kopii zapasowych i przywracania danych. Większa elastyczność ze względu na cztery gniazda PCI/PCIe umożliwiające rozbudowę w dogodnym tempie. Konsolidacja danych i plików multimedialnych dzięki sześciu wewnętrznym kieszeniom na dyski twarde pozwalającym zainstalować imponującą ilość pamięci masowej.
 • Serwer Dell EMC PowerEdge T130:
  serwer z jednym procesorem w obudowie typu mini-tower — wydajny pierwszy system dla małej firmy i biura domowego, który przyspiesza konsolidację danych i ułatwia obsługę aplikacji. Konsolidacja danych z wielu notebooków i komputerów stacjonarnych na jednym serwerze z maksymalnie 4 wewnętrznymi 3,5-calowymi dyskami. Krótki czas reakcji dzięki najnowszym czterordzeniowym procesorom Intel® Xeon® E3-1200 v6. Zwiększ przepustowość danych dzięki 4 gniazdom PCIe Gen 3.0, które zapewniają dwukrotnie większą przepustowość niż gniazda PCIe 2.0. Kontroler RAID PowerEdge PERC9.
 • Serwer Dell EMC PowerEdge T330:
  wydajny 1-procesorowy serwer w obudowie wieżowej z możliwością rozbudowy przyspiesza działanie aplikacji biurowych w małych firmach, oddziałach i biurach, a także ułatwia obsługę danych. Przyspiesz działanie aplikacji i zyskaj możliwość dalszej rozbudowy, wybierając najnowsze procesory Intel®, pamięć DDR4 i standard we/wy PCIe Gen3. Wyższa wydajność dzięki 4 gniazdom DIMM i pamięci DDR4. Kontroler RAID PowerEdge PERC9. Krótki czas reakcji dzięki najnowszym, czterordzeniowym procesorom Intel® Xeon® E3-1200 v6. Zwiększaj pojemność pamięci masowej w dogodnym tempie dzięki maksymalnie 8 wewnętrznym dyskom twardym 3,5 cala z możliwością wymiany bez wyłączania systemu. W zależności od potrzeb możesz zwiększyć ilość pamięci aż do 64 GB.
 • Serwer Dell EMC PowerEdge T430:
  popraw wydajność pracy w biurze dzięki dwuprocesorowemu serwerowi w cichej obudowie typu wieża z możliwością rozbudowy. Serwer PowerEdge T430 w obudowie typu tower oferuje dwa wydajne procesory, możliwości rozbudowy i niski poziom hałasu w środowisku małej firmy lub organizacji. Model T430 jest doskonałym wyborem w przypadku takich zastosowań, jak: współpraca biurowa w grupach roboczych, obsługa poczty e-mail i komunikatorów, serwer plików i druku, serwer WWW. 12 gniazd DIMM umożliwiających zwiększenie pojemności pamięci zgodnie z potrzebami. Sześć gniazd PCIe Gen3, które oferują dwukrotnie większą przepustowość przesyłania danych w porównaniu z gniazdami PCIe Gen2. Serwer T430 można zainstalować w różnych środowiskach ze względu na obudowę typu wieża z możliwością montażu w szafie serwerowej.
 • Serwer Dell EMC PowerEdge T630:
  wykonuj różnorodne, wymagające zadania za pomocą elastycznego, 2-procesorowego serwera oferującego najwyższą wydajność i dużą pojemność wewnętrznej pamięci masowej. Uniwersalność i wydajność: błyskawiczny czas reakcji napędów, najnowsze procesory Intel® Xeon® z serii E5-2600 v4, pamięć DDR4 i siedem gniazd we/wy. Serwer PowerEdge T630 zapewnia nowe możliwości w środowiskach informatycznych małych i średnich firm oraz zdalnych biur korzystających z oprogramowania obsługującego pocztę e-mail i komunikatory, obrazowanie medyczne, wirtualizację serwerów i komputerów stacjonarnych oraz renderowanie grafiki z ograniczonym budżetem. Dzięki obsłudze maksymalnie 32 dysków twardych 2,5 cala lub 18 dysków 3,5-calowych serwer T630 może przechowywać więcej kont pocztowych o większych rozmiarach przy znacznie niższym koszcie jednej skrzynki pocztowej.
 • Serwer Dell EMC PowerEdge M630:
  przejmij kontrolę nad najbardziej wymagającymi zadaniami dzięki serwerowi kasetowemu PowerEdge™ M630, który zapewnia idealne połączenie gęstości, wydajności, sprawności i skalowalności. Skoncentrowana moc obliczeniowa z doskonałymi funkcjami klasy korporacyjnej. Serwer kasetowy PowerEdge M630 zapewnia wyjątkową gęstość pamięci i elastyczne opcje łączności sieciowej dla dużych i małych centrów danych. Radykalne zwiększenie wydajności aplikacji dzięki procesorom z rodziny Intel® Xeon® E5-2600. Wykorzystaj niesamowitą gęstość wirtualizacji oferowaną przez serwer PowerEdge™ M630 wyposażony w 24 gniazda DIMM i maksymalnie 24 rdzenie, które zapewniają niezwykłą przepustowość mimo kompaktowej obudowy kasetowej o zredukowanej wysokości. Zintegruj i uprość zarządzanie wirtualizacją, cyklem eksploatacji i danymi, aby opłacalnie rozwiązywać trudne problemy biznesowe dzięki serwerowi kasetowemu PowerEdge M630. Zminimalizuj przestoje dzięki nowej generacji funkcji zapewniających niezawodność, dostępność i możliwości serwisowania w infrastrukturze kasetowej z pełną nadmiarowością. Wykorzystaj współużytkowaną infrastrukturę zasilania, chłodzenia i łączności sieciowej oferowaną przez obudowę kasetową M1000e w połączeniu z kontrolerem zarządzania obudową firmy Dell EMC.
 • Serwer Dell EMC PowerEdge C6320:
  wydajność i efektywność. Buduj klastry wysokiej wydajności i rozwiązania skalowalne z serwerem C6320. Procesory następnej generacji Intel® Xeon® E5-2600 v4, obsługa do 512 GB pamięci na węzeł serwera, w sumie 2 TB pamięci w modułowym rozwiązaniu o wysokości 2U. Zintegrowany kontroler zdalnego zarządzania (iDRAC8) zapewniający wydajne zarządzanie serwerami w środowiskach fizycznych, wirtualnych, lokalnych i zdalnych. Oszczędność miejsca i możliwość sprostania zmieniającym się obciążeniom poprzez zapewnienie odpowiedniej kombinacji wydajności procesorów i efektywności energetycznej w połączeniu z maksymalnie 4 nodami (węzłami serwera) oraz elastycznie przypisanymi zasobami dyskowymi w obudowie 2U. Maksymalnie 44 rdzenie na każdy nod (do 176 rdzeni łącznie). Do 24 dysków twardych 2,5” w obudowie (chassis), nadmiarowe zasilacze hot-plug o wysokiej wydajności, łatwe zarządzanie serwerami PowerEdge C6320 poprzez automatyzację rutynowych zadań związanych z zarządzaniem z technologią Dell EMC OpenManage, możliwość integracji Dell EMC OpenManage z narzędziami firm takich jak:
  Microsoft System Center, VMWare vCenter.

Pamięci masowe:

Szeroki zakres rozwiązań oferujących tworzenie kopii zapasowych, ochronę i konsolidację. Pamięci masowe Dell EMC pozwalają na uzyskanie większej wydajność środowiska informatycznego a także na ujednolicenie infrastruktury dzięki obsłudze danych blokowych i plikowych w ramach jednej platformy pamięci masowej. Kompatybilność sprzętu gwarantuje brak dodatkowych kosztów licencyjnych. Mechanizmy zarządzania pozwalają na skrócenie przerw spowodowanych obsługą (konserwacja). Architektura modularna pozwala na rozbudowę infrastruktury w miarę rosnących potrzeb, wraz z rosnącymi potrzebami przedsiębiorstwa. Urządzenia należące do tej linii produktowej to: PowerVault MD3400, PowerVault MD3420, PowerVault MD3460, PowerVault MD3800, PowerVault MD3820, PowerVault MD3860, EqualLogic PS4210, EqualLogic PS4210XS, EqualLogic PS4210E, EqualLogic PS4210X, EqualLogic PS4210XV, EqualLogic PS6210, EqualLogic PS6210S, EqualLogic PS6210XS, EqualLogic PS6210E, EqualLogic PS6210X, EqualLogic PS6210XV, EqualLogic PS6610, EqualLogic PS6610ES, EqualLogic PS6610E, EqualLogic PS6610X, EqualLogic FS7610, Compellent SCv2000, Compellent SCv2020, Compellent SCv2080, Compellent SC4020, Compellent SC5020, Compellent SC7020, Compellent SC9000, Compellent FS8600, Unity 300, Unity 400, Unity 500, Unity 600, VNX5200, VNX5400, VNX5600, VNX5800, VNX7600, VNX8000.

