facebook adres e-mail telefon

Projektowanie infrastruktury

Już od kilkunastu lat z sukcesem realizujemy i rozwijamy jedną z kluczowych działalności naszej firmy jaką jest projektowanie oraz wdrażanie stabilnych i niezawodnych rozwiązań w zakresie Data Center oraz infrastruktury IT.
Planowanie i projektowanie infrastruktury IT przez ostatnie lata przeszło znaczącą ewolucję, do której przyczyniły się coraz to nowsze i bardziej zaawansowane  produkty w zakresie sprzętu i oprogramowania, stale doskonalone narzędzia dla projektantów i inżynierów, dynamicznie rosnąca popularność i dostępność usług bazujących na zasobach chmury, spadek cen nowoczesnych technologii, które jeszcze do niedawna były uważane za całkowicie niedostępne z przyczyn ekonomicznych, jak również rosnące oczekiwania klientów uwarunkowania presją na jak najlepszy stosunek wydajności do kosztów inwestycji,  zmniejszenie całkowitych kosztów użytkowania danego produktu w połączeniu z jak największą elastycznością w zakresie przyszłej rozbudowy lub rekonfiguracji.  Dzięki  zdobytemu w ciągu wielu lat doświadczeniu przy projektowaniu i wdrażaniu  złożonych rozwiązań  informatycznych  wiemy, że fundamentalnymi elementami decydującymi o  sukcesie danego projektu są: jak najlepsze rozeznanie obecnych potrzeb, planów rozwojowych, dokładna analiza założeń technicznych, dobór rozwiązań technicznych uwzględniających zarówno planowany przez klienta budżet, jak też już istniejącą infrastrukturę. Oferujemy klientom dostęp do wiedzy naszych Inżynierów, którzy zaproponują sprawdzone rozwiązania zapewniające  realizację stawianych im oczekiwań  przy zachowaniu gwarancji bezpieczeństwa i ciągłości pracy.

Nasze kompetencje obejmują realizację projektów w zakresie:

 • Projektowania infrastruktury dla całych serwerowni, pojedynczych szaf serwerowych jak również  pojedynczych elementów infrastruktury Data Center,
 • Systemy wysokiej dostępności oraz systemy tolerancji błędów bazujące na środowiskach wirtualnych,
 • Projektowanie konfiguracji dla serwerów dyskowych lub bezdyskowych w oparciu o klasyczne rozwiązania serwerów tower/rack jak również w oparciu o architekturę serwerów Blade lub o serwery modułowe w architekturze opartej na węzłach,
 • Kalkulacja parametrów serwerów dla konkretnych oczekiwań klienta lub wymogów planowanej do wdrożenia platformy systemowej i aplikacyjnej,
 • Projektowanie systemów pamięci masowej zarówno w zakresie pojedynczych urządzeń jak również przy uwzględnieniu replikacji sprzętowej oraz budowa klastrów pamięci masowej,
 • Budowanie systemu z kopii zapasowej oraz systemów retencjonowania danych, projektowanie sieci SAN  do obsługi ruchu między  systemami serwerowymi oraz systemami pamięci masowej,
 • budowanie niezawodnych sieci lokalnych z wykorzystaniem pełnej redundancji urządzeń,
 • projektowanie sieci lokalnych przewidzianych do obsługi zróżnicowanego ruchu sieciowego oraz usług sieciowych,
 • systemy rozległych sieci bezprzewodowych wykorzystujących zaawansowane uwierzytelnianie,
 • rozwiązania ochrony sieci lokalnych,
 • dobór rozwiązań bazujących na  w zasobach chmury oraz rozwiązań hybrydowych,
 • złożone systemy bezpiecznej komunikacji między oddziałami firmy,
 • systemy zasilania awaryjnego dla serwerowni oraz dla całego budynku,
 • inteligentne systemy monitorowania serwerowni obejmujące monitoring  lokalny i zdalny, monitoring parametrów środowiskowych, bezpieczeństwa pożarowego, systemy alarmowe, monitoring wizyjny  oraz  zdalne sterowanie parametrami środowiskowymi.

projektowanie infrastruktury

Zobacz: Projekty dotyczące pamięci masowej
Zobacz: Projekty dotyczące rozwiązań serwerowych
Zobacz: Projekty dotyczące rozwiązań sieciowych

W ramach każdego projektu realizujemy:

 • audyt obecnego stanu infrastruktury informatycznej,
 • analizę obecnego lub planowanego obciążenia oraz krytycznych parametrów wydajnościowych,
 • analizę potrzeb klienta, planów rozwojowych dla firmy i infrastruktury, planowanych budżetów oraz pozostałych uwarunkowań mogących mieć istotny wpływ na całokształt projektu,
 • dobór optymalnych rozwiązań w zakresie sprzętu, oprogramowania, usług chmury i parametrów konfiguracji,
 • wycenę rozwiązania z uwzględnieniem wielu parametrów opcjonalnych,
 • przygotowanie dokumentacji technicznej i raportów,
 • nadzór wdrożeniowy obejmujący przygotowanie wdrożenia, ewentualną migrację rozwiązania, szkolenia dla użytkowników, nadzór powdrożeniowy, helpdesk eksploatacyjny.

Dlaczego warto powierzyć nam projekt infrastruktury:

 • Jesteśmy autoryzowanym partnerem producentów sprzętu, oprogramowania oraz dostawców usług chmury dzięki czemu posiadamy najlepszą aktualną wiedzę na temat bieżącej oferty oraz nowości rynkowych i wprowadzanych oraz planowanych do wprowadzenia zmian w technologiach IT.
 • Nasi inżynierowie biorą udział w okresowych szkoleniach specjalistycznych i produktowych, a zdobytą wiedzę wzbogacają o praktyczne doświadczenia z realizowanych projektów i wdrożeń.
 • Posiadamy kompetentny dział techniczny, co przekłada się na szeroki zakres specjalizacji, którymi możemy wspomagać naszych klientów.
 • Zwracamy szczególną uwagę na kwestie związane ze stabilnością, bezpieczeństwem i ciągłością pracy oferowanych rozwiązań.
 • Pozwalamy zaoszczędzić ogromne ilości czasu traconego zwykle na samodzielne studiowanie oferty rynkowej.
 • Dzięki dostępowi do szczegółowej dokumentacji technicznej producentów dajemy pewność, że zaoferowane rozwiązanie będzie kompletne i będzie działać zgodnie z oczekiwaniami.
 • Posiadamy do swojej dyspozycji unikalne narzędzia w postaci konfiguratorów, kalkulatorów technicznych oraz tabel zgodności, które pozwalają nam na weryfikację parametrów technicznych i funkcjonalnych projektowanego rozwiązania.
 • Nasze działania mogą być wspierane bezpośrednio przez inżynierów producenta danego rozwiązania.
 • Mamy możliwości wypożyczenia wybranych modeli sprzętu demonstracyjnego do testów.
 • Nasza oferta obejmuje nie tylko dostawy ale przede wszystkim kompletny pakiet usług związany z przedmiotem projektu.
 • Projekty są wykonywane bezpłatnie w ramach działań marketingowych lub w przypadku realizacji przez naszą firmę inwestycji będącej przedmiotem projektu.
 • Usługi projektowe realizowane przez naszą firmę obejmują zarówno projektowanie nowej infrastruktury jak też rozbudowę lub modernizację istniejącej.
 • Posiadamy bogate referencje dotyczące największych lub najbardziej zaawansowanych projektów, które wykonaliśmy w ostatnim czasie.

Masz pytania? Napisz do nas!

Wyślij wiadomość