facebook adres e-mail telefon

Zaawansowane usługi informatyczne

Obserwując rozwój technologii informatycznych można łatwo zauważyć, że z każdym rokiem zwiększa się ilość i złożoność wykorzystywanych systemów informatycznych. Jednocześnie nigdy dotąd działalność organizacji nie była w tak dużym stopniu uzależniona od sprawnie działającej, funkcjonalnej a co najważniejsze bezpiecznej infrastruktury informatycznej. Powodzenie inwestycji oraz rozwój organizacji, szybko zmieniające się oczekiwania rynkowe oraz wymogi formalne powodują, że nowe rozwiązania muszą być wdrażane coraz szybciej, ponieważ od tego zależy sukces całego przedsięwzięcia. Coraz częściej spotykamy się z sytuacją gdzie klient oczekuje od swojego informatyka lub działu IT wprowadzenia rozwiązania w jak najkrótszym możliwym czasie. Tymczasem rozeznanie rynku, konieczność zapoznania się z nowymi technologiami, testy i poznanie produktu oraz ewentualne późniejsze wdrożenia zwykle zabierają zbyt dużo czasu i środków. Dodatkowo coraz większa złożoność rozwiązań informatycznych, a przede wszystkim ich ilość już teraz przekracza możliwości percepcji pojedynczej osoby. Typowy projekt informatyczny obejmuje zwykle określenie problemu, określenie celów, analizę potrzeb, identyfikację już posiadanych zasobów sprzętowych i programowych, rozpoznanie aktualnej oferty rynkowej, dopasowanie parametrów wydajnościowych, analizę sposobów optymalnego licencjonowania oprogramowania, przeprowadzenie zakupu, wdrożenie rozwiązania, prawidłową konfigurację, naukę obsługi oraz obsługę eksploatacyjną. Aby uniknąć zbyt długo prowadzonych projektów, błędów oraz przeszacowanych inwestycji, organizacje coraz częściej opierają się na wiedzy i doświadczeniu wyspecjalizowanych podmiotów powierzając im przygotowanie, prowadzenie i realizację projektu.

Dlaczego warto skorzystać z naszych usług:

 • Ponieważ dysponujemy szerokim rozeznaniem rynku, a bez odpowiednich zasobów, sił, środków i czasu, pojedyncza organizacja nie jest już w tej chwili w stanie dokonać szerokiej analizy dostępnych na rynku rozwiązań.
 • Ponieważ dysponujemy unikalną wartością w postaci doświadczenia zbudowanego dzięki realizacji setek projektów przez ponad 28 lat naszej działalności. Wiemy, na co Należy zwrócić uwagę. Wiemy, jakie elementy najczęściej są pomijane przy projektowaniu i w czasie wdrożenia. Chcemy dzielić się tą wiedzą z naszymi klientami.
 • Ponieważ dysponujemy unikalnymi narzędziami, konfiguratorami, kalkulatorami technologicznymi, pozwalającymi nam dobierać już na etapie projektowania rozwiązania które będą bez ryzyka w całości odpowiadać potrzebom klientów.
 • Ponieważ dzięki nam można zaoszczędzić czas tracony zwykle na szukanie metodą wielokrotnych prób i błędów właściwego rozwiązania, jego dogłębną analizę, próbne wdrożenia oraz naukę obsługi.
 • Ponieważ koncentrujemy się nie tylko na technologii ale również aspektach prawnych i regulacjach związanych budową i eksploatacją infrastruktury informatycznej.
 • Ponieważ dysponujemy zespołem doświadczonych inżynierów informatyków oraz handlowców dobrze zorientowanych w nowoczesnych technologiach.
 • Ponieważ ograniczamy ryzyko błędnego wyboru technologii, Która po fakcie może okazać się niedostatecznie bezpieczna, niedostatecznie stabilne, bez możliwości rozbudowy i całkowicie nie odpowiadająca wstępnym założeniom.
 • Ponieważ dzięki współpracy z nami klienci mogą skupić się na swojej podstawowej działalności nie tracąc cennego czasu na sprawy związane z rozwojem informatyki, zabezpieczeniami, usuwaniem problemów oraz przestojami związanymi z awariami.
 • Ponieważ znacząco ograniczamy poziom ryzyka nietrafionych inwestycji i późniejszych strat czasu związanych z eksploatacją niezbyt trafionych rozwiązań.
 • Ponieważ dajemy gwarancję pełnej naszej dyspozycyjności i szybkości realizacji usługi.
 • Ponieważ współpraca z nami, obliczona na optymalną strategię rozwoju infrastruktury, skutkuje w efekcie świadomym i pełniejszym wykorzystaniem posiadanej infrastruktury, co bezpośrednio przekłada się na wzrost konkurencyjności, obniżenie kosztów inwestycji, przejrzystą kontrolę kosztów obsługi i użytkowania, zwiększenie wydajności pracy oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa.

