facebook adres e-mail telefon

Edge w skali mikro, czyli biuro domowe na krawędzi | csk.com.pl

Edge w skali mikro, czyli biuro domowe na krawędzi

Sposób myślenia o infrastrukturze IT ulega właśnie, na naszych oczach, znaczącej zmianie. To wyzwanie dla użytkowników, a jednocześnie duża szansa biznesowa dla integratorów.

Edge w skali mikro, czyli biuro domowe na krawędzi

Jeszcze do niedawna można było twierdzić, że internet przyczynił się do zwiększenia komfortu naszego codziennego życia. Dziś wiadomo, że stał się on krytycznym medium komunikacji. Pozwala świadczyć pracę, a także wspomaga edukację, czy dbanie o zdrowie. Korzystają z niego nauczyciele, instruktorzy fitness czy lekarze – niektórzy z nich w ten sposób często po raz pierwszy. Zasadne więc staje się pytanie: jaki wpływ będą miały te zjawiska na infrastrukturę IT?

Wydaje się, że niewątpliwym rezultatem obecnego stanu rzeczy będzie masowa migracja do chmury. Menedżerowie przedsiębiorstw będą chcieli zabezpieczyć je przed kolejnymi, potencjalnie nadchodzącymi wyzwaniami. Będą starali się uodpornić je przeciwko ewentualnym kryzysom i zapewnić możliwość wprowadzenia nowego modelu pracy. Oczywisty zatem staje się znaczny wzrost zainteresowania chmurą. Firmy będą przenosiły do niej coraz więcej usług, aby swoim klientom ułatwić do nich dostęp. 

Nowe obiekty na brzegu sieci

W związku ze wzrostem popytu na usługi w chmurze jest prawdopodobne, że operatorzy dużych  centrów danych oraz dostawcy usług kolokacyjnych będą chcieli zapewnić sobie możliwość elastycznego zwiększania bazy użytkowników bez negatywnego wpływu na wydajność. Duże znaczenie będzie odgrywała możliwość szybkiego wdrażania nowych zasobów obliczeniowych. Prawdopodobnie wzrośnie więc zainteresowanie prefabrykowanymi centrami danych, a także szybko dostępnymi i łatwymi we wdrożeniu rozwiązaniami dla mikrocentrów danych typu edge.

Coraz więcej usług chmurowych będzie wdrażanych lokalnie, geograficznie jak najbliżej użytkowników, aby zapewnić maksymalnie możliwą szybkość połączenia. Ogólnie wolumen danych przesyłanych w internecie nie zmieni się, ale modyfikacji ulegnie charakterystyka tego ruchu. Spadnie ilość transferu danych generowanego przez biura, a zdecydowanie wzrośnie obciążenie domowych łączy internetowych. W wielu przypadkach zostaną one wykorzystane do maksimum. Przyczyni się to do powstawania wąskich gardeł, jako że najczęściej ich przepustowość jest ograniczona. Będzie to także wyzwanie dla lokalnych węzłów sieciowych – będą one pracowały z niemal stuprocentową przepustowością, a więc pojawi się w nich konieczność efektywnego zarządzania zasilaniem oraz odprowadzaniem ciepła.

Żródło: www.crn.com.pl

W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu.

Wróć