 • Pamięć masowa Dell EMC PowerVault MD3400:
  MD3400 oferuje wysoką dostępność i dużą pojemność w konfiguracji podłączanej bezpośrednio. Obudowa o wysokości 2U na 12 dysków twardych może obsługiwać 4 lub 8 GB pamięci podręcznej na kontroler z podtrzymywaniem bateryjnym. Możliwość podłączenia nawet czterech serwerów ze skonfigurowanymi funkcjami wysokiej dostępności (HA) lub ośmiu serwerów bez technologii HA do jednego systemu pamięci masowej MD3400. Zwiększenie pojemności za pomocą obudów dodatkowych dysków MD1200 lub MD1220. Każdy kontroler jest wyposażony w cztery porty SAS 12 Gb/s. Obsługa konfiguracji RAID 0, 1, 10, 5 i 6. Maksymalnie 128 migawek na dysk wirtualny i 512 migawek na urządzenie. Rozbudowa do 192 dysków twardych.
 • Pamięć masowa Dell EMC PowerVault MD3420:
  MD3420 oferuje wysoką dostępność i dużą pojemność w konfiguracji podłączanej bezpośrednio. Obudowa o wysokości 2U na 24 dyski twarde może obsługiwać 4 lub 8 GB pamięci podręcznej na kontroler z podtrzymywaniem bateryjnym. Możliwość podłączenia nawet czterech serwerów ze skonfigurowanymi funkcjami wysokiej dostępności (HA) lub ośmiu serwerów bez technologii HA do jednego systemu pamięci masowej MD3420. Zwiększenie pojemności za pomocą obudów dodatkowych dysków MD1200 lub MD1220. Każdy kontroler jest wyposażony w cztery porty SAS 12 Gb/s. Obsługa konfiguracji RAID 0, 1, 10, 5 i 6. Maksymalnie 128 migawek na dysk wirtualny i 512 migawek na urządzenie. Rozbudowa do 192 dysków twardych.
 • Pamięć masowa Dell EMC PowerVault MD3460:
  MD3460 to łatwa w zarządzaniu macierz zagęszczona SAS z serii MD3 w obudowie 4U obsługuje obecnie jeszcze więcej napędów, zapewniając oszczędność miejsca oraz kosztów zasilania i chłodzenia. Obudowa o może pomieścić 60 dysków twardych może obsługiwać 4 lub 8 GB pamięci podręcznej na kontroler z podtrzymywaniem bateryjnym. Rozbudowa do 180 dysków twardych o łącznej pojemności fizycznej 1,8PB. Dodatek vCenter Plug-in do monitorowania macierzy z serii PowerVault MD i zarządzania nimi przy użyciu oprogramowania do wirtualizacji firmy Vmware.
 • Pamięć masowa Dell EMC PowerVault MD3800:
  MD3800 to łatwa w zarządzaniu macierz w obudowie 2U na 12 dysków twardych może obsługiwać 4 lub 8 GB pamięci podręcznej na kontroler z podtrzymywaniem bateryjnym. PowerVault MD3800 obsługuje konfigurację RAID 0, 1, 10, 5 i 6. Maksymalnie 128 migawek na dysk wirtualny i 512 migawek na urządzenie. Rozbudowa do 192 dysków twardych. MD3800 może być skonfigurowana w technologii Fibre Channel 16 Gb/s umożliwiającej klientom zapewnienie wyższego poziomu wydajności i dostępności pamięci masowej lub w technologii ISCSI 10 Gb/s pozwalającej na obsługę nawet 64 hostów. Obsługa zdalnej replikacja: powielanie danych w dowolnej lokalizacji globalnej z oszczędnie skonfigurowanymi pulami lustrzanymi, obsługa kopii migawkowych: łatwe odzyskiwanie danych po ich przypadkowym usunięciu lub modyfikacji na podstawie kopii z określonego punktu w czasie. Architektura macierzy PowerVault zapewnia niski koszt podstawowej pamięci masowej i umożliwia dodawanie pojemności oraz oprogramowania zgodnie z potrzebami. Technologia ta pozwala na bezpośrednie połączenie pamięci masowej z infrastrukturą danych i jest zgodna z rozwiązaniami Microsoft® Hyper-V™, Citrix® XenServer® oraz VMware® ESX. Ponadto macierze z serii MD obsługują interfejsy vSphere® Storage API for Storage Awareness (VASA). Dzięki oprogramowaniu MD Storage Manager i dodatkowi PowerVault VMware vCenter™ Plug-In 5.0 można uprościć zarządzanie zasobami fizycznymi i wirtualnymi.
 • Pamięć masowa Dell EMC PowerVault MD3820:
  MD3820 to łatwa w zarządzaniu macierz w obudowie 2U na 24 dyski twarde może obsługiwać 4 lub 8 GB pamięci podręcznej na kontroler z podtrzymywaniem bateryjnym. PowerVault MD3820 obsługuje konfigurację RAID 0, 1, 10, 5 i 6. Maksymalnie 128 migawek na dysk wirtualny i 512 migawek na urządzenie. Rozbudowa do 192 dysków twardych. MD3820 może być skonfigurowana w technologii Fibre Channel 16 Gb/s umożliwiającej klientom zapewnienie wyższego poziomu wydajności i dostępności pamięci masowej lub w technologii ISCSI 10 Gb/s pozwalającej na obsługę nawet 64 hostów. Obsługa zdalnej replikacja: powielanie danych w dowolnej lokalizacji globalnej z oszczędnie skonfigurowanymi pulami lustrzanymi, obsługa kopii migawkowych: łatwe odzyskiwanie danych po ich przypadkowym usunięciu lub modyfikacji na podstawie kopii z określonego punktu w czasie. Architektura macierzy PowerVault zapewnia niski koszt podstawowej pamięci masowej i umożliwia dodawanie pojemności oraz oprogramowania zgodnie z potrzebami. Technologia ta pozwala na bezpośrednie połączenie pamięci masowej z infrastrukturą danych i jest zgodna z rozwiązaniami Microsoft® Hyper-V™, Citrix® XenServer® oraz VMware® ESX. Ponadto macierze z serii MD obsługują interfejsy vSphere® Storage API for Storage Awareness (VASA). Dzięki oprogramowaniu MD Storage Manager i dodatkowi PowerVault VMware vCenter™ Plug-In 5.0 można uprościć zarządzanie zasobami fizycznymi i wirtualnymi.
 • Pamięć masowa Dell EMC PowerVault MD3860:
  MD3860 to łatwa w zarządzaniu macierz zagęszczona SAS z serii MD3 w obudowie 4U obsługuje obecnie jeszcze więcej napędów, zapewniając oszczędność miejsca oraz kosztów zasilania i chłodzenia. Obudowa o może pomieścić 60 dysków twardych może obsługiwać 4 lub 8 GB pamięci podręcznej na kontroler z podtrzymywaniem bateryjnym. Rozbudowa do 180 dysków twardych. Architektura macierzy PowerVault zapewnia niski koszt podstawowej pamięci masowej i umożliwia dodawanie pojemności oraz oprogramowania zgodnie z potrzebami. Technologia ta pozwala na bezpośrednie połączenie pamięci masowej z infrastrukturą danych i jest zgodna z rozwiązaniami Microsoft® Hyper-V™, Citrix® XenServer® oraz VMware® ESX. Ponadto macierze z serii MD obsługują interfejsy vSphere® Storage API for Storage Awareness (VASA). Dzięki oprogramowaniu MD Storage Manager i dodatkowi PowerVault VMware vCenter™ Plug-In 5.0 można uprościć zarządzanie zasobami fizycznymi i wirtualnymi.
 • Pamięć masowa Dell EMC EqualLogic PS4210:
  nowa generacja macierzy Dell EMC z serii PS4210 oferuje funkcje samoczynnego zarządzania, które spełniają wymagania małych i średnich biur oraz oddziałów przedsiębiorstw dzięki dużej liczbie konfiguracji o zróżnicowanej wydajności i pojemności. Zbuduj system pamięci masowej i dopasuj go do swoich potrzeb. Seria PS4210 obejmuje cztery modele, w tym macierz hybrydową oferującą dyski SSD o małych opóźnieniach i pojemne dyski twarde w jednym urządzeniu, które ułatwia optymalizację obsługi zadań w centrum danych. Macierz hybrydowa doskonale nadaje się do obsługi najważniejszych środowisk, takich jak infrastruktura VDI. Obudowa 2U wyposażona w 2 kontrolery z 8 GB pamięci podręcznej, dwa porty RJ-45 10GBASE-T z automatycznym wykrywaniem prędkości, dwa porty SFP+ 10 GbE do okablowania miedzianego lub światłowodowego, do 24 dysków wymienianych podczas pracy, pojemność macierzy do 72 TB.
 • Pamięć masowa Dell EMC EqualLogic PS4210XS:
  połączenie szybkości dysków SSD i pojemności dysków twardych w jednej macierzy. Automatyczna obsługa warstw danych w macierzy, często używane dane są umieszczane na dyskach SSD. Idealne rozwiązanie do środowisk VDI, baz danych i innych mieszanych zadań. 7 dysków SSD 400 GB podłączanych podczas pracy. 17 dysków SAS 600 GB o prędkości 10 tys. obr./min podłączanych podczas pracy. Pojemność systemu do 13 TB. Połączenie ISCSI 10GbE. Dwa kontrolery z 16 GB pamięci nieulotnej (8 GB na kontroler).
 • Pamięć masowa Dell EMC EqualLogic PS4210E:
  opcja klasy podstawowej zapewniająca pojemność w atrakcyjnej cenie oraz konfiguracje o dużej pojemności na potrzeby aplikacji wymagających intensywnego dostępu do danych.
  Do 12 dysków twardych NL-SAS 3,5” podłączanych podczas pracy. Opcje dysków twardych 2 TB, 3 TB, 4 TB i 6 TB. Pojemność systemu do 72 TB. Połączenie ISCSCI 10GbE. Dwa kontrolery z 16 GB pamięci nieulotnej (8 GB na kontroler). Idealne rozwiązanie do obsługi oprogramowania Microsoft Exchange i SharePoint oraz innych aplikacji opartych na współpracy.
 • Pamięć masowa Dell EMC EqualLogic PS4210X:
  doskonała równowaga ceny, wydajności i pojemności w mniejszych centrach danych, w tym środowiskach baz danych i serwerów wirtualnych. Do 24 dysków twardych SAS 2,5” podłączanych podczas pracy. Opcje dysków twardych 600 GB, 900 GB i 1,2 TB. Pojemność systemu do 28,8 TB. Połączenie ISCSCI 10GbE. Dwa kontrolery z 16 GB pamięci nieulotnej (8 GB na kontroler).
 • Pamięć masowa Dell EMC EqualLogic PS4210XV:
  najbardziej wydajny system z serii PS4210 z dyskami twardymi, przeznaczony do obsługi najważniejszych aplikacji. Do 24 dysków twardych SAS 2,5”. Dyski twarde 300 GB i 600 GB. Pojemność systemu do 14,4 TB. Połączenie ISCSCI 10GbE. Dwa kontrolery z 16 GB pamięci nieulotnej (8 GB na kontroler).
 • Pamięć masowa Dell EMC EqualLogic PS6210:
  macierze nowej generacji PS6210 z rodziny EqualLogic pozwalają przyspieszyć obsługę najważniejszych usług i aplikacji biznesowych. Wyposażona w zaktualizowane oprogramowanie wewnętrzne seria wydajnych macierzy PS6210 jest idealna do zastosowań związanych z wirtualizacją, bazami danych, konsolidacją i dużą liczbą operacji we/wy. Zbuduj system pamięci masowej i dopasuj go do swoich potrzeb. Utwórz precyzyjną równowagę między szybkością i pojemnością, która przygotuje Twoje centrum danych na wszelkie wyzwania od dużych i złożonych obciążeń roboczych po codzienne czynności biznesowe, bez przestojów w pracy. Dwa kontrolery, każdy z 16 GB nieulotnej pamięci podręcznej. Dwa porty RJ45 10GBASE-T. Dwa porty SFP+ 10GbE do okablowania miedzianego lub światłowodowego. Do 24 dysków wymienianych podczas pracy. Pojemność macierzy do 144 TB.
 • Pamięć masowa Dell EMC EqualLogic PS6210S:
  macierz z samą pamięcią flash zapewniająca najwyższą wydajność operacji we/wy odczytu losowego i najmniejsze opóźnienia wśród urządzeń z serii PS6210, przeznaczona do najbardziej wymagających zastosowań biznesowych. Macierze PS6210 z dyskami SSD oferują klientom pamięć flash w cenie dysków twardych i dwukrotnie wyższą maksymalną wydajność operacji we/wy w porównaniu z wcześniejszymi modelami EqualLogic. Idealnie nadają się do zastosowań o znaczeniu krytycznym. Macierze PS6210S wyposażone wyłącznie w pamięć flash zapewniają wydajność z równoważeniem obciążenia oraz dużą gęstość dysków SSD. Grupy SAN macierzy PS6210 z dyskami SSD umożliwiają uzyskanie wydajności odczytu losowego do 1,2 miliona IOPS z opóźnieniem poniżej 2 ms. Do 24 2,5” dysków SSD podłączanych podczas pracy. Opcjonalne dyski SSD 400 GB7, 800 GB i 1,6 TB. Pojemność systemu do 38,4 TB. Dwa kontrolery z 16 GB pamięci nieulotnej na kontroler. Połączenie ISCSCI 10GbE.
 • Pamięć masowa Dell EMC EqualLogic PS6210XS:
  połączenie szybkości dysków SSD i pojemności dysków twardych w jednej macierzy.
  Automatyczne warstwowanie danych w elemencie, najważniejsze dane umieszczane na dyskach SSD.
  Grupy SAN macierzy PS6210 z dyskami SSD umożliwiają osiągnięcie wydajności ponad 267 tys. IOPS przy obciążeniach OLTP z opóźnieniem poniżej 5 ms. Idealne rozwiązanie dla wdrożeń VDI, ważnych baz danych i innych mieszanych obciążeń roboczych. 7 dysków SSD 800 GB podłączanych podczas pracy. 17 dysków SAS 10 tys. obr./min o pojemności 600 GB lub 1,2 TB podłączanych podczas pracy. Pojemność systemu do 26 TB.Dwa kontrolery z 16 GB pamięci nieulotnej na kontroler.
 • Pamięć masowa Dell EMC EqualLogic PS6210E:
  zapewnia konfiguracje klasy podstawowej o ekonomicznej pojemności oraz konfigurację o wysokiej pojemności na potrzeby intensywnego przetwarzania danych, środowisk o znacznym stopniu konsolidacji i aplikacji do obsługi pracy grupowej, takich jak Exchange i SharePoint. Do 24 3,5” dysków twardych NL-SAS podłączanych podczas pracy. Opcje dysków twardych 2 TB7, 3 TB, 4 TB, 4 TB SED i 6 TB. Pojemność systemu do 144 TB. Dwa kontrolery z 16 GB pamięci nieulotnej na kontroler.
 • Pamięć masowa Dell EMC EqualLogic PS6210X:
  doskonała równowaga ceny, wydajności i pojemności dla firmowych centrów danych, w tym baz danych i środowisk serwerów wirtualnych. Do 24 2,5”dysków twardych SAS. Opcjonalnie dyski twarde 600 GB, 900 GB, samoszyfrujące 900 GB i 1,2 TB. Pojemność systemu do 28,8 TB. Dwa kontrolery z 16 GB pamięci nieulotnej na kontroler.
 • Pamięć masowa Dell EMC EqualLogic PS6210XV:
  system z dyskami twardymi o najwyższej wydajności w serii PS6210, przeznaczony dla najważniejszych zastosowań. Do 24 2,5-calowych dysków twardych SAS o prędkości 15 tys. obr./min podłączanych podczas pracy. Opcje dysków 300 GB7, 600 GB i 600 GB SED. Pojemność systemu do 14,4 TB. Dwa kontrolery z 16 GB pamięci nieulotnej na kontroler.
 • Pamięć masowa Dell EMC EqualLogic PS6610:
  macierze Dell EMC Storage PS6610 spełniają wymagania dotyczące dużych repozytoriów danych dzięki połączeniu wydajnych kontrolerów nowej generacji i nowoczesnej architektury pamięci masowej. Najnowsze wersje oprogramowania macierzy z serii PS i SC oferują możliwości wspólnego zarządzania i replikacji między platformami i macierzami, co pozwala na wykorzystanie dotychczasowych inwestycji, a zarazem stosowanie nowych funkcji. Pojemność modelu PS6610 można skalować do ponad 8 PB w grupie 16 macierzy ze względu na większe zagęszczenie, ilość pamięci i lepszą wydajność w porównaniu z poprzednią generacją. Seria macierzy Dell EMC Storage PS6610 obejmuje trzy różne modele, które zapewniają dużą pojemność i oszczędność przestrzeni w centrum danych dzięki prostocie i niezawodności, z jakich słynie seria PS. Dwa kontrolery, każdy z 32 GB pamięci nieulotnej. Dwa porty RJ-45 10GBASE-T. Dwa porty SFP+ 10GbE do okablowania miedzianego lub światłowodowego. Do 42 lub 84 dysków wymienianych bez wyłączania systemu SAS, NL-SAS, SSD i SED.
 • Pamięć masowa Dell EMC EqualLogic PS6610ES:
  macierz hybrydowa, która oferuje optymalną szybkość dysków SSD i pojemność dysków twardych na potrzeby obsługi najważniejszych zadań, takich jak hurtownie danych i bazy danych OLTP. Automatyczna obsługa warstw danych w macierzy często używane dane są umieszczane na dyskach SSD. 14 podłączanych podczas pracy 2,5” dysków SSD o pojemności 400 GB lub 800 GB oraz 70 podłączanych podczas pracy 3,5” dysków twardych NL-SAS o pojemności 2 TB lub 4 TB. Pojemność systemu do 291,2 TB. Dwa kontrolery z 64 GB pamięci nieulotnej (32 GB na kontroler).
 • Pamięć masowa Dell EMC EqualLogic PS6610E:
  opłacalne konfiguracje o dużej pojemności do obsługi intensywnych zadań, takich jak archiwalna lub pomocnicza pamięć masowa i nadzór wideo. 42 3,5”dyski twarde NL-SAS (2 TB, 4 TB lub 6 TB) z możliwością wymiany bez wyłączania systemu. 84 3,5”dyski twarde NL-SAS (4 TB lub 6 TB) z możliwością wymiany bez wyłączania systemu. 84 3,5” dyski samoszyfrujące NL-SAS (4 TB SED) z możliwością wymiany bez wyłączania systemu. Pojemność systemu do 504 TB. Dwa kontrolery z 64 GB pamięci nieulotnej (32 GB na kontroler).
 • Pamięć masowa Dell EMC EqualLogic PS6610X:
  zrównoważony koszt, wydajność i pojemność na potrzeby konsolidacji mieszanych zadań, takich jak środowisko Microsoft Exchange i program SharePoint. 84 2,5” dyski twarde SAS 600 GB z możliwością wymiany bez wyłączania systemu 42 lub 84 2,5” dyski twarde SAS (900 GB, lub 1,2 TB) z możliwością wymiany bez wyłączania systemu. 84 2,5-calowe dyski twarde samoszyfrujące SAS 1,2 TB z możliwością wymiany bez wyłączania systemu. Pojemność systemu do 100,8 TB. Dwa kontrolery z 64 GB pamięci nieulotnej (32 GB na kontroler).
 • Pamięć masowa Dell EMC EqualLogic FS7610:
  system plików Dell EMC Fluid File System w wersji 4 (FluidFS v4) w urządzeniu FS7610 klasy enterprise umożliwia błyskawiczne skalowanie wydajności i pojemności. Zyskaj lepszą wydajność i niższy całkowity koszt użytkowania (TCO). Liniowe zwiększanie wydajności do maksymalnie 494 000 OPS (SPECsfs) podczas pracy z plikami i maksymalna przepustowość 11,9 GB/s. Wyższa wydajność dzięki użyciu kopii lustrzanych pamięci podręcznej i automatycznemu równoważeniu obciążenia nawet po dodaniu większej ilości danych. Niższe koszty poprzez zapewnienie stosunku ceny do wydajności, który należy do najbardziej konkurencyjnych wśród skalowalnych rozwiązań NAS. W pełni zintegrowana, kompleksowa i ujednolicona pamięć masowa dzięki urządzeniu NAS FS7610. Rozwiązanie współdziała z macierzami z serii PS, zapewniając podstawowe zalety tej platformy, takie jak skalowalność węzłów, łatwe w obsłudze funkcje oraz kompleksowy model licencji na oprogramowanie. Tworzenie klastrów w konfiguracji aktywny/aktywny oraz kopii lustrzanych pamięci podręcznej w parach kontrolerów. Zintegrowany zapasowy zasilacz chroniący dane w pamięci podręcznej na wypadek awarii kontrolera. W pełni nadmiarowe kontrolery , zasilacze i wentylatory przystosowane do wymiany bez wyłączania systemu. Automatyczne przełączanie awaryjne kontrolerów. Sumy kontrolne i funkcja bezpiecznego księgowania chronią metadane plików. Do 509 TB dostępnej pojemności na pliki w tej samej przestrzeni nazw. Jedno lub dwa urządzenia FS7610 w klastrze NAS. Dwie karty sieciowe Intel z dwoma portami 10GbE na kontroler. Port 10GbE może być zgodny ze standardem SFP+ lub Base-T oraz obsługiwać połączenia miedziane i światłowodowe. Każdy kontroler jest wyposażony w 24 GB pamięci (48 GB na jedno urządzenie) oraz we własną baterię podtrzymującą w celu zapisu zawartości buforu w pamięci nieulotnej wewnętrznego urządzenia pamięci masowej w razie awarii zasilania.
 • Pamięć masowa Dell EMC Compellent SCv2000:
  pamięć masowa Dell EMC SCv2000 oferuje wiele funkcji oprogramowania i ochrony danych zapewnianych przez rozwiązanie Storage Center oraz przystępną cenę urządzeń klasy podstawowej. Pamięć masowa SCv2000 zapewnia wydajność wymaganą do obsługi aplikacji o kluczowym znaczeniu, oferując jednocześnie maksymalny zwrot z inwestycji. 672 TB przy maksymalnej liczbie dysków 168 sztuk. 12 kieszeni na dyski 3,5″. Pamięć cache 8GB na kontroler. Obsługa konfiguracji RAID 5, 6, RAID 10 i RAID 10 DM (podwójny mirroring). W jednym rozwiązaniu Storage Center można zastosować dowolną kombinację poziomów RAID. W jednym folderze dyskowym macierzy pamięci masowej można zastosować wiele poziomów RAID. Możliwość połączenia z siecią lub serwerami poprzez: 2 porty FC 16 Gb/s na kontroler, 4 porty FC 8 Gb/s na kontroler, 4 porty FC 16 Gb/s na kontroler, 4 porty iSCSI 1 Gb/s (Base-T) na kontroler, 2 porty iSCSI 10 Gb/s (Base-T) na kontroler, 4 porty SAS 12 Gb/s na kontroler.
 • Pamięć masowa Dell EMC Compellent SCv2020:
  pamięć masowa Dell EMC SCv2020 oferuje wiele funkcji oprogramowania i ochrony danych zapewnianych przez rozwiązanie Storage Center oraz przystępną cenę urządzeń klasy podstawowej. Pamięć masowa SCv2020 zapewnia wydajność wymaganą do obsługi aplikacji o kluczowym znaczeniu, oferując jednocześnie maksymalny zwrot z inwestycji. 672 TB przy maksymalnej liczbie dysków 168 sztuk. 24 kieszenie na dyski 2,5″. Pamięć cache 8GB na kontroler. Obsługa konfiguracji RAID 5, 6, RAID 10 i RAID 10 DM (podwójny mirroring). W jednym rozwiązaniu Storage Center można zastosować dowolną kombinację poziomów RAID. W jednym folderze dyskowym macierzy pamięci masowej można zastosować wiele poziomów RAID. Możliwość połączenia z siecią lub serwerami poprzez: 2 porty FC 16 Gb/s na kontroler, 4 porty FC 8 Gb/s na kontroler, 4 porty FC 16 Gb/s na kontroler, 4 porty iSCSI 1 Gb/s (Base-T) na kontroler, 2 porty iSCSI 10 Gb/s (Base-T) na kontroler, 4 porty SAS 12 Gb/s na kontroler.
 • Pamięć masowa Dell EMC Compellent SCv2080:
  pamięć masowa Dell EMC SCv2080 w obudowie 5U oferuje wiele funkcji oprogramowania i ochrony danych zapewnianych przez rozwiązanie Storage Center oraz przystępną cenę urządzeń klasy podstawowej. Pamięć masowa SCv2080 zapewnia wydajność wymaganą do obsługi aplikacji o kluczowym znaczeniu, oferując jednocześnie maksymalny zwrot z inwestycji. 672 TB przy maksymalnej liczbie dysków 168 sztuk. 84 kieszenie na dyski 2,5″ lub 3,5”. Pamięć cache 8GB na kontroler. Obsługa konfiguracji RAID 5, 6, RAID 10 i RAID 10 DM (podwójny mirroring). W jednym rozwiązaniu Storage Center można zastosować dowolną kombinację poziomów RAID. W jednym folderze dyskowym macierzy pamięci masowej można zastosować wiele poziomów RAID. Możliwość połączenia z siecią lub serwerami poprzez: 2 porty FC 16 Gb/s na kontroler, 4 porty FC 8 Gb/s na kontroler, 4 porty FC 16 Gb/s na kontroler, 4 porty iSCSI 1 Gb/s (Base-T) na kontroler, 2 porty iSCSI 10 Gb/s (Base-T) na kontroler, 4 porty SAS 12 Gb/s na kontroler.
 • Pamięć masowa Dell EMC Compellent SC4020:
  pamięć masowa o wielkości 2U do montażu w szafie serwerowej dostępna w konfiguracji z samymi dyskami flash lub hybrydowej umożliwia obsługę nawet 10 000 skrzynek pocztowych programu MS Exchange. Macierz Dell EMC SC4020 cechuje się dużą liczbą operacji we/wy na sekundę i małymi opóźnieniami, co pozwoli przyspieszyć działanie dowolnych aplikacji. Oszczędzająca miejsce obudowa SC4020 o wielkości 2U zawiera dwa kontrolery, 24 gniazda na dyski wewnętrzne oraz wydajne porty sieciowe Fibre Channel lub iSCSI. Maksymalna liczba dysków 192 sztuki. 2 moduły kontrolera na obudowę SC4020 z możliwością wymiany bez wyłączania systemu, pamięć cache 32 GB na macierz SC4020 (16 GB na kontroler). Obsługa konfiguracji RAID 0, 1, 5, 6, RAID 10 i RAID 10 DM (podwójne kopie lustrzane); w jednej macierzy można zastosować dowolną kombinację poziomów RAID. Automatyczne przydzielanie zasobów i dynamiczna zmiana poziomów RAID w tej samej warstwie, brak konieczności wstępnego przydzielania grup RAID. Standardowa replikacja synchroniczna/asynchroniczna za pośrednictwem protokołu FC lub iSCSI. Poza 24 gniazdami na dyski wewnętrzne system SC4020 umożliwia rozbudowę do 192 napędów za pomocą obudów dysków dodatkowych: SC200 (12 gniazd na dyski 3,5”), SC220 (24 gniazda na dyski 2,5”), SC280 (42 lub 84 gniazda na dyski 3,5”).
 • Pamięć masowa Dell EMC Compellent SC5020:
  samoczynnie optymalizujące się konfiguracje hybrydowe, z dyskami SSD lub dyskami twardymi to przystępne cenowo, wydajne rozwiązania do środowisk z różnymi aplikacjami. Macierz SC5020, zaprojektowana jako następczyni modelu SC4020, to niezwykle wydajne rozwiązanie. Macierz SC5020 z dwoma 8-rdzeniowymi procesorami Intel, czterokrotnie większą ilością pamięci i interfejsem wewnętrznym SAS 12 Gb/s. Nowa obudowa „all-in-one” o wysokości 3U zawiera 30 kieszeni na dyski i dwa kontrolery wymieniane bez wyłączania systemu, zapewniając nawet 460 TB pojemności fizycznej w jednej kompaktowej obudowie. Funkcja Data Progression możliwość osiągnięcia oczekiwanej wydajności IOPS dzięki najbardziej opłacalnemu połączeniu nośników pamięci masowej nawet w przypadku zmiany potrzeb dotyczących szybkości działania. Deduplikacja i kompresja znaczne ograniczenie zapotrzebowania na pojemność wymaganą do przechowywania danych. Obsługa warstw RAID wyeliminowanie ręcznego przydzielania zasobów oraz poprawa efektywności i stopnia wykorzystania. Federacja uproszczenie środowisk z wieloma macierzami dzięki szybkiemu, sprawnemu przenoszeniu danych oraz aktywne równoważenie obciążenia w oparciu o funkcje Live Migrate i Volume Advisor. Pamięć systemowa 128 GB na macierz SC5020 (64 GB na kontroler). Zewnętrzne protokoły sieciowe FC, iSCSI, SAS (jednoczesna obsługa wielu protokołów). Obsługa konfiguracji RAID 0, 1, 5, 6, RAID 10 i RAID 10 DM (podwójne kopie lustrzane); w jednej macierzy można zastosować dowolną kombinację poziomów RAID. Automatyczne przydzielanie zasobów i dynamiczna zmiana poziomów RAID w tej samej warstwie; brak konieczności wstępnego przydzielania grup RAID. Szyfrowanie przechowywanych danych: dyski samoszyfrujące (SED) napędy SSD lub dyski twarde, pełne szyfrowanie dysków (FCE) za pomocą algorytmu AES-256, dyski z certyfikatem FIPS 140-2 poziomu 2 , opcje serwera zarządzania kluczami (KMS) dostępne do certyfikatów FIPS 140-2 na poziomie 1, 2 i 3. Poza 30 gniazdami na dyski wewnętrzne system SC5020 umożliwia rozbudowę do 222 napędów za pomocą obudów dysków dodatkowych: SC400 (12 gniazd na dyski 3,5”), SC420 (24 gniazda na dyski 2,5”).
 • Pamięć masowa Dell EMC Compellent SC7020:
  elastyczność i gotowość na przyszłe wyzwania dzięki macierzom SC7020. Sprostaj zróżnicowanym wyzwaniom dotyczącym pamięci masowej dzięki elastycznym, wydajnym i gotowym na przyszłość macierzom SC7020. Pamięć masowa Dell EMC SC7020 pozwala kontrolować dużą ilość zróżnicowanych danych i przygotować się na przyszłe wyzwania. System SC7020 łączy w jednym systemie większą pojemność i lepszą elastyczność, upraszczając zarządzanie i obniżając koszty. Urządzenie SC7020 oferuje elastyczne funkcje, które ułatwiają osiągnięcie następujących korzyści: skalowalna wydajność we/wy (IOPS) na poziomie bloków, oszczędność pojemności w stosunku ponad 10:1 dzięki inteligentnej deduplikacji i kompresji, ograniczenie o ponad 60 procent wymagań dotyczących przestrzeni w szafie serwerowej, optymalna wydajność w przystępnej cenie. Macierz SC7020 obsługuje protokoły Fibre Channel i iSCSI. Można nią łatwo zarządzać za pomocą programu Dell EMC Storage Manager (DSM). Obsługa konfiguracji RAID 0, 1, 5, 6, RAID 10 i RAID 10 DM (podwójne kopie lustrzane); w jednej macierzy można zastosować dowolną kombinację poziomów RAID. Automatyczne przydzielanie zasobów i dynamiczna zmiana poziomów RAID w tej samej warstwie, brak konieczności wstępnego przydzielania grup RAID. Synchroniczna/asynchroniczna replikacja za pośrednictwem protokołu Fibre Channel lub iSCSI w sieci SAN. Obudowa o wysokości 3U zawiera 30 kieszeni na dyski i dwa kontrolery wymieniane bez wyłączania systemu, zapewniając nawet 3 PB pojemności. Dwa wbudowane porty iSCSI 10 Gb/s (SFP+ lub BaseT) na kontroler, opcjonalne połączenia zewnętrzne: FC 8/16 Gb/s, iSCSI 1/10 Gb/s (SFP+ i BaseT); równoczesna obsługa interfejsów. Pamięć cache 256 GB na macierz (128 GB na kontroler). Maksymalna liczba dysków 500 sztuk. Poza 30 gniazdami na dyski wewnętrzne system SC7020 umożliwia rozbudowę do za pomocą obudów dysków dodatkowych: SC400 (12 gniazd na dyski 3,5”), SC420 (24 gniazda na dyski 2,5”), SC280 (84 gniazda na dyski 3,5”), SC200 (12 gniazd na dyski 3,5”), SC220 (24 gniazda na dyski 2,5”).
 • Pamięć masowa Dell EMC Compellent SC9000:
  zoptymalizuj podstawę działalności firmy. Możesz radykalnie przyspieszyć działanie centrum danych i obniżyć łączny koszt użytkowania dzięki szybkiej, skalowalnej pamięci masowej Dell EMC SC9000. Obudowa 2U, dwa ośmiordzeniowe procesory Intel na kontroler, pamięć cache256 GB na kontroler, 7 gniazd PCI Express 3.0 na kontroler, obsługiwane protokoły FC, iSCSI, FCoE (jednoczesna obsługa wielu protokołów), maksymalnie 960 dysków twardych, obsługa bloków (SAN) i/lub plików (NAS). Integracja z aplikacjami VMware, Oracle, Microsoft, IBM, OpenStack™, Symantec™, Commvault®, Foglight™, Docker™. Obsługa konfiguracji RAID 0, 1, 5, 6, RAID 10 i RAID 10 DM (podwójne kopie lustrzane), w jednej macierzy można zastosować dowolną kombinację poziomów RAID. Automatyczne przydzielanie zasobów i dynamiczna zmiana poziomów RAID w tej samej warstwie, brak konieczności wstępnego przydzielania grup RAID. Struktura automatycznego tworzenia warstw maksymalnie 3 warstwy główne (oparte na nośnikach), do 2 warstw SSD (dyski SSD do intensywnego zapisu i odczytu), migracja na podstawie zasad w oparciu o użycie danych w czasie rzeczywistym, możliwość dostosowania rozmiaru stron od 512 KB do 4 MB. System SC9000 umożliwia rozbudowę do za pomocą obudów dysków dodatkowych: SC400 (12 gniazd na dyski 3,5”), SC420 (24 gniazda na dyski 2,5”), SC280 (84 gniazda na dyski 3,5”), SC200 (12 gniazd na dyski 3,5”), SC220 (24 gniazda na dyski 2,5”).
 • Pamięć masowa Dell EMC Compellent FS8600:
  skalowalna pamięć masowa NAS nowej generacji do użytku korporacyjnego, która oferuje konkurencyjny całkowity koszt użytkowania (TCO), maksymalnie 4 PB danych w pojedynczym systemie plików oraz ponad 20 PB danych w pojedynczej, globalnej przestrzeni nazw. Wzrost wydajności liniowej sięgającej 494 000 operacji otwarcia pliku przy zastosowaniu metody pomiarowej SPEC SFS 2008. Możliwość zastosowania maksymalnie czterech urządzeń FS8600 NAS i ośmiu macierzy pamięci masowej z serii SC w pojedynczym, skalowalnym rozwiązaniu pamięci masowej. Obsługa NFS v3, v4, v4.1, SMB 1.0, 2.0, 3.0. Maksymalna liczba woluminów 1024. Replikacja asynchroniczna na równorzędnych urządzeniach FS8600.
 • Pamięć masowa Dell EMC Unity 300:
  linia produktów firmy Dell EMC Unity (hybrydowa pamięć masowa) wyznacza nowe standardy w zakresie przechowywania danych z nowoczesną i prostą formą. Projektowanie, elastyczne wdrożenia i przystępne ceny wszystko to aby zaspokoić potrzeby profesjonalistów IT ograniczonych zasobami. Jeśli szukasz bogatych funkcji i absolutnej prostoty w niewielkim wymiarze, Unity jest dla Ciebie. Architektura oparta o nową rodzinę procesorów Intel E5-2600. Systemy pamięci masowej Unity firmy Dell EMC realizują zarówno dostęp plikowy jaki i blokowy. Pełna integracja z VMWare VVol z jednoczesną natywna obsługą protokołów iSCSI i Fiber Channel. Obudowa 2U obsługująca 25 dysków twardych 2,5” lub obudowy 3U obsługujące 15 dysków twardych 3,5” lub 80 dysków 2,5”. Maksymalna liczba dysków 150 sztuk. Obsługa RAID 1/0, 5, 6. Obsługa 2 x Intel 6-core, 1.6GHz na macierz. Maksymalnie 48GB pamięci cache na macierz z możliwością rozbudowy za pomocą dysków SSD (Fast Cache).
 • Pamięć masowa Dell EMC Unity 400:
  następny model hybrydowej pamięci masowej serii Dell EMC Unity w obudowie 2U obsługującej 25 dysków twardych 2,5” lub obudowie 3U obsługującej 15 dysków twardych 3,5” lub 80 dysków 2,5”. Maksymalna liczba dysków 250 sztuk. Obsługa RAID 1/0, 5, 6. Obsługa 2 x Intel 8-core, 2.4GHz na macierz. Maksymalnie 96GB pamięci cache na macierz z możliwością rozbudowy za pomocą dysków SSD (Fast Cache).
 • Pamięć masowa Dell EMC Unity 500:
  kolejny model hybrydowej pamięci masowej serii Dell EMC Unity w obudowie 2U obsługującej 25 dysków twardych 2,5” lub obudowie 3U obsługującej 15 dysków twardych 3,5” lub 80 dysków 2,5”. Maksymalna liczba dysków 500 sztuk. Obsługa RAID 1/0, 5, 6. Obsługa 2 x Intel 10-core, 2.6GHz na macierz. Maksymalnie 96GB pamięci cache na macierz z możliwością rozbudowy za pomocą dysków SSD (Fast Cache).
 • Pamięć masowa Dell EMC Unity 600:
  Najwyższy obecnie model hybrydowej pamięci masowej serii Dell EMC Unity w obudowie 2U obsługującej 25 dysków twardych 2,5” lub obudowie 3U obsługującej 15 dysków twardych 3,5” lub 80 dysków 2,5”. Maksymalna liczba dysków 1000 sztuk. Obsługa RAID 1/0, 5, 6. Obsługa 2 x Intel 12-core, 2.5GHz na macierz. Maksymalnie 256GB pamięci cache na macierz z możliwością rozbudowy za pomocą dysków SSD (Fast Cache).
 • Pamięć masowa Dell EMC VNX5200:
  zunifikowane systemy pamięci masowej Dell EMC VNX zapewniają bezkompromisową skalowalność i elastyczność przy jednoczesnym zapewnieniu wiodącej na rynku prostoty i wydajności
  minimalizując całkowity koszt posiadania. W oparciu o potężną rodzinę procesorów Intel Xeon E5-2600 EMC VNX implementuje modułową architekturę, która integruje komponenty umożliwiając dostęp w formie bloków, plików i obiektów z jednoczesnym wsparciem dla natywnych połączeń NAS, iSCSI, Fibre Channel i FCoE (Fibre Channel over Ethernet). Zapewnia niezrównaną wydajność. Możesz wybrać pomiędzy usługami blokowymi, plikowymi lub zunifikowanymi. Maksymalna liczba dysków twardych 125 (obudowa 3U na 15 dysków twardych 3,5”, obudowa 2U na 25 dysków twardych 2,5”). Obsługa 2 x Intel Xeon E5-2600 4-Core 1.2 GHz oraz 32 GB pamięci cache na macierz z możliwością rozbudowy za pomocą dysków SSD (Fast Cache) do 600GB. Obsługa RAID 0/1/10/3/5/6.
 • Pamięć masowa Dell EMC VNX5400:
  model zunifikowanego systemu pamięci masowej Dell EMC VNX5400 maksymalna liczba dysków twardych 250 (obudowa 3U na 15 dysków twardych 3,5”, obudowa 2U na 25 dysków twardych 2,5” oraz półki rozszerzeń gęstego upakowania 4U na 60 dysków 3,5” oraz 3U na 120 dysków twardych 2,5”). Obsługa 2 x Intel Xeon E5-2600 4-Core 1.8 GHz oraz 32 GB pamięci cache na macierz z możliwością rozbudowy za pomocą dysków SSD (Fast Cache) do 1TB. Obsługa RAID 0/1/10/3/5/6.
 • Pamięć masowa Dell EMC VNX5600:
  model zunifikowanego systemu pamięci masowej Dell EMC VNX5600 maksymalna liczba dysków twardych 500 (obudowa 3U na 15 dysków twardych 3,5”, obudowa 2U na 25 dysków twardych 2,5” oraz półki rozszerzeń gęstego upakowania 4U na 60 dysków 3,5” oraz 3U na 120 dysków twardych 2,5”). Obsługa 2 x Intel Xeon E5-2600 4-Core 2.4 GHz oraz 48 GB pamięci cache na macierz z możliwością rozbudowy za pomocą dysków SSD (Fast Cache) do 2TB. Obsługa RAID 0/1/10/3/5/6.
 • Pamięć masowa Dell EMC VNX5800:
  model zunifikowanego systemu pamięci masowej Dell EMC VNX5800 maksymalna liczba dysków twardych 750 (obudowa 3U na 15 dysków twardych 3,5”, obudowa 2U na 25 dysków twardych 2,5” oraz półki rozszerzeń gęstego upakowania 4U na 60 dysków 3,5” oraz 3U na 120 dysków twardych 2,5”). Obsługa 2 x Intel Xeon E5-2600 6-Core 2.0 GHz oraz 64 GB pamięci cache na macierz z możliwością rozbudowy za pomocą dysków SSD (Fast Cache) do 3TB. Obsługa RAID 0/1/10/3/5/6.
 • Pamięć masowa Dell EMC VNX7600:
  model zunifikowanego systemu pamięci masowej Dell EMC VNX7600 maksymalna liczba dysków twardych 1000 (obudowa 3U na 15 dysków twardych 3,5”, obudowa 2U na 25 dysków twardych 2,5” oraz półki rozszerzeń gęstego upakowania 4U na 60 dysków 3,5” oraz 3U na 120 dysków twardych 2,5”). Obsługa 2 x Intel Xeon E5-2600 8-Core 2.2 GHz oraz 128 GB pamięci cache na macierz z możliwością rozbudowy za pomocą dysków SSD (Fast Cache) do 4.2TB. Obsługa RAID 0/1/10/3/5/6.
 • Pamięć masowa Dell EMC VNX8000:
  najwyższy model zunifikowanego systemu pamięci masowej Dell EMC VNX8000 maksymalna liczba dysków twardych 1500 (obudowa 4U bez dysków oraz półki rozszerzeń gęstego upakowania 4U na 60 dysków 3,5” oraz 3U na 120 dysków twardych 2,5”). Obsługa 4 x Intel Xeon E5-2600 8-Core 2.7 GHz oraz 256 GB pamięci cache na macierz z możliwością rozbudowy za pomocą dysków SSD (Fast Cache) do 4.8TB. Obsługa RAID 0/1/10/3/5/6.
 • Pamięci masowe Dell EMC typu JBOD: 
  podłączane bezpośrednio pamięci masowe z dyskami SAS zostały zaprojektowane z myślą o współdziałaniu z serwerami PowerEdge z najnowszymi kartami kontrolerów SAS (PERC9). Skalowanie pojemności ułatwia wdrażanie kompleksowych rozwiązań, które zapewniają wyjątkową elastyczność i wydajność: Urządzenia należące do tej linii produktowej to: PowerVault MD1400, PowerVault MD1420.
 • Pamięć masowa Dell EMC typu JBOD PowerVault MD1400: 
  pamięć masowa (direct-attached storage, DAS) o dużej gęstości, zaprojektowana pod kątem współpracy z serwerami PowerEdge najnowszej generacji. Oferuje wyjątkową elastyczność i wydajność operacji we-wy. Obsługuje do 12 dysków twardych lub dysków SSD łącznie do 960 TB pojemności maksymalnej z ośmioma obudowami MD1400.
 • Pamięć masowa Dell EMC typu JBOD PowerVault MD1420: 
  pamięć masowa (direct-attached storage, DAS) o dużej gęstości, zaprojektowana pod kątem współpracy z serwerami PowerEdge najnowszej generacji. Oferuje wyjątkową elastyczność i wydajność operacji we-wy. Obsługuje do 24 x dysków twardych lub SSD 2,5”, łącznie do 192 szybkich dysków twardych lub SSD przy zastosowaniu ośmiu obudów MD1420.
 • Sieciowe pamięci masowe (NAS):
  urządzenia Dell EMC NX są łatwe w obsłudze i zarządzaniu dzięki dobrze znanemu, scentralizowanemu interfejsowi zarządzania w konfiguracjach autonomicznych lub klastrowych. Wstępnie zainstalowany system operacyjny ułatwiający wdrożenie. Optymalizacja pod kątem obsługi plików przy użyciu systemu Windows Storage Server 2016. Urządzenia należące do tej linii produktowej to: NX3230, NX3330, NX430.
 • Sieciowa pamięć masowa (NAS) NX3230:
  skuteczne zarządzanie danymi plikowymi i blokowymi oraz zaawansowane oprogramowanie do efektywnego, elastycznego udostępniania danych. Dwuprocesorowy serwer NAS do montażu w szafie serwerowej (2U), procesory Intel® Xeon® z serii E5-2600, maksymalnie 32 GB pamięci RAM, opcje dysków SATA, NL-SAS lub SAS, maksymalnie 12 3,5” dysków wymienianych podczas pracy na dane, dwa dyski 2,5” na system operacyjny, maksymalnie 120 TB pojemności fizycznej, rozwiązanie oparte na precyzyjnej technologii serwera PowerEdge R730xd.
 • Sieciowa pamięć masowa (NAS) NX3330:
  przystosowana do obsługi klastrów pamięć NAS, która zapewnia efektywne wdrażanie i integrację oraz wysoką dostępność, aby uprościć zarządzanie danymi. 2-procesorowa brama i serwer sieciowej pamięci masowej do montażu w szafie serwerowej (1U), procesory Intel® Xeon® z serii E5-2600 , maksymalnie 32 GB pamięci RAM, dwa lub cztery 2,5” dyski SAS na system operacyjny wymieniane podczas pracy, rozwiązanie oparte na precyzyjnej technologii serwera PowerEdge R630.
 • Sieciowa pamięć masowa (NAS) NX430:
  sieciowa pamięć masowa zapewniająca automatyczną konfigurację i zarządzanie danymi na potrzeby efektywnego współużytkowania danych. Jednoprocesorowy serwer sieciowej pamięci masowej do montażu w szafie serwerowej (1U), procesor Intel® Xeon® E3-1220 v5, maksymalnie cztery wymieniane bez wyłączania systemu dyski NL-SAS lub SATA 3,5″ na dane i system operacyjny (partycja systemu operacyjnego o wielkości 120 GB), maksymalnie 40 TB pojemności fizycznej, rozwiązanie oparte na technologii serwera PowerEdge R330.