Projektowanie infrastruktury

Usługa dotyczy projektowania rozwiązań informatycznych, budowy, modernizacji i rozwoju infrastruktury w zakresie warstwy sieciowej, sprzętowej, storage, backupu, warstwy wirtualizacyjnej, warstwy systemowej oraz aplikacyjnej. Usługa obejmuje dobór określonych urządzeń o odpowiednio dobranych parametrach technicznych uwzględniających specyficzne potrzeby klienta lub danego rozwiązania. Na podstawie odpowiednich narzędzi takich jak kalkulatory dla rozwiązań informatycznych oraz specjalistyczne konfiguratory jesteśmy w stanie optymalnie dobrać parametry określonych rozwiązań, tak aby przy najniższej cenie w jak najlepszy sposób spełniały wymagania postawione przez naszych klientów, nie zapominając o możliwościach ewentualnej przyszłej rozbudowy w przypadku gdyby zaistniała taka potrzeba.

Już od kilkunastu lat z sukcesem realizujemy i rozwijamy jedną z kluczowych działalności naszej firmy jaką jest projektowanie oraz wdrażanie stabilnych i niezawodnych rozwiązań w zakresie Data Center oraz infrastruktury IT. Planowanie i projektowanie infrastruktury IT przez ostatnie lata przeszło znaczącą ewolucję, do której przyczyniły się coraz to nowsze i bardziej zaawansowane  produkty w zakresie sprzętu i oprogramowania, stale doskonalone narzędzia dla projektantów i inżynierów, dynamicznie rosnąca popularność i dostępność usług bazujących na zasobach chmury, spadek cen nowoczesnych technologii, które jeszcze do niedawna były uważane za całkowicie niedostępne z przyczyn ekonomicznych, jak również rosnące oczekiwania klientów uwarunkowania presją na jak najlepszy stosunek wydajności do kosztów inwestycji,  zmniejszenie całkowitych kosztów użytkowania danego produktu w połączeniu z jak największą elastycznością w zakresie przyszłej rozbudowy lub rekonfiguracji.  Dzięki  zdobytemu w ciągu wielu lat doświadczeniu przy projektowaniu i wdrażaniu  złożonych rozwiązań  informatycznych  wiemy, że fundamentalnymi elementami decydującymi o  sukcesie danego projektu są: jak najlepsze rozeznanie obecnych potrzeb, planów rozwojowych, dokładna analiza założeń technicznych, dobór rozwiązań technicznych uwzględniających zarówno planowany przez klienta budżet, jak też już istniejącą infrastrukturę. Oferujemy klientom dostęp do wiedzy naszych Inżynierów, którzy zaproponują sprawdzone rozwiązania zapewniające  realizację stawianych im oczekiwań  przy zachowaniu gwarancji bezpieczeństwa i ciągłości pracy.

