facebook adres e-mail telefon

Projektowanie Infrastruktury – rozwiązania serwerowe

Odpowiednio dobrane pod względem parametrów technicznych i dobrze skonfigurowane serwery są podstawą  całej infrastruktury Data Center. Śledząc aktualne trendy rynkowe łatwo można zauważyć że nawet małe infrastruktury  są projektowane i wdrażane z myślą o skalowalnych środowiskach wirtualnych. Trend ten jest szczególnie widoczny w przypadku dużych rozwiązań obejmujących częstokroć co najmniej kilkadziesiąt maszyn wirtualnych pracujących na jedynie kilku serwerach fizycznych i dodatkowo skonfigurowanych jako środowisko wysokiej dostępności lub tolerancji błędów. Producenci rozwiązań sprzętowych, platform wirtualizacyjnych oraz platform systemowych dynamicznie wprowadzają do swojej oferty coraz to nowe rozwiązania  dostarczające użytkownikom zupełnie nowych możliwości. Sama tylko oferta sprzętowa obejmuje proste serwery typu Tower, serwery typu Rack przeznaczone  do montażu w szafach serwerowych, serwery kasetowe typu Blade oraz serwery modułowe w architekturze opartej na węzłach.

W ramach usług projektowanie infrastruktury serwerowej jesteśmy w stanie doradzić klientom jak trafnie dobrać rozwiązania które są optymalne pod względem obecnych i przyszłych potrzeb klienta, efektywne pod względem inwestycyjnym a jednocześnie na tyle elastyczne aby umożliwiały skalowalność pod kątem możliwości przyszłej rozbudowy.

Nasze kompetencje obejmują realizacji projektów w zakresie:

 • Dobór odpowiedniej platformy sprzętowej w zależności od wielkości infrastruktury i zadań które będzie realizowała,
 • Dobór parametrów technicznych serwerów pod kątem oczekiwanej mocy obliczeniowej serwera jak również ilości i rodzaju planowanych środowisk wirtualnych,
 • Projektowanie odpowiedniej architektury interfejsów komunikacyjnych uwzględniających połączenie z innymi serwerami, systemami pamięci masowych oraz switchami szkieletowymi,
 • Kalkulacje i dobór odpowiednich systemów wewnętrznej pamięci masowej z uwzględnieniem wydajności podsystemu, czas odbudowy po awarii jednego z dysków, zakresu oferowanego bezpieczeństwa, ewentualnej przyszłej rozbudowy, optymalizacji dostępu do danych,
 • Projektowanie kompleksowych rozwiązań opartych na serwerach kasetowych typu Blade obejmujących kompletne środowisko działającej infrastruktury blade począwszy od obudowy poprzez przełącznik kvm, systemy nadmiarowego zasilania, systemy nadmiarowego chłodzenia, serwery kasetowe 1,2 i 4 procesorowe, switche Ethernet, switche SAS, switche Fiber Channel, moduły pamięci masowej blade aż po inne nietypowe rozwiązania charakterystyczne dla tej architektury,
 • projektowanie rozwiązań opartych o środowiska serwerów modułowych zaprojektowanych w oparciu o koncepcję przetwarzania opartego na węzłach (node).

W ramach każdego prowadzonego projektu dotyczącego serwera klient otrzymuje:

 • pomoc w doborze odpowiedniej platformy sprzętowej, wirtualizacyjnej oraz systemowej,
 • analizę faktycznych obciążeń generowanych przez obecną infrastrukturę informatyczną.
 • wsparcie w zakresie wyboru odpowiedniej architektury serwera,
 • wsparcie w zakresie doboru optymalnych parametrów technicznych,
 • szczegółowe informacje techniczne na temat produktu oraz jego zgodności z planowanym do wdrożenia środowiskiem,
 • pełne informacje handlowe dotyczące kosztów poszczególnych podzespołów oraz  kalkulacji całego rozwiązania,
 • kompletne informacje dotyczące licencjonowania oprogramowania niezależnie od tego czy projekt dotyczy instalacji na serwerze fizycznym,  w środowisku wirtualnym lub układzie klastra,
 • informacje na temat kosztów pakietów gwarancyjnych,  opcji dotyczących realizacji serwisu, kosztów ewentualnych dodatkowych usług wdrożeniowych.

Masz pytania? Napisz do nas!

Wyślij wiadomość