Napędy taśmowe (LTO):

Napędy taśmowe PowerVault LTO zapewniają szybkie, niezawodne tworzenie kopii zapasowych i archiwizowanie danych oraz niski całkowity koszt użytkowania. Urządzenia należące do tej linii produktowej to: PowerVault TL1000, PowerVault TL2000, PowerVault TL4000, PowerVault ML6000.

 • Napęd taśmowy (LTO) PowerVault TL1000:
  niedroga automatyczna ładowarka taśm w zagęszczonej obudowie o wysokości 1U z funkcjami zdalnego zarządzania oszczędza czas, umożliwiając automatyzację tworzenia kopii zapasowych. Dostępne dwa interfejsy użytkownika: panel sterowania operatora, zdalne zarządzanie przez WWW. Otwarty format specyfikacji LTO zapewnia zgodność operacyjną, ochrona inwestycji dzięki wstecznej zgodności, każde urządzenie LTO odczytuje dane z nośników dwóch poprzednich generacji, każde urządzenie LTO zapisuje dane na nośnikach jednej poprzedniej generacji. Czytnik kodów kreskowych. Szyfrowanie zarządzane przez bibliotekę jest dostępne tylko w bibliotekach taśmowych TL1000 LTO-6 i nowszej generacji. Biblioteki taśmowe Dell EMC PowerVault TL1000 z włączoną funkcją szyfrowania zarządzanego przez bibliotekę można zakupić tylko w punkcie sprzedaży. Funkcji tej nie można włączyć w obecnych bibliotekach taśmowych TL1000 ani zakupić po nabyciu urządzenia w punkcie sprzedaży.
 • Napęd taśmowy (LTO) PowerVault TL2000:
  organizacje, które chcą zautomatyzować proces tworzenia kopii zapasowych w celu ograniczenia konieczności interwencji operatora i ryzyka popełnienia błędu. Dostępne dwa interfejsy użytkownika: panel sterowania operatora, zdalne zarządzanie przez WWW. Otwarty format specyfikacji LTO zapewnia zgodność operacyjną, ochrona inwestycji dzięki wstecznej zgodności, każde urządzenie LTO odczytuje dane z nośników dwóch poprzednich generacji, każde urządzenie LTO zapisuje dane na nośnikach jednej poprzedniej generacji. Czytnik kodów kreskowych. 1 lub 2 napędy LTO z 24 gniazdami, Fibre Channel 8 Gb/s lub SAS 6 Gb/s. Obsługa partycjonowania. Urządzenie dostarczane standardowo z 24 gniazdami na kasety. Opcjonalne szyfrowanie zarządzane przez bibliotekę jest dostępne z napędami LTO-4 i nowszych generacji.
 • Napęd taśmowy (LTO) PowerVault TL2000:
  organizacje, które chcą zautomatyzować proces tworzenia kopii zapasowych w celu ograniczenia konieczności interwencji operatora i ryzyka popełnienia błędu. ostępne dwa interfejsy użytkownika: panel sterowania operatora, zdalne zarządzanie przez WWW. Otwarty format specyfikacji LTO zapewnia zgodność operacyjną, ochrona inwestycji dzięki wstecznej zgodności, każde urządzenie LTO odczytuje dane z nośników dwóch poprzednich generacji, każde urządzenie LTO zapisuje dane na nośnikach jednej poprzedniej generacji. Czytnik kodów kreskowych. Do 4 sztuk napędów LTO z 48 gniazdami, Fibre Channel 8 Gb/s lub SAS 6 Gb/s. Obsługa partycjonowania. Urządzenie dostarczane standardowo z 24 gniazdami na kasety. Opcjonalne szyfrowanie zarządzane przez bibliotekę jest dostępne z napędami LTO-4 i nowszych generacji.
 • Napęd taśmowy (LTO) PowerVault ML6000:
  klienci wymagający stałego monitorowania w celu skrócenia całkowitego czasu zarządzania. Zautomatyzowana biblioteka taśmowa. Od 41 do 409 kaset (konfiguracja 41 U). Od 1 do 18 napędów taśmowych LTO. Opcjonalne szyfrowanie zarządzane przez bibliotekę (LTO4 i nowsze generacje). Opcjonalna funkcja zaawansowanego raportowania. Biblioteka taśmowa Dell EMC PowerVault ML6000 jest prawdziwie modułowym urządzeniem do tworzenia kopii zapasowych plików i archiwizacji danych o szczególnym znaczeniu. Dzięki pełnej skalowalności produkty z rodziny ML6000 zapewniają na bieżąco wystarczającą pojemność bezpiecznej pamięci masowej i pozwalają spokojnie myśleć o przyszłych potrzebach. Biblioteka jest dostępna w wariantach 5 U (ML6010), 14 U (ML6020) i 23 U (ML6030), a dołączenie do zestawu dodatkowej jednostki o wysokości 9 U jest bardzo proste. Dostępne są obudowy 32 U i 41 U z możliwością konfiguracji.

Ochrona danych (backup):

Skalowalne, niezawodne i działające w chmurze. Dzięki rozwiązaniom Dell EMC dla małych, średnich i korporacyjnych środowisk możliwe jest przechowywanie danych, przekształcanie kopii zapasowych, archiwizowanie oraz odtwarzanie po awarii. Urządzenia oraz oprogramowanie należące do tej linii produktowej to: Avamar, Data Domain 2200, Data Domain 6300, Data Domain 6800, Data Domain 9300, Data Domain 9800.

 • Ochrona danych (backup) Dell EMC Avamar:
  Dell EMC Avamar Business Edition jest urządzeniem przeznaczonym do tworzenia kopii zapasowych, zapewniając gotowe rozwiązanie do tworzenia zdeduplikowanych kopii zapasowych. Zaprojektowane z myślą o firmach średniej wielkości, jest wygodnie dostosowane do rozmiarów i cechuje się uproszczonym zarządzaniem, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla organizacji o ograniczonych zasobach IT. Wbudowana zwiększona odporność na utratę przechowywanych danych oraz opcjonalna replikacja zapewniają dostępność i umożliwiają odzyskiwanie danych po awarii. Dell EMC Avamar Business Edition jest dostępna w dwóch opcjach: 3,9 TB i 7,8 TB. Oprogramowanie i systemy do tworzenia kopii zapasowych zapewniają szybkie, codzienne pełne tworzenie kopii zapasowych w wirtualnych środowiskach, systemach NAS, komputerach stacjonarnych i/lub laptopach, biurach zdalnych i aplikacjach kluczowych dla przedsiębiorstw. Dzięki deduplikacji kopii zapasowych w kliencie (zanim zostanie przesłana przez sieć) Avamar wysyła tylko nowe, unikatowe metadane. Pozwala to na codzienne pełne tworzenie kopii zapasowych, nawet w przypadku powolnych lub zatłoczonych sieci. Ponadto Avamar deduplikuje dane kopii zapasowej na całym świecie, w różnych miejscach i serwerach na całym świecie, aby zmniejszyć całkowitą ilość kopii zapasowej do 95%. Kopie zapasowe Avamar można szybko odzyskać w jednym kroku eliminując kłopot z przywróceniem pełnych i kolejnych przyrostowych kopii zapasowych, aby osiągnąć pożądany punkt odzyskiwania. Dla bezpieczeństwa Avamar zawsze kompresuje i szyfruje dane kopii zapasowej podczas lotu w sieci. Szyfrowanie w stanie spoczynku może być również włączone w celu zapewnienia dodatkowego bezpieczeństwa.
 • Ochrona danych (backup) Dell EMC Data Domain 2200:
  Dell EMC Data Domain DD2200 oferuje wiodącą ochronę danych w niskich cenach początkowych. Skorzystaj z tej wydajnej pamięci masowej z funkcją deduplikacji, aby zapewnić niezawodne odzyskiwanie kopii zapasowych, archiwizacji i odtwarzania po awarii. Zapewnij ochronę klasy korporacyjnej małym, średnim i wydzielonym środowiskom informatycznym dzięki systemowi deduplikacji Dell Data Domain DD2200. Wybierz Dell EMC DD2200 w celu zapewnienia ochrony danych, której potrzebujesz do tworzenia kopii zapasowych, archiwizacji i Disaster Recovery.
  Możesz użyć DD2200 jako alternatywy dla strategii taśmy do tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych. Wydajna i unikatowa, duża szybkość deduplikacji zmniejsza ilość danych nawet do 30: 1. Maksymalna pojemność zabezpieczonych danych (w zależności od konfiguracji) od 40 do 860 TB.
 • Ochrona danych (backup) Dell EMC Data Domain 6300:
  zapewnij sobie sprawność, wydajność i niezawodność w zakresie tworzenia kopii zapasowych, archiwizacji i odtwarzania po awarii dzięki Dell EMC Data Domain 6300. DD6300 to ekonomiczny system przechowywania danych idealny do małych i średnich centrów danych. Dzięki przepustowości do 24 terabajtów na godzinę, DD6300 może wykonać kopię zapasową 192 TB danych w czasie krótszym niż 8 godzin. Dzięki częściowym dodaniu pamięci flash SSD do metadanych DD6300 zapewnia zwiększoną wydajność w porównaniu z poprzednią generacją Data Domain. Maksymalna pojemność zabezpieczonych danych (w zależności od konfiguracji) od 1.8 do 8.9 PB.
 • Ochrona danych (backup) Dell EMC Data Domain 6800:
  uzyskaj większą wydajność i skalowalność, aby konsolidować kopie zapasowe, archiwizować dane i odzyskiwać je po awarii dzięki Dell EMC Data Domain 6800. DD6800 to potężny, nowoczesny system przechowywania danych dla średniej firmy. Dzięki przepustowości do 32 terabajtów na godzinę, DD6800 może wykonać kopię zapasową 256 TB danych w czasie krótszym niż 8 godzin. Dzięki częściowym dodaniu pamięci flash SSD do metadanych DD6300 zapewnia zwiększoną wydajność w porównaniu z poprzednią generacją Data Domain. Maksymalna pojemność zabezpieczonych danych (w zależności od konfiguracji) od 2.8 do 14.4 PB. Możliwość zwiększenia maksymalnej pojemności zabezpieczonych danych poprzez zastosowanie Data Domain Extended Retention oraz Data Domain Cloud Tier nawet do 43.2 PB.
 • Ochrona danych (backup) Dell EMC Data Domain 9300:
  konsoliduj więcej kopii zapasowych, archiwizacji i odtwarzaj po awarii dzięki Dell EMC Data Domain 9300. Ten system ochrony pamięci masowej zapewnia wydajność dla dużych obciążeń przedsiębiorstwa. Chroń więcej danych jeszcze szybciej, aby sprostać najtrudniejszym umowom SLA i zmniejszyć ryzyko. Przepustowość do 41 terabajtów na godzinę umożliwia DD9300 wykonanie kopii zapasowej 328 TB w czasie krótszym niż 8 godzin. Maksymalna pojemność zabezpieczonych danych (w zależności od konfiguracji) od 7.0 do 36 PB. Możliwość zwiększenia maksymalnej pojemności zabezpieczonych danych poprzez zastosowanie Data Domain Extended Retention oraz Data Domain Cloud Tier nawet do 108 PB.
 • Ochrona danych (backup) Dell EMC Data Domain 9800:
  wiodąca w branży szybkość i skala tworzenia kopii zapasowych, archiwizacji i odtwarzania po awarii dzięki Dell EMC Data Domain 9800. DD9800 to system o najwyższej przepustowości i pojemności przechowywanej w ochronie danych rodziny Domain Data Domain. Chroń więcej danych, teraz nawet szybciej, w celu zmniejszenia ryzyka i spełnienia najgorszych standardów SLA dla dużych firm. Wydajność do 68 terabajtów na godzinę umożliwia DD9800 wykonanie kopii zapasowej 544 TB w czasie krótszym niż 8 godzin. Dzięki częściowym dodaniu pamięci flash SSD do metadanych DD9800 zapewnia zwiększoną wydajność w porównaniu z poprzednią generacją Data Domain. Maksymalna pojemność zabezpieczonych danych (w zależności od konfiguracji) od 10.0 do 50.0 PB. Możliwość zwiększenia maksymalnej pojemności zabezpieczonych danych poprzez zastosowanie Data Domain Extended Retention oraz Data Domain Cloud Tier nawet do 150.0 PB.

Urządzenia sieciowe:

Wśród przełączników firmy Dell EMC możemy wyróżnić: zarządzalne przełączniki dla kampusów, inteligentne przełączniki zarządzalne, przełączniki modułowe oraz przełączniki sieci SAN. Serie urządzeń należących do tej linii produktowej to: Dell EMC Networking z serii 3500, Dell EMC Networking z serii N1500, Dell EMC Networking z serii N2000, Dell EMC Networking z serii N3000, Dell EMC Networking z serii N4000, Dell EMC Networking z serii 2800, Dell EMC Networking z serii X, Dell EMC Networking z serii C9000, Brocade 300, Brocade 5300.