Nasze kompetencje obejmują realizację projektów w zakresie:
 • Projektowania infrastruktury dla całych serwerowni, pojedynczych szaf serwerowych jak również  pojedynczych elementów infrastruktury Data Center,
 • Systemy wysokiej dostępności oraz systemy tolerancji błędów bazujące na środowiskach wirtualnych,
 • Projektowanie konfiguracji dla serwerów dyskowych lub bezdyskowych w oparciu o klasyczne rozwiązania serwerów tower/rack jak również w oparciu o architekturę serwerów Blade lub o serwery modułowe w architekturze opartej na węzłach,
 • Kalkulacja parametrów serwerów dla konkretnych oczekiwań klienta lub wymogów planowanej do wdrożenia platformy systemowej i aplikacyjnej,
 • Projektowanie systemów pamięci masowej zarówno w zakresie pojedynczych urządzeń jak również przy uwzględnieniu replikacji sprzętowej oraz budowa klastrów pamięci masowej,
 • Budowanie systemu z kopii zapasowej oraz systemów retencjonowania danych, projektowanie sieci SAN  do obsługi ruchu między  systemami serwerowymi oraz systemami pamięci masowej,
 • budowanie niezawodnych sieci lokalnych z wykorzystaniem pełnej redundancji urządzeń,
 • projektowanie sieci lokalnych przewidzianych do obsługi zróżnicowanego ruchu sieciowego oraz usług sieciowych,
 • systemy rozległych sieci bezprzewodowych wykorzystujących zaawansowane uwierzytelnianie,
 • rozwiązania ochrony sieci lokalnych,
 • dobór rozwiązań bazujących na  w zasobach chmury oraz rozwiązań hybrydowych,
 • złożone systemy bezpiecznej komunikacji między oddziałami firmy,
 • systemy zasilania awaryjnego dla serwerowni oraz dla całego budynku,
 • inteligentne systemy monitorowania serwerowni obejmujące monitoring  lokalny i zdalny, monitoring parametrów środowiskowych, bezpieczeństwa pożarowego, systemy alarmowe, monitoring wizyjny oraz  zdalne sterowanie parametrami środowiskowymi.

 

W ramach każdego projektu realizujemy:

 • audyt obecnego stanu infrastruktury informatycznej,
 • analizę obecnego lub planowanego obciążenia oraz krytycznych parametrów wydajnościowych,
 • analizę potrzeb klienta, planów rozwojowych dla firmy i infrastruktury, planowanych budżetów oraz pozostałych uwarunkowań mogących mieć istotny wpływ na całokształt projektu,
 • dobór optymalnych rozwiązań w zakresie sprzętu, oprogramowania, usług chmury i parametrów konfiguracji,
 • wycenę rozwiązania z uwzględnieniem wielu parametrów opcjonalnych,
 • przygotowanie dokumentacji technicznej i raportów,
 • nadzór wdrożeniowy obejmujący przygotowanie wdrożenia, ewentualną migrację rozwiązania, szkolenia dla użytkowników, nadzór powdrożeniowy, helpdesk eksploatacyjny.
Dlaczego warto powierzyć nam projekt infrastruktury:
 • Jesteśmy autoryzowanym partnerem producentów sprzętu, oprogramowania oraz dostawców usług chmury dzięki czemu posiadamy najlepszą aktualną wiedzę na temat bieżącej oferty oraz nowości rynkowych i wprowadzanych oraz planowanych do wprowadzenia zmian w technologiach IT.
 • Nasi inżynierowie biorą udział w okresowych szkoleniach specjalistycznych i produktowych, a zdobytą wiedzę wzbogacają o praktyczne doświadczenia z realizowanych projektów i wdrożeń.
 • Posiadamy kompetentny dział techniczny, co przekłada się na szeroki zakres specjalizacji, którymi możemy wspomagać naszych klientów.
 • Zwracamy szczególną uwagę na kwestie związane ze stabilnością, bezpieczeństwem i ciągłością pracy oferowanych rozwiązań.
 • Pozwalamy zaoszczędzić ogromne ilości czasu traconego zwykle na samodzielne studiowanie oferty rynkowej.
 • Dzięki dostępowi do szczegółowej dokumentacji technicznej producentów dajemy pewność, że zaoferowane rozwiązanie będzie kompletne i będzie działać zgodnie z oczekiwaniami.
 • Posiadamy do swojej dyspozycji unikalne narzędzia w postaci konfiguratorów, kalkulatorów technicznych oraz tabel zgodności, które pozwalają nam na weryfikację parametrów technicznych i funkcjonalnych projektowanego rozwiązania.
 • Nasze działania mogą być wspierane bezpośrednio przez inżynierów producenta danego rozwiązania.
 • Mamy możliwości wypożyczenia wybranych modeli sprzętu demonstracyjnego do testów.
 • Nasza oferta obejmuje nie tylko dostawy ale przede wszystkim kompletny pakiet usług związany z przedmiotem projektu.
 • Projekty są wykonywane bezpłatnie w ramach działań marketingowych lub w przypadku realizacji przez naszą firmę inwestycji będącej przedmiotem projektu.
 • Usługi projektowe realizowane przez naszą firmę obejmują zarówno projektowanie nowej infrastruktury jak też rozbudowę lub modernizację istniejącej.
 • Posiadamy bogate referencje dotyczące największych lub najbardziej zaawansowanych projektów, które wykonaliśmy w ostatnim czasie.
Projektowanie Infrastruktury – rozwiązania serwerowe

