facebook adres e-mail telefon

Projektowanie Infrastruktury – rozwiązania pamięci masowych

Urządzenia pamięci masowych odpowiadają bezpośrednio za najbardziej krytyczny obszar infrastruktury jakim jest przechowywanie i zabezpieczanie danych, których utrata mogłaby doprowadzić do całkowitego paraliżu działalności biznesowej. Pamięci masowe odpowiadają zarówno za niezawodne i szybkie dostarczanie danych żądanych przez serwery użytkowników, jak również za długofalowe zabezpieczanie tych danych na okoliczności ich przekłamania lub utraty.

Dynamiczny rozwój pamięci masowych jest napędzany głównie przez geometryczny wzrost ilości przechowywanych i przetwarzanych danych. Dodatkowym czynnikiem mającym równie istotny wpływ na pamięci masowe jest rozwój technologii związanych z wirtualizacją zasobów serwerowych i związana z tym konieczność przechowywania danych na zewnętrznych nośnikach udostępniających dane blokowo dla całej grupy hostów fizycznych i zainstalowanych na nich serwerów wirtualnych.  Nie można również przeceniać wpływu nowych technologii przechowywania danych na dyskach półprzewodnikowych,  które  dyktują kierunek zmian w technologiach przechowywania danych,  a w dodatku robią to przy stale malejących cenach za 1GB pojemności i to przy stale rosnących pojemnościach nośników.

W naszej ofercie posiadamy zarówno  rozwiązania adresowane dla małych infrastruktur IT,  gdzie istotne jest przede wszystkim zabezpieczenie danych oraz  bezpieczny backup z funkcjonalnym systemem odzyskiwania danych,  jak również rozwiązania dla dużych firm  gdzie poza bezkompromisowy bezpieczeństwem istotną rolę odgrywają również kwestie związane z bardzo wysokim wymogami w zakresie wydajności  w dostępie do danych,  opóźnienia generowane przez pamięci masowe oraz kwestie związane z transmisją danych między urządzeniami pamięci masowej, a serwerami.

W zakresie  urządzeń pamięci masowych realizujemy projekty obejmujące następujące grupy rozwiązań:

 • Klastry pamięci masowych pracujące w trybie ciągłej dostępności (Fault Tolerance),
 • Macierze All-flash oparte na nośnikach półprzewodnikowych i zoptymalizowane pod kątem wydajności,
 • Macierze SAN (Storage Area Network) serwujące dane do serwerów i użytkowników przez zoptymalizowaną do tego celu i zwykle wydzieloną infrastrukturę sieciową,
 • Urządzenia typu NAS (Network Attached Storage) przewidziane głównie do niskobudżetowych rozwiązań oraz dla małych grup roboczych,
 • Rozwiązania typu DAS (Direct Attached Storage) jako wydajne systemy pamięci masowych przeznaczone dla niewielkiej liczby hostów fizycznych,
 • Systemy Software-defined Storage jako alternatywa dla rozwiązań sprzętowych,
 • Macierze JBOD rozszerzające zasoby dyskowe podłączonych do nich serwerów,
 • Napędy i biblioteki taśmowe do długookresowego retencjonowania przechowywania danych,
 • Systemy dysków wymiennych dla systemów backupu uwzględniających przechowywanie danych a wielu nośnikach w odrębnych lokalizacjach,
 • Systemy do replikacji danych pracujące w trybie synchronicznym lub asynchronicznym dla tworzenia rozwiązań pracujących w trybie wysokiej dostępności (High Availability),
 • Rozwiązania pamięci masowej oparte o usługi chmury,
 • Systemy backupu i retencjonowania danych,
 • Dostęp do danych z zastosowaniem technologii technologii takich jak: iSCSI, Fibre Channel i SAS.

W ramach każdego prowadzonego projektu dotyczącego pamięci masowej klient otrzymuje:

 • Pomoc w doborze odpowiedniej rozwiązania pamięci masowej dla planowanego systemu,
 • Analizę faktycznych obciążeń generowanych przez obecną infrastrukturę informatyczną,
 • Wsparcie w zakresie wyboru odpowiedniej architektury nośników z uwzględnieniem parametrów krytycznych dla pamięci masowych takich jak ilość operacji IO na sekundę, generowane obciążenia i ich wpływ na opóźnienia, czas odbudowy RAID po awarii nośnika, możliwości zabezpieczania danych,
 • Wsparcie w zakresie doboru optymalnych parametrów technicznych,
 • Szczegółowe informacje techniczne na temat produktu oraz jego zgodności z planowanym do wdrożenia środowiskiem,
 • Pełne informacje handlowe dotyczące kosztów poszczególnych podzespołów oraz  kalkulacji całego rozwiązania,
 • Informacje na temat kosztów pakietów gwarancyjnych,  opcji dotyczących realizacji serwisu, kosztów ewentualnych dodatkowych usług wdrożeniowych.

Masz pytania? Napisz do nas!

Wyślij wiadomość