 • Urządzenia sieciowe Dell EMC Networking z serii 3500:
  wdrożenie przełączników Dell Networking z serii 3500 pozwoli na utworzenie tradycyjnej, w pełni zarządzanej sieci 10/100Base-T, co jest idealnym rozwiązaniem dla niewielkich grup roboczych i zdalnych oddziałów przedsiębiorstw. W serii dostępne są dwa modele:
  3524 – przełącznik został wyposażony w 24 porty standardowego interfejsu 10/100Base-T i zapewnia solidne zabezpieczenia, możliwość elastycznego łączenia urządzeń przez Ethernet oraz funkcje zarządzania klasy korporacyjnej. Dzięki temu jest to idealne rozwiązanie w zastosowaniach wymagających szybkości, dostępności i łatwego zarządzania na obrzeżu sieci.
  3548 – przełącznik wyposażony w 48 portów standardowego interfejsu 10/100Base-T, zapewnia solidne zabezpieczenia, większą gęstość portów, możliwość elastycznego łączenia urządzeń przez Ethernet oraz funkcje zarządzania klasy korporacyjnej. Dzięki temu jest to idealne rozwiązanie w zastosowaniach wymagających szybkości, dostępności i łatwego zarządzania na obrzeżu sieci.
 • Urządzenia sieciowe Dell EMC Networking z serii N1500:
  zmodernizuj starzejące się sieci dostępowe 10/100 Mb/s przy użyciu zarządzanych przełączników GbE warstwy 3 typu Lite, które obsługują technologię PoE+, łącza nadrzędne 10GbE oraz możliwość kaskadowego łączenia 4 urządzeń. W serii dostępne są modele:
  N1524 – 24 porty RJ45 10/100/1000 Mb/s z automatycznym wykrywaniem prędkości, cztery zintegrowane porty 10GbE SFP+, jeden zintegrowany zasilacz (40 W AC).
  N1524P – 24 porty RJ45 10/100/1000 Mb/s PoE+ z automatycznym wykrywaniem szybkości, cztery zintegrowane porty 10GbE SFP+, jeden zintegrowany zasilacz (600 W AC).
  N1548 – 48 portów RJ45 10/100/1000 Mb/s z automatycznym wykrywaniem prędkości, cztery zintegrowane porty 10GbE SFP+, jeden zintegrowany zasilacz (100 W AC).
  N1548P – 48 portów RJ45 10/100/1000 Mb/s PoE+ z automatycznym wykrywaniem szybkości (w celu zapewnienia zasilania wszystkich 48 portów przy 30,8 W wymagany opcjonalny zasilacz zewnętrzny), cztery zintegrowane porty 10GbE SFP+, jeden zintegrowany zasilacz (600 W AC).
 • Urządzenia sieciowe Dell EMC Networking z serii N2000:
  wyposażone w funkcję PoE + przełączniki GbE warstwy 3, które umożliwiają agregowanie połączeń z wielu obudów i kaskadowe łączenie 12 urządzeń. Urządzenia Dell Networking serii N2000 to ulepszone standardowe przełączniki warstwy 3 sieci Ethernet o wysokiej dostępności z podstawowymi funkcjami routingu. Obsługa funkcji warstwy 3 protokołów IPv4 i IPv6, w tym routingu statycznego i protokołu RIP (w wersji 1 i 2) dla maksymalnie 256 interfejsów. W serii dostępne są modele:
  N2024 – 24 porty RJ45 10/100/1000 Mb/s z automatycznym wykrywaniem prędkości, dwa zintegrowane porty 10 GbE SFP+, dwa oddzielne porty łączenia kaskadowego z tyłu, jeden zintegrowany zasilacz (100 W AC).
  N2024P – 24 porty RJ45 10/100/1000 Mb PoE+ z automatycznym wykrywaniem szybkości, dwa zintegrowane porty 10 GbE SFP+, dwa oddzielne porty łączenia kaskadowego z tyłu, jeden zintegrowany zasilacz (1000W AC).
  N2048 – 48 porty RJ45 10/100/1000 Mb/s z automatycznym wykrywaniem prędkości, dwa zintegrowane porty 10 GbE SFP+, dwa oddzielne porty łączenia kaskadowego z tyłu, jeden zintegrowany zasilacz (100W AC).
  N2048P – 48 portów RJ45 10/100/1000 Mb/s PoE+ z automatycznym wykrywaniem szybkości (w celu zapewnienia zasilania wszystkich 48 portów przy 30,8 W wymagany jest opcjonalny zasilacz zewnętrzny), dwa zintegrowane porty 10 GbE SFP+, dwa oddzielne porty łączenia kaskadowego z tyłu, jeden zintegrowany zasilacz (1000W AC).
  N2128PX-ON – 24 porty RJ45 10/100/1000 Mb/s PoE+ z automatycznym wykrywaniem szybkości (w celu zapewnienia zasilania wszystkich 24 portów przy 30,8 W wymagany jest opcjonalny zasilacz zewnętrzny), cztery porty RJ45 10/100/1000/2500 Mb/s z funkcją PoE 60 W i automatycznym wykrywaniem prędkości, dwa zintegrowane porty 10 GbE SFP+, dwa oddzielne porty łączenia kaskadowego z tyłu, jeden zintegrowany zasilacz (1000W AC).
 • Urządzenia sieciowe Dell EMC Networking z serii N3000:
  przełączniki GbE z możliwością stosowania funkcji PoE 60 W, przeznaczone do dystrybucji/dostępu w warstwie 3 i łączenia kaskadowego. Większa elastyczność ze względu na możliwość integracji produktów dzięki obsłudze najnowszych protokołów opartych na otwartych standardach. Obsługa zaawansowanego routingu IPv4 i IPv6 w warstwie 3, zabezpieczenia i skalowalność. Bardzo prosta konfiguracja obsługi macierzy Dell EqualLogic iSCSI za pomocą jednego polecenia, eliminująca konieczność żmudnego wprowadzania ustawień i potencjalne błędy konfiguracji. serii dostępne są modele:
  N3024 – 24 porty RJ45 10/100/1000 Mb/s z automatycznym wykrywaniem prędkości, dwa zintegrowane porty 10 GbE SFP+, dwa porty GbE combo do obsługi kabli miedzianych lub światłowodowych, dwa oddzielne porty łączenia kaskadowego z tyłu, jedna kieszeń na moduł rozszerzeń wymieniany bez wyłączania systemu, jeden zasilacz prądu zmiennego wymieniany bez wyłączania systemu (200 W), dwie kieszenie na zasilacze wymieniane bez wyłączania systemu (można nabyć opcjonalny zasilacz).
  N3024F – 24 porty SFP Mb/s z automatycznym wykrywaniem prędkości, dwa zintegrowane porty 10 GbE SFP+, dwa porty GbE combo do obsługi kabli miedzianych lub światłowodowych, dwa oddzielne porty łączenia kaskadowego z tyłu, jedna kieszeń na moduł rozszerzeń wymieniany bez wyłączania systemu, jeden zasilacz prądu zmiennego wymieniany bez wyłączania systemu (200 W), dwie kieszenie na zasilacze wymieniane bez wyłączania systemu (można nabyć opcjonalny zasilacz).
  N3024P – 12 portów RJ45 10/100/1000 Mb/s z funkcją PoE 60 W i automatycznym wykrywaniem prędkości, 12 portów RJ45 10/100/1000 Mb/s z funkcją PoE+ i automatycznym wykrywaniem prędkości, dwa porty GbE combo do obsługi kabli miedzianych lub światłowodowych, dwa oddzielne porty łączenia kaskadowego z tyłu, jedna kieszeń na moduł rozszerzeń wymieniany bez wyłączania systemu, jeden zasilacz prądu zmiennego wymieniany bez wyłączania systemu (715W), dwie kieszenie na zasilacze wymieniane bez wyłączania systemu (można nabyć opcjonalny zasilacz).
  N3048 – 48 portów RJ45 10/100/1000 Mb/s automatycznym wykrywaniem prędkości, dwa zintegrowane porty 10 GbE SFP+, dwa porty GbE combo do obsługi kabli miedzianych lub światłowodowych, dwa oddzielne porty łączenia kaskadowego z tyłu, jedna kieszeń na moduł rozszerzeń wymieniany bez wyłączania systemu, jeden zasilacz prądu zmiennego wymieniany bez wyłączania systemu (1100W), dwie kieszenie na zasilacze wymieniane bez wyłączania systemu (można nabyć opcjonalny zasilacz).
  N3048P – 12 portów RJ45 10/100/1000 Mb/s z funkcją PoE 60 W i automatycznym wykrywaniem prędkości, 36 portów RJ45 10/100/1000 Mb/s z funkcją PoE+ i automatycznym wykrywaniem prędkości, dwa porty GbE combo do obsługi kabli miedzianych lub światłowodowych, dwa oddzielne porty łączenia kaskadowego z tyłu, jedna kieszeń na moduł rozszerzeń wymieniany bez wyłączania systemu, jeden zasilacz prądu zmiennego wymieniany bez wyłączania systemu (1100W), dwie kieszenie na zasilacze wymieniane bez wyłączania systemu (można nabyć opcjonalny zasilacz).
  N3132PX-ON – 24 porty RJ45 10/100/1000 Mb/s z funkcją PoE 60 W i automatycznym wykrywaniem prędkości, osiem portów RJ45 10/100/1000/2500/5000 Mb/s z funkcją PoE 60 W i automatycznym wykrywaniem prędkości, cztery zintegrowane porty 10 GbE SFP+, jedna kieszeń modułów rozszerzeń z możliwością wymiany podczas pracy, umożliwiająca rozbudowę o dwa porty łączenia kaskadowego lub dwa porty 40 GbE QSFP+ , jeden zasilacz prądu zmiennego wymieniany bez wyłączania systemu (1100W), dwie kieszenie na zasilacze wymieniane bez wyłączania systemu (można nabyć opcjonalny zasilacz).
 • Urządzenia sieciowe Dell EMC Networking z serii N4000:
  modernizacja sieci kompleksów biurowych za pomocą przełączników 10 GbE w celu agregowania warstwy 3 umożliwiającego agregowanie połączeń z wielu obudów i kaskadowe łączenie 12 urządzeń. Urządzenia z serii N to energooszczędne, ekonomiczne przełączniki 1GbE i 10GbE umożliwiające modernizację i skalowanie infrastruktury sieciowej. Urządzenia z serii N4000 zapewniają uniwersalność połączenia przewodowego z szybkością 10/40 GbE w istniejącej sieci kompleksów biurowych dzięki bardzo wydajnym przełącznikom nieblokującym. W serii dostępne są modele:
  N4032 – 24 porty stałe RJ45 10 GbE z automatycznym wykrywaniem szybkości (10 Gb/1 Gb), do 32 portów 10 GbE za pomocą kabli rozdzielających i opcjonalny moduł QSFP+, jedna kieszeń na moduł rozszerzeń z możliwością wymiany bez wyłączania systemu, dwa nadmiarowe zasilacze z możliwością wymiany bez wyłączania systemu (460 W).
  N4032F – 24 porty stałe SFP+ 10 GbE z automatycznym wykrywaniem szybkości (10 Gb/1 Gb), do 32 portów 10 GbE za pomocą kabli rozdzielających i opcjonalny moduł QSFP+, jedna kieszeń na moduł rozszerzeń z możliwością wymiany bez wyłączania systemu, dwa nadmiarowe zasilacze z możliwością wymiany bez wyłączania systemu (460 W).
  N4064 – 48 portów stałych RJ45 10 GbE z automatycznym wykrywaniem szybkości (10 Gb/1 Gb), do 64 portów 10 GbE za pomocą kabli rozdzielających, zintegrowane porty QSFP+ i opcjonalny moduł QSFP+, dwa stałe porty QSFP+ 40 GbE, jedna kieszeń na moduł rozszerzeń z możliwością wymiany bez wyłączania systemu, dwa nadmiarowe zasilacze z możliwością wymiany bez wyłączania systemu (460 W).
  N4064F – 48 portów stałych SFP+ 10 GbE z automatycznym wykrywaniem szybkości (10 Gb/1 Gb), do 64 portów 10 GbE za pomocą kabli rozdzielających, zintegrowane porty QSFP+ i opcjonalny moduł QSFP+, dwa stałe porty QSFP+ 40 GbE, jedna kieszeń na moduł rozszerzeń z możliwością wymiany bez wyłączania systemu, dwa nadmiarowe zasilacze z możliwością wymiany bez wyłączania systemu (460 W).
 • Urządzenia sieciowe Dell EMC Networking z serii 2800:
  inteligentne przełączniki GbE z serii Dell Networking 2800 z podstawowymi funkcjami zarządzania przez sieć WWW umożliwiają osiągnięcie szybkości nawet 10-krotnie większej w porównaniu z siecią typu 10/100. Dzięki wyjątkowym korzyściom, elastycznym funkcjom zarządzania i energooszczędności jest to idealne rozwiązanie dla central firm, ich oddziałów, szkół i placówek handlu detalicznego z niewielkimi sieciami. Pozbawiona wentylatorów konstrukcja doskonale sprawdza się w cichym środowisku biurowym. W serii dostępny jest jeden model:
  2808 – 8 portów Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T z automatycznym wykrywaniem prędkości, redukcja zużycia energii w przypadku krótkich kabli i nieaktywnych połączeń, automatyczne negocjowanie prędkości, trybu dupleks i kontroli przepływu, obsługa do 64 sieci VLAN na podstawie portów. Uwzględnianie wszystkich 4096 etykiet VLAN, rozmiar 1U, dołączony zestaw do montażu w szafie serwerowej.
 • Urządzenia sieciowe Dell EMC Networking z serii X:
  łatwe zarządzanie siecią biurową dzięki przełącznikom 1 GbE i 10 GbE, które oferują funkcje klasy enterprise i intuicyjne administrowanie za pośrednictwem graficznego interfejsem użytkownika. Intuicyjny graficzny interfejs użytkownika (GUI) w przełącznikach z serii Dell Networking X ułatwia administratorom sieci konfigurację i zarządzanie. Funkcje nawigacji, struktura menu, układ graficzny i wskazówki pomocy są oparte na szczegółowych testach łatwości obsługi i dostosowane do potrzeb specjalistów IT, dzięki czemu korzystanie z interfejsu jest prawdziwą przyjemnością. W serii dostępne są modele:
  X1008/X1008P – 8-portowy inteligentny przełącznik zarządzany w niewielkiej obudowie z łatwym w obsłudze interfejsem graficznym i opcjonalną funkcją PoE. 8 portów GbE, cicha konstrukcja bez wentylatorów, funkcja PoE w modelu X1008P (8 portów PoE), kompaktowa konstrukcja ułatwiająca ustawienie urządzenia na biurku albo zamontowanie go na ścianie lub suficie, opcjonalnie wyposażony w przełącznik nadrzędny PoE (tylko model X1008).

  X1018/X1018P – 18-portowy inteligentny przełącznik zarządzany z łatwym w obsłudze interfejsem graficznym i opcjonalną funkcją PoE, 16 portów GbE, 2 porty SFP 1 Gb/s, cicha konstrukcja bez wentylatorów (model X1018), funkcja PoE w modelu X1018P (16 portów PoE), opcjonalna półka 1RU na dwa przełączniki z serii X obsługuje dwa urządzenia

  X1018 zamontowane obok siebie.

  X1026/X1026P – 26-portowy inteligentny przełącznik zarządzany z łatwym w obsłudze interfejsem graficznym oraz opcjonalnymi funkcjami PoE i PoE+, 24 porty GbE, 2 porty SFP 1 Gb/s, cicha konstrukcja bez wentylatorów (model X1026), funkcje PoE i PoE+ w modelu X1026P (24 porty PoE/PoE+, do 360 W łącznie), opcjonalna półka 1RU na dwa przełączniki z serii X obsługuje dwa urządzenia X1026 zamontowane obok siebie.

  X1052/X1052P – 52-portowy inteligentny przełącznik zarządzany z łatwym w obsłudze interfejsem graficznym oraz opcjonalnymi funkcjami PoE i PoE+, 48 portów GbE, 4 porty SFP+ 10 Gb/s, funkcje PoE i PoE+ w modelu X1052P (24 porty PoE/PoE+, do 360 W łącznie).

  X4012 – inteligentny przełącznik zarządzany 10 Gb/s z łatwym w obsłudze interfejsem graficznym i 12 portami SFP+ 10 Gb/s na potrzeby szybkich serwerów i pamięci masowych oraz agregacji sieci, 12 portów SFP+ 10 Gb/s, opcjonalna półka 1RU na dwa przełączniki z serii X obsługuje dwa urządzenia X4012 zamontowane obok siebie.

 • Urządzenia sieciowe Dell EMC Networking z serii C9000:
  Ujednolicenie sieci kampusowej. Dell Networking C9000 to centralnie zarządzany, skalowalny przełącznik modułowy do sieci w przedsiębiorstwach i centrach danych średniej wielkości. Modułowa platforma przełączania nowej generacji firmy Dell z obsługą wielu prędkości ułatwia zarządzanie siecią. Przełącznik Dell Networking C9000 umożliwia obsługę sieci kampusowych i średniej wielkości oraz środowisk dużych przedsiębiorstw. W serii dostępny jest jeden model:
  C9010 – modułowa, niewymagająca narzędzi konstrukcja przełącznika C9010 i wyjątkowa obsługa wielu prędkości zapewniają zgodność z przyszłymi wymaganiami. Starannie zaprojektowana platforma C9010 o wielkości 8 jednostek RU może pomieścić 10 modułów kart linii, dwa moduły procesorów routingu (RPM), trzy moduły wentylatorów i cztery moduły zasilaczy. Obudowa jest wyposażona w płytę z interfejsami o przepustowości 100GbE obsługującą wiele prędkości transmisji, co zapewnia długoterminową ochronę inwestycji. Węzły szybkiego dostępu Dell Networking C1048P pozwalają korzystać z możliwości przełącznika C9010 w warstwie dostępu. Urządzenie C1048P oferuje 48 portów 10/100/1000BASE-T z funkcją na potrzeby dostępu użytkowników/serwerów oraz dwa łącza nadrzędne SFP+ do łączności z przełącznikiem C9010. W zależności od wymaganego zagęszczenia i modelu wdrożenia węzły C1048P można instalować pojedynczo lub w konfiguracji kaskadowej obejmującej maks. osiem urządzeń. Węzły szybkiego dostępu C1048P pobierają konfigurację i aktualizacje oprogramowania z modułu C9010 Network Director, co upraszcza wstępne wdrożenie, konserwację i obsługę.
 • Do przełącznika dostępne są opcje:
  – moduł procesora routingu o przepustowości 2,56 Tb/s z 4 wbudowanymi portami SFP+
  – karta linii z serii Dell Networking C9000 z 6 portami QSFP+ 10/40GbE
  – karta linii z serii Dell Networking C9000 z 24 portami SFP+ 1/10GbE
  – karta linii z serii Dell Networking C9000 z 24 portami 1/10GbBASE-T
  – węzeł szybkiego dostępu Dell Networking C1048P
 • Urządzenia sieciowe Dell EMC Networking z serii Brocade 300:
  małe i średnie firmy poszukujące 24-portowego przełącznika, który zapewnia wyjątkowe korzyści, elastyczne funkcje zarządzania i energooszczędność. Architektura pełnego szkieletu zawierająca maksymalnie 239 przełączników. 6000 aktywnych węzłów; pojedynczy szkielet zawierający do 56 przełączników, 19 odcinków, większe szkielety certyfikowane w zależności od potrzeb. Szybkość linii 1,063 Gb/s, pełny dupleks; szybkość linii 2,125 Gb/s, pełny dupleks; szybkość linii 4,25 Gb/s, pełny dupleks; szybkość linii 8,5 Gb/s, pełny dupleks. Automatycznie wykrywanie szybkości portów 1 Gb/s, 2 Gb/s, 4 Gb/s i 8 Gb/s; opcjonalna możliwość zaprogramowania stałej szybkości portów. Dopasowywanie szybkości między portami 1, 2, 4 i 8 Gb/s.
 • Urządzenia sieciowe Dell EMC Networking z serii Brocade 5300:
  80 portowy przełącznik Fibre Channel. Organizacje wdrażające sieci SAN oparte na macierzach Dell Compellent i PowerVault, które potrzebują zgodności z przyszłymi rozwiązaniami w zakresie infrastruktury 8 Gb/s oraz szybszych połączeń między przełącznikami. Architektura pełnego szkieletu zawierająca maksymalnie 239 przełączników. 6000 aktywnych węzłów; pojedynczy szkielet zawierający do 56 przełączników, 19 odcinków, większe szkielety certyfikowane w zależności od potrzeb. Szybkość linii 1,063 Gb/s, pełny dupleks; szybkość linii 2,125 Gb/s, pełny dupleks; szybkość linii 4,25 Gb/s, pełny dupleks; szybkość linii 8,5 Gb/s, pełny dupleks. Automatycznie wykrywanie szybkości portów 1 Gb/s, 2 Gb/s, 4 Gb/s i 8 Gb/s; opcjonalna możliwość zaprogramowania stałej szybkości portów. Dopasowywanie szybkości między portami 1, 2, 4 i 8 Gb/s.

Urządzenia klienckie: komputery Dell EMC Optiplex, notebooki Dell EMC Latitude, Stacje robocze Dell EMC Precision, Tablety Dell EMC Venue, terminale Dell EMC Wyse.

Komputery serii Dell EMC Optiplex:

Uznane środowiska informatyczne, biura i grupy robocze, w których istnieje potrzeba zrównoważenia wydajności i łatwości zarządzania. W ramach grupy produktowej dostępne są serie:

 • Komputery serii Dell EMC Optiplex 3000: kompaktowe komputery stacjonarne OptiPlex z serii 3000 cechuje potrzebna wydajność, łatwość zarządzania i bezpieczeństwo, dzięki którym firma osiąga lepsze wyniki.
 • Komputery serii Dell EMC Optiplex 5000: kompaktowe komputery stacjonarne OptiPlex z serii 5000 cechuje potrzebna wydajność, łatwość zarządzania i bezpieczeństwo, dzięki którym firma osiąga lepsze wyniki.
 • Komputery serii Dell EMC Optiplex 7000: nowe, mniejsze i szybsze komercyjne komputery stacjonarne OptiPlex to najbezpieczniejsze, najłatwiejsze w zarządzaniu i niezawodne systemy zaprojektowane z myślą o bezkompromisowej wydajności.

Notebooki Dell EMC Latitude:

Firmy, którym potrzebna jest najlepsza wydajność, trwałość i stylistyka w swojej klasie, a do tego rozwiązania z zakresu zarządzania ułatwiające pracę informatykom. W ramach grupy produktowej dostępne są serie:

 • Notebooki serii Dell EMC Latitude 3000:
  podstawowy notebook dla małych i rozwijających się firm z najlepszymi w swojej klasie zabezpieczeniami i funkcjami zarządzania w stylowej obudowie.
 • Notebooki serii Dell EMC Latitude 5000:
  wysoka produktywność w eleganckiej, wszechstronnej obudowie, a do tego najlepsze w swojej klasie zabezpieczenia i funkcje zarządzania.
 • Notebooki serii Dell EMC Latitude 7000:
  ultrabook™ dla firm z najlepszymi na świecie zabezpieczeniami. Procesory Intel®, materiały najwyższej jakości i specjalnie zaprojektowane akcesoria mobilne.
 • Notebooki serii Dell EMC Latitude Rugged:
  najnowszy notebook zaprojektowany pod kątem odporności na wstrząsy, upadki i drgania. Doskonale sprawdza się w skrajnych temperaturach dzięki zarządzaniu cieplnemu QuadCool™.

Stacje robocze Dell EMC Precision:

Użytkownicy stacji roboczych, którym zależy na niezrównanej wydajności podczas korzystania ze złożonych aplikacji specjalistycznych. W ramach grupy produktowej dostępne są serie:

 • Stacje robocze serii Dell EMC Precision 3000:
  pracuj z wydajnością na miarę marzeń. Seria Dell Precision Tower 3000: niedrogie, najmniejsze w swojej klasie stacje robocze certyfikowane przez niezależnych dostawców oprogramowania.
 • Stacje robocze serii Dell EMC Precision 5000:
  Pełna kreatywność w procesie projektowania — od koncepcji po prezentację.
 • Stacje robocze serii Dell EMC Precision 7000:
  Najbardziej wydajna i skalowalna stacja robocza firmy Dell z najnowszymi podwójnymi procesorami Intel® Xeon® i opcjonalną konfiguracją RAID zawierającą nawet osiem dysków twardych. Dodatkowo grupa obejmuje model do montowana w szafie serwerowej o wielkości 2U idealnie nadaje się do bezpiecznej pracy wielu użytkowników zdalnych w środowisku wirtualizowanym.

Rozwiązania Fujitsu

Firma Fujitsu jest naszym strategicznym partnerem i oferuje szeroki wybór zaawansowanych rozwiązań sprzętowych dla informatyki. W oparciu o rozwiązania klasy Enterprise firmy Fujitsu realizujemy usługi projektowania infrastruktury w zakresie serwerów, macierzy oraz urządzeń do backupu. Produkty firmy Fujitsu są dostarczane do naszych klientów bezpośrednio do ich własnego wykorzystania jak również stanowią podstawę do realizacji wielu zaawansowanych usług z naszego portfolio.

Strategiczne partnerstwo

Firma Fujitsu jest naszym strategicznym partnerem i oferuje szeroki wybór zaawansowanych rozwiązań sprzętowych dla informatyki. W oparciu o rozwiązania klasy Enterprise firmy Fujitsu realizujemy usługi projektowania infrastruktury w zakresie serwerów, macierzy oraz urządzeń do backupu. Produkty firmy Fujitsu są dostarczane do naszych klientów bezpośrednio do ich własnego wykorzystania jak również stanowią podstawę do realizacji wielu zaawansowanych usług z naszego portfolio.

Dlaczego Fujitsu?

Główne cechy wyróżniające sprzęt Fujitsu od analogicznych rozwiązań innych producentów to:

 • Bardzo wysoki stopień zaawansowania technologicznego. Firma Fujitsu sama projektuje i produkuje komponenty dzięki czemu urządzenia zbudowane do tych komponentach są zoptymalizowane pod kątem wydajności i stabilności pracy. Produkty Fujitsu otrzymały wiele nagród i wyróżnień, a o zaawansowaniu stosowanych rozwiązań może świadczyć Chociażby to że serwery Fujitsu są zawsze o kilka procent wydajniejszy od analogicznych produktów konkurencji.
 • Zunifikowane oprogramowanie zarządzające oraz interfejsy dla całej linii produktowych. Dzięki temu niezależnie trzy produkty należy do klasy urządzeń podstawowych czy też do urządzeń zaawansowanych zawsze jest obsługiwany w ten sam sposób i z tego samego interfejsu. Rozwiązanie takie jest niezaprzeczalną korzyścią dla klienta ponieważ dysponując produktami z różnych linii lub wdrażając nową linię produktową nie musi uczyć się nowego interfejsu odnowa co znacznie ułatwia i przyspiesza wdrożenie i migracje.
 • Kompleksowa oferta obejmująca serwery macierze przełączniki zasilanie awaryjne szafy oraz cały szereg akcesoriów niezbędnych w każdej serwerów. Dzięki takiemu rozwiązaniu klient może zbudować całą serwerownie której wsparcie zarówno od strony technicznej jaki serwisowej jest realizowane przez ujednolicony serwis a wszystkie problemy można konsultować w jednym miejscu. jeden dostawca wszystkich technologii to również komfort polegający na braku ryzyka że urządzenia lub produkty firmy x nie będą współpracowały poprawnie z urządzeniami lub produktami firmy y.
 • Unikalna technologia pozwalająca na skalowalność i upgrade sprzętowy urządzeń. w sytuacji gdy kupiona kilka lat temu macierz nie spełnia już oczekiwań nowych aplikacji, Klient nie musi kupować zupełnie nowego rozwiązania i może skorzystać z opcji upgrade do wyższego modelu bez konieczności przerywania pracy urządzenia oraz bez konieczności wymiany zasobów dyskowych, kopiowania danych Oraz kosztownego, czasochłonnego i kłopotliwego procesu migracji.
 • Bardzo szeroki wybór pakietów serwisowych, z czego szczególną uwagę zwracają pakiety dla rozwiązań klasy Enterprise, oferujące gwarancję na 5 lub nawet na 7 lat realizowaną w miejscu eksploatacji sprzętu z gwarantowanym czasem naprawy w następnym dniu roboczym. Dzięki takiemu rozwiązaniu klienci posiadający jedynie jeden serwer nie muszą obawiać się dłuższych przerw w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa związanego z awarią serwera. Mogą spać spokojnie, mając gwarancję że w następnym dniu roboczym serwer będzie skutecznie naprawiony umożliwiają dalszą pracę.
 • Krótki czas realizacji zamówień. Fabryka Fujitsu znajduje się w Augsburgu na południu Niemiec, dzięki czemu czas realizacji zamówień i transportu jest bardzo krótki.