Odpowiednio dobrane pod względem parametrów technicznych i dobrze skonfigurowane serwery są podstawą  całej infrastruktury Data Center. Śledząc aktualne trendy rynkowe łatwo można zauważyć że nawet małe infrastruktury  są projektowane i wdrażane z myślą o skalowalnych środowiskach wirtualnych. Trend ten jest szczególnie widoczny w przypadku dużych rozwiązań obejmujących częstokroć co najmniej kilkadziesiąt maszyn wirtualnych pracujących na jedynie kilku serwerach fizycznych i dodatkowo skonfigurowanych jako środowisko wysokiej dostępności lub tolerancji błędów. Producenci rozwiązań sprzętowych, platform wirtualizacyjnych oraz platform systemowych dynamicznie wprowadzają do swojej oferty coraz to nowe rozwiązania  dostarczające użytkownikom zupełnie nowych możliwości. Sama tylko oferta sprzętowa obejmuje proste serwery typu Tower, serwery typu Rack przeznaczone  do montażu w szafach serwerowych, serwery kasetowe typu Blade oraz serwery modułowe w architekturze opartej na węzłach.

W ramach usług projektowanie infrastruktury serwerowej jesteśmy w stanie doradzić klientom jak trafnie dobrać rozwiązania które są optymalne pod względem obecnych i przyszłych potrzeb klienta, efektywne pod względem inwestycyjnym a jednocześnie na tyle elastyczne aby umożliwiały skalowalność pod kątem możliwości przyszłej rozbudowy.

 

Nasze kompetencje obejmują realizację projektów przez:

 • Dobór odpowiedniej platformy sprzętowej w zależności od wielkości infrastruktury i zadań które będzie realizowała,
 • Dobór parametrów technicznych serwerów pod kątem oczekiwanej mocy obliczeniowej serwera jak również ilości i rodzaju planowanych środowisk wirtualnych,
 • Projektowanie odpowiedniej architektury interfejsów komunikacyjnych uwzględniających połączenie z innymi serwerami, systemami pamięci masowych oraz switchami szkieletowymi,
 • Kalkulacje i dobór odpowiednich systemów wewnętrznej pamięci masowej z uwzględnieniem wydajności podsystemu, czas odbudowy po awarii jednego z dysków, zakresu oferowanego bezpieczeństwa, ewentualnej przyszłej rozbudowy, optymalizacji dostępu do danych,
 • Projektowanie kompleksowych rozwiązań opartych na serwerach kasetowych typu Blade obejmujących kompletne środowisko działającej infrastruktury blade począwszy od obudowy poprzez przełącznik kvm, systemy nadmiarowego zasilania, systemy nadmiarowego chłodzenia, serwery kasetowe 1,2 i 4 procesorowe, switche Ethernet, switche SAS, switche Fiber Channel, moduły pamięci masowej blade aż po inne nietypowe rozwiązania charakterystyczne dla tej architektury,
 • projektowanie rozwiązań opartych o środowiska serwerów modułowych zaprojektowanych w oparciu o koncepcję przetwarzania opartego na węzłach (node).

