facebook adres e-mail telefon

Kompleksowa Obsługa Informatyczna odpowiedzią na zmianę przepisów o ochronie danych osobowych

    Osoba pełniąca tę funkcję, poza posiadaniem odpowiedniej wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych, musi również mieć zaawansowaną wiedzę techniczno-informatyczną w zakresie systemów informatycznych, co bardzo często stanowi problem i stawia firmę przed wyborem zatrudnienia specjalisty IT lub wyszkolenia swojego etatowego pracownika. Obie perspektywy są zarówno czasochłonne jak i bardzo kosztowne, dlatego też, wychodząc naprzeciw wszystkim, którzy stoją przed taką perspektywą, oferujemy znakomitą alternatywę w postaci Kompleksowej Obsługi Informatycznej. Nawiązując z nami współpracę w ramach KOI, staniemy się Państwa Administratorem Systemów Informatycznych, co przyniesie Państwu wymierne korzyści w postaci:
  • wsparcia i porad w zakresie zapewnienia ciągłej zgodności z wymaganiami, dotyczącymi bezpieczeństwa wynikającymi, z przepisów prawa
  • podniesienia stabilności i bezpieczeństwa pracy
  • znacznych oszczędności czasowych oraz finansowych
  • dostępu do szerokiej kadry wyspecjalizowanych inżynierów
  • dostępu do wiedzy o najnowszych rozwiązaniach informatycznych
  • stałej kontroli bezpieczeństwa i stabilności systemów oraz gwarantowanej szybkiej reakcji w przypadku zdarzeń losowych i awaryjnych
Firmy i instytucje, które stoją przed zadaniem spełnienia nowych wymagań prawnych, jak również wszystkich, którzy cenią sobie stabilność i bezpieczeństwo funkcjonowania swojej infrastruktury informatycznej oraz wszystkich jej elementów, zapraszamy do kontaktu z działem handlowym naszej firmy, który przygotuje rozwiązanie odpowiadające Państwa indywidualnym preferencjom oraz potrzebom.
Wróć