Rozwiązania Fujitsu

Do najpopularniejszych rozwiązań klasy Enterprise oferowanych przez Fujitsu należą:

 • Serwery – Fujitsu oferuje pełną gamę serwerów dla małych i średnich firm oraz dla centrów danych. Serwery PRIMERGY, których architektura oparta jest na standardach branżowych, stanowią najlepsze rozwiązanie tam, gdzie trzeba zrobić więcej mniejszym nakładem sił i środków. Wzrost wydajności działań biznesowych sprawia, że inwestycja w serwery PRIMERGY zwraca się wielokrotnie.
 • Pamięci masowe – pamięci masowe Fujitsu ETERNUS zapewniają zrównoważony stosunek pojemności pamięci, wydajności i całkowitych kosztów w cyklu eksploatacji danych — od zastosowań produkcyjnych, analiz biznesowych i obsługi dużej ilości danych po tworzenie kopii zapasowych i długoterminowe archiwizowanie plików.
 • Macierze dyskowe – aktualne, newralgiczne zasoby danych są kluczowe dla prawidłowego funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa. Systemy pamięci masowej online firmy Fujitsu zapobiegają utracie tych danych i umożliwiają ich przechowywanie w ekonomiczny sposób.
 • Macierze klasy JBOD – uniwersalne rozwiązania pozwalające w prosty i efektywny sposób powiększać zasoby dyskowe serwera.
 • Systemy all-flash – dedykowane linie macierzy zoptymalizowane pod wieloma względami do pracy z zasobami dyskowymi opartymi o dyski SSD. Bezkompromisowa wydajność nieosiągalna dla najbardziej zaawansowanych urządzeń konkurencyjnych firm opartych na tradycyjnych technologiach.
 • Systemy kopii zapasowych – skalowalne rozwiązania do tworzenia kopii zapasowej oferowane jako gotowy appliance bazujący na serwerze zintegrowanym z macierzą dyskową oraz wbudowanym oprogramowaniu.
 • Systemy taśmowej pamięci masowej – systemy taśmowe firmy Fujitsu należą do najpotężniejszych produktów na rynku i oferują najwyższą wydajność i niezawodność.
 • Systemy stelaży RACK – 19-calowe szafy PRIMECENTER to podstawowy element konfiguracji szafowych, takich jak serwer, systemy pamięci masowej, oraz elementów sterujących, takich jak konsole, przełączniki, moduły dystrybucji zasilania oraz zasilacze UPS.
 • Przełączniki Fibre Channel – optymalne rozwiązanie niezbędne do wydajnego łączenia z minimalnymi opóźnieniami systemów pamięci masowej oraz serwerów korzystających z zawartych na nich danych.
 • Przełączniki Ethernet – do zastosowań w zakresie switchy rdzeniowych
 • Urządzenia klienckie – stacje robocze, PC, notebooki i akcesoria

Serwery

 • Serwery FUJITSU PRIMERGY podstawowe oraz serwery typu Tower 
  Solidne i ekonomiczne serwery Fujitsu Primergy, doskonałe dla małych i średnich firm oraz dla oddziałów większych przedsiębiorstw — systemy wieżowe FUJITSU PRIMERGY TX to solidne, ekonomiczne i niezawodne serwery. Dodatkowo charakteryzują się one prostą obsługą, niskim zużyciem energii i cichą pracą, w związku z czym mogą być obsługiwane przez pracowników bez przeszkolenia technicznego i używane w standardowych środowiskach biurowych. Przy okazji: niemal wszystkie serwery PRIMERGY TX mogą być instalowane w stelażu, co zapewnia najlepszą elastyczność.
  Urządzenia należące do tej linii to: jednoprocesorowe TX1310 M1, TX1310 M3, TX1320 M2, TX1320 M3, TX1330 M2, TX1330 M3 oraz dwuprocesorowe TX2540 M1, TX2560 M2.
  Poniżej zamieszczamy skrótowy opis najpopularniejszych modeli z tej grupy urządzeń.
 • Serwer FUJITSU Serwer PRIMERGY TX1330 M3
  Serwer FUJITSU PRIMERGY TX1330 M3 to jednoprocesorowy, umożliwiający modyfikacje serwer, który jest przeznaczony do użytku w małych i średnich firmach potrzebujących niezbędnej wydajności do obsługi aplikacji wraz z opcją poszerzenia pamięci masowej oraz możliwością rozbudowy poprzez szereg kompletnych funkcji. Jest on wyposażony w najnowszy procesor z serii Intel® Xeon® E oraz aż do 64 GB pamięci RAM w celu zarządzania aplikacjami biurowymi –– dziś i jutro. Serwer został zaprojektowany pod kątem skalowalności i wszechstronności podczas wykonywania zadań, a jego wyposażenie obejmuje do 24 napędów 2,5 cala, funkcję tworzenia kopii zapasowej danych oraz 4 gniazda PCIe w połączeniu z kompatybilnymi kontrolerami RAID i opcjami sieciowymi. Niezawodność jest zwiększona dzięki zapasowej baterii marki Fujitsu oraz wysokowydajnym (94%) zasilaczom nadmiarowym. Kompleksowe sterowanie serwerem oraz jego cicha praca ułatwiają zarządzanie i wdrożenie, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla małych i średnich firm.
 • Serwer FUJITSU PRIMERGY TX2560 M2
  Serwer FUJITSU Server PRIMERGY TX2560 M2 zapewnia najwyższą wydajność, najlepsze możliwości rozbudowy i najwyższy poziom dostępności bez kompromisów. Oddziały firmy, centra danych oraz małe i średnie przedsiębiorstwa cenią wydajność maksymalnie dwóch procesorów Intel® Xeon® E5 v4 i obsługę pamięci DDR4 o pojemności 3TB (3072GB). Maks. 10 gniazd rozszerzeń i nadmiarowe zasilanie zapewniają najwyższe poziomy dostępności i doskonałe możliwości rozbudowy. Dzięki temu idealnie sprawdza się w zastosowaniach wymagających wyjątkowej wydajności, rozwiązaniach wirtualizacji i zastosowaniach angażujących dużą ilość pamięci masowej.
 • Serwery FUJITSU PRIMERGY przeznaczone do montażu w szafach RACK
  Wszechstronne, skalowalne serwery o najwyższej wydajności. Systemy stelażowe FUJITSU PRIMERGY RX to uniwersalne, zoptymalizowane pod kątem pracy w stelażu serwery, które łączą najlepszą w swojej klasie wydajność i efektywność energetyczną, wyznaczając standardy dla centrum danych. W serwerach PRIMERGY RX zastosowano rozwiązania zdobyte na przełomie 20 lat rozwoju przy skrajnie niskich współczynnikach awarii, kształtujących się poniżej średniej rynkowej, które gwarantują ciągłość pracy i imponującą dostępność sprzętu.
  Urządzenia należące do tej linii to: jednoprocesorowe RX1330 M2, RX1330 M3, dwuprocesorowe RX2510 M2, RX2520 M1, RX2530 M1, RX2530 M2, RX2540 M2, RX2560 M2 oraz czteroprocesorowe RX4770 M2, RX4770 M3.
  Poniżej zamieszczamy skrótowy opis najpopularniejszych modeli z tej grupy urządzeń.
 • Serwer FUJITSU PRIMERGY RX1330 M3
  FUJITSU PRIMERGY RX1330 M3 to jednoprocesorowy serwer w stelażu, który został zaprojektowany z myślą o małych budżetach. Zapewnia wysoką wydajność energetyczną i całą gamę bogatych możliwości rozwoju, które sprostają indywidualnym wymaganiom. Zarówno zoptymalizowana infrastruktura i aplikacje komunikacyjne, jak i administracja tego serwera zapewniają mu dostęp do maks. 64 GB RAM, maks. 3 PCI i maks. 10 dysków twardych.
 • Serwer FUJITSU PRIMERGY RX2510 M2
  PRIMERGY RX2510 M2 to serwer firmy Fujitsu przystosowany do montażu dwóch procesorów i przeznaczony do montażu w szafie serwerowej typu rack, zoptymalizowany by sprostać wymaganiom usługodawców oraz dostawców usług hostingowych. Wyważona wydajność dwóch procesorów z rodziny Intel® Xeon® E5-2600 v4, łatwość zarządzania i energooszczędność zapewniają oszczędne działanie. Małych rozmiarów obudowa o wielkości 1U zapewnia optymalne zagęszczenie mocy obliczeniowej i doskonale się skaluje, umożliwiając montaż do 384 GB pamięci DDR4, a także spełnia wymagania hostingu sieciowego, zarządzanych usług CRM, współdzielonych, zarządzanych lub prywatnych środowisk chmurowych lub innych rozwiązań XaaS.
 • Serwer FUJITSU PRIMERGY RX2540 M2
  Serwer PRIMERGY RX2540 M2 firmy FUJITSU to nowy dwugniazdowy serwer szafowy o wymiarach 2U, który cechuje się użytecznością, skalowalnością i efektywnością ekonomiczną. Dzięki zastosowaniu procesorów Intel® Xeon® E5-2600 v4 i pamięci 3 TB w technologii DDR4 osiąga on wydajność pozwalającą realizować zadania przetwarzania w centrach danych oraz obsługiwać aplikacje dla przedsiębiorstw i rozwiązania do współpracy. Modułowa konstrukcja serwera pozwala zamontować do 24 dysków twardych i korzystać z maks. 8 kart rozszerzeń PCIe Gen3. Ponadto dzięki 2 nadmiarowym zasilaczom z możliwością podłączania podczas pracy i o wydajności energetycznej do 96% osiąga on najlepszą w klasie wydajność energetyczną, co umożliwi mu sprostanie przyszłemu wzrostowi ilości danych. Obrazu tego rozwiązania dopełnia technologia DynamicLoM, która zwiększa swobodę konfiguracji połączeń sieciowych i umożliwia modyfikacje infrastruktury sieci. Dzięki zaawansowanemu rozwiązaniu chłodzenia Cool-safe® możliwa jest praca w wyższych temperaturach otoczenia, co pozwala zmniejszyć wydatki operacyjne

Systemy kasetowe oraz ekosystem serwerów BLADE serwerów FUJITSU PRIMERGY.

Aby utrzymać konkurencyjność na rynku, firma musi mieć środowisko IT, które umożliwi jej redukcję kosztów oraz maksymalne zwiększenie wydajności i prężności działania. Serwery kasetowe PRIMERGY ułatwiają osiągnięcie tego w średnich organizacjach, oddziałach lub dużych centrach danych. Platforma do tworzenia konwergentnej infrastruktury z myślą o redukcji czasu i nakładu pracy. Systemy kasetowe serwerów FUJITSU PRIMERGY BX to doskonała platforma do tworzenia konwergentnej infrastruktury z myślą o redukcji kosztów, czasu i nakładu pracy działu informatycznego. Serwery kasetowe PRIMERGY wykorzystują modułową architekturę i oprócz mocy obliczeniowej zapewniają wszystkie wymagane podzespoły infrastrukturalne i sieciowe, pamięć masową oraz moduły zarządzania, które pomagają w upraszczaniu infrastruktury, w uzyskiwaniu znaczących redukcji kosztów i w zwiększaniu elastyczności.
Urządzenia należące do tej linii to: obudowy BX400 S1, BX900 S2, serwery dwuprocesorowe BX2560 M2, BX2580 M2, pamięci masowe SX960 S1, SX980 S2, przełączniki CB Ethernet Switch, CB FC Switch, CB SAS Switch.

Pamięci masowe

ETERNUS sprawdza się w realizowaniu strategii „Pamięć masowa z firmą w centrum” poprzez synchronizację zasobów pamięciowych z priorytetami biznesowymi przy jednoczesnej redukcji kosztów. W oparciu o produkty ETERNUS, nowoczesną technologię dostarczaną przez Fujitsu oraz kompleksowe usługi naszej firmy, dostarczamy kompletne rozwiązanie z zakresu pamięci masowych.

 • Wydajne macierze dyskowe Fujitsu ETERNUS
  Rodzina dyskowych pamięci masowych ETERNUS DX cechuje się wyjątkowo spójną konstrukcją, która została zastosowana w każdym rozwiązaniu z tej serii – od urządzeń klasy podstawowej do produktów o najwyższej wydajności.
  Urządzenia należące do tej linii to: DX60 S3, DX100 S3, DX200 S3, DX500 S3, DX600 S3, DX8700 S3, DX8900 S3.
  Poniżej zamieszczamy skrótowy opis najpopularniejszych modeli z tej grupy urządzeń.
 • Pamięć masowa FUJITSU ETERNUS DX60 S3
  Zapewnienie niezawodnego działania w przystępnej cenie sprawia, że ETERNUS DX60 S3 to idealny system dyskowej pamięci masowej dla małych i średnich środowisk informatycznych. Darmowe oprogramowanie do zarządzania, które umożliwia elastyczną obsługę różnych połączeń sieci i typów dysków oraz wyjątkową skalowalność pamięci masowej, jest doskonałym rozwiązaniem do ujednolicania danych i wirtualizacji projektów.
 • Pamięć masowa FUJITSU ETERNUS DX100 S3 i DX200 S3
  Skalowalny i zunifikowany system pamięci masowej Fujitsu ETERNUS DX200 S3 zapewnia funkcjonalność klasy korporacyjnej małym i średnim firmom oraz oddziałom dużych firm, oferując doskonały współczynnik cena/wydajność. To doskonałe rozwiązanie z zakresu konsolidacji danych w przypadku wirtualizacji serwera, poczty e-mail, bazy danych i aplikacji dla firm oraz centralnych usług obsługi plików.
 • Pamięć masowa FUJITSU ETERNUS DX500 S3 i DX600 S3
  Skalowalny i zunifikowany system pamięci masowej Fujitsu ETERNUS DX500 S3 zapewnia najwyższą wydajność pamięci masowej i automatyczne zarządzanie jakością usług, umożliwiając maksymalne wykorzystanie systemu. To doskonałe rozwiązanie z zakresu konsolidacji danych w bazach o dużej skali, aplikacji o kluczowym znaczeniu dla firmy oraz analiz biznesowych/dużych ilości danych, a także dla wymagających środowisk serwerów i wirtualizacji stanowisk — a wszystko to w jednym systemie.
 • Macierze JBOD
  Pamięć masowa FUJITSU ETERNUS JX40 S2
  Pamięć masowa Fujitsu Storage ETERNUS JX40 S2 jest podsystemem niezawodnym i sprawnie działającym, a także łatwym w obsłudze. Jako pamięć masowa podłączana bezpośrednio (Direct Attached Storage – DAS) z wykorzystaniem najszybszego złącza SAS 12 Gb/s zwiększa pojemność pamięci serwerów Fujitsu PRIMERGY nawet do 288 TB (z dyskami 6TB) z maksymalnie 4 obudowami.
  Urządzenia należące do tej linii to: JX40 S2, JX60 S2.
 • Systemy All-Flash
  Nawet najszybsze serwery i połączenia sieciowe na świecie nie pomogą, jeśli systemy pamięci masowej nie są w stanie odczytywać i zapisywać danych w szybkim tempie. Wymagające wydajności bazy danych, czasochłonne analizy danych, często otwierane aplikacje sieciowe oraz środowiska wirtualizacji serwera lub pulpitu mogą szybko stworzyć wąskie gardła pamięci masowej.
  Napędy SSD mogą zwiększyć prędkość 100-krotnie lub jeszcze bardziej i zapewnić znacznie wyższą wydajność niż dyski twarde. Umieszczenie wszystkich danych należących do wymagających wysokiej wydajności aplikacji w systemach pamięci masowej z napędami SSD umożliwia natychmiastowe rozwiązanie problemów dotyczących wydajności i czasu reakcji. Choć dyski SSD są droższe pod względem ceny zakupu, zwiększony koszt zostanie zrównoważony po wdrożeniu w środowiskach wymagających wysokiego poziomu wydajności.
  Rozwiązania tymczasowe oparte na dyskach twardych także mogą być kosztowne, a ich wydajność będzie znacznie niższa niż w przypadku rozwiązań SSD. Pomysły, takie jak zakup dedykowanych systemów pamięci masowej dla poszczególnych aplikacji, rozłożenie danych po maksymalnej możliwej liczbie dysków twardych lub częste strojenie systemu, to w najlepszym wypadku tylko rozwiązania prowizoryczne. Ponadto zazwyczaj zapewniają względnie niski poziom ogólnego użycia systemu pamięci masowej.
  Urządzenia należące do tej linii to: ETERNUS AF ETERNUS AF250, ETERNUS AF650
  Poniżej zamieszczamy skrótowy opis najpopularniejszych modeli z tej grupy urządzeń.
 • Pamięć masowa FUJITSU ETERNUS AF250
  ETERNUS AF250 to idealne rozwiązanie dla wymagających scenariuszy zastosowań do przechowywania danych i zwiększenia wydajności. System zapewnia wyjątkową wydajność operacji we/wy na sekundę (IOPS), z najniższą latencją nawet przy pełnym obciążeniu. Dlatego jest to system, który rozwiązuje wszystkie problemy związane z wydajnością w obsłudze zadań kluczowych, takie jak analiza danych biznesowych w czasie rzeczywistym czy obsługa w środowiskach VDI, bez konieczności skomplikowanej konfiguracji. Ponadto sprawdza się najlepiej jako pamięć ogólnego zastosowania do wszystkich aplikacji poziomu 1 w małych i średnich firmach.
 • Pamięć masowa FUJITSU ETERNUS AF650
  Obsługujący wszystkie typy pamięci flash system Fujitsu ETERNUS AF650 zapewnia najwyższą wydajność pamięci i automatyczne zarządzanie jakością usług, umożliwiając maksymalne wykorzystanie systemu i przyczyniając się do szybkiego zwrotu z inwestycji. To doskonałe rozwiązanie w przypadku konsolidowania danych z baz o dużej skali, aplikacji o kluczowym znaczeniu dla firmy oraz analiz biznesowych / dużych ilości danych — a wszystko to w jednym systemie obsługującym pamięć flash. Rozbudowane funkcje wysokiej dostępności i usuwania skutków awarii sprawiają, że ETERNUS AF650 to idealny system pamięci do wszelkiego rodzaju danych biznesowych.

Systemy kopii zapasowych

 • Urządzenia do ochrony danych w dynamicznych infrastrukturach
  Urządzenia ETERNUS CS oferują wyjątkowo skuteczną ochronę danych w dynamicznych infrastrukturach. ETERNUS CS przyspiesza proces tworzenia kopii zapasowych i zapewnia wymagany czas odtwarzania we wszystkich środowiskach informatycznych o strategicznym znaczeniu dla przedsiębiorstw.
  Przez zsynchronizowanie taśm, dysków i zaawansowanej technologii deduplikacji z odpowiednią strategią zarządzania cyklem życia informacji (Information Lifecycle Management – ILM) można elastycznie dostosowywać ochronę informacji w przedsiębiorstwach do różnych umów SLA.
  ETERNUS CS umożliwia konsolidację urządzeń pamięci masowej do ochrony danych, co upraszcza administrowanie systemami przedsiębiorstw, zmniejsza zużycie energii i obniża całkowite koszty pamięci masowej. Pozwala to także efektywnie wykorzystywać najbardziej ekonomiczne technologie.
  Urządzenia należące do tej linii to: CS200c S3, CS800 S4, CS800 S5, CS800 S6, CS8000 V6 S13.
  Poniżej zamieszczamy skrótowy opis najpopularniejszych modeli z tej grupy urządzeń.
 • Pamięć masowa FUJITSU ETERNUS CS200c S3
  FUJITSU Storage ETERNUS CS200c to uniwersalne rozwiązanie do tworzenia kopii zapasowych obejmujące prawidłowo wyskalowany sprzęt, oprogramowanie Commvault i niezbędne licencje dla różnych wymagań dotyczących pojemności. Umożliwia bezproblemową konfigurację kompleksowego środowiska tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji oraz skraca czas wdrożenia nawet o 60%. Doskonale obsługuje tworzenie kopii zapasowych danych do aplikacji biznesowych i środowisk zwirtualizowanych oraz hiperkonwergentnych.
 • Pamięć masowa FUJITSU ETERNUS CS800 S6
  FUJITSU ETERNUS CS800 to gotowe urządzenie „pod klucz” do ochrony danych z funkcją deduplikacji. Jest to proste i niedrogie rozwiązanie dla firm, oparte na strategii tworzenia kopii zapasowych na dysku. Zaawansowana technologia deduplikacji zmniejsza typowe wymagania dotyczące pojemności podczas tworzenia kopii zapasowej dysk-dysk nawet o 95%.
 • Systemy taśmowej pamięci masowej
 • ETERNUS LT – przełomowe rozwiązanie zwiększające niezawodność, pojemność i wydajność środowisk z bibliotekami taśmowymi LTO oraz optymalizujące zużycie energii, spełniające wymagania małych i średnich firm w zakresie tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych.
  Niezawodne rozwiązanie z wykorzystaniem taśm – niedrogie systemy taśmowe ETERNUS LT zapewniają wyjątkową skalowalność i niezawodność. Doskonałe rozwiązanie do tworzenia kopii zapasowych, które spełni szeroki zakres wymagań w zastosowaniach przechowywania danych, w tym w archiwizacji długoterminowej, bezobsługowego tworzenia kopii zapasowych w środowiskach IT małych i średnich firm, grup roboczych lub oddziałów firmowych. Umożliwiają one ścisłą integrację i współpracę serwerów oraz systemów pamięci masowej – zarówno między rozwiązaniami Fujitsu, jak i środowisk heterogenicznych. Systemy ETERNUS LT otrzymały certyfikaty wiodącego oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji. Wysoce zautomatyzowane, proste w użyciu funkcje lokalnej i zdalnej obsługi, z których może korzystać nawet niedoświadczony użytkownik. Według koncepcji „płać w miarę rozwoju” klienci mogą uniknąć niepotrzebnych, dużych inwestycji, zachowując w ten sposób elastyczność.
  Rozwiązania ETERNUS LT są wyposażone w standaryzowaną technologię LTO, która jest znana z wysokiej pojemności i prędkości, a także z niskich kosztów nośników. Systemy zostały wyposażone w technologie LTO 4 / 5 /6 /7 i połączone z serwerem przez interfejs SAS (Serial Attached SCSI) lub FC. Począwszy od modeli LTO-4 ETERNUS, systemy LT obsługują funkcje szyfrowania, zapewniając zwiększone bezpieczeństwo i zgodność ze standardami.
  Urządzenia należące do tej linii to: LT20 S2, LT40 S2, LT60 S2, LT260.
  Poniżej zamieszczamy skrótowy opis najpopularniejszych modeli z tej grupy urządzeń.
 • Pamięć masowa FUJITSU ETERNUS LT20 S2
  Urządzenie pamięci masowej ETERNUS LT20 S2 firmy Fujitsu to wyjątkowo niezawodna i opłacalna biblioteka taśmowa, idealna dla małych firm i oddziałów przedsiębiorstw. Rozwiązanie łączy wyjątkową gęstość pamięci masowej i skompresowaną pojemność do 120 TB w kompaktowej obudowie 1U. Standardowa technologia LTO zapewnia dużą szybkość, niskie koszty i szyfrowanie sprzętowe.
 • Pamięć masowa FUJITSU ETERNUS LT40 S2
  Urządzenie pamięci masowej ETERNUS LT40 S2 łączy w sobie wyjątkową gęstość pamięci masowej i skompresowaną pojemność do 360 TB w kompaktowej obudowie 2U. Mocno zautomatyzowana i zdalna obsługa umożliwia użytkowanie bez udziału specjalistów na miejscu. Koncepcja „płać w miarę rozwoju” zapewnia wysoki poziom ochrony inwestycji. Technologia LTO zapewnia dużą szybkość, niskie koszty i szyfrowanie sprzętowe.
 • Pamięć masowa FUJITSU ETERNUS LT60 S2
  Urządzenie pamięci masowej ETERNUS LT60 S2 łączy w sobie wyjątkową gęstość pamięci masowej i skompresowaną pojemność do 720 TB w kompaktowej obudowie 4U. Mocno zautomatyzowana i zdalna obsługa umożliwia użytkowanie bez udziału specjalistów na miejscu. Koncepcja „płać w miarę rozwoju” zapewnia wysoki poziom ochrony inwestycji. Technologia LTO zapewnia dużą szybkość, niskie koszty i szyfrowanie sprzętowe.

Zaawansowane technologicznie systemy stelaży RACK

Wydajne rozwiązania infrastruktury – dla platform, przełączników i stacji roboczych, które są gotowe do pracy i zapewniają możliwości rozbudowy. Twórz innowacyjne i wygodne rozwiązania oszczędzające miejsce przy użyciu stelaży o wysokości od 16 do 42+6 jednostek i zgodnych akcesoriów dla centrum danych. Technologia stelaży PRIMERGY i PRIMECENTER M1 to trendy przyszłości.
Urządzenia należące do tej linii to: PRIMECENTER M2 Rack 24U, PRIMECENTER M2 Rack 42U, PRIMECENTER M2 Rack 47U.