 

W ramach każdego prowadzonego projektu dotyczącego serwera klient otrzymuje:

 • pomoc w doborze odpowiedniej platformy sprzętowej, wirtualizacyjnej oraz systemowej,
 • analizę faktycznych obciążeń generowanych przez obecną infrastrukturę informatyczną.
 • wsparcie w zakresie wyboru odpowiedniej architektury serwera,
 • wsparcie w zakresie doboru optymalnych parametrów technicznych,
 • szczegółowe informacje techniczne na temat produktu oraz jego zgodności z planowanym do wdrożenia środowiskiem,
 • pełne informacje handlowe dotyczące kosztów poszczególnych podzespołów oraz  kalkulacji całego rozwiązania,
 • kompletne informacje dotyczące licencjonowania oprogramowania niezależnie od tego czy projekt dotyczy instalacji na serwerze fizycznym,  w środowisku wirtualnym lub układzie klastra,
 • informacje na temat kosztów pakietów gwarancyjnych,  opcji dotyczących realizacji serwisu, kosztów ewentualnych dodatkowych usług wdrożeniowych.
Projektowanie Infrastruktury – rozwiązania pamięci masowych

Urządzenia pamięci masowych odpowiadają bezpośrednio za najbardziej krytyczny obszar infrastruktury jakim jest przechowywanie i zabezpieczanie danych, których utrata mogłaby doprowadzić do całkowitego paraliżu działalności biznesowej. Pamięci masowe odpowiadają zarówno za niezawodne i szybkie dostarczanie danych żądanych przez serwery użytkowników, jak również za długofalowe zabezpieczanie tych danych na okoliczności ich przekłamania lub utraty.

Dynamiczny rozwój pamięci masowych jest napędzany głównie przez geometryczny wzrost ilości przechowywanych i przetwarzanych danych. Dodatkowym czynnikiem mającym równie istotny wpływ na pamięci masowe jest rozwój technologii związanych z wirtualizacją zasobów serwerowych i związana z tym konieczność przechowywania danych na zewnętrznych nośnikach udostępniających dane blokowo dla całej grupy hostów fizycznych i zainstalowanych na nich serwerów wirtualnych.  Nie można również przeceniać wpływu nowych technologii przechowywania danych na dyskach półprzewodnikowych,  które  dyktują kierunek zmian w technologiach przechowywania danych,  a w dodatku robią to przy stale malejących cenach za 1GB pojemności i to przy stale rosnących pojemnościach nośników.

W naszej ofercie posiadamy zarówno  rozwiązania adresowane dla małych infrastruktur IT,  gdzie istotne jest przede wszystkim zabezpieczenie danych oraz  bezpieczny backup z funkcjonalnym systemem odzyskiwania danych,  jak również rozwiązania dla dużych firm  gdzie poza bezkompromisowy bezpieczeństwem istotną rolę odgrywają również kwestie związane z bardzo wysokim wymogami w zakresie wydajności  w dostępie do danych,  opóźnienia generowane przez pamięci masowe oraz kwestie związane z transmisją danych między urządzeniami pamięci masowej, a serwerami.

 

W zakresie  urządzeń pamięci masowych realizujemy projekty obejmujące następujące grupy rozwiązań:

 • Klastry pamięci masowych pracujące w trybie ciągłej dostępności (Fault Tolerance),
 • Macierze All-flash oparte na nośnikach półprzewodnikowych i zoptymalizowane pod kątem wydajności,
 • Macierze SAN (Storage Area Network) serwujące dane do serwerów i użytkowników przez zoptymalizowaną do tego celu i zwykle wydzieloną infrastrukturę sieciową,
 • Urządzenia typu NAS (Network Attached Storage) przewidziane głównie do niskobudżetowych rozwiązań oraz dla małych grup roboczych,
 • Rozwiązania typu DAS (Direct Attached Storage) jako wydajne systemy pamięci masowych przeznaczone dla niewielkiej liczby hostów fizycznych,
 • Systemy Software-defined Storage jako alternatywa dla rozwiązań sprzętowych,
 • Macierze JBOD rozszerzające zasoby dyskowe podłączonych do nich serwerów,
 • Napędy i biblioteki taśmowe do długookresowego retencjonowania przechowywania danych,
 • Systemy dysków wymiennych dla systemów backupu uwzględniających przechowywanie danych a wielu nośnikach w odrębnych lokalizacjach,
 • Systemy do replikacji danych pracujące w trybie synchronicznym lub asynchronicznym dla tworzenia rozwiązań pracujących w trybie wysokiej dostępności (High Availability),
 • Rozwiązania pamięci masowej oparte o usługi chmury,
 • Systemy backupu i retencjonowania danych,
 • Dostęp do danych z zastosowaniem technologii technologii takich jak: iSCSI, Fibre Channel i SAS.

