facebook adres e-mail telefon

Jest gorzej z cyberbezpieczeństwem w polskich firmach | csk.com.pl

Jest gorzej z cyberbezpieczeństwem w polskich firmach. Tylko 24 proc. polskich firm ma prawidłowo zabezpieczone sieci. Mniej niż połowa korzysta z pomocy specjalistów od bezpieczeństwa cyfrowego.

Jest gorzej z cyberbezpieczeństwem w polskich firmach | csk.com.pl

Mimo wzrostu zagrożeń w czasie pandemii polskie firmy nadal dość niefrasobliwie podchodzą do bezpieczeństwa cyfrowego . W wielu przedsiębiorstwach wciąż pokutuje przeświadczenie, że nie są one interesującym celem ataków. Jednak już prawie 65 proc. podmiotów nie ominęły incydenty zagrażające bezpieczeństwu danych i systemów IT.

Więcej incydentów, mniej dobrych zabezpieczeń

Drastycznie w porównaniu z ubiegłymi latami zwiększyły się odsetek firm, które stały się celem cyberataku lub odnotowały incydenty bezpieczeństwa. Otóż 64,2 proc. potwierdziło zdarzenia, które stanowiły zagrożenie lub doprowadziły do utraty lub zaszyfrowania danych firmowych. To o 19 proc. więcej niż w 2019 r.

Duży wzrost liczby problemów obniżył pewność siebie przedsiębiorstw co do jakości stosowanej ochrony. O ile rok wcześniej 44 proc. utrzymywało, że sieć w ich firmie jest dobrze zabezpieczona, to w raporcie za 2020 r. już jedynie niecałe 24 proc. jest tego zdania.

Brak specjalistów IT, 22 proc. firm stawia na outsourcing

Wśród 48 proc. tych, co korzystają z kompetencji fachowców, większość (26 proc.) opiera się na wewnętrznych kadrach IT. Jedynie 22 proc. ankietowanych firm, z zleca obsługę obszaru ochrony systemów i danych IT na zewnątrz.

Zagrożeniem hakerzy i pracownicy

Za cyberincydenty zdaniem pytanych odpowiadają przede wszystkim hakerzy (62 proc.). Ale na drugim miejscu wymieniano pracowników (24,6 proc.). Natomiast 11,25 proc. wskazało nieuczciwą konkurencję.

Praca zdalna lepiej chroniona w co 10 firmie

Skalę potencjalnych niebezpieczeństw związanych z pracą zdalną pokazują kolejne dane. Niemal 92 proc. ankietowanych stwierdziło, że dostęp do firmowej infrastruktury IT, w tym komputerów, smartfonów, tabletów ma od 90 do 100 proc. wszystkich pracowników.

Źródło: www.crn.pl

W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu.

Wróć