Przełączniki Fibre Channel

Wydajności transmisji na wyciągnięcie ręki. Wiodące w branży przełączniki Brocade są podstawą wysokiej wydajności łączności w pamięci masowej, IP i środowiskach sieciowych. Te wysoce niezawodne, skalowalne i dostępne przełączniki są zaprojektowane z myślą o szerokim zakresie środowisk – umożliwiając niskie koszty posiadania (TCO) i szybki zwrot z inwestycji (ROI).
Urządzenia należące do tej linii to: Brocade 300, Brocade G620, Brocade 6505, Brocade 6510, Brocade 6520.
Poniżej zamieszczamy skrótowy opis najpopularniejszych modeli z tej grupy urządzeń.

 • Fujitsu Brocade 300
  Brocade 300 to podstawowy i ekonomiczny przełącznik Fibre Channel o przepustowości portu 8 Gb/s i zapewnia elastyczną konfigurację, której potrzebują klienci, którzy chcą szybko zarządzać sieciami pamięci masowej w dużych lub szybko rozwijających się serwerach i środowiskach serwerów wirtualnych.
 • Fujitsu Brocade 6505
  Przełącznik Brocade 6505 zapewnia wyjątkowy stosunek ceny do wydajności, łącząc elastyczność, prostotę i funkcjonalność klasy korporacyjnej w przełączniku na poziomie podstawowym. Brocade 6505 jest zaprojektowany tak, aby zapewnić maksymalną elastyczność i niezawodność, dzięki czemu można go konfigurować w 12 lub 24 portach i obsługuje prędkości 2, 4, 8 lub 16 Gb/s w efektywnie zaprojektowanym opakowaniu 1U.
 • Fujitsu Brocade 6510
  Przełącznik Brocade 6510 Fibre Channel zapewnia prędkość łączności Fibre Channel na poziomie 16G, dzięki czemu jest idealny do użytku w zwirtualizowanych i obsługujących duże obciążenia we/wy środowiskach oraz do obsługi technologii SSD o wysokiej prędkości.
 • Fujitsu Brocade 6520
  Brocade 6520 jest przełącznikiem wysokiej gęstości, zbudowanym w oparciu o cel jakim jest budowanie dużej i rosnącej infrastruktury sieci SAN (Storage Area Network). Zapewnia wiodącą w branży skalowalność, niezawodność i wydajność w elastycznym, łatwym w obsłudze przełączniku klasy korporacyjnej, umożliwiając większą konsolidację centrów danych, wydajność operacyjną i ciągłość działania.

Przełączniki Ethernet

 • Przełączniki Fabric Ethernet
  Wiodące w branży przełączniki Brocade są podstawą do budowania wysokiej wydajności dla łączności w środowiskach pamięci masowej, IP i środowiskach sieciowych. Te wysoce niezawodne, skalowalne i dostępne przełączniki są zaprojektowane do szerokiej gamy środowisk – co umożliwia niskie koszty całkowite posiadania i eksploatacji (TCO) i szybki zwrot z inwestycji (RIO).
  Urządzenia należące do tej linii to: ICX 6430, ICX 6450, ICX 6610, ICX 7450, ICX 7750, VDX 6740, VDX 6740T, VDX 6940.
  Poniżej zamieszczamy skrótowy opis najpopularniejszych modeli z tej grupy urządzeń.
 • Brocade VDX 6740
  Urządzenie z serii Brocade VDX 6740 oferuje nowoczesną technologię, która usprawnia i upraszcza sieci. Dodatkowo urządzenie Brocade VDX 6740 zapewnia bogaty pakiet zaawansowanych funkcji sieciowych, który czyni je idealną platformą dla tradycyjnych wdrożeń przełączników ToR (Top-of-Rack). Technologia struktury VCS umożliwia organizacjom budowanie struktur sieci Ethernet centrów danych – rewolucja w projektowaniu sieci typu Layer 2 i inteligentna podstawa zoptymalizowanych do pracy w chmurze centrów danych. Urządzenie Brocade VDX 6740 może być łatwo wdrożone w trybie struktury VCS. Dostępne są dwa modele urządzenia Brocade VDX 6740 — 1U Brocade VDX 6740 dysponuje maks. 48 portami 10 GbE LAN i 4 portami 40 GbE LAN. Model zapewnia obsługę pamięci masowej Ethernet dla protokołów FCoE (Fibre Channel over Ethernet), iSCSI i NAS. Model VDX6740T lub VDX6740T-1G może być także używany we wdrożeniach 10Gbase-T lub 1Gbase-T. Przełączniki są dostępne z precyzyjnymi rozwiązaniami PoD (Port on Demand) lub CoD (Capacity on Demand), które umożliwiają klientom płacić tylko za to, czego aktualnie potrzebują. Z drugiej strony klienci mogą w razie potrzeby aktywować więcej portów lub przejść ze standardu 1GBase-T na 10GBase-T, uzyskując dodatkowe licencje.
 • Brocade ICX 6430 / 6450
  Przełączniki Brocade ICX 6430/6450 to przełączniki Ethernetowe klasy korporacyjnej posiadające 24 lub 48 portów 1GbE i cztery porty uplink 1 lub 1/10GbE. Umożliwiają przełączanie warstwy 2 i 3 w ramach urządzenia za przystępną cenę. Technologia stackowania przełączników firmy Brocade umożliwia podłączenie do ośmiu przełączników Brocade ICX 6450 w jeden przełącznik logiczny, zapewniając prostą i solidną rozbudowę w przyszłości. Dzięki switchom Brocade ICX 6430 i 6450 organizacje mogą kupić tylko to, czego potrzebują dzisiaj i łatwo skalować porty użytkowników i usługi, gdy ich wymagania sieciowe ewoluują.
 • Brocade ICX 6610
  Przełączniki z serii Brocade ICX 6610 zostały zaprojektowane z myślą o wdrożeniach w centrach danych wymagających głównie łączności 1 GbE w niewielkiej obudowie. Dodatkowo pozwalają uruchomić maksymalnie osiem portów 10 GbE SFP+, korzystając z licencji oprogramowania, która zapewnia szybką łączność. Urządzenia te dostarczają funkcje Ethernet dla przedsiębiorstw w ramach trzech różnych pakietów oprogramowania (Base, Premium, Advance), które pozwalają klientom wybrać optymalny zestaw funkcji z punktu widzenia konkretnych potrzeb. Jeśli wraz z upływem czasu wymagania zwiększą się, można utworzyć stos z maksymalnie ośmiu przełączników Brocade ICX 6610, tworząc jeden przełącznik logiczny z maksymalnie 384 portami GbE i 64 portami 10 GbE.
 • Urządzenia klienckie, stacje robocze, PC, notebooki i akcesoria

Komputery klienckie 
Profesjonalne urządzenia Fujitsu oraz nowy wszechstronny system operacyjny Windows 10 to idealny zestaw wszędzie tam, gdzie pracują ludzie. Sprawdzone funkcje biznesowe wzbogacone o nowe technologie gwarantują efektywność pracy. Nieważne, czy aktualizujesz swoje portfolio, czy wybierasz zadziwiające nowe urządzenia — Fujitsu sprawi, że Twoje miejsce pracy będzie bezpieczne i nowoczesne.

Biurkowe komputery PC
Rodzina produktów Fujitsu ESPRIMO to kompletny zestaw komputerów PC o dużych możliwościach rozbudowy, które niezbędnie obsługują aplikacje biurowe. Wyjątkowa jakość wykonania zapewnia wydajność, a zestawy z opatentowaną technologią 0-Watt ograniczają koszty energii nawet o 40%. Indywidualne konfiguracje i unikatowe rozwiązanie instalacji fabrycznej DeskView umożliwiają ograniczenie do minimum kosztów wprowadzenia i zarządzania przez kolejne lata.
Urządzenia należące do tej linii to: A525, D556, D756, D757, D956, D957, P556, P756, P757, P956, P957, Q556, Q956, Q957, X956.

Notebooki
Doskonała mobilność. Jeśli potrzebujesz niezawodnego urządzenia mobilnego, bogata oferta Fujitsu LIFEBOOK zawiera całą gamę indywidualnych rozwiązań klasy podstawowej i wyższych klas. Rozbudowane opcje konfiguracji zapewniają najwyższą elastyczność i wygodę, a nowatorska technologia oszczędzania energii zmniejsza obciążenie, jakim notebooki są dla środowiska. Co więcej, każde urządzenie Fujitsu LIFEBOOK zapewnia najwyższą niezawodność, uzyskaną dzięki unikatowemu połączeniu precyzji niemieckich inżynierów i japońskiej jakości oraz 30-letniego doświadczenia.
Urządzenia należące do tej linii to: A555, A557, E546, E547, E556, E557, E736, E746, E756, P727, S936, S937, T937, U727, U747, U757, U937.

Stacje robocze
Zaprojektowane i skonstruowane w Niemczech i Japonii stacje robocze CELSIUS firmy Fujitsu wspierają kreatywność, symulację, obliczenia i wizualizację na najwyższym profesjonalnym poziomie. Dzięki kompleksowym możliwościom od projektowania poprzez inżynierię po produkcję stacje robocze CELSIUS są znane z bardzo cichej pracy, oferują zoptymalizowane zarządzanie temperaturą i chłodzeniem oraz osiągają wyniki testów na światowym poziomie. Wszystkie stacje robocze – mobilne, typu desktop i rack – są zoptymalizowane do użytku z różnymi wiodącymi aplikacjami do stacji roboczych, np. Autodesk, Dassault Systèmes, Siemens PLM i PTC. Ponadto wyjątkowa oferta firmy Fujitsu „made4you”, która uwzględnia potrzeby klienta, zapewnia najwyższy poziom swobody w celu spełnienia indywidualnych potrzeb jak te związane z zawieszającym się systemem BIOS czy oprogramowaniem układowym, opakowaniem zbiorczym lub nadrukiem, wycinaniem laserowym i znakowaniem indywidualnego logo.
Urządzenia należące do tej linii to: rackowe C740, wolnostojące J550, M740, R940, W550, W550power, W570, W570power, W570power+ oraz mobilne H760, H770, H970.

Tablet FUJITSU STYLISTIC oraz tablet FUJITSU LIFEBOOK
Dzięki bogatej historii w branży komputerów oraz 25-letniemu doświadczeniu w dziedzinie tabletów firma Fujitsu ciągle tworzy nowatorskie tablety, które są produkowane dla firm, ale projektowane dla użytkowników. Bogata oferta tych urządzeń umożliwia użytkownikom wykorzystanie ich pełnego potencjału — w każdym miejscu, o każdym czasie i przy całkowitym dostosowaniu do własnych potrzeb. Wszystko to z zabezpieczeniami i rozwiązaniami do zarządzania na poziomie korporacyjnym. Tablety Fujitsu są tak wszechstronne, że można ich używać zarówno w pracach biurowych, przemyśle, jak i specyficznych branżach. W zależności od potrzeb indywidualnych użytkowników i wymagań firm Fujitsu oferuje tablety w wielu różnych rozmiarach, klasach wydajności i koncepcjach, m.in. urządzenia 2w1 czy tablety specjalistyczne, a także duży wachlarz akcesoriów umożliwiających użytkownikom personalizację tabletów.
Urządzenia należące do tej linii to: R726, R727, V535.

Terminale Fujitsu
Konfigurowalne terminale FUTRO firmy Fujitsu zapewniają optymalną współpracę z serwerem i wirtualizację pulpitu. Każde urządzenie z tej serii zostało zaprojektowane, aby ułatwić zagwarantowanie wydajności, bezpieczeństwa, łatwości zarządzania i efektywności ekonomicznej. W porównaniu ze zwykłymi komputerami PC zapewniają one znacznie niższe całkowite koszty utrzymania w ciągu całego długiego cyklu eksploatacji. Dodatkowo, łatwość obsługi, standaryzacja i cicha praca zapewniają użytkownikom maksymalny poziom wygody. Scout EnterpriseOpen a new window to narzędzie do zarządzania z obsługą wielu użytkowników, które doskonale obsługuje i kontroluje niezliczoną ilość urządzeń na wysokich poziomach skalowalności. Scout Enterprise gwarantuje bezpieczne aktualizacje kompletnej architektury terminali i oferuje rozliczne, kompleksowe funkcje centrum pomocy. eLux™ to uniwersalny system operacyjny terminali dostępny w architekturze x86 i SoC, który ponadto oferuje najwyższe poziomy bezpieczeństwa. Oznacza to, że rozwiązania Scout Enterprise i eLux™ optymalnie spełniają restrykcyjne wymagania firmowej infrastruktury IT.
Urządzenia należące do tej linii to: S520, S720, S920, X923, X923-T.

Rozwiązania Fortinet

Firma Fortinet jest jednym z największych dostawców rozwiązań z dziedziny bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz obsługi sieci. Najbardziej znany produkt to rodzina urządzeń zabezpieczających FortiGate, które skutecznie łączą wiele funkcji z zakresu cyberbezpieczeństwa.  Rodzina rozwiązań ujednoliconego zarządzania zagrożeniami (UTM) Fortinet FortiGate obejmuje wiele modułów ochronnych, w tym zaporę sieciową, ochronę przed włamaniami, filtrowanie sieci Web oraz ochronę przed szkodliwym oprogramowaniem i niechcianą pocztą elektroniczną. Zawiera ona produkty dla małych firm i oddziałów, a także dużych przedsiębiorstw, centrów danych i dostawców Internetu.

FortiGate - zintegrowana platforma bezpieczeństwa nowej generacji

Bezpieczeństwo - możesz spać spokojnie – FortiGate ochroni Twoją organizację przed wszystkimi zagrożeniami czyhającymi w sieci: włamaniami, atakami, wirusami, spamem, wyciekiem poufnych danych. Nie musisz się już martwić o utratę wiarygodności Twojej firmy – FortiGate zapobiega kompromitującym zdarzeniom, takim jak wyciek poufnych informacji, niedostępność serwisu, wysyłanie z firmowej sieci zainfekowanych plików lub spamu.

Prostota - nie lubisz skomplikowanych systemów? Masz rację – złożony system oznacza skomplikowane wdrożenie i zarządzanie, brak przejrzystości, problematyczne procedury serwisowe. FortiGate integruje wszystkie funkcje bezpieczeństwa na jednej platformie, co znacznie upraszcza strukturę sieci.

Oszczędność - TCO jest Twoim głównym zmartwieniem? Integracja wielu funkcji bezpieczeństwa w jednym urządzeniu, proste licencjonowanie i łatwa administracja – to czynniki, które wpływają na obniżenie kosztu inwestycji i utrzymania. Ograniczenie liczby fizycznych urządzeń zmniejsza zapotrzebowanie na energię elektryczną i UPSy oraz obniża koszt zakupu serwisów gwarantujących szybką wymianę lub naprawę.

Ochrona inwestycji - myślisz o przyszłości? Możliwość klastrowania i wysoka wydajność platform FortiGate zapewniona przez dedykowane procesory gwarantuje możliwość rozbudowy sieci w miarę potrzeb. Urządzenia działające w klastrze to pewność bezawaryjnej pracy sieci. Jeżeli jakość serwisu jest dla Ciebie ważnym aspektem, to mamy dobrą wiadomość – produkty Fortinet zawierają w cenie zaawansowany serwis producenta oraz są objęte lokalnym wsparciem dystrybutora.

Współpraca z liderem - dzięki awangardowemu podejściu do budowania systemów bezpieczeństwa, Fortinet jest uznanym przez analityków (Gartner, IDC) liderem rynku zintegrowanych systemów zarządzania zagrożeniami (UTM). Wyznaczone przez producenta standardy okazały się być doskonałym remedium na nowe typy zagrożeń generowanych przez zorganizowane grupy cyberprzestępców.

Czy masz podobne dylematy? Zgłoś się do nas.

Potrzebujesz wyceny lub porady w zakresie doboru rozwiązania – czekamy na kontakt do Ciebie

Kontakt

Zaawansowane usługi informatyczne

Planujesz duże wdrożenie lub migrację i potrzebujesz wsparcia? Chcesz sprawdzić czy Twoja infrastruktura jest bezpieczna, prawidłowo zorganizowana i skonfigurowana? Realizujesz inwestycję i chcesz sprawdzić czy jest ona optymalna pod względem Twoich potrzeb? A może chcesz wdrożyć klaster wysokiej dostępności (HA) lub tolerancji błędów (FT). Być może jesteś w stanie to wszystko zrobić sam, ale czy profesjonalna i doświadczona pomoc nie sprawi, że zrobisz nie tylko szybciej ale przede wszystkim, że nie popełnisz wielu błędów, które mogłyby spowodować porażkę projektu i stratę czasu oraz środków. Zapoznaj się z najpopularniejszymi zaawansowanymi usługami IT, które realizujemy dla klientów. Czytaj więcej

Zaawansowane usługi informatyczne

Obserwując rozwój technologii informatycznych można łatwo zauważyć, że z każdym rokiem zwiększa się ilość i złożoność wykorzystywanych systemów informatycznych. Jednocześnie nigdy dotąd działalność organizacji nie była w tak dużym stopniu uzależniona od sprawnie działającej, funkcjonalnej a co najważniejsze bezpiecznej infrastruktury informatycznej. Powodzenie inwestycji oraz rozwój organizacji, szybko zmieniające się oczekiwania rynkowe oraz wymogi formalne powodują, że nowe rozwiązania muszą być wdrażane coraz szybciej, ponieważ od tego zależy sukces całego przedsięwzięcia. Coraz częściej spotykamy się z sytuacją gdzie klient oczekuje od swojego informatyka lub działu IT wprowadzenia rozwiązania w jak najkrótszym możliwym czasie. Tymczasem rozeznanie rynku, konieczność zapoznania się z nowymi technologiami, testy i poznanie produktu oraz ewentualne późniejsze wdrożenia zwykle zabierają zbyt dużo czasu i środków. Dodatkowo coraz większa złożoność rozwiązań informatycznych, a przede wszystkim ich ilość już teraz przekracza możliwości percepcji pojedynczej osoby. Typowy projekt informatyczny obejmuje zwykle określenie problemu, określenie celów, analizę potrzeb, identyfikację już posiadanych zasobów sprzętowych i programowych, rozpoznanie aktualnej oferty rynkowej, dopasowanie parametrów wydajnościowych, analizę sposobów optymalnego licencjonowania oprogramowania, przeprowadzenie zakupu, wdrożenie rozwiązania, prawidłową konfigurację, naukę obsługi oraz obsługę eksploatacyjną. Aby uniknąć zbyt długo prowadzonych projektów, błędów oraz przeszacowanych inwestycji, organizacje coraz częściej opierają się na wiedzy i doświadczeniu wyspecjalizowanych podmiotów powierzając im przygotowanie, prowadzenie i realizację projektu.

Dlaczego warto skorzystać z naszych usług:

 • Ponieważ dysponujemy szerokim rozeznaniem rynku, a bez odpowiednich zasobów, sił, środków i czasu, pojedyncza organizacja nie jest już w tej chwili w stanie dokonać szerokiej analizy dostępnych na rynku rozwiązań.
 • Ponieważ dysponujemy unikalną wartością w postaci doświadczenia zbudowanego dzięki realizacji setek projektów przez ponad 28 lat naszej działalności. Wiemy, na co Należy zwrócić uwagę. Wiemy, jakie elementy najczęściej są pomijane przy projektowaniu i w czasie wdrożenia. Chcemy dzielić się tą wiedzą z naszymi klientami.
 • Ponieważ dysponujemy unikalnymi narzędziami, konfiguratorami, kalkulatorami technologicznymi, pozwalającymi nam dobierać już na etapie projektowania rozwiązania które będą bez ryzyka w całości odpowiadać potrzebom klientów.
 • Ponieważ dzięki nam można zaoszczędzić czas tracony zwykle na szukanie metodą wielokrotnych prób i błędów właściwego rozwiązania, jego dogłębną analizę, próbne wdrożenia oraz naukę obsługi.
 • Ponieważ koncentrujemy się nie tylko na technologii ale również aspektach prawnych i regulacjach związanych budową i eksploatacją infrastruktury informatycznej.
 • Ponieważ dysponujemy zespołem doświadczonych inżynierów informatyków oraz handlowców dobrze zorientowanych w nowoczesnych technologiach.
 • Ponieważ ograniczamy ryzyko błędnego wyboru technologii, Która po fakcie może okazać się niedostatecznie bezpieczna, niedostatecznie stabilne, bez możliwości rozbudowy i całkowicie nie odpowiadająca wstępnym założeniom.
 • Ponieważ dzięki współpracy z nami klienci mogą skupić się na swojej podstawowej działalności nie tracąc cennego czasu na sprawy związane z rozwojem informatyki, zabezpieczeniami, usuwaniem problemów oraz przestojami związanymi z awariami.
 • Ponieważ znacząco ograniczamy poziom ryzyka nietrafionych inwestycji i późniejszych strat czasu związanych z eksploatacją niezbyt trafionych rozwiązań.
 • Ponieważ dajemy gwarancję pełnej naszej dyspozycyjności i szybkości realizacji usługi.
 • Ponieważ współpraca z nami, obliczona na optymalną strategię rozwoju infrastruktury, skutkuje w efekcie świadomym i pełniejszym wykorzystaniem posiadanej infrastruktury, co bezpośrednio przekłada się na wzrost konkurencyjności, obniżenie kosztów inwestycji, przejrzystą kontrolę kosztów obsługi i użytkowania, zwiększenie wydajności pracy oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa.

Projektowanie infrastruktury

Usługa dotyczy projektowania rozwiązań informatycznych, budowy, modernizacji i rozwoju infrastruktury w zakresie warstwy sieciowej, sprzętowej, storage, backupu, warstwy wirtualizacyjnej, warstwy systemowej oraz aplikacyjnej. Usługa obejmuje dobór określonych urządzeń o odpowiednio dobranych parametrach technicznych uwzględniających specyficzne potrzeby klienta lub danego rozwiązania. Na podstawie odpowiednich narzędzi takich jak kalkulatory dla rozwiązań informatycznych oraz specjalistyczne konfiguratory jesteśmy w stanie optymalnie dobrać parametry określonych rozwiązań, tak aby przy najniższej cenie w jak najlepszy sposób spełniały wymagania postawione przez naszych klientów, nie zapominając o możliwościach ewentualnej przyszłej rozbudowy w przypadku gdyby zaistniała taka potrzeba.

Już od kilkunastu lat z sukcesem realizujemy i rozwijamy jedną z kluczowych działalności naszej firmy jaką jest projektowanie oraz wdrażanie stabilnych i niezawodnych rozwiązań w zakresie Data Center oraz infrastruktury IT. Planowanie i projektowanie infrastruktury IT przez ostatnie lata przeszło znaczącą ewolucję, do której przyczyniły się coraz to nowsze i bardziej zaawansowane  produkty w zakresie sprzętu i oprogramowania, stale doskonalone narzędzia dla projektantów i inżynierów, dynamicznie rosnąca popularność i dostępność usług bazujących na zasobach chmury, spadek cen nowoczesnych technologii, które jeszcze do niedawna były uważane za całkowicie niedostępne z przyczyn ekonomicznych, jak również rosnące oczekiwania klientów uwarunkowania presją na jak najlepszy stosunek wydajności do kosztów inwestycji,  zmniejszenie całkowitych kosztów użytkowania danego produktu w połączeniu z jak największą elastycznością w zakresie przyszłej rozbudowy lub rekonfiguracji.  Dzięki  zdobytemu w ciągu wielu lat doświadczeniu przy projektowaniu i wdrażaniu  złożonych rozwiązań  informatycznych  wiemy, że fundamentalnymi elementami decydującymi o  sukcesie danego projektu są: jak najlepsze rozeznanie obecnych potrzeb, planów rozwojowych, dokładna analiza założeń technicznych, dobór rozwiązań technicznych uwzględniających zarówno planowany przez klienta budżet, jak też już istniejącą infrastrukturę. Oferujemy klientom dostęp do wiedzy naszych Inżynierów, którzy zaproponują sprawdzone rozwiązania zapewniające  realizację stawianych im oczekiwań  przy zachowaniu gwarancji bezpieczeństwa i ciągłości pracy.