 

W ramach każdego prowadzonego projektu dotyczącego pamięci masowej klient otrzymuje:

 • Pomoc w doborze odpowiedniej rozwiązania pamięci masowej dla planowanego systemu,
 • Analizę faktycznych obciążeń generowanych przez obecną infrastrukturę informatyczną,
 • Wsparcie w zakresie wyboru odpowiedniej architektury nośników z uwzględnieniem parametrów krytycznych dla pamięci masowych takich jak ilość operacji IO na sekundę, generowane obciążenia i ich wpływ na opóźnienia, czas odbudowy RAID po awarii nośnika, możliwości zabezpieczania danych,
 • Wsparcie w zakresie doboru optymalnych parametrów technicznych,
 • Szczegółowe informacje techniczne na temat produktu oraz jego zgodności z planowanym do wdrożenia środowiskiem,
 • Pełne informacje handlowe dotyczące kosztów poszczególnych podzespołów oraz  kalkulacji całego rozwiązania,
 • Informacje na temat kosztów pakietów gwarancyjnych,  opcji dotyczących realizacji serwisu, kosztów ewentualnych dodatkowych usług wdrożeniowych.
Projektowanie Infrastruktury – rozwiązania sieciowe

Sieci komputerowe w szczególności urządzenia sieciowe które tej sieci tworzą są trzecim poza serwerami i pamięciami masowymi  lecz równie istotnym elementem odpowiadające za sprawną  prac Datacenter. Urządzenia sieciowe odpowiadają nie tylko za sprawny i efektywny przesył danych pomiędzy poszczególnymi obszarami infrastruktury  informatycznej ale coraz częściej okazują się niezbędnymi do parametryzacji pracy sieci,  priorytetyzacji usług realizowanych przez sieć oraz przede wszystkim do zabezpieczania zasobów sieciowych przed niekontrolowanym dostępem i  wpływem danych. Coraz częściej spotykamy się z sytuacją kiedy sieć komputerowa obsługuje jednocześnie wiele   zróżnicowanych zadań  do Których należą choćby wideokonferencje,  tel telefon IP,   monitoring przemysłowy,  transmisja strumieniowa video,  obsługa połączeń w drugiej  i trzeciej,  obsługa połączeń szyfrowanych,  kontrola sieci bezprzewodowych,  autoryzacja użytkowników i urządzeń,  ochrona antywirusowa oraz przed złośliwym oprogramowaniem.  sprawna realizacja tych wszystkich zadań wymaga dokładnej analizy i wyboru odpowiednich urządzeń zapewniających  odpowiednią wydajność oraz funkcjonalność dzięki której będzie możliwe konfiguracja  która sprostają  stawiamy przed  siecią zadaniom. Wszelkie błędy i zaniedbania stałem przy projektowaniu sieci skutkują pojawieniem się wąskich gardeł które skutecznie dławią wydajność zarówno serwer  jak i  pamięci masowych.

