facebook adres e-mail telefon

Bezpieczeństwo IT

Z punktu widzenia każdej organizacji, kluczowymi zagadnieniami jest bezwzględna ochrona istotnych danych zarówno przez utratą jak i dostępem osób niepowołanych jak też zapewnienie ciągłości pracy infrastruktury informatycznej. Z punktu widzenia bezpieczeństwa infrastruktury najważniejsze jest przygotowanie jej do działania w sytuacjach krytycznych, zapewnienie możliwie najwyższego poziomu bezpieczeństwa, dostępności systemów, minimalizacja ryzyka jakichkolwiek awarii oraz przestojów, a w przypadku ich wystąpienia minimalizacji skutków tego typu incydentów poprzez możliwie jak najszybszy powrót do stanu sprzed awarii...
więcej..

Z punktu widzenia każdej organizacji, kluczowymi zagadnieniami jest bezwzględna ochrona istotnych danych zarówno przez utratą jak i dostępem osób niepowołanych jak też zapewnienie ciągłości pracy infrastruktury informatycznej. Z punktu widzenia bezpieczeństwa infrastruktury najważniejsze jest przygotowanie jej do działania w sytuacjach krytycznych, zapewnienie możliwie najwyższego poziomu bezpieczeństwa, dostępności systemów, minimalizacja ryzyka jakichkolwiek awarii oraz przestojów, a w przypadku ich wystąpienia minimalizacji skutków tego typu incydentów poprzez możliwie jak najszybszy powrót do stanu sprzed awarii. Z punktu widzenia bezpieczeństwa danych najważniejsza jest ich ochrona na okoliczność utraty, przekłamania, możliwość odzyskiwania poprzednich wersji danych (retencjonowanie) oraz ochrona przed wyciekiem i dostępem osób nieuprawnionych.

W ramach naszej oferty proponujemy cały zakres usług i działań zmierzających do minimalizacji obu wymienionych głównych zagrożeń.


Masz pytania? Napisz do nas!

Wyślij wiadomość