Nasze kompetencje obejmują realizację projektów w zakresie:
 • Projektowania infrastruktury dla całych serwerowni, pojedynczych szaf serwerowych jak również  pojedynczych elementów infrastruktury Data Center,
 • Systemy wysokiej dostępności oraz systemy tolerancji błędów bazujące na środowiskach wirtualnych,
 • Projektowanie konfiguracji dla serwerów dyskowych lub bezdyskowych w oparciu o klasyczne rozwiązania serwerów tower/rack jak również w oparciu o architekturę serwerów Blade lub o serwery modułowe w architekturze opartej na węzłach,
 • Kalkulacja parametrów serwerów dla konkretnych oczekiwań klienta lub wymogów planowanej do wdrożenia platformy systemowej i aplikacyjnej,
 • Projektowanie systemów pamięci masowej zarówno w zakresie pojedynczych urządzeń jak również przy uwzględnieniu replikacji sprzętowej oraz budowa klastrów pamięci masowej,
 • Budowanie systemu z kopii zapasowej oraz systemów retencjonowania danych, projektowanie sieci SAN  do obsługi ruchu między  systemami serwerowymi oraz systemami pamięci masowej,
 • budowanie niezawodnych sieci lokalnych z wykorzystaniem pełnej redundancji urządzeń,
 • projektowanie sieci lokalnych przewidzianych do obsługi zróżnicowanego ruchu sieciowego oraz usług sieciowych,
 • systemy rozległych sieci bezprzewodowych wykorzystujących zaawansowane uwierzytelnianie,
 • rozwiązania ochrony sieci lokalnych,
 • dobór rozwiązań bazujących na  w zasobach chmury oraz rozwiązań hybrydowych,
 • złożone systemy bezpiecznej komunikacji między oddziałami firmy,
 • systemy zasilania awaryjnego dla serwerowni oraz dla całego budynku,
 • inteligentne systemy monitorowania serwerowni obejmujące monitoring  lokalny i zdalny, monitoring parametrów środowiskowych, bezpieczeństwa pożarowego, systemy alarmowe, monitoring wizyjny oraz  zdalne sterowanie parametrami środowiskowymi.

 

W ramach każdego projektu realizujemy:

 • audyt obecnego stanu infrastruktury informatycznej,
 • analizę obecnego lub planowanego obciążenia oraz krytycznych parametrów wydajnościowych,
 • analizę potrzeb klienta, planów rozwojowych dla firmy i infrastruktury, planowanych budżetów oraz pozostałych uwarunkowań mogących mieć istotny wpływ na całokształt projektu,
 • dobór optymalnych rozwiązań w zakresie sprzętu, oprogramowania, usług chmury i parametrów konfiguracji,
 • wycenę rozwiązania z uwzględnieniem wielu parametrów opcjonalnych,
 • przygotowanie dokumentacji technicznej i raportów,
 • nadzór wdrożeniowy obejmujący przygotowanie wdrożenia, ewentualną migrację rozwiązania, szkolenia dla użytkowników, nadzór powdrożeniowy, helpdesk eksploatacyjny.
Dlaczego warto powierzyć nam projekt infrastruktury:
 • Jesteśmy autoryzowanym partnerem producentów sprzętu, oprogramowania oraz dostawców usług chmury dzięki czemu posiadamy najlepszą aktualną wiedzę na temat bieżącej oferty oraz nowości rynkowych i wprowadzanych oraz planowanych do wprowadzenia zmian w technologiach IT.
 • Nasi inżynierowie biorą udział w okresowych szkoleniach specjalistycznych i produktowych, a zdobytą wiedzę wzbogacają o praktyczne doświadczenia z realizowanych projektów i wdrożeń.
 • Posiadamy kompetentny dział techniczny, co przekłada się na szeroki zakres specjalizacji, którymi możemy wspomagać naszych klientów.
 • Zwracamy szczególną uwagę na kwestie związane ze stabilnością, bezpieczeństwem i ciągłością pracy oferowanych rozwiązań.
 • Pozwalamy zaoszczędzić ogromne ilości czasu traconego zwykle na samodzielne studiowanie oferty rynkowej.
 • Dzięki dostępowi do szczegółowej dokumentacji technicznej producentów dajemy pewność, że zaoferowane rozwiązanie będzie kompletne i będzie działać zgodnie z oczekiwaniami.
 • Posiadamy do swojej dyspozycji unikalne narzędzia w postaci konfiguratorów, kalkulatorów technicznych oraz tabel zgodności, które pozwalają nam na weryfikację parametrów technicznych i funkcjonalnych projektowanego rozwiązania.
 • Nasze działania mogą być wspierane bezpośrednio przez inżynierów producenta danego rozwiązania.
 • Mamy możliwości wypożyczenia wybranych modeli sprzętu demonstracyjnego do testów.
 • Nasza oferta obejmuje nie tylko dostawy ale przede wszystkim kompletny pakiet usług związany z przedmiotem projektu.
 • Projekty są wykonywane bezpłatnie w ramach działań marketingowych lub w przypadku realizacji przez naszą firmę inwestycji będącej przedmiotem projektu.
 • Usługi projektowe realizowane przez naszą firmę obejmują zarówno projektowanie nowej infrastruktury jak też rozbudowę lub modernizację istniejącej.
 • Posiadamy bogate referencje dotyczące największych lub najbardziej zaawansowanych projektów, które wykonaliśmy w ostatnim czasie.
Projektowanie Infrastruktury – rozwiązania serwerowe

Odpowiednio dobrane pod względem parametrów technicznych i dobrze skonfigurowane serwery są podstawą  całej infrastruktury Data Center. Śledząc aktualne trendy rynkowe łatwo można zauważyć że nawet małe infrastruktury  są projektowane i wdrażane z myślą o skalowalnych środowiskach wirtualnych. Trend ten jest szczególnie widoczny w przypadku dużych rozwiązań obejmujących częstokroć co najmniej kilkadziesiąt maszyn wirtualnych pracujących na jedynie kilku serwerach fizycznych i dodatkowo skonfigurowanych jako środowisko wysokiej dostępności lub tolerancji błędów. Producenci rozwiązań sprzętowych, platform wirtualizacyjnych oraz platform systemowych dynamicznie wprowadzają do swojej oferty coraz to nowe rozwiązania  dostarczające użytkownikom zupełnie nowych możliwości. Sama tylko oferta sprzętowa obejmuje proste serwery typu Tower, serwery typu Rack przeznaczone  do montażu w szafach serwerowych, serwery kasetowe typu Blade oraz serwery modułowe w architekturze opartej na węzłach.

W ramach usług projektowanie infrastruktury serwerowej jesteśmy w stanie doradzić klientom jak trafnie dobrać rozwiązania które są optymalne pod względem obecnych i przyszłych potrzeb klienta, efektywne pod względem inwestycyjnym a jednocześnie na tyle elastyczne aby umożliwiały skalowalność pod kątem możliwości przyszłej rozbudowy.

 

Nasze kompetencje obejmują realizację projektów przez:

 • Dobór odpowiedniej platformy sprzętowej w zależności od wielkości infrastruktury i zadań które będzie realizowała,
 • Dobór parametrów technicznych serwerów pod kątem oczekiwanej mocy obliczeniowej serwera jak również ilości i rodzaju planowanych środowisk wirtualnych,
 • Projektowanie odpowiedniej architektury interfejsów komunikacyjnych uwzględniających połączenie z innymi serwerami, systemami pamięci masowych oraz switchami szkieletowymi,
 • Kalkulacje i dobór odpowiednich systemów wewnętrznej pamięci masowej z uwzględnieniem wydajności podsystemu, czas odbudowy po awarii jednego z dysków, zakresu oferowanego bezpieczeństwa, ewentualnej przyszłej rozbudowy, optymalizacji dostępu do danych,
 • Projektowanie kompleksowych rozwiązań opartych na serwerach kasetowych typu Blade obejmujących kompletne środowisko działającej infrastruktury blade począwszy od obudowy poprzez przełącznik kvm, systemy nadmiarowego zasilania, systemy nadmiarowego chłodzenia, serwery kasetowe 1,2 i 4 procesorowe, switche Ethernet, switche SAS, switche Fiber Channel, moduły pamięci masowej blade aż po inne nietypowe rozwiązania charakterystyczne dla tej architektury,
 • projektowanie rozwiązań opartych o środowiska serwerów modułowych zaprojektowanych w oparciu o koncepcję przetwarzania opartego na węzłach (node).

 

W ramach każdego prowadzonego projektu dotyczącego serwera klient otrzymuje:

 • pomoc w doborze odpowiedniej platformy sprzętowej, wirtualizacyjnej oraz systemowej,
 • analizę faktycznych obciążeń generowanych przez obecną infrastrukturę informatyczną.
 • wsparcie w zakresie wyboru odpowiedniej architektury serwera,
 • wsparcie w zakresie doboru optymalnych parametrów technicznych,
 • szczegółowe informacje techniczne na temat produktu oraz jego zgodności z planowanym do wdrożenia środowiskiem,
 • pełne informacje handlowe dotyczące kosztów poszczególnych podzespołów oraz  kalkulacji całego rozwiązania,
 • kompletne informacje dotyczące licencjonowania oprogramowania niezależnie od tego czy projekt dotyczy instalacji na serwerze fizycznym,  w środowisku wirtualnym lub układzie klastra,
 • informacje na temat kosztów pakietów gwarancyjnych,  opcji dotyczących realizacji serwisu, kosztów ewentualnych dodatkowych usług wdrożeniowych.
Projektowanie Infrastruktury – rozwiązania pamięci masowych

Urządzenia pamięci masowych odpowiadają bezpośrednio za najbardziej krytyczny obszar infrastruktury jakim jest przechowywanie i zabezpieczanie danych, których utrata mogłaby doprowadzić do całkowitego paraliżu działalności biznesowej. Pamięci masowe odpowiadają zarówno za niezawodne i szybkie dostarczanie danych żądanych przez serwery użytkowników, jak również za długofalowe zabezpieczanie tych danych na okoliczności ich przekłamania lub utraty.

Dynamiczny rozwój pamięci masowych jest napędzany głównie przez geometryczny wzrost ilości przechowywanych i przetwarzanych danych. Dodatkowym czynnikiem mającym równie istotny wpływ na pamięci masowe jest rozwój technologii związanych z wirtualizacją zasobów serwerowych i związana z tym konieczność przechowywania danych na zewnętrznych nośnikach udostępniających dane blokowo dla całej grupy hostów fizycznych i zainstalowanych na nich serwerów wirtualnych.  Nie można również przeceniać wpływu nowych technologii przechowywania danych na dyskach półprzewodnikowych,  które  dyktują kierunek zmian w technologiach przechowywania danych,  a w dodatku robią to przy stale malejących cenach za 1GB pojemności i to przy stale rosnących pojemnościach nośników.

W naszej ofercie posiadamy zarówno  rozwiązania adresowane dla małych infrastruktur IT,  gdzie istotne jest przede wszystkim zabezpieczenie danych oraz  bezpieczny backup z funkcjonalnym systemem odzyskiwania danych,  jak również rozwiązania dla dużych firm  gdzie poza bezkompromisowy bezpieczeństwem istotną rolę odgrywają również kwestie związane z bardzo wysokim wymogami w zakresie wydajności  w dostępie do danych,  opóźnienia generowane przez pamięci masowe oraz kwestie związane z transmisją danych między urządzeniami pamięci masowej, a serwerami.

 

W zakresie  urządzeń pamięci masowych realizujemy projekty obejmujące następujące grupy rozwiązań:

 • Klastry pamięci masowych pracujące w trybie ciągłej dostępności (Fault Tolerance),
 • Macierze All-flash oparte na nośnikach półprzewodnikowych i zoptymalizowane pod kątem wydajności,
 • Macierze SAN (Storage Area Network) serwujące dane do serwerów i użytkowników przez zoptymalizowaną do tego celu i zwykle wydzieloną infrastrukturę sieciową,
 • Urządzenia typu NAS (Network Attached Storage) przewidziane głównie do niskobudżetowych rozwiązań oraz dla małych grup roboczych,
 • Rozwiązania typu DAS (Direct Attached Storage) jako wydajne systemy pamięci masowych przeznaczone dla niewielkiej liczby hostów fizycznych,
 • Systemy Software-defined Storage jako alternatywa dla rozwiązań sprzętowych,
 • Macierze JBOD rozszerzające zasoby dyskowe podłączonych do nich serwerów,
 • Napędy i biblioteki taśmowe do długookresowego retencjonowania przechowywania danych,
 • Systemy dysków wymiennych dla systemów backupu uwzględniających przechowywanie danych a wielu nośnikach w odrębnych lokalizacjach,
 • Systemy do replikacji danych pracujące w trybie synchronicznym lub asynchronicznym dla tworzenia rozwiązań pracujących w trybie wysokiej dostępności (High Availability),
 • Rozwiązania pamięci masowej oparte o usługi chmury,
 • Systemy backupu i retencjonowania danych,
 • Dostęp do danych z zastosowaniem technologii technologii takich jak: iSCSI, Fibre Channel i SAS.

 

W ramach każdego prowadzonego projektu dotyczącego pamięci masowej klient otrzymuje:

 • Pomoc w doborze odpowiedniej rozwiązania pamięci masowej dla planowanego systemu,
 • Analizę faktycznych obciążeń generowanych przez obecną infrastrukturę informatyczną,
 • Wsparcie w zakresie wyboru odpowiedniej architektury nośników z uwzględnieniem parametrów krytycznych dla pamięci masowych takich jak ilość operacji IO na sekundę, generowane obciążenia i ich wpływ na opóźnienia, czas odbudowy RAID po awarii nośnika, możliwości zabezpieczania danych,
 • Wsparcie w zakresie doboru optymalnych parametrów technicznych,
 • Szczegółowe informacje techniczne na temat produktu oraz jego zgodności z planowanym do wdrożenia środowiskiem,
 • Pełne informacje handlowe dotyczące kosztów poszczególnych podzespołów oraz  kalkulacji całego rozwiązania,
 • Informacje na temat kosztów pakietów gwarancyjnych,  opcji dotyczących realizacji serwisu, kosztów ewentualnych dodatkowych usług wdrożeniowych.
Projektowanie Infrastruktury – rozwiązania sieciowe

Sieci komputerowe w szczególności urządzenia sieciowe które tej sieci tworzą są trzecim poza serwerami i pamięciami masowymi  lecz równie istotnym elementem odpowiadające za sprawną  prac Datacenter. Urządzenia sieciowe odpowiadają nie tylko za sprawny i efektywny przesył danych pomiędzy poszczególnymi obszarami infrastruktury  informatycznej ale coraz częściej okazują się niezbędnymi do parametryzacji pracy sieci,  priorytetyzacji usług realizowanych przez sieć oraz przede wszystkim do zabezpieczania zasobów sieciowych przed niekontrolowanym dostępem i  wpływem danych. Coraz częściej spotykamy się z sytuacją kiedy sieć komputerowa obsługuje jednocześnie wiele   zróżnicowanych zadań  do Których należą choćby wideokonferencje,  tel telefon IP,   monitoring przemysłowy,  transmisja strumieniowa video,  obsługa połączeń w drugiej  i trzeciej,  obsługa połączeń szyfrowanych,  kontrola sieci bezprzewodowych,  autoryzacja użytkowników i urządzeń,  ochrona antywirusowa oraz przed złośliwym oprogramowaniem.  sprawna realizacja tych wszystkich zadań wymaga dokładnej analizy i wyboru odpowiednich urządzeń zapewniających  odpowiednią wydajność oraz funkcjonalność dzięki której będzie możliwe konfiguracja  która sprostają  stawiamy przed  siecią zadaniom. Wszelkie błędy i zaniedbania stałem przy projektowaniu sieci skutkują pojawieniem się wąskich gardeł które skutecznie dławią wydajność zarówno serwer  jak i  pamięci masowych.

 

W zakresie  urządzeń sieciowych realizujemy projekty obejmujące następujące grupy rozwiązań:

 • Kampusowe przełączniki zarządzalne do sieci LAN  oparte najczęściej na architekturze Ethernet (1/10GB) z rozbudowanymi funkcjami zarządzania zarówno w zakresie możliwości jednego przełącznika  jak też zarządzania całą grupą przełączników,  oferujący rozbudowane funkcje routingu w warstwie trzeciej oraz możliwości łączenia w stosy.
 • Zaawansowane przełączniki rdzeniowe (szkieletowe) oraz przełączniki SAN pracujące w architekturze Ethernet 10 i 40GB  oraz Fiber Channel,  zapewniające maksymalną możliwą do uzyskania przepustowości, elastyczne w konfiguracji,  charakteryzujące się dużym możliwościami rozbudowy łączenia kaskadowego.
 • Zaawansowane przełączniki SAN pracujące w architekturze Ethernet 10 i 40GB  oraz Fiber Channel, zapewniające maksymalną możliwą do uzyskania przepustowości, elastyczne w konfiguracji,
 • infrastruktura obejmująca  wysokowydajne skalowalny i uniwersalny przełączniki szkieletowe  Ethernet 10 i 40GB  umożliwiające pracę zarówno w trybie kaskadowym jaki w trybie nadmiarowym w układzie klastra i proaktywnie śledzące bieżący ruch w sieci.
 • Systemy ochrony Sieci,  obejmujące zaawansowane zapory nowej generacji, które zapewniają najwyższe możliwe do osiągnięcia zabezpieczenia oraz skalowalność  pozwalającą objęcie ochroną sieci rozproszony.  systemy ochrony sieci łączą w sobie funkcję  ochrony sieci przed włamaniami, Zapory antywirusowe, zabezpieczenia przed oprogramowaniem szpiegującym,  Zabezpieczenia przed atakami typu exploit,  funkcja filtrowania treści ochrony przed niechcianą korespondencją
 • Rozwiązania obejmujące bezpieczny zdalny dostęp SSL VPN,  przygotowane specjalnie do chronienia zasobów o krytycznym znaczeniu oraz umożliwiające dostęp zdalny z praktycznie dowolnego urządzenia lub lokalizacji końcowej.
 • Kontrolery bezpiecznych sieci bezprzewodowych.

Audyty IT

Usługa obejmuje pełny przegląd infrastruktury informatycznej pod kątem analizy źródeł potencjalnego ryzyka.  Weryfikowane są zagrożenia związane z ciągłością pracy, potencjalnymi lukami bezpieczeństwa, systemy ochrony sieci i urządzeń aktywnych, systemy backupu i retencjonowania danych, konfiguracja serwerów, pamięci masowych oraz urządzeń sieciowych, realizacja wymogów RODO związanych z ochroną danych osobowych, procedury dostępu do zasobów, etc. Wynikiem usługi jest pełny raport na temat stanu infrastruktury wraz z kompletem zaleceń i rekomendacji uwzględniających stan obecny jak też plany i oczekiwania klienta. Audyt IT jest realizowany bezpłatnie dla wszystkich nowych klientów, którzy rozpoczynają z nami współpracę w zakresie Kompleksowej Obsługi Informatycznej.

Migracje i wdrożenia

Usługa dotyczy zarówno procesu migracji czyli przenoszenia systemów ze starych platform sprzętowych i programowych na nowe jak również wdrożenia czyli budowania od postaw złożonych rozwiązań obejmujących co najmniej sprzęt i oprogramowanie. Usługa obejmuje szczegółową analizę planowanego wdrożenia z uwzględnieniem potrzeb i specyfiki klienta, fazę projektową obejmującą koszty i harmonogram prac, fazę wykonawczą oraz opiekę powdrożeniową na okoliczność niespodziewanych sytuacji które zwykle towarzyszą rewolucyjnych zmianom wykorzystywanych technologii. Niewątpliwą korzyścią jest to, że usługi migracji mogą odbywać się z użyciem usług chmury, dzięki czemu do minimum ograniczamy ryzyko zarówno planowanych jak i nieplanowanych przestojów.

Wirtualizacja

Usługa dotyczy tworzenia środowisk wirtualnych opartych zarówno na pojedynczym hoście fizycznym jak też tworzonych w wersji klastra wysokiej dostępności lub klastra ciągłej dostępności. Usługa obejmuje fazę projektową podczas której jest analizowane obecne środowisko oraz dobierane są rozwiązania w zakresie sprzętu i oprogramowania, fazę wykonawczą obejmującą migrację dotychczas użytkowanych serwerów fizycznych lub wirtualnych oraz instalację nowych serwerów wirtualnych, wdrożenie konsoli centralnej, przygotowanie kopii zapasowej oraz dokumentacji technicznej. Korzyści z wirtualizacji są znane od szeregu lat i obejmują zmniejszenie ryzyka i czasu przestojów, uniezależnienie od warstwy sprzętowej, efektywniejsze gospodarowanie zasobami, elastyczność w wykonywaniu aktualizacji i serwisowaniu serwerów oraz wiele innych.

Klastry HA i FT

Każdy element infrastruktury IT to tylko sprzęt i z mniejszym lub większym prawdopodobieństwem zawsze może się zepsuć. Zdrową zasada w projektowaniu rozwiązań IT, której mocno hołdujemy jest zadanie pytania nie o to czy dany element się zepsuje, ale o to kiedy to się stanie i co wtedy będzie się działo. Infrastruktura informatyczna ma budowę modułową, gdzie wszystkie krytyczne elementy są połączone w jeden łańcuch. Podobnie jak w innych dziedzinach, o jakości i sprawności łańcucha decyduje jego najsłabsze ogniwo. Awaria jednego z krytycznych elementów infrastruktury powoduje jej całkowite unieruchomienie lub poważny brak możliwości korzystania z jej funkcjonalności. Mamy zatem do czynienia z klasycznym rozwiązaniem typu SPOF (Single Point of Failure). Jedynym, a jednocześnie sprawdzonym rozwiązaniem w tego typu przypadkach jest przygotowanie zapasowego rozwiązania (Failover), które będzie mogło podjąć funkcjonalność uszkodzonego elementu. Rozwiązania tego typu to rozwiązania redundantne (nadmiarowe), bardzo często łączone w klaster (jednolita całość), która oferuje określone funkcje. Dla przykładu łącząc równolegle pracujące dwa serwery, możemy utworzyć klaster, a ramach którego awaria pojedynczego, fizycznego serwera nie spowoduje unieruchomienia tego krytycznego elementu. W zależności od czasu uruchomienia zapasowego rozwiązania i szybkości przełączenia zadań realizowanych przez uszkodzony element na element sprawny, możemy mieć do czynienia z klastrem wysokiej dostępności typu HA (High Avaliability) gdzie przełączenie trwa krótszą lub dłuższą chwilę lub z klastrem tolerancji błędów typu FT (Fault Tolerantion), gdzie przerwa na przełączenie bądź nie występuje w ogóle, bądź trwa na tyle krótko, że nie jest zauważalne dla pracujących systemów, aplikacji oraz użytkowników. Z oczywistych względów najczęściej klastrowane są krytyczne elementy infrastruktury mające wpływ na ciągłość pracy, takie jak: serwery, pamięci masowe, zasilanie awaryjne, urządzenia sieciowe (przy odpowiedniej topologii sieci), urządzenia brzegowe ochrony sieci, itd.

Rozwiązania systemowe

Rozwiązania systemowe – Usługa obejmuje projektowanie i budowanie gotowych platform w warstwach: wirtualizacji, systemowej oraz aplikacyjnej. Usługa bazuje na szerokim portfolio producentów oprogramowania takich firm jak Microsoft, VMware. W zakresie warstwy wirtualizacji Projektujemy i budujemy rozwiązania oparte na pojedynczych hostach fizycznych jak również bardziej rozbudowane środowiska wysokiej dostępności oraz ciągłości pracy, składające się co najmniej z kilku hostów fizycznych. Rozwiązania są budowane w oparciu o wirtualizator firmy Microsoft (Hyper-v) jak również w oparciu o wirtualizator firmy VMware (vSphere). W zakresie platform systemowych bazujemy głównie na rozwiązaniach Microsoft Server w całej palecie ról, które może realizować ten system operacyjny ze szczególnym wskazaniem na profesjonalne wdrożenia usługa Active Directory. W zakresie warstwy aplikacyjnej wdrażamy rozwiązania oparte na serwerach SQL, Exchange, Sharepoint, Skype for Business, Yammer oraz rozwiązania oparte o pakiet Office.

Kontakt

Lokalny dostawca światowych rozwiązań

CSK to z sukcesem działająca na rynku IT firma, specjalizująca się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań informatycznych obejmujących przede wszystkim szeroki wachlarz zaawansowanych usług związanych z wdrożeniami, bezpieczeństwem i obsługą eksploatacyjną (Outsourcing IT) jak również towarzyszący naszym usługom sprzęt, oprogramowanie oraz usługi chmury.

Poznaj nas

Naszym priorytetem jest profesjonalizm działania, satysfakcja i zaufanie klienta, które są niezbędne do budowanie kontaktów, skutkujących długotrwałymi relacjami biznesowymi.

Centrum Systemów Komputerowych (CSK) działa od 1992 roku specjalizując się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań informatycznych obejmujących sprzęt, oprogramowanie, usługi chmury oraz szeroki wachlarz zaawansowanych usług związanych z wdrożeniami, bezpieczeństwem i obsługą eksploatacyjną (Outsourcing IT).