 

W zakresie  urządzeń sieciowych realizujemy projekty obejmujące następujące grupy rozwiązań:

 • Kampusowe przełączniki zarządzalne do sieci LAN  oparte najczęściej na architekturze Ethernet (1/10GB) z rozbudowanymi funkcjami zarządzania zarówno w zakresie możliwości jednego przełącznika  jak też zarządzania całą grupą przełączników,  oferujący rozbudowane funkcje routingu w warstwie trzeciej oraz możliwości łączenia w stosy.
 • Zaawansowane przełączniki rdzeniowe (szkieletowe) oraz przełączniki SAN pracujące w architekturze Ethernet 10 i 40GB  oraz Fiber Channel,  zapewniające maksymalną możliwą do uzyskania przepustowości, elastyczne w konfiguracji,  charakteryzujące się dużym możliwościami rozbudowy łączenia kaskadowego.
 • Zaawansowane przełączniki SAN pracujące w architekturze Ethernet 10 i 40GB  oraz Fiber Channel, zapewniające maksymalną możliwą do uzyskania przepustowości, elastyczne w konfiguracji,
 • infrastruktura obejmująca  wysokowydajne skalowalny i uniwersalny przełączniki szkieletowe  Ethernet 10 i 40GB  umożliwiające pracę zarówno w trybie kaskadowym jaki w trybie nadmiarowym w układzie klastra i proaktywnie śledzące bieżący ruch w sieci.
 • Systemy ochrony Sieci,  obejmujące zaawansowane zapory nowej generacji, które zapewniają najwyższe możliwe do osiągnięcia zabezpieczenia oraz skalowalność  pozwalającą objęcie ochroną sieci rozproszony.  systemy ochrony sieci łączą w sobie funkcję  ochrony sieci przed włamaniami, Zapory antywirusowe, zabezpieczenia przed oprogramowaniem szpiegującym,  Zabezpieczenia przed atakami typu exploit,  funkcja filtrowania treści ochrony przed niechcianą korespondencją
 • Rozwiązania obejmujące bezpieczny zdalny dostęp SSL VPN,  przygotowane specjalnie do chronienia zasobów o krytycznym znaczeniu oraz umożliwiające dostęp zdalny z praktycznie dowolnego urządzenia lub lokalizacji końcowej.
 • Kontrolery bezpiecznych sieci bezprzewodowych.

Audyty IT

Usługa obejmuje pełny przegląd infrastruktury informatycznej pod kątem analizy źródeł potencjalnego ryzyka.  Weryfikowane są zagrożenia związane z ciągłością pracy, potencjalnymi lukami bezpieczeństwa, systemy ochrony sieci i urządzeń aktywnych, systemy backupu i retencjonowania danych, konfiguracja serwerów, pamięci masowych oraz urządzeń sieciowych, realizacja wymogów RODO związanych z ochroną danych osobowych, procedury dostępu do zasobów, etc. Wynikiem usługi jest pełny raport na temat stanu infrastruktury wraz z kompletem zaleceń i rekomendacji uwzględniających stan obecny jak też plany i oczekiwania klienta. Audyt IT jest realizowany bezpłatnie dla wszystkich nowych klientów, którzy rozpoczynają z nami współpracę w zakresie Kompleksowej Obsługi Informatycznej.

Migracje i wdrożenia

Usługa dotyczy zarówno procesu migracji czyli przenoszenia systemów ze starych platform sprzętowych i programowych na nowe jak również wdrożenia czyli budowania od postaw złożonych rozwiązań obejmujących co najmniej sprzęt i oprogramowanie. Usługa obejmuje szczegółową analizę planowanego wdrożenia z uwzględnieniem potrzeb i specyfiki klienta, fazę projektową obejmującą koszty i harmonogram prac, fazę wykonawczą oraz opiekę powdrożeniową na okoliczność niespodziewanych sytuacji które zwykle towarzyszą rewolucyjnych zmianom wykorzystywanych technologii. Niewątpliwą korzyścią jest to, że usługi migracji mogą odbywać się z użyciem usług chmury, dzięki czemu do minimum ograniczamy ryzyko zarówno planowanych jak i nieplanowanych przestojów.