Od początku działalności nasza oferta była skierowana do sektora przedsiębiorstw i instytucji. Na przestrzeni wielu lat wraz z naszymi klientami odnieśliśmy wiele sukcesów wdrażając nowe rozwiązania, które spowodowały, że ich działalność stawała się bardziej efektywna, rosła konkurencyjność, funkcjonalność i możliwości, a wszystko to przy zachowaniu jak najwyższych standardów bezpieczeństwa IT.

Standardy

Nasze wieloletnie doświadczenie zdobyte w trakcie realizacji setek projektów, kompetentny zespół inżynierów informatyków, współpraca z czołowymi, światowymi producentami rozwiązań, a przede wszystkim aktywne słuchanie i analiza potrzeb naszych klientów, pozwoliły nam na kompleksową realizację coraz bardziej złożonych projektów IT oraz zapewnienie bezpośredniego wsparcia specjalistów począwszy od fazy analizy potrzeb biznesowych, poprzez fazę projektowania, logistyki dostaw, wdrożenia, szkolenia, aż po późniejszy nadzór powdrożeniowy i eksploatacyjny. Niezależnie do tego czy naszym klientem jest firma z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, czy dział IT dużej firmy, zawsze kładziemy nacisk na najwyższe standardy obsługi, indywidualne podejście, kompleksową analizę rozwiązania. Naszymi klientami są zarówno firmy rodzime, jak też międzynarodowe, posiadające w naszym kraju swoje lokalne oddziały.

Obszar działania

Działamy na terenie całej Polski, choć część usług, takich jak Kompleksowa Obsługa Informatyczna (Outsourcing IT) oraz obsługa eksploatacyjna systemów informatycznych, z uwagi na szybki czas reakcji i związaną z tym konieczność naszej regularnej i częstej obecności u klienta, są realizowane wyłącznie na terenie województw: śląskiego, małopolskiego i opolskiego. W zakresie projektowania rozwiązań IT oraz ich wdrażania jesteśmy w stanie świadczyć usługi w całym kraju jak też (zdalnie) dla klientów na terenie Unii Europejskiej.

Nasza misja i cele

Nasza misja to dostarczanie klientom w sposób odpowiedzialny, kompetentny i profesjonalny zoptymalizowanych, kompleksowych rozwiązań informatycznych obejmujących niezbędny sprzęt, oprogramowanie, usługi chmury oraz związane z tym usługi projektowe i wdrożeniowe jak również późniejszą opiekę eksploatacyjną.

Nasze cele to:

 • Budowanie długotrwałych relacji biznesowych z obecnymi oraz nowymi klientami, opartych na zaufaniu i satysfakcji.
 • Ciągłe zwiększanie naszych kompetencji oraz podnoszenie wskaźników jakości obsługi i zadowolenia naszych klientów.
 • Aktywne śledzenie rynku i trendów rozwoju technologii oraz aktualizacja oferty usług i oferowanych rozwiązań́, tak aby ich paleta kompleksowy sposób odpowiadała aktualnym i przyszłym potrzebom naszych klientów.
 • Budowanie wizerunku odpowiedzialnej firmy technologicznej opartej na wiedzy i doświadczeniu oraz zaangażowanej w zwiększaniu bezpieczeństwa i optymalizacji działalności prowadzonej przez naszych klientów w oparciu o rozwiązania IT.
 • W konsekwencji utworzenie wysoko wyspecjalizowanej, technologicznej firmy usługowej o silnej pozycji rynkowej mogącej sprostać przyszłym wyzwaniom stawianym przez naszych klientów i mogącą oferować wartościowe i cenione przez nich rozwiązania informatyczne.

Dlaczego my

zaufanie

Zaufanie

Jesteśmy świadomi że podstawą udanej współpracy i perspektywicznego budowania biznesu jest kształtowanie trwałych relacji biznesowych, dlatego naszym priorytetem jest praca w atmosferze opartej na wzajemnym zaufaniu. Zaufanie naszych klientów budujemy krok po kroku poprzez hołdowanie tradycyjnym wartościom: uczciwości w działaniu, rzetelności w wykonywaniu prac, fachowości w zakresie udzielanych porad, cierpliwości w rozpoznawaniu natury zgłaszanych problemów, zrozumieniu uwarunkować w których realizowany jest projekt, poufności powierzonych informacji, otwartości na sugestie i uwagi, elastyczności w podejściu do warunków współpracy.

skuteczna obsługa informatyczna firm

Skuteczność

Starannie analizujemy problemy i potrzeby klienta Sumując się w jego wizje i oczekiwania. przeprowadzamy własne audyty zabezpieczenia i konfiguracji istniejącej Infrastruktury A następnie projektujemy i dopasowujemy rozwiązania w zakresie sprzętu oprogramowania i usług chmury aby jak najlepiej odpowiadały przedstawionym potrzebom. Każda propozycja jest szczegółowo analizowana Nie tylko pod kątem Kosztów zakupu i utrzymania ale przede wszystkim pod kątem bezpieczeństwa, Ewentualnej przyszłej rozbudowy, wpływu na pozostałe obszary działalności klienta jak również zgodności z Obowiązującymi przepisami oraz regułami dobrych praktyk.

helpdesk informatyczny 24h

Wygoda

Współpraca z naszymi klientami wymaga ciągłego kontaktu i wymiany informacji. Odpowiada za to profesjonalny system zgłoszeń serwisowych i obsługi helpdesku działający przez 24 godziny na dobę. Dzięki niemu klienci mają możliwość wykonywania zgłoszeń w dogodnej dla nich formie dzięki czemu oszczędzają czas, mają pełny wgląd w postęp w realizowanych prac i dostęp do systemu raportowanie wykonanych usług. System helpdesk, który przygotowaliśmy dla naszych klientów jest tożsamy z rozwiązaniami wykorzystywanymi przez takie korporacje jak: IBM, Lufthansa, Philips. Dzięki temu rozwiązaniu nasi inżynierowie, administratorzy i serwisanci są w stanie realizować kilkadziesiąt tysięcy zgłoszeń rocznie a średni czas odpowiedzi to najwyżej kilkanaście minut.

informatycy, serwisanci, administratorzy bezpieczeństwa

Kompetencje

Zespół doświadczonych Inżynierów informatyków serwisantów oraz administratorów bezpieczeństwa i serwerów stawiających na pierwszym miejscu profesjonalne podejście do klienta i realizowanie powierzonych zadań. Kompetencje zespołu są potwierdzone zarówno przez referencje wystawione nam przez zadowolonych klientów Jak również przez certyfikaty i autoryzację udzielone przez naszych dostawców i partnerów.

profesjonalna obsługa it

Profesjonalizm

Jakość budowana z jednej strony na bazie wieloletniego doświadczenia a z drugiej strony na ciągłym podnoszeniu kompetencji inżynierów. Doskonale zdajemy sobie sprawę że wiedza pozyskana na Kursach i szkoleniach to nie wszystko, Ważne są umiejętności praktycznego wykorzystania tej wiedzy i świadomego użycie w taki sposób aby przygotowane rozwiązanie w pełni odpowiadała potrzebom użytkownika przepisom prawa A dodatkowo było bezpieczne i stabilne.

firma it

Doświadczenie

25 lat obecności w branży technologii IT, setki zrealizowanych projektów, każdy pomyślnie przeprowadzony projekt to nowe doświadczenia i kolejne szanse na przeprowadzenie następnych. Każdy kolejny projekt uczył nas czegoś nowego dzięki temu jesteśmy otwarci i gotowi na nowe wyzwania. Posiadamy szeroką interdyscyplinarną wiedzę na temat technologii informatycznych, procesów biznesowych, uwarunkowań organizacyjnych, finansowania oraz rozwiązywania najczęściej spotykanych problemów pojawiający się przy wdrażaniu nowych rozwiązań.

kompleksowa obsługa informatyczna

Kompleksowość

Skutecznie łączymy gotowe produkty takie jak sprzęt i oprogramowanie z usługami projektowania, wdrożenia, szkolenia i opieki eksploatacyjnej, dzięki czemu nasz klient może pozwolić sobie na komfort współpracy z wyłącznie jedną firmą w całym spektrum realizowanego projektu.

satysfakcja klienta

Satysfakcja

Wyznacznikiem wartości naszej pracy jest długofalowa satysfakcja klienta będąca efektem trafnie dobranego rozwiązania, zadowolenia z poziomu obsługi, wzrostu konkurencyjności, komfort pracy, wydajności użytkowników oraz poczucia bezpieczeństwa i spokoju.

bezpieczeństwo informatyczne

Bezpieczeństwo

Oferujemy bezcenny święty spokój, możliwy do uzyskania dzięki Naszemu doświadczeniu w szacowaniu i kontroli ryzyka związanego z wykorzystaniem infrastruktury informatycznej. Obecnie działalność każdej organizacji opiera się na użytkowaniu coraz bardziej złożonych i połączonych ze sobą systemach informatycznych. Kwestie związane z bezpieczeństwem należy rozpatrywać na bardzo wielu płaszczyznach obejmujących Między innymi autoryzowanego dostępu do danych, Zabezpieczenie danych na okoliczności przekłamania lub utraty, zabezpieczenie ciągłości pracy systemów informatycznych, zabezpieczanie transmisji danych, niekontrolowanego wycieku, kontrolę treści, odporność na próby ataków oraz działanie złośliwego oprogramowania poprzez kwestie związane z regulacjami prawnymi – użytkowanie oprogramowania zgodnie z licencjami zgodność systemów z przepisami o ochronie danych osobowych, Aż po kwestie związane z bezpieczeństwem zasilania, ochrony przeciwpożarowej i fizycznej ochrony sprzętu. W praktyce zarządzanie bezpieczeństwem sprowadza się do kompleksowego zarządzania ryzykiem poprzez określanie możliwych źródeł poszczególnych zagrożeń, szacowanie prawdopodobieństwa ich wystąpienia, ocenianie ich skutków i związanych z nimi możliwych strat Oraz do podejmowania konkretnych działań zapobiegawczy w postaci środków technicznych i organizacyjnych których stosowanie jest uzgadniane z klientem racjonalny z punktu widzenia względów technicznych i ekonomicznych.

CSK w liczbach

27 lat

na rynku usług informatycznych

Możemy z całym przekonaniem powiedzieć, że jesteśmy firmą z dłuższym stażem, co sprawia, że nasi klienci oddając nam w ręce swoje IT mogą liczyć na sprawdzonego i wiarygodnego partnera o ugruntowanej pozycji rynkowej.

1200

zrealizowanych projektów informatycznych

Wspieramy naszych klientów w całym procesie nowych projektów informatycznych, od koncepcji, przez projektowanie i dobór rozwiązań, realizację dostaw, wdrożenie, aż po późniejsze wsparcie w utrzymaniu ruchu, serwis i eksploatację.

180 lat

to sumaryczny staż naszego zespołu

Użyteczne kompetencje to wiedza poparta praktyką. Łączny staż naszego zespołu technicznego to ponad 150 lat doświadczeń z informatyką. To bagaż doświadczeń, którymi chętnie dzielimy się z naszymi klientami.

200

stale zadowolonych klientów

Działamy masowo co pozwala nam na oferowanie wysokiej jakości usług w rozsądnej cenie.

obsługa informatyczna śląsk

działamy regionalnie

Nasi klienci to nie tylko aglomeracja śląska. Usługi kompleksowej obsługi informatycznej realizujemy również dla klientów z ościennych województw, a zaawansowane wdrożenia i projekty rozwiązań IT dostarczamy na terenie całego kraju.

37

specjalizacji w zaawansowanym IT

Nasze główne specjalizacje to serwery, storage, backup, ochrona sieci, wirtualizacja, sieci, klastry, usługi chmury i usługi z tym związane. Posiadamy szereg certyfikatów nadanych przez producentów i potwierdzających uzyskane kompetencje.

12

umów dystrybucyjnych

Naszym klientom chcemy dostarczać jak najlepsze rozwiązania, dobierając je każdorazowo do specyficznych potrzeb. W tym celu nie ograniczamy się jedynie do jednego producenta. Posiadamy szereg umów dystrybucyjnych, które pozwalają nam oferować naprawdę szeroki asortyment sprzętu i oprogramowania.

24 tys.

zgłoszeń serwisowych rocznie

Aby sprawnie obsługiwać naszych klientów wdrożyliśmy szereg rozwiązań, które automatyzują prace i porządkują komunikację z użytkownikami. Dzięki temu żadna informacje nie ginie, a nasz dział techniczny jest w stanie bez problemu obsłużyć kilkadziesiąt tysięcy zgłoszeń rocznie.

18 min

to średni czas reakcji zespołu

Czas to pieniądz, szczególnie w sytuacji gdzie użytkownik napotkał na problem lub awarię. Średni czas reakcji naszego działu technicznego na otrzymane zgłoszenie to 18 minut.

420

zarządzanych systematycznie serwerów

W ramach stałej współpracy nasi klienci otrzymują zaawansowane systemy, które w trybie ciągłym monitorują serwery, wykrywają anomalie i w przypadku zaistnienia incydentu raportują go do naszej centrali.

5000

użytkowników objętych wsparciem

Pomagamy na co dzień rozwiązywać setki problemów począwszy od awarii sprzętu, poprzez systemy operacyjne, aż po sieci, aplikacje i usługi chmury.

18

pracowników działu technicznego

Duży zespół jest gwarancją dyspozycyjności, kompetencji i kompleksowości realizowanych usług.

6 osobowe

zespoły kompetencyjne

Nasi klienci cenią kameralną atmosferę obsługi, dlatego do każdego klienta przydzielamy dedykowany 6 osobowy zespół obejmujący serwisantów, informatyków oraz administratorów.

5 km

zawsze blisko naszych klientów

Dzięki naszej polityce decentralizacji i systemom zaprojektowanym do pracy rozproszonej jesteśmy zawsze blisko naszych klientów. Tak blisko, aby móc szybko przyjechać jeżeli tego będzie wymagał charakter wysłanego zgłoszenia.

104

certyfikaty inżynierskie i technologiczne

Nasi pracownicy stale podnoszą swoje kwalifikacje dzięki uczestnictwu w wewnętrznych i zewnętrznych szkoleniach, z których większość kończy się uznanymi w branży certyfikatami kompetencyjnymi.

Nasze kompetencje

Kompetencje i partnerzy

Nasze kompetencje powstały na bazie certyfikowanych szkoleń oraz wieloletnich doświadczeń i są budowane w oparciu o potrzeby naszych klientów jak też nierozerwalnie związane z technologiami, które oferujemy w ramach partnerstwa z dużymi światowymi dostawcami takimi jak Microsoft, VMware, Dell-EMC, Fujitsu, Cisco, Ubiquiti.

Autoryzacje

Posiadamy szereg autoryzacji wynikających zarówno z wolumenu dostarczanych rozwiązań jak też ze stopnia złożoności realizowanych wdrożeń. W ramach posiadanych autoryzacji możemy się pochwalić specjalizacjami w zakresie rozwiązań serwerowych (w tym serwery blade), rozwiązań storage (macierzowych), rozwiązań do backupu, wirtualizacji, budowania klastrów wysokiej dostępności oraz klastrów ciągłej dostępności, zarówno w zakresie rozwiązań serwerowych jak i pamięci masowych.

Branża informatyczna charakteryzuje się wyjątkowo szybkim rozwojem, ewolucją rozwiązań i ulepszeniami technicznymi wprowadzanymi do oferowanych rozwiązań. Dlatego staramy się, aby nasza oferta była w pełni kompleksowa i obejmowała możliwie najszerszy zakres produktów, usługi i rozwiązań, które będą przydatne naszym klientom. Strategiczne partnerstwa, linie produktowe oraz autoryzacje dotyczą jedynie głównego trzonu naszej oferty i nie wyczerpują jej pełnego portfolio.

Referencje

Nasze kompetencje potwierdzają referencje wystawione nam przez naszych klientów i dotyczące dużych i złożonych wdrożeń oraz dostaw jak również wysokie pozycje w rankingach partnerskich dostawców rozwiązań sprzętowych i programowych.

Kontakt

Aktualności

23.07.2021 Firmy najchętniej wykorzsytywane przez przestępców

Microsoft, DHL i Amazon są najczęściej wykorzystywani przez cyberprzestępców. To marki, pod które najchętniej podszywają się hakerzy. Microsoft trzeci kwartał z rzędu jest najczęściej wykorzystywaną marką w kampaniach phishingowych. W II kw. 2021 r. podszywano się pod giganta z Redmond w 45 proc. wszystkich prób wyłudzeń danych tego typu. Problem potwierdzają również komunikaty Microsoftu. Jak […]

21.07.2021 Rośnie ilość malware w chmurze

Chmura (a konkretnie usługi świadczone dzięki wykorzystaniu technologii chmurowych) robi w ostatnich latach oszołamiającą karierę. Już ponad połowa (53 procent) ruchu sieciowego jest związana właśnie z tymi technologiami. Oznacza to średni wzrost o około 20 proc. rok do roku. Ciągły rozwój teleinformatyki kojarzy nam się dziś między innymi z przetwarzaniem danych w chmurze. Bo przecież […]

16.07.2021 Bezpieczeństwo na Instagramie – o czym warto pamiętać

Żyjemy w ciekawych czasach. Nie ma w nich miejsca na intymność. Zdaniem wielu ludzi każda czynność – nawet całkiem błaha – musi zostać utrwalona (sfotografowana) i zaprezentowana światu. Temu służą przede wszystkim platformy społecznościowe, między innymi Instagram. Najczęściej chwalimy się drogimi domami, samochodami i wycieczkami zagranicznymi. Zapominamy przy tym o jednym. Te zdjęcia oglądają nie […]

07.07.2021 Windows 11 zablokuje urzadzenia bez kamerki

Windows 11 zablokuje urzadzenia bez kamerki. Zapowiedziany w zeszłym tygodniu Windows 11 szykuje dla swoich urzystkowników wiele nowinek. Jedną z najciekawszych z nich jest bezwzgledne posiadanie kamerki przez urządzenie z systemami Windows 11. Microsoft wymaga, aby wszystkie komputery z systemem Windows 11 (z wyłączeniem komputerów stacjonarnych) miały przednią kamerę internetową. Co ciekawe, oznacza to, że […]

Pokaż wszystkie

Alerty dla klientów CSK

26.07.2021 [ALERT] Twoje urzadzenie zostało zainfekowane i zhakowane.

[ALERT] Twoje urzadzenie zostalo zainfekowane i zhakowane. W ostatnim czasie zauważylismy wzmożoną aktywność cyberprzestępców. Na nasze skrzynki oraz skrzynki naszych klientów przychodzą maile zatytuowane “Twoje urzadzenie zostalo zainfekowane i zhakowane. Wszystkie Twoje dane zostaly skopiowane na czyjs serwer. Pilnie przeczytaj instrukcje w srodku”. Oczywiście jest to próba wyłudzenia. Pełna treść maila poniżej. “Od: A***y C******s […]

14.07.2021 Aplikacje w Sklepie Play z trojanami

Po raz kolejny Google zidentyfikowało i usunęło programy które kradły loginy i hasła do popularnego portalu społecznościowego, tym razem mowa o Facebooku. Cała sytuacja dotyczyła 9 aplikacjach które miały w sobie traojany. Mimo, iż Google dba o bezpieczeństwo swoich użytkowników, niestety czasem dochodzi do takich sytuacji. Są to najczęsciej aplikacje zawierające szkodliwe oprogramowanie, ale także […]

12.07.2021 Oszustwa w sieci, zagrożone transakcje internetowe

Oszustwa w sieci, zagrożone transakcje internetowe. Oszuści podszywają się pod potencjalnych kupujących. Podobny mechanizm działania mają oszuści działający na popularnej platformie handlowej OLX – więcej szczegółow tutaj. Najcześciej oszuści udają zainteresowanych zakupem wystawionych na sprzedaż produktów, za pośrednictwem popularnego komunikatora zadaje pytanie, czy oferta jest nadal aktualna. Jeśli zdecydujemy się na zawarcie z nimi transakcji […]

28.06.2021 Flubot na Android – nowe zagrożenie dla smartfonów

Flubot na Android – nowe zagrożenie dla smartfonów. Nowa odmiana złośliwego oprogramowania Flubot atakującego smartfony z systemem operacyjnym Android. Napastnicy dystrybuują malware wysyłając do potencjalnych ofiar SMS-y. Flubot, znany też jako Cabassous, jest trojanem bankowym. Cyberprzestępcy wykorzystują spam SMS do dostarczania złośliwego oprogramowania, imitującego popularne programy bankowe czy też firmy spedycyjne. Flubot kradnie z zainfekowanych smartfonów […]

Pokaż wszystkie

Oferty pracy

Szukasz ciekawej, rozwojowej i dobrze płatnej pracy - sprawdź na jakie stanowiska aktualnie prowadzimy rekrutację. Aktualne ogłoszenia można również znaleźć w serwisie OLX.pl w sekcji Praca oraz w serwisie Infopraca.pl. Przed wysyłką dokumentów zapoznaj się koniecznie z informacjami dotyczącymi spełnienia obowiązku informacyjnego RODO w zakresie realizacji procesu rekrutacji.

Szukasz ciekawej i rozwojowej pracy? Chciałbyś dołączyć do naszego zespołu? Sprawdź czy nie szukamy akurat Ciebie!

09.07.2021 Informatyk – Pracownik pionu Helpdesk | csk.com.pl

Czy wiesz, że pracując w Centrum Systemów Komputerowych możesz stać się specjalistą IT – najlepszym w swojej klasie?   Mamy wizję,  cel oraz narzędzia aby tworzyć przyszłość dostarczając zaawansowane rozwiązania i usługi IT, takie jak: serwery, macierze, backup, sieci, klastry, wirtualizacja, usługi chmury jak też usługi outsourcingu IT.  Szukamy energicznych i zaangażowanych osób, które razem z […]

09.07.2021 Informatyk – Pracownik pionu serwisu IT | csk.com.pl

Czy wiesz, że pracując w Centrum Systemów Komputerowych możesz stać się specjalistą IT – najlepszym w swojej klasie? Mamy wizję, cel oraz narzędzia aby tworzyć przyszłość dostarczając zaawansowane rozwiązania i usługi IT, takie jak: serwery, macierze, backup, sieci, klastry, wirtualizacja, usługi chmury jak też usługi outsourcingu IT. Szukamy energicznych i zaangażowanych osób, które razem z […]

Formularz kontaktowy

Prosimy o wypełnienie formularza. Specjaliści z naszego zespołu są do Twojej dyspozycji. Napisz, w czym możemy Ci pomóc, a my skontaktujemy się z Tobą najpóźniej w następnym dniu roboczym, by szczegółowo porozmawiać o rozwiązaniach optymalnie dobranych dla Twojej firmy.

  Informujemy, że Państwa zgoda jest dobrowolna. Mają Państwo prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody), prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego lub przeniesienia danych. W każdym z wymienionych przypadków prosimy o wysłanie wiadomości e-mail na adres ...pokaż spod adresu, którego zgoda dotyczy. Zawiadamiamy, że administratorem Państwa danych osobowych podanych w powyższym formularzu jest firma Centrum Systemów Komputerowych prowadzącą działalność pod adresem 41-300 Dąbrowa Górnicza, Wojska Polskiego 3. Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować z podanego adresu mailowego na adres ...pokaż. Pełne informacje o danych osobowych znajdziecie Państwo w naszej polityce prywatności oraz realizacji obowiązku informacyjnego RODO .

  Skontaktuj się z nami

  Centrum Systemów Komputerowych
  Wojska Polskiego 3
  41-300 Dąbrowa Górnicza
  NIP 629-101-11-05
  REGON 271278700

  tel. +48 32 ...pokaż
  tel. +48 32 ...pokaż

  e-mail: ...pokaż

  Działamy na terenie całego województwa Śląskiego, w szczególności w aglomeracji śląskiej - Andrychów, Będzin, Bielsko-Biała, Bieruń, Bytom, Chorzów, Czechowice-Dziedzice, Czeladź, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Goczałkowice-Zdrój, Jastrzębie-Zdrój, Jaworzno, Katowice, Kędzierzyn Koźle, Knurów, Kobiór, Lędziny, Łaziska, Łazy, Miasteczko Śląskie, Miedźna, Mikołów, Mysłowice, Myszków, Opole, Orzesze, Oświęcim, Pawłowice, Piekary Śląskie, Pszczyna, Racibórz, Radzionków, Ruda Śląska, Rybnik, Siemianowice Śląskie, Siewierz, Skoczów, Sławków, Sosnowiec, Świętochłowice, Tarnowskie Góry, Tychy, Ustroń, Wisła, Wodzisław Śląski, Wojkowice, Zabrze, Zawiercie, Żory, Żywiec i nie tylko. Realizujemy także dostawy i obsługę zdalną dla klientów z terytorium całego kraju.