Wirtualizacja

Usługa dotyczy tworzenia środowisk wirtualnych opartych zarówno na pojedynczym hoście fizycznym jak też tworzonych w wersji klastra wysokiej dostępności lub klastra ciągłej dostępności. Usługa obejmuje fazę projektową podczas której jest analizowane obecne środowisko oraz dobierane są rozwiązania w zakresie sprzętu i oprogramowania, fazę wykonawczą obejmującą migrację dotychczas użytkowanych serwerów fizycznych lub wirtualnych oraz instalację nowych serwerów wirtualnych, wdrożenie konsoli centralnej, przygotowanie kopii zapasowej oraz dokumentacji technicznej. Korzyści z wirtualizacji są znane od szeregu lat i obejmują zmniejszenie ryzyka i czasu przestojów, uniezależnienie od warstwy sprzętowej, efektywniejsze gospodarowanie zasobami, elastyczność w wykonywaniu aktualizacji i serwisowaniu serwerów oraz wiele innych.

Klastry HA i FT

Każdy element infrastruktury IT to tylko sprzęt i z mniejszym lub większym prawdopodobieństwem zawsze może się zepsuć. Zdrową zasada w projektowaniu rozwiązań IT, której mocno hołdujemy jest zadanie pytania nie o to czy dany element się zepsuje, ale o to kiedy to się stanie i co wtedy będzie się działo. Infrastruktura informatyczna ma budowę modułową, gdzie wszystkie krytyczne elementy są połączone w jeden łańcuch. Podobnie jak w innych dziedzinach, o jakości i sprawności łańcucha decyduje jego najsłabsze ogniwo. Awaria jednego z krytycznych elementów infrastruktury powoduje jej całkowite unieruchomienie lub poważny brak możliwości korzystania z jej funkcjonalności. Mamy zatem do czynienia z klasycznym rozwiązaniem typu SPOF (Single Point of Failure). Jedynym, a jednocześnie sprawdzonym rozwiązaniem w tego typu przypadkach jest przygotowanie zapasowego rozwiązania (Failover), które będzie mogło podjąć funkcjonalność uszkodzonego elementu. Rozwiązania tego typu to rozwiązania redundantne (nadmiarowe), bardzo często łączone w klaster (jednolita całość), która oferuje określone funkcje. Dla przykładu łącząc równolegle pracujące dwa serwery, możemy utworzyć klaster, a ramach którego awaria pojedynczego, fizycznego serwera nie spowoduje unieruchomienia tego krytycznego elementu. W zależności od czasu uruchomienia zapasowego rozwiązania i szybkości przełączenia zadań realizowanych przez uszkodzony element na element sprawny, możemy mieć do czynienia z klastrem wysokiej dostępności typu HA (High Avaliability) gdzie przełączenie trwa krótszą lub dłuższą chwilę lub z klastrem tolerancji błędów typu FT (Fault Tolerantion), gdzie przerwa na przełączenie bądź nie występuje w ogóle, bądź trwa na tyle krótko, że nie jest zauważalne dla pracujących systemów, aplikacji oraz użytkowników. Z oczywistych względów najczęściej klastrowane są krytyczne elementy infrastruktury mające wpływ na ciągłość pracy, takie jak: serwery, pamięci masowe, zasilanie awaryjne, urządzenia sieciowe (przy odpowiedniej topologii sieci), urządzenia brzegowe ochrony sieci, itd.

Rozwiązania systemowe

Rozwiązania systemowe – Usługa obejmuje projektowanie i budowanie gotowych platform w warstwach: wirtualizacji, systemowej oraz aplikacyjnej. Usługa bazuje na szerokim portfolio producentów oprogramowania takich firm jak Microsoft, VMware. W zakresie warstwy wirtualizacji Projektujemy i budujemy rozwiązania oparte na pojedynczych hostach fizycznych jak również bardziej rozbudowane środowiska wysokiej dostępności oraz ciągłości pracy, składające się co najmniej z kilku hostów fizycznych. Rozwiązania są budowane w oparciu o wirtualizator firmy Microsoft (Hyper-v) jak również w oparciu o wirtualizator firmy VMware (vSphere). W zakresie platform systemowych bazujemy głównie na rozwiązaniach Microsoft Server w całej palecie ról, które może realizować ten system operacyjny ze szczególnym wskazaniem na profesjonalne wdrożenia usługa Active Directory. W zakresie warstwy aplikacyjnej wdrażamy rozwiązania oparte na serwerach SQL, Exchange, Sharepoint, Skype for Business, Yammer oraz rozwiązania oparte o